2016.01.17

Samen de online wereld verkennen

Auteur: Niels Baas
Titel: Samen de online wereld verkennen
Een reisgids voor in de klas en thuis
Uitgeverij: Pica|Abimo
Plaats: Huizen|Sint-Niklaas
Jaar: 2015
Pagina's: 224
ISBN-13: 978-94-91806-35-3
Prijs: € 26,95

samen de online wereld verkennen - een reisgids voor in de klas en thuisOuders en leerkrachten die kinderen en jongeren op een verantwoorde en veilige manier willen leren omgaan met het online gebeuren in het algemeen en enkele daaruit voortkomende problemen in het bijzonder, hebben er een belangrijk en bijzonder standaardwerk bij: het boek van Niels Baas. Niels is promovendus aan de universiteit van Twente én de drijvende kracht achter de website www.cyberpestendebaas.nl. Wat Niels en zijn boek zo bijzonder maakt, is het feit dat hij zijn boodschap brengt op een manier die kinderen en jongeren kunnen smaken. Terwijl je het boek leest, kun je je gemakkelijk voorstellen dat je met hem persoonlijk een gesprek voert. Tegelijk is het ook een moedig boek dat een aantal problemen die voortkomen uit het werken met de online wereld met behulp van een aantal specialisten ter zake aankaart en bespreekbaar maakt.

Het boek zelf bestaat uit twee grote delen. In het eerste deel maakt Niels Baas van het woord online een letterwoord dat staat voor:

Ook al ben je het misschien niet, doe positief over de online wereld
Natuurlijk kun jij het ook leren
Laat je rondleiden door kinderen
Instrueer, voor en na verkenning van de online wereld
Nul digi-kennis nodig
En weer opstaan

Deze zes kernboodschappen worden in het eerste deel omstandig uitgewerkt, doorspekt met uitspraken van verschillende (ervarings)deskundigen. Je merkt al meteen dat Niels vertrekt vanuit een positief discours over de online wereld en er geen doemdenkende, ontradende uitspraken over doet. Terecht, aangezien niet het medium op zich slecht is maar wel de manier waarop er soms gebruik van gemaakt wordt.

In het tweede deel komen een aantal dingen aan bod die Niels Baas vanuit zijn positieve discours uitdagingen noemt: cyberpesten, sexting en grooming. Problemen met deze benamingen? Niet erg. Met de hulp van enkele ter zake deskundige personen legt Niels Baas je haarfijn uit waarover het gaat, hoe je ermee kunt omgaan en welke plaats ze hebben in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De taal die hier gebruikt wordt is zeer helder, moedig en eerlijk maar op geen enkel moment culpabiliserend of ongepast relativerend.

Laat me nog even opmerken dat de vele concrete voorbeelden, tips en uitspraken van (ervarings)deskundigen dit boek heel open en toegankelijk maken.

afdrukken

16:30 Gepost door Lieven Coppens in Abimo, Pica | Permalink | Tags: begeleiding, cyberpesten, grooming, ict, internet, pesten, sexting, digitale agressie, leerkrachten, leerlingbegeleiding, ouders | |

2015.12.06

De Gilles de la Tourette Survivalgids

Auteur: Annick Beyers & Erik Buelens
Titel: De Gilles de la Tourette Survivalgids
Uitgeverij: Abimo
Plaats: Sint-Niklaas
Jaar: 2015
Pagina's: 180
ISBN-13: 978-94-6234-343-6
Prijs: € 11,95

de gilles de la tourette survivalgidsAlle survivalgidsen van de Vlaamse uitgeverij Abimo hebben stilaan de status van dit-moet-je-gelezen-hebben verworven. Geschreven voor kinderen en jongeren om zelf te lezen en om zichzelf te kunnen helpen, zijn ze eveneens verplichte literatuur voor leerkrachten, ouders en iedereen die op een snelle en toegankelijke manier een basisinzicht wil hebben in deze problematiek. Want laat ons eerlijk zijn: een leer- of ontwikkelingsprobleem of een stoornis is niet alleen een probleem voor het kind zelf maar ook voor zijn (ruimere) omgeving.

