2008.11.22

Het Aspergersyndroom

Auteur: Brenda Myles e.a.
Titel: Het Aspergersyndroom. Praktische oplossingen bij sensorische integratieproblemen.
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2004
Pagina's: 120
ISBN-13: 978-90-776-7104-7
Prijs: € 17,50

het aspergersyndroom. praktische oplossingen bij sensorische integratieproblemenHet Aspergersyndroom heeft een plaats binnen het autismespectrum. Dit boek gaat dieper in op één aspect ervan, namelijk de problemen met de sensorische integratie, de problemen met het juist verwerken van de prikkels die via de zintuigen binnenkomen. Bij kinderen met het Aspergersyndroom is deze verwerking verstoord in de zin dat de prikkels of te hevig binnenkomen of helemaal niet. Of om de voorbeelden op de achterflap van het boek aan te halen:

 • Ze hebben weliswaar goede ogen, maar draaien bijvoorbeeld toch letters om en zijn overgevoelig voor felle verlichting en kleuren...
 • Hun oren functioneren prima, maar toch komen geluiden sterker binnen dan bij anderen...
 • Ze zijn overgevoelig voor geur, smaak en de structuur van voedsel, maar kunnen ongevoelig zijn voor aanraking of pijn...

De inleiding zet meteen de zeer concrete toon van het boek: aan de hand van de Zintuigenbende worden de functies van de zintuigen zeer concreet en begrijpelijk voorgesteld. Aan bod komen:

 • De tastzin
 • Het evenwicht
 • De proprioceptie
 • Het zien
 • Het horen
 • Het smaken
 • Het ruiken 

Zeer waardevol én aantrekkelijk is de tekening van een kind waarop de zintuiglijke kenmerken - lees maar problemen - van een kind met het Aspergersyndroom worden voorgesteld.

Het eerste hoofdstuk gaat over de zintuiglijke verwerking: waar zitten de verschillende zintuigen en wat doen ze? Het boek geeft geen theoretische verhandeling, maar legt in eenvoudige bewoordingen en aan de hand van concrete voorbeelden uit wat het allemaal inhoudt. Het hoofdstuk eindigt met een duidelijk onderscheid te maken tussen efficiënte en inefficiënte zintuiglijke verwerking.

Het tweede hoofdstuk bespreekt het sensorische proces bij personen met het Aspergersyndroom. Voor de verschillende zintuigen (zie hierboven) wordt aangegeven wat een overgevoeligheid of ongevoeligheid voor prikkels van dat bepaalde zintuig wil zeggen. Ook in dit hoofdstuk wordt alles verduidelijkt aan de hand van levensechte voorbeelden.

Het derde hoofdstuk staat in het teken van de diagnostiek. De auteurs beschrijven hier een aantal informele en formele middelen om de sensorische integratie te beoordelen. Het vierde hoofdstuk sluit hier onmiddellijk bij aan met de interventiemogelijkheden. Het bespreekt kort enkele programma's, maar de meerwaarde van dit hoofdstuk ligt duidelijk in de tabel waar men incidenten met hun mogelijke interpretaties en de daarbij aansluitende interventies naast elkaar zet. Bij de incidenten staan niet de zintuigen centraal, wel concrete "activiteiten" zoals:

 • Aandacht
 • Aankleden en kleren
 • Aanraking
 • Beweging
 • Emoties, gevoelens en relaties
 • Eten en kauwen
 • Geluid en lawaai
 • Groepsgedrag
 • Ongelukjes
 • Organisatie
 • Routines
 • Schrijven en kleuren
 • Slapen
 • Spel
 • Verzorging
 • Zitten

Het vijfde hoofdstuk is een uitgewerkt praktijkvoorbeeld.

Indien ik een kwaliteitslabel aan boeken zou toekennen, dan zou ik dit boek ongetwijfeld de hoogste score geven omwille van zijn helderheid, zijn eenvoudige taal en praktische bruikbaarheid. Het laat mensen die met deze kinderen samenleven of werken toe om heel snel een deel van de problematiek te begrijpen en adequaat aan te pakken. Voor het handelingsgericht werken, dat in Nederland en Vlaanderen meer en meer aan belang wint, betekent dit dat dit boek, net zoals soortgelijke boeken, zeker in de orthotheek moet aanwezig zijn.

afdrukken

13:00 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, sensorische integratie, autismespectrum | |

De commentaren zijn gesloten.