2008.12.20

Geef me de 5

Auteur: Colette de Bruin
Titel: Geef me de 5. Een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme
Uitgeverij: Graviant
Plaats: Doetinchem
Jaar: 2008 (achtste druk)
Pagina's: 192
ISBN-13: 978-90-75129-64-9
Prijs: € 37,50

geef me de vijfGeef me de 5 beschrijft een methode om de opvoeding en begeleiding van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis te ondersteunen. Duidelijkheid en voorspelbaarheid staan hierbij centraal. Deze duidelijkheid en voorspelbaarheid bereik je door het kind of de jongere bij elke situatie, bij elke taak antwoord te geven op 5 vragen:

Wat verwacht men van mij?Hoe moet ik het doen?Waar moet ik het doen?Wanneer moet ik het doen?Wie is er nog meer bij betrokken?

Deze vijf vragen zijn essentiële puzzelstukjes die in elkaar moeten passen voor het kind of de jongere met een autismespectrumstoornis. Pas als alles in elkaar past, is de puzzel compleet of de situatie of taak voldoende duidelijk en voorspelbaar om aan de slag te gaan. De vraag waarom hoort niet thuis bij deze essentiële puzzelstukjes, omdat deze kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis vaak geen behoefte hebben aan het weten waarom ze iets doen. In die zin zal het antwoord op deze vraag maar aangebracht worden als daar expliciet naar gevraagd wordt.

Maar het boek is oneindig veel meer dan de beschrijving van een werkzame methodiek. De beschrijving is een aanleiding om de lezer - of het nu een ouder is of een professionele begeleider - systematisch maar zeker in de wereld van de kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis binnen te voeren en de reguliere wereld zoals wij die kennen - als deze al bestaat - door hun ogen te bekijken. Dit lukt des te beter omdat de inhoud van het boek ondersteund wordt door een bijgeleverde cd-rom met filmfragmenten waarop de lezer de in het boek beschreven situaties in vivo kan bekijken. Aangezien video-interactietraining een essentieel onderdeel is van de begeleiding die de auteur en haar medewerkers geven (zie: http://www.autistisch-spectrum.nl), gaat het hier telkens om levensecht materiaal.

Wie het boek leest, merkt al gauw op dat de gedachtenkaart een belangrijk instrument is in de gehele aanpak. Niet alleen omdat het makkelijker werkt voor de auteur, ook omdat ze ondervonden heeft dat kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis heel wat baat hebben bij een visuele ondersteuning.

In hoofdstukken 1 tot en met 6 krijgen de lezers de kenmerken van een autismespectrumstoornis opgelijst. Elk kenmerk wordt in een heldere taal uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van concrete gedragingen van kinderen en jongeren.

Ouders (maar ook leerkrachten) van kinderen en jongeren met een stoornis in het autismespectrum hebben bijzondere opvoedingsvaardigheden nodig. Zij moeten niet alleen zien wanneer hun kind of jongere er niet meer in slaagt om al zijn ervaringen en belevingen samen te puzzelen, maar moeten ook hun communicatie zodanig aanpassen zodat ze zelf de noodzakelijke samenhang kunnen aanbrengen. Dit lukt hen des te beter naarmate ze er in slagen om een autibril op te zetten en elke situatie goed te bekijken en te interpreteren om daarna die hulp te geven die nodig is. Hierdoor kunnen ze er voor zorgen dat het kind of jongere zich beter staande kan houden in de reguliere wereld. Het brengen van deze samenhang is de essentie van de methode geef me de vijf. Deze wordt uitvoerig besproken in het zevende en achtste hoofdstuk, terwijl de hoofdstukken negen tot en met veertien zeer uitvoerig ingaan op de wijze waarop kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis met hun omgeving communiceren en hoe een goede auti-communicatie er in de praktijk uitziet. Ook hier zijn de concrete en levensechte voorbeelden overvloedig aanwezig.

Het volgende grote deel dat je in het boek kunt onderscheiden gaat over hoe men kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis iets kan leren. Het begint met de hoofdstukken 15 en 16 waarin men een schema uitwerkt over de ontwikkeling van autistische kinderen en jongeren naar zelfstandigheid toe. De hulpmiddelen die hierin worden vermeld, worden stuk voor stuk in de daaropvolgende hoofdstukken afzonderlijk toegelicht en uitgewerkt. Het gaat dan over:

  • Visualiseren
  • 'Stop' als doewoord
  • Werken met een takenlijst
  • Werken met een afsprakenschrift
  • Werken met een contract
  • Werken met strategiekaarten

Ook hier maken de vele voorbeelden, visualisaties en concrete tips de hoofdstukken zeer levendig, leesbaar en extra waardevol.

Tot slot wil ik nog even vermelden dat op de bij het boek meegeleverde cd-rom niet alleen videobeelden staan maar ook een heleboel materialen waarnaar er in dit boek wordt verwezen.

Geef me de vijf is een niet-fictie boek dat je van bij het begin zo meeneemt dat je het in één ruk zou kunnen uitlezen. Je voelt de gedrevenheid van de auteur in elk hoofdstuk van het boek. Daarenboven is elk hoofdstuk zo concreet en toegankelijk geschreven dat de lezer zich helemaal kan concentreren op de inhoud en de praktijkvoorbeelden. Het boek leeft en ademt positiviteit uit.

Het boek is slechts één onderdeel van de methodiek (Of zeg ik beter het project?) Daarnaast heeft de auteur met haar medewerkers nog een heleboel ondersteunende materialen uitgewerkt. Ik hoop deze in de toekomst ook aan jullie te kunnen voorstellen. Je kunt alvast een kijkje nemen op de website http://www.autistisch-spectrum.nl). Doen!

afdrukken

16:01 Gepost door Lieven Coppens in Graviant | Permalink | Tags: ontwikkelingsstoornis, ass, autismespectrum, pdd-nos, autisme | |

De commentaren zijn gesloten.