2016.01.31

Gelukkige kinderen in een gelukkige klas

Auteur: Charlotte Visch
Titel: Gelukkige kinderen in een gelukkige klas
Van leerkracht naar Happy Coach voor een warm schoolklimaat
Website: 248media
Plaats: Steenwijk
Jaar: 2013
Pagina's: 243
ISBN-13: 978-90-79603-24-4
Prijs: € 21,95

gelukkige kinderen in een gelukkige klas - van leerkracht naar happy coach voor een warm schoolklimaatEen opmerkelijk boek. Dat is wel het minste wat ik van dit werk van Charlotte Visch kan zeggen. Waarom? Omdat het op de een of andere manier een perfecte balans presenteert tussen theorie – of zeg ik beter filosofie – en praktijk. Een filosofie van respect voor, vertrouwen in en beroep doen op de eigen kracht van kinderen om hen te emanciperen door hen te laten reflecteren en de regie – en dus ook de verantwoordelijkheid – te geven over het eigen handelen. Dit binnen een positieve, stimulerende maar soms ook positief confronterende (want niet-veroordelende) context. Het geheel is gebaseerd op vier belangrijke pijlers:

  • De goede sfeer in de klas;
  • De bezielde leerkracht;
  • De stimulerende ouder;
  • De interacties in de klas.

Deze vier pijlers komen een voor een aan bod in de hoofdstukken een tot en met vier. Aan elke pijler wordt er een bepaalde doelgroep gekoppeld waarvoor men telkens op zoek gaat naar de actuele situatie, de ervaringen en behoeften van de doelgroep, de mogelijke verbeter- en leerpunten en de uit dit alles volgende uitdaging. Concreet ziet dit er zo uit:

Pijler Doelgroep Uitdaging
De goede sfeer in de klas Kinderen Visie op pesten, plagen en ruziemaken
De bezielde leerkracht Leerkrachten Integratief lesgeven met de leerling als uitgangspunt
De stimulerende ouder Ouders De lerende kracht van ouders
De interacties in de klas Kinderen en leerkrachten Vertrouwen op de kinderen

In elk van deze hoofdstukken neemt de auteur de lezer mee in haar manier van denken en werken. Centraal daarbij staat steeds een concrete schoolsituatie die ze stap voor stap uitwerkt zodat iedereen haar manier van mediëren en begeleiden kan leren kennen. Dit alles laat zich hier in deze bespreking maar moeilijk samenvatten.

In het vijfde hoofdstuk zet Charlotte Visch de nodige wegwijzers uit voor de leerkracht die haar aanpak in de eigen klas wil invoeren. In het laatste hoofdstuk geeft ze uitleg over de pedagogische ideeën van de Poolse Janusz Korczak die mee aan de grondslag liggen van haar manier om kinderen te coachen.

Een verfrissend leerboek voor die leerkrachten die respect voor hun leerlingen hoog in hun vaandel voeren.

afdrukken

17:45 Gepost door Lieven Coppens in 248media | Permalink | Tags: begeleiding, coachen, klassenklimaat, mediatie, zelfregulering | |

2010.02.13

Een hutje in de hemel

Auteur: Tilly Klasens
Titel: Een hutje in de hemel - Verhalen van toen, nu en straks
Website: 248media
Plaats: Steenwijk
Jaar: 2009
Pagina's: 98
ISBN-13: 978-90-79603-05-3
Prijs: € 15,95

een hutje in de hemel - verhalen van toen, nu en straksEen hutje in de hemel is een verhalenbundel met een duidelijk doel: kinderen dichter bij zichzelf te brengen. Of zoals de auteur het zelf zegt:

Kinderen die in deze tijd geboren worden, zijn vaak erg gevoelig. Ze staan open voor indrukken vanuit de grotemensenwereld, maar ook voor gevoelens die vanuit de binnenwereld komen, de veilige wereld van het innerlijk weten. Ze willen graag aangesproken worden op hun eigenheid, op de persoon die ze willen zijn, niet op de persoon die ze moeten zijn. Weten wij volwassenen we ze willen zijn? Weet het kind wie het wil zijn? 

Ieder kind brengt bij zijn geboorte een doosje met juweeltjes mee. Hoeveel en welke, dat weet alleen het kind. Maar het kan er vaak niet bij komen. Wij kunnen het kind helpen dat doosje open te maken door het stellen van vragen die een beroep doen op zijn fantasie- en belevingswereld. Alle verhalen eindigen daarom met een paar open vragen. Met deze of met zelfbedachte vragen kunnen de diepere lagen in het kind worden aangeraakt. Geef het kind alle ruimte, zonder te oordelen. (blz.7)

De bundel bevat acht verhalen. In elk van die verhalen staat de zoektocht van een kind naar Zichzelf centraal. Zowel het goede als het slechte krijgt een plaats. Alle verhalen hebben een sterk filosofisch-mediterend karakter. Hierdoor is het volgens mij belangrijk dat het kind alle verhalen onder begeleiding van een volwassene leest en verwerkt. Anders gaan ze aan hun doel voorbij. En blijven het moeilijk te begrijpen, esoterische vertellingen (en dit is niet negatief bedoeld).

De auteur benadrukt het meditatieve karakter van de verhalen door er een mandala bij te plaatsen. Het kind mag deze zelf inkleuren. Het is jammer dat de auteur de betekenis ervan niet in het boek vermeldt. Dit zou de extra dimensie van de verhalen benadrukken. Nu lijken het kleurplaatjes zonder meer. Daarom het volgende:

De Mandala (Sanskriet voor cirkel) is een generieke term uit de Tibetaanse kunst en het Tibetaanse boeddhisme voor een plan, kaart of geometrisch patroon dat metafysisch of symbolisch de kosmos uitbeeldt. Het concept heeft een hindoeïstische oorsprong, maar wordt ook veel in het Tibetaanse boeddhisme gebruikt. Een mandala, en in het bijzonder het midden, kan tijdens de meditatie worden gebruikt als object om de aandacht op te richten. De symmetrische geometrische vorm zorgt ervoor dat de aandacht automatisch op het midden wordt gericht. (Wikipedia) 

Een mooie verhalenbundel waarbij ik graag een uitgewerkte handleiding had gezien.

afdrukken

18:46 Gepost door Lieven Coppens in 248media | Permalink | Tags: filosofie, filosoferen met kinderen | |