De Gilles de la Tourette Survivalgids valt binnen deze heel degelijke reeks op doordat het verhaal dat de auteurs brengen helemaal doorleefd is. Het gaat er de auteurs niet alleen om hun grondige kennis van dit syndroom door te geven. Ze hebben er duidelijk ook heel wat warmte en humor in gestopt, warmte en humor die het kind of de jongeren en zijn omgeving moeten helpen om op een constructieve manier met Tourette om te gaan.

Voor mij valt deze gids dan ook uiteen in twee grote delen. Het eerste deel bestaat uit het eerste en tweede hoofdstuk waarin de auteurs het obligate stukje theorie over het syndroom van Gilles de la Tourette brengen en tegelijk aandacht hebben voor de comorbiditeit.

Vanaf het derde hoofdstuk begint het tweede deel, dat zich toespitst op psycho-educatie. Het kind of de jongere krijgt inzicht in wat het syndroom met hem of haar doet, hoe het behandeld kan worden en wat de impact is van het syndroom op het schoolleven en hoe je daar mee om kunt gaan. Subliem is het vijfde hoofdstuk waarin de auteurs een twintigtal tips verzameld hebben voor het kind of jongere met Tourette: op een frisse, soms speelse maar altijd inhoudelijk juiste manier geven deze tips hem of haar nog meer inzicht in het syndroom én manieren om de eigen handelingsverlegenheid te overwinnen.

In het handelingsgerichte werken vinden we de positieve en protectieve factoren heel belangrijk. Welnu, het zesde hoofdstuk geeft je er meteen een dertigtal en is tegelijk een schitterend voorbeeld van hoe je bepaalde eigenschappen ook positief kunt benoemen. De gids sluit voor het kind of de jongere af met informatie over bekende mensen met het syndroom en de verenigingen waar ze samen met hun familie terecht kunnen.

Maar laat me toch nog even stil staan bij de rode bladzijden achteraan in het boek. Deze zijn geschreven voor de mensen uit de directe omgeving van het kind of de jongere: de ouders, de brussen, de grootouders en de leerkrachten krijgen hun persoonlijke tips mee.

Een echte aanrader!

afdrukken

19:38 Gepost door Lieven Coppens in Abimo | Permalink | Tags: psycho-educatie, tics, ticstoornis, tourette | |

2015.02.26

Expliciete Directe Instructie (EDI)

Auteur: John Hollingsworth & Silvia Ybarra
Titel: Expliciete Directe Instructie (EDI)
Tips en technieken voor een goede les
Uitgeverij: Pica|Abimo
Plaats: Huizen|Sint-Niklaas
Jaar: 2015
Pagina's: 232
ISBN-13: 978-94-91806-33-9
Prijs: € 24,95

expliciete directe instructie (edi) - tips en technieken voor een goede lesJe hebt boeken die men precies op het juiste moment uitgeeft. De Nederlandse bewerking door onderwijsadviseur Marcel Schmeier (http://www.onderwijsgek.nl) van het boek van John Hollingsworth en Silvia Ybarra, Explicit Direct Instruction (EDI): The Power of the Well-Crafted, Well-Taught Lesson is er zo een. Nu in Nederland het passend onderwijs en in Vlaanderen het inclusief onderwijs zeer actueel zijn, verdient deze Nederlandse bewerking de status van standaardwerk. Het feit dat niemand minder dan Kees Vernooy er zich toe leende om het voorwoord te schrijven, kan het belang van dit werk alleen meer benadrukken. Meer nog, elke onderwijsminister die het passend of inclusief onderwijs hoog in zijn vaandel draagt, zou dit boek ter compensatie van de doorgevoerde besparingen aan alle scholen moeten cadeau geven.

