2009.01.10

Rekenen/Wiskunde

Auteur: Carina ter Beek
Titel: Rekenen/Wiskunde. Regels en definities.
Uitgeverij: Pearson Assessment and Information BV
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2006
Pagina's: 112
ISBN-13: 978-90-265-1787-7
Prijs: € 15,00

rekenen/wiskunde. regels en definitiesEen formularium: een handig naslagwerk voor iemand die snel zijn kennis over één of ander reken- of wiskundefacet wil opfrissen; Een beknopt maar nuttig hulpmiddel voor de student uit het secundair onderwijs die net een woordje uitleg meer nodig heeft om iets uit het rekenen of de wiskunde beter te begrijpen; Een goede ondersteuning voor studenten met problemen voor rekenen en wiskunde die het allemaal niet zo goed kunnen onthouden: zo kan je het boekje van Carina ter Beek onder andere noemen. Oorspronkelijk bedoeld voor het Nederlandse voortgezette onderwijs, kan het zeker ook in het Vlaamse secundaire onderwijs gebruikt worden (en tot op zeker hoogte ook in de 3e graad van het basisonderwijs).

Het boekje bestaat uit vier grotere delen. Het eerste deel bevat rekenregels en rekentips. Hier wordt de basiskennis van het rekenen zeer concreet uitgelegd en aangevuld met handige tips om één en ander nog vlotter te laten verlopen. Zo vind je er bijvoorbeeld de voorrangsregels voor het rekenen, uitleg en tips over het rekenen met breuken, de formules voor de omtrek en oppervlakte van figuren en nog veel meer. Waar nodig gebruikt de auteur concrete voorbeelden of afbeeldingen om een onderwerp te verduidelijken.

In het tweede deel vind je concrete uitleg over enkele instrumenten zoals een geodriehoek, de kompasroos (een 360 gradenboog), de passer, de zakrekenmachine en het roosterpapier. Een afbeelding toont het instrument en tekst geeft uitleg over het juiste gebruik.

Het derde deel is meteen het meest uitgebreide. Het is een alfabetisch register dat definities en voorbeelden bevat van meer dan 150 begrippen uit het rekenen en de wiskunde. Deze worden allemaal heel duidelijk uitgelegd. Zo kan je heel snel het verschil opzoeken tussen begrippen zoals modus, mediaan en gemiddelde maar leer je eveneens de betekenis van het woord variabelen of kun je onder procenten snel opzoeken hoe je een kortingspercentage berekent.

Het vierde deeltje bevat een vijftal mnemotechnische hulpmiddeltjes of ezelsbrugjes waarmee je dingen zoals de volgorde van de bewerkingen (tot en met het machtsverheffen en het worteltrekken kunt onthouden. Of wat dacht je van de prozaïsche zin Hoe moeten wij van de onvoldoendes afkomen (haakjes -> machten -> wortels -> vermenigvuldigen -> delen -> optellen -> aftrekken)?

Het boekje besluit met een tafelkaart in bijlage en een uitgebreid alfabetisch register dat je snel naar alle bladzijden brengt die over het gezochte onderwerp iets vertellen.

Wat mij bijzonder in dit boekje aanspreekt is de sobere maar duidelijke opmaak, het eenvoudige en doelgerichte taalgebruik (overwegend korte zinnetjes, puntgewijze opsommingen die men snel kan uit het hoofd leren en gebruiken als mentale stappenplannen, ...) en de talrijke voorbeelden en afbeeldingen ter ondersteuning of verduidelijking.

Een boekje waar ik zelf snel zal teruggrijpen. Kortom, op zijn minst een hebbeding voor de bibliotheek van de vakgroep wiskunde.

afdrukken

23:24 Gepost door Lieven Coppens in Pearson | Permalink | Tags: basisonderwijs, stimuleren, compenseren, remedieren, dispenseren, rekenen, secundair onderwijs, formularium | |

De commentaren zijn gesloten.