2008.03.22

Groot worden - de ontwikkeling van baby tot adolescent

Auteur: Katrien Struyven, Eline Sierens, Filip Dochy & Steven Janssens
Titel: Groot worden. De ontwikkeling van baby tot adolescent. Handboek voor (toekomstige) leerkrachten en opvoeders.
Uitgeverij: LannooCampus
Plaats: Leuven
Jaar: 2007 (1e druk, 5e oplage)
Pagina's: 264
ISBN-13: 978-90-209-5349-7
Prijs: € 24,95

groot worden - de ontwikkeling van baby tot adolescentZoals de titel van het boek laat uitschijnen, is dit geen gewone ontwikkelingspsychologie. Het wil ouders, leerkrachten en opvoeders een bredere kijk geven op de ontwikkeling van een kind. Op deze manier krijgen ze meer zicht op de beperkingen en kansen van de opvoeding of het onderwijs bij kinderen van een bepaalde leeftijd. Ze leren als vanzelf dat het zinloos is om van een kind iets te verlangen als het daar, gezien zijn ontwikkeling, nog niet aan toe is.

In de inleiding op dit boek wordt het al snel duidelijk wat dit betekent. Aan de hand van heel wat concrete en levensechte voorbeelden wordt er eerst uitgelegd wat men onder ontwikkeling moet verstaan en hoe deze ontstaat. Hierbij gaat men beknopt in op de discussie of de ontwikkeling van een mens nu door de natuur of door zijn milieu beïnvloed wordt, om te komen tot het feit dat men tegenwoordig in de ontwikkelingspsychologie erkent dat de mens in staat is om bepaalde dingen te aanvaarden en weer andere te verwerpen. Deze factor wordt  zelfbepaling genoemd.

In de volgende delen worden per leeftijdsgroep steeds dezelfde ontwikkelingsdomeinen besproken voor zover ze van toepassing zijn. Het betreft 7 leeftijdsgroepen en 12 (ontwikkelings-)domeinen. Door deze vaste structuur is het mogelijk om het boek uit te zetten op een matrix en zowel horizontaal (één domein voor alle leeftijdsgroepen) als vertikaal (alle domeinen voor één leeftijdsgroep) te bestuderen:/p>

- de ongeboren baby en de geboorte de pasgeborene de baby de peuter de kleuter het kind in de lagere school de adolescent
lichamelijk + + + + + + +
motorisch + + + + + + +
tekenen - - + + + + +
perceptueel - + + + + + +
seksueel - + + + + + +
socio-emotioneel - + + + + + +
cognitief - - + + + + +
taal - + + + + + +
schools - - - + + + +
moreel - - - + + + +
spel - - + + + + +
persoonlijkheid - - - + + + +

Voor elk van de bovenstaande domeinen worden de kenmerken die specifiek zijn voor een bepaalde leeftijd uitgebreid besproken en verduidelijkt aan de hand van realistische voorbeelden. Twee ervan, de tekenontwikkeling en het schoolse, zijn geen echte ontwikkelingsdomeinen. Ze zijn er uitgelicht omwille van hun relevantie voor het onderwijs. Bij de behandeling van het schoolse functioneren is de verwijzing naar de zorg en leerlingenbegeleiding nooit ver weg.

Dit boek is niet enkel een leerboek voor ouders en leerkrachten, maar tegelijk ook een naslagwerk voor mensen uit het onderwijs die zich, zonder zich te moeten verliezen in allerlei theoretische beschouwingen, op een snelle en concrete manier opnieuw willen informeren over bepaalde aspecten van de ontwikkeling. Naast deze hoge informatieve waarde heeft het boek dan ook een didactische meerwaarde. Nog maar zelden las ik een boek over ontwikkelingspsychologie dat zo toegankelijk was. Een absolute aanrader die in elke schoolbibliotheek aanwezig moet zijn.

Bij dit handboek verschenen ook aanvullende materialen, waaronder 4 werkboeken. Deze kunnen nu gratis, mits het aanvragen van een wachtwoord, via de website van LannooCampus worden binnengehaald.

afdrukken

De commentaren zijn gesloten.