2009.02.02

Rekenproblemen en dyscalculie

Auteur: Wied Ruijssenaars, Hans van Luit & Ernest van Lieshout
Titel: Rekenproblemen en dyscalculie. Theorie, onderzoek, diagnostiek en behandeling.
Uitgeverij: Lemniscaat
Plaats: Rotterdam
Jaar: 2006 (tweede druk)
Pagina's: 392
ISBN-13: 978-90-5637-660-4
Prijs: € 32,50

rekenproblemen en dyscalculie - theorie, onderzoek, diagnostiek en behandelingHet boek Rekenproblemen en dyscalculie is een vrij volledig naslagwerk dat een uitgebreid overzicht geeft van de belangrijkste inzichten en achtergronden in verband met rekenproblemen en dyscalculie. De uitgebreide literatuurlijst verwijst naar zowat alle auteurs die hierrond belangrijk materiaal hebben gepubliceerd. Het boek heeft een structuur meegekregen waardoor lezers met verschillende achtergronden (leerkrachten, remediëringsleerkrachten, orthopedagogen en psychologen) heel snel toegang krijgen tot de voor hen relevante informatie.

Het boek bestaat uit drie grote delen. In het eerste deel, De noodzaak van alternatieve leertheorieën, geven de auteurs in vier hoofdstukken een beeld van de manier waarop verschillende theorieën denken over rekenen en over de min of meer ernstige stagnaties daarbij. Het inleidende deel schetst niet alleen de geschiedenis van het leren rekenen, maar behandelt ook de individuele verschillen bij het leren rekenen. Het spreekt over rekenproblemen, dyscalculie, de comorbiditeit bij dyscalculie en over de diagnostiek en behandeling. Het tweede hoofdstuk behandelt de cognitieve ontwikkeling en het leren, meer bepaald de cognitieve ontwikkelingspsychologie en de handelings(leer)psychologie; Het derde hoofdstuk staat in het teken van het leren en de cognitieve processen en stelt de leerpsychologie en de cognitieve psychologie centraal. Het vierde hoofdstuk bespreekt de onderwijsleerprocessen en de individuele verschillen tussen aanleg, leren en leerbaarheid.

Het tweede grote deel, Rekenonderwijs, rekenproblemen en eerste opvang bestaat eveneens uit een viertal hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bespreekt de inhoud van het reken- en wiskundeonderwijs in Nederland en is dus minder relevant voor lezers uit Vlaanderen, behalve dan de onderdelen die handelen over de algemene en vakdidactische principes. De hoofdstukken over de voorbereidende rekenvaardigheid en rekenproblemen, de rekenvaardigheden en rekenproblemen in het basisonderwijs en de problemen voor rekenen en wiskunde bij de start in het secundair onderwijs zijn dat des te meer. Het is belangrijk om dit deel integraal te lezen. Alleen zo komt de chronologie van het leren rekenen tot zijn recht en worden er heel wat problemen met het rekenen veel duidelijker.

Het derde en laatste deel, Individuele problemen, diagnostiek en behandeling, staat helemaal in het teken van de diagnostiek en behandeling van rekenproblemen en dyscalculie. Het eerste hoofdstuk geeft de diagnostiek een plaats op het continuüm van zorg en deskundigheid en bespreekt de verschillende stappen in de diagnostische cyclus. Het tweede hoofdstuk doet hetzelfde voor de behandeling van rekenproblemen en dyscalculie. Het boek sluit af met een zeer uitgebreide literatuurlijst en een handig trefwoordenregister.

Het laatste woord over rekenproblemen en dyscalculie is nog lang niet gezegd. Daar zijn de auteurs zich sterk van bewust. In hun nawoord beklemtonen ze dat ze dit boek zien als een manuscript dat blijvend in ontwikkeling is. Dit neemt niet weg dat dit boek momenteel een vrij volledig beeld geeft van de stand van zaken in verband met rekenproblemen en dyscalculie. De thematische opbouw van het boek laat de geïnteresseerde toe om die hoofdstukken te consulteren die hij nodig heeft en de student om duidelijke, afgebakende gehelen te leren. Extra informatie wordt verstrekt op een gekleurde achtergrond waardoor de lezer zelf kan beslissen of hij op een bepaald onderwerp dieper in gaat of niet.

Het taalgebruik is voor een wetenschappelijk werk uitzonderlijk helder, hoewel een verklarende woordenlijst met domeinspecifieke begrippen een welkome ondersteuning zou zijn voor de leek op het gebied van rekenen, rekenproblemen en dyscalculie.

afdrukken

21:22 Gepost door Lieven Coppens in Lemniscaat | Permalink | Tags: rekenen, dyscalculie, leerprobleem | |

De commentaren zijn gesloten.