2008.10.05

Hulpgids Aspergersyndroom

Auteur: Tony Attwood
Titel: Hulpgids Aspergersyndroom. De complete gids.
Uitgeverij: Nieuwezijds
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007
Pagina's: 464
ISBN-13: 978-90-5712-247-7
Prijs: € 29,95

hulpgids aspergersyndroom. de complete gidsHet Aspergersyndroom is een aan autisme verwante gedragsstoornis, die gekenmerkt wordt door rigide gedragspatronen, eenzelvigheid en het opgaan in bijzondere hobby's of interesses en die gepaard gaat met een gemiddelde tot hoge intelligentie. Dit syndroom wordt niet altijd onmiddellijk herkend bij kinderen, maar vaak via de diagnose van een andere ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, een taalontwikkelingsstoornis, een motorische stoornis, een stemmingsstoornis, een eetstoornis of een niet-verbale of visueelruimtelijke stoornis. Dit alles en nog veel meer komt aan bod in deze Hulpgids die geschreven werd door Tony Attwood, die geldt als een autoriteit op het gebied van het Aspergersyndroom.

In dit boek kun je drie delen onderkennen. In het eerste deel beschrijft Tony Attwood in twee hoofdstukken de essentie van het Aspergersyndroom en hoe men tot de diagnose komt. Daarbij schuwt hij in het eerste hoofdstuk het feit niet dat er verschillende wegen zijn om tot deze diagnose te komen. Hij bespreekt niet alleen de voornaamste kenmerken van kinderen met het Aspergersyndroom, maar ook hun voornaamste compensatie- en aanpassingsstrategieën. In het tweede hoofdstuk gaat hij dieper in op de diagnose. Hier komen een aantal diagnostische instrumenten aan bod en (de problemen rond) de huidige diagnostische criteria.

Het tweede deel is het meest uitgebreide en bestaat uit een negental hoofdstukken. Elk hoofdstuk belicht een bepaald aspect van het Aspergersyndroom, te weten:

 • Het sociaal inzicht en vriendschap.
 • Het plagen en pesten.
 • De Theory of Mind.
 • Het begrijpen en uiten van emoties.
 • De speciale interesses.
 • De taal en spraak.
 • De cognitieve vaardigheden.
 • De beweging en coördinatie.
 • De sensorische problemen.

Elk aspect wordt uitgebreid beschreven zoals het 'ervaren' wordt door de persoon met het Aspergersyndroom. Waar nodig wordt het gesitueerd binnen de volledige ontwikkeling van die persoon. De problemen worden uitgebreid verkend en toegelicht met concrete voorbeelden. Ook de mogelijkheden om de problemen aan te pakken krijgen ruim de aandacht. Net zoals in de andere delen van het boek verwijst Tony Attwood hierbij voortdurend naar de bestaande literatuur over het Aspergersyndroom. Elk hoofdstuk eindigt bovendien met een rubriek Hoofdpunten en strategieën waarin de volledige inhoud van het hoofdstuk nog eens beknopt en in een duidelijk schema herhaald wordt.

Het derde deel heeft het in een viertal hoofdstukken over het leven met het Aspergersyndroom. Eigenlijk worden er hier een viertal vragen beantwoord:

 • Hoe ziet het leven er na de school uit, meer bepaald het verder studeren en het beroep?
 • Wat met langdurige relaties?
 • Wat kan psychotherapie voor mensen met het Aspergersyndroom doen?
 • Wat is het antwoord op de volgende vragen?
  • Wat is de oorzaak van het Aspergersyndroom?
  • Moet je het kind inlichten over de diagnose?
  • Wanneer en hoe licht je het kind in?
  • Begaan mensen met het Aspergersyndroom vaker een misdrijf?
  • Wordt het Aspergersyndroom wel eens verward met schizofrenie?
  • Wat zijn de vooruitzichten op de lange termijn?

Het boek eindigt met een verklarende woordenlijst en een overzicht van nuttige informatie.

Dit boek is een echt naslagwerk voor iedereen die meer wil te weten komen over het Aspergersyndroom: wie het leest heeft achteraf een goed inzicht in het geheel van het syndroom. Hoewel het zeer vlot is geschreven verdient het boek dat het langzaam wordt gelezen: de hoeveelheid informatie die wordt aangeboden is immers zo groot, dat men er beter aan doet elk hoofdstuk afzonderlijk te verwerken. Dan nog is het mogelijk dat men bij een tweede lezing nieuwe dingen ontdekt.

Uitgeverij Nieuwezijds heeft met zijn reeks hulpgidsen (er verschenen ook al hulpgidsen voor ADHD, autisme, bipolaire stoornissen en dyslexie een prestigieus project binnengehaald. We kijken dan ook met plezier uit naar nieuwe delen in deze reeks.

De boeken van uitgeverij Nieuwezijds worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

20:38 Gepost door Lieven Coppens in Nieuwezijds | Permalink | Tags: ass, asperger, autismespectrum, autisme | |

De commentaren zijn gesloten.