2007.07.06

Kleuterhoekenboek. Milieuverrijking voor 2,5- tot 6-jarigen

Auteur: Heidi De Clercq, Karolien Vandevoordt & Inge Verbeeck
Titel: Kleuterhoekenboek. Milieuverrijking voor 2,5- tot 6-jarigen
Uitgeverij: Plantyn
Plaats: Mechelen
Jaar: 2007
Pagina's: 248
ISBN-13: 978-90-301-8886-5
Prijs: € 30,-

Kleuterhoekenboek Het belang van het kleuteronderwijs wordt helaas nog te vaak onderschat. Nochtans wordt daar de basis gelegd voor het latere schoolsucces van elk kind. Reeds van in de peuterklas bereidt men het latere leren voor. Van de zachte evaluatie die elke kleuterleidster voortdurend doet gaat er een belangrijke preventieve kracht uit. Peuters en kleuters ontwikkelen zich op de verschillende domeinen aan een ongehoord maar individueel tempo. Deze ontwikkeling bijhouden voor elke kleuter afzonderlijk lijkt soms wel een titanenwerk. Maar op basis hiervan kan men reeds vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kinderen activiteiten aanbieden die hun ontwikkeling ondersteunen. Daar waar de ontwikkeling op één of ander domein dreigt mis te lopen, kan men tijdig signaleren en bijsturen. De harde evaluatie in februari of mei van het derde kleuterklasje mag dan ook geen verrassingen meer opleveren... Wat ons bij de vraag brengt of die harde evaluatie dan eigenlijk nog wel nodig is...

Waarom deze inleiding? Omdat het Kleuterhoekenboek volgens mij een uitstekende bondgenoot kan zijn in de preventieve zorg van de kleuterschool. De auteurs willen dat het een bronnenboek is voor kleuterleidsters. Voor mij is het alvast meer. Daar zorgt de structuur van het boek zelf voor. Na een heel korte inleiding worden er in het tweede deel een twaalftal hoeken beschreven. Voor elke hoek wordt er duidelijk aangegeven welke ontwikkelingsdoelen er aan bod komen en hoe die vertaald zijn in de ontwikkelingsplannen van de verschillende onderwijsnetten. Geen hoekenwerk om het hoekenwerk dus, maar hoekenwerk met een doel! Daarnaast geeft men ideeën om de hoeken in te richten. Het mogelijke aanbod van elke hoek komt ook aan bod. De meerwaarde ligt echter in de concrete tips die men geeft om elke hoek daadwerkelijk doorheen het ganse klasgebeuren tot leven te wekken én te houden.

In het derde en laatste deel vertrekken de auteurs vanuit verschillende belangstellingscentra. Voor deze belangstellingscentra wordt aangegeven hoe elke hoek uit het tweede deel kan ingeschakeld worden. Elk belangstellingscentrum maakt de hoeken rijker. Wie dacht dat een krachtige leeromgeving iets was voor het lager, secundair en hoger onderwijs wordt hier overtuigd van het tegendeel. Kijk er maar eens de Webschema's aan het begin van elk belangstellingscentrum op na.

Doorheen het boek is het ervaringsgericht onderwijs sterk aanwezig. Dit kan de kinderen uit minder de ontwikkeling stimulerende gezinnen alleen maar extra ten goede komen.

Tot slot wil ik de stimulerende bronnenvermeldingen nog eens extra in de verf zetten. Bij het lezen van de diverse hoofdstukken was ik direct nieuwsgierig naar meer.

afdrukken

 

22:39 Gepost door Lieven Coppens in Plantyn | Permalink | Tags: didactiek, hoekenwerk, kleuteronderwijs, basisonderwijs | |

De commentaren zijn gesloten.