In het eerste en tweede hoofdstuk van het boek leidt men de lezer als vanzelf toe naar het belang van een goede directe instructie voor onze risicoleerlingen. Hiervoor staat men niet alleen stil bij het oorspronkelijke concept van de directe instructie, maar ook bij de wereldwijde evolutie die meer en meer de onderwijsbehoeften van de leerlingen, en niet langer hun leer- en gedragsproblemen, centraal stelt. Met de komst van het passend of inclusief onderwijs is deze evolutie alleen maar versneld. Ook John Hattie komt hierbij aan het woord: de ingrediënten van de Expliciete Directe Instructie, namelijk feedback, metacognitieve strategieën, directe instructie, uitleg in stappen en het stellen van doelen hebben allemaal een effectgrootte voorbij het befaamde kantel- of scharnierpunt van (d=.40). Tot slot geeft men een overzicht van de vaste lesonderdelen en de gebruikte technieken van de expliciete directie instructie die als doel hebben om de leerstof aan te leren aan zowel de sterke, de gemiddelde als de risicoleerlingen. De bedoeling is dat 80% van de leerlingen na het behalen van het lesdoel zelfstandig aan de slag kunnen gaan om de leerstof te verwerken, terwijl de overige 20% van de leerlingen intussen een verlengde instructie krijgt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het belang van een van de gebruikte technieken, het controleren van het begrip, benadrukt wordt door er een volledig hoofdstuk (hoofdstuk 3) aan te wijden. De zes stapstenen voor het controleren van begrip die hierin aanbod komen, zouden door iedere leerkracht moeten in- en uitgeademd worden.

Vanaf het vierde hoofdstuk komen verschillende onderdelen van een les volgens het model van de expliciete directe instructie uitgebreid aan bod. Op een rijtje zijn dat:

  • Het lesdoel (hoofdstuk 4);
  • Het activeren van de voorkennis (hoofdstuk 5);
  • De vorm van de instructie (hoofdstuk 6);
  • De inhoud van de instructie (hoofdstuk 7);
  • De begeleide inoefening (hoofdstuk 8);
  • De lesafsluiting (hoofdstuk 9);
  • De zelfstandige verwerking (hoofdstuk 10).

Elk van deze onderdelen wordt uitgebreid besproken en voorzien van heel concrete voorbeelden die de inhoud niet alleen verduidelijken, maar ook vastankeren in de dagelijkse praktijk van elke leerkracht. Deze leerkracht krijgt bovendien heel veel concrete tips hoe hij zijn instructie, zijn les, nog kan verbeteren.

In het elfde en laatste hoofdstuk worden de verschillende componenten uit de vorige hoofdstukken opnieuw samen-gebracht tot een les volgens het model van de expliciete directe instructie. Na het lezen van dit hoofdstuk kan elke leerkracht zijn eigen les volgens dit model opstellen.

Dit boek heeft de eerder zeldzame kwaliteit om theorie en praktijk op een onnavolgbare manier met elkaar te ver-enigen. Een uitzonderlijk werk dat zowel de leerkracht als een goede didactiek in hun waarde herstelt. Nu al hét onderwijsboek van het jaar!

naslagwerk met karakterafdrukken

22:25 Gepost door Lieven Coppens in Abimo, Pica | Permalink | Tags: directe instructie, edi, effectieve leerkracht, expliciete directe instructie, instructie, feedback, metacognitie, methodiek, evidence based | |

2013.03.02

SuperZeno

Auteur: Inne Van den Bossche
Titel: SuperZeno
Uitgeverij: Abimo
Plaats: Sint-Niklaas
Jaar: 2013
Pagina's: 32
ISBN-13: 978-90-5932-941-6
Prijs: € 11,95

superzenoHoe leg je aan een jong kind uit dat het allergisch is voor iets? Dit is een vraag die ouders van kinderen met astma of allergische neusklachten zich ongetwijfeld stellen. Inne Van den Bossche, de geestelijke moeder van de Zeno-reeks, geeft met SuperZeno op deze vraag een duidelijk, wetenschappelijk verantwoord en creatief antwoord. Voor die wetenschappelijke achtergrond ging ze op ‘consultatie’ bij Prof. Dr. Frans De Baets (kinderlongarts UZ Gent) en Prof. Dr. Philippe Gevaert (Allergienetwerk UZ Gent). Kinderen die allergisch zijn voor huisstofmijt en/of pollen lopen al heel vroeg tegen de grenzen van hun kunnen aan. Grenzen die kunnen verlegd worden door een aangepaste medicatie en een goede therapietrouw. Maar daarvoor moet er eerst een diagnose zijn.

