2007.08.31

De Woordentrommel

Auteur: Pieter Goessaert
Titel: De woordentrommel. Woordfrequentielijst voor spellingonderwijs in de basisschool
Uitgeverij: Van In
Plaats: Wommelgem
Jaar: 2004
Pagina's: 106
ISBN-13: 978-90-306-3776-0
Prijs: € 24,99

de woordentrommelBij de voorstelling van het nieuwe Deelleerplan Schrijven van het VVKBaO in 1995 hoorde ik de voorzitter van de leerplancommissie, Leo De Meulenaere, zeggen dat spelling een verzorgingsaspect was van de taal, en dat er in het taalonderwijs veel meer aandacht moest besteed worden aan het leren schrijven (als het schriftelijk verwoorden van ideeën) op zich.

Terecht wordt er in de inleiding van deze frequentielijst benadrukt dat er vanuit verschillende hoeken gezegd werd - en wordt - dat het spellingonderwijs zich moet baseren op de schrijfwoordenschat van de leerlingen zelf. Waarom? Omdat lang niet alle woorden die in de spreektaal gebruikt worden ook geschreven worden. Omdat lang niet alle woorden die in de leesmethoden gebruikt worden bij de leerlingen spontaan in de pen liggen. Omdat veel tijd besteed wordt aan het indrillen van spellingmoeilijkheden zoals dreumesen terwijl deze tijd beter zou besteed worden aan het leren schriftelijk verwoorden van ideeën, of zoals de auteur het schrijft de vergroting van het taalbereik door luisteren, spreken, lezen en stellen.

Deze woordfrequentielijst is gebaseerd op een onderzoek van Jos Tubbax uit 2000 naar de schrijfwoordenschat van leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar in de vijf Vlaamse provincies.  Ze laat toe om kinderen met spellingproblemen de 3000 meest frequente woorden aan te leren, waardoor ze meteen 92 tot 94 % van de schrijftaal beheersen. Ook dit kan een manier van curriculumdifferentiatie zijn. Bij succes kan deze bagage dan uitgebreid worden tot de 5000 meest voorkomende woorden gekend zijn. Daarmee beheerst met dan meteen 98 % van de schrijftaal.

Een dergelijke lijst kan ook gebruikt worden om de moeilijkheidsgraad van methodegebonden dictees, dictees van leerlingvolgsystemen en andere testen beter in te schatten.

De Woordentrommel is zeer overzichtelijk ingedeeld per leerjaar. De woorden zijn per leerjaar op twee manieren gerangschikt: volgens alfabet en volgens de leerinhouden. De leerinhouden staan per leerjaar afzonderlijk omschreven en zijn voorzien van een code, vb. 2.42: 2e leerjaar, leerinhoud 42 "Tweeklank aai". Helaas is het niet duidelijk waarop deze nummering gebaseerd is? Dit maakt het opzoeken in een leerplan (zoals het Deelleerplan Schrijven van het VVKBaO dat uitgegeven werd in 2000) minder eenvoudig.

afdrukken

21:15 Gepost door Lieven Coppens in Van In | Permalink | Tags: woordfrequentielijst, schrijfwoordenschat, spelling, woordfrequentie, schrijven | |

De commentaren zijn gesloten.