2008.07.06

Een goede leesstart

Auteur: Lidy Ahlers
Titel: Een goede leesstart
Uitgeverij: CPS
Plaats: Amersfoort
Jaar: 2007
Pagina's: 76
ISBN-13: 978-90-6508-582-5
Prijs: € 21,50

doorgaande leeslijn een goede leesstartHet tweede deel uit de reeks gaat in op de stengel van de bloem, de goede leesstart en valt in het eerste hoofdstuk meteen met de deur in huis. Het zet de feiten uit het recente wetenschappelijke onderzoek naast de meningen over goed leesonderwijs, zoals deze in het onderwijs de ronde doen. Het eerste feit dat aangehaald wordt is het feit dat kinderen het beste leren in heterogene groepen en niet, zoals gemeend wordt, in homogene groepen...

De boodschap van dit deeltje is duidelijk: de leerkrachten uit de tweede en derde kleuterklas (uit groepen 1 en 2) bereiden het aanvankelijk technisch lezen van het eerste leerjaar voor. Hiervoor moeten ze aandacht besteden aan de volgende leergebieden:

  • de mondelinge taalvaardigheid
  • het fonologisch en fonemisch bewustzijn
  • de kennis van geschreven taal en de letterkennis
  • de woordenschat
  • het begrijpend luisteren

Deze leergebieden worden vertaald naar concrete leerdoelen voor taal en lezen, waarbij het belangrijk is dat de instructie van de leerkracht aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling. De leergebieden, leerdoelen en instructieleeftijd worden samengebracht in een handig schema. Dit schema wordt aangevuld met een overzicht en tijdslijn van mogelijke toetsen en signaleringen, om te eindigen met een stukje over de aanpak van risicoleerlingen.

Intussen zijn we bij het vijfde hoofdstuk van dit deel aangekomen. Hierin vindt de kleuterleerkracht per leergebied twee uitgewerkte taal en/of leesactiviteiten. Het zesde hoofdstuk geeft uitleg over hoe een school een verbeterplan voor taal en/of lezen kan uitwerken. Het zevende hoofdstuk gaat in op de belangrijke rol die ouders bij het leren lezen spelen. Het boekje sluit af met enkele conclusies.

De boeken van uitgeverij CPS worden in België verdeeld door uitgeverij Abimo.

afdrukken

19:45 Gepost door Lieven Coppens in CPS | Permalink | |

De commentaren zijn gesloten.