In haar boek brengt Inne eerst en vooral het traject van beperkingen door astma of een neusallergie over diagnose tot behandeling in kaart. Daarvoor promoveert ze de huisstofmijt en de pollen tot de status van SuperZeno’s onzichtbare monstertjes. Monstertjes waartegen SuperZeno vecht door consequent zijn medicatie in te nemen.

Wie het boekje gelezen heeft, ziet misschien niet hoe Inne Van den Bossche alles weer perfectionistisch in beeld heeft gebracht. De testapparaten uit het ziekenhuis is ze ter plaatse gaan bekijken. Vergelijk de tekening van de longfunctiecabine maar eens met een afbeelding hiervan op het Internet. Of vergelijk de afbeeldingen van de huisstofmijt en de diversiteit van de pollen maar eens met de foto’s ervan die je vindt met de zoekrobot voor afbeeldingen van Google. Je zult ongetwijfeld versteld staan van de realistische manier van voorstellen.

Door de wetenschappelijk juiste informatie en de zeer realistische tekeningen is SuperZeno zowat het psycho-educatieve boekje bij uitstek geworden voor jonge kinderen met een allergie voor huisstofmijt of een neusallergie. Maar er is meer! In samenwerking met Prof. Dr. Philippe Gevaert van het Allergienetwerk UZ Gent maakte Inne (ik heb het voorrecht haar bij haar voornaam te mogen noemen) een allergiedagboek dat kinderen moet aanzetten tot therapietrouw. In dit dagboek krijgen ze niet alleen kindvriendelijke informatie. Ze kunnen erin bijhouden:

  • Waarvoor ze allergisch zijn;
  • Wat voor hen de kritieke periodes van het jaar zijn;
  • Welke dosis medicatie ze op welk moment moeten nemen.

Daarenboven kunnen ze in het dagboek gedurende twaalf weken dagelijks bij houden hoe ze zich voelen en of ze hun medicatie hebben ingenomen. Om de therapietrouw te bevorderen mogen ze elke dag een sticker kleven in het boekje op voorwaarde dat ze hun medicatie correct hebben ingenomen. Dit dagboekje is niet in de handel verkrijgbaar. Het is de bedoeling dat kinderen die bij het Allergienetwerk op consultatie gaan, dit dagboek meekrijgen.

Gezien de unieke combinatie van kinderboek en kindvriendelijk dagboek, verdient deze SuperZeno zonder de twijfel het predicaat van Naslagwerk met karakter!

naslagwerk met karakter afdrukken

17:32 Gepost door Lieven Coppens in Abimo | Permalink | Tags: allergie, astma, gezondheid, huisstofmijt, neusallergie, pollen, psycho-educatie | |

2012.10.14

Vlinder - Over een meisje met ADHD

Auteur: Miriam Bruijstens
Titel: Vlinder
Uitgeverij: Pica/Abimo
Plaats: Huizen/Sint-Niklaas
Jaar: 2012
Pagina's: 128
ISBN-13: 9789077671740 
Prijs: € 14,95

vlinderHet eerste gezamenlijke project van de Nederlandse uitgeverij Pica en het Vlaamse Abimo is meteen een schot in de roos. Op een zeer vlotte en leuke manier wordt de lezer binnengeleid in de wereld van een meisje met ADHD. Dat meisje, Vlinder, is van de eerste tot de laatste bladzijde aan het woord. Daar heeft de auteur Miriam Bruijstens keurig voor gezorgd.

Doorheen de verschillende hoofdstukken komen de verschillende ADHD-kenmerken aan bod zonder dat er moeilijke woorden op gekleefd worden. Dit zorgt voor een grote herkenbaarheid bij de lezers. Toch is het geen negatief boek. De auteur heeft gezorgd voor een evenwichtige mengeling van positieve en negatieve gevolgen van ADHD voor een kind en zijn omgeving.

Meer vertellen over dit boek zou zonde zijn. Alleen nog dit: Vlinder is een voorbeeld van hoe een jeugdboek in zich de essentie van goede psycho-educatie kan meedragen.

afdrukken

20:48 Gepost door Lieven Coppens in Abimo, Pica | Permalink | Tags: aandacht, adhd, concentratie, psycho-educatie, werkhouding | |