2008.12.29

Ik en autisme

Auteur: Nathalie van Kordelaar & Mirjam Zwaan
Titel: Ik en autisme. Thuis en op school.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2008
Pagina's: 100
ISBN-13: 978-90-8560-530-0
Prijs: € 14,50

ik en autisme - thuis en op schoolHoe beleven kinderen en jongeren hun autismespectrumstoornis? Deze vraag staat centraal in dit werkboekje van Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan. Aangezien ieder kind of jongere uniek is, zal het antwoord op deze vraag ook uniek zijn. Als kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis aan anderen kunnen vertellen hoe zij dit beleven, dan zullen ze bij hen op meer begrip kunnen rekenen.

Het boek begint met het verhaal over Timo, een jongen met autisme. De tekst bestaat uit verschillende blokjes. Na elk blokje tekst is er ruimte voorzien voor een gesprek met het kind of de jongere. Er worden enkele richtvragen voorzien (Wat gebeurt er? - Heb jij dat ook wel eens? - Wat doe je dan?) maar deze kunnen en mogen aangevuld worden door andere. De bedoeling is dat er een gesprek kan ontstaan. Na deze inleiding bepalen verschillende hoofdstukken de thema's waarover er nagedacht wordt: 

  • Hoofdstuk 1 - Sterke kanten en interesses: Het kind of de jongere denkt na over zijn sterke kanten, interesses en goede eigenschappen.
  • Hoofdstuk 2 - Ik en autisme: In dit hoofdstuk gaat men na wat het kind of jongere zelf al weet over autisme en wordt er heel wat bijkomende algemene informatie gegeven.
  • Hoofdstuk 3 - Sociaal: Hier denkt het kind of de jongere actief na over de manier waarop hij in relatie staat met anderen. Het omgaan met eigen gevoelens krijgt hier eveneens een plaats.
  • Hoofdstuk 4 - Communicatie: In dit hoofdstuk denkt het kind of de jongere niet alleen na over alle vormen van communicatie maar ook over begrijpen en begrepen worden en wat er daar aan gedaan kan worden.
  • Hoofdstuk 5 - Anders denken: De centrale thema's zijn hier kiezen, omgaan met veranderingen en het verband zien tussen losse details.
  • Hoofdstuk 6 - Werken op school: Het kind of de jongere denkt na over de voor hem beste plaats in de klas, de instructievorm die het beste bij hem past en wat hij kan doen als hij vastloopt bij een bepaalde opdracht.

Doorheen elk hoofdstuk vormen de stellingen de rode draad. Deze stellingen doen het kind of de jongere over zichzelf nadenken en zijn tegelijk een aanleiding om er met de meelezer over te praten. Deze meelezer is essentieel voor de methodiek van het boek: hij is tegelijk vertrouwenspersoon, klankbord, speelmakker... Want er wordt niet alleen gesproken over de stellingen. Spelletjes en opdrachten helpen, net zoals de vragen, denkopdrachten en voorbeelden om bepaalde aspecten in te oefenen of beter te begrijpen. Waar dat relevant is wordt er extra informatie gegeven of zijn er concrete tips voorzien die in bepaalde situaties kunnen helpen.

Dit boekje is vrij uniek in zijn soort. Het is geen boek over kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, maar een dat hen ondersteunt in het begrijpen van hun stoornis en in het aan anderen duidelijk maken wat een dergelijke stoornis specifiek en concreet voor hem persoonlijk tot gevolg heeft. In die zin werkt het ook zeer emanciperend. Op voorwaarde dan dat de meelezer er samen met het kind of de jongere uitgebreid de tijd voor neemt om het boekje grondig door te werken. Aan de in het boek gebruikte eenduidige taal en zorgvuldig uitgekozen activiteiten, tips en opdrachten zal het alvast niet liggen. Voor leerkrachten en begeleiders die met kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis in aanraking komen is dit tegelijk een snelcursus om deze stoornis en haar gevolgen voor het kind of de jongere beter te begrijpen en een methodiek om het kind of de jongere beter te leren omgaan met de wereld rondom zichzelf.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo>.

afdrukken

17:10 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: autismespectrum, autisme, asperger, pdd-nos, ass, ontwikkelingsstoornis | |

De commentaren zijn gesloten.