2009.03.07

Oudergids ADHD. Bijsturen als alle remmen los zitten

Auteur: Martin L. Kutscher
Titel: Oudergids ADHD. Bijsturen als alle remmen los zitten.
Uitgeverij: Nieuwezijds
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2008
Pagina's: 208
ISBN-13: 978-90-5712-273-6
Prijs: € 19,95

oudergids adhd - bijsturen als alle remmen los zittenDit boek over ADHD is in de eerste plaats geschreven voor ouders. Het wil hen vooral helpen om hun kind met ADHD op een positieve manier te benaderen en toch bij te sturen. Het boek werd geschreven door Martin L. Kutscher toen hij merkte dat ouders van kinderen met ADHD vaak niet de tijd hadden om de boeken die hij hen adviseerde te lezen.

In het eerste hoofdstuk, De ADHD-ijsberg, toont de auteur aan dat het verschijnsel ADHD oneindig veel meer is dan de triade impulsiviteit-onoplettendheid-hyperactiviteit. Deze drie symptomen vormen samen slechts het deel dat voor de buitenwereld het meest zichtbaar is, het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Onder de oppervlakte liggen echter nog heel wat andere problemen waarmee er rekening dient gehouden te worden, te weten:

 • Problemen met de executieve functies, onder andere:
  • Inhibitie
  • Initiatie
  • Innerlijke spraak
  • Werkgeheugen
  • Anticiperen en terugkijken
  • ...
 • Tegelijk voorkomende andere problemen en stoornissen:
  • Leerstoornissen
  • Het syndroom van Asperger
  • Het syndroom van Gilles de la Tourette
  • Angststoornissen
  • Depressie
  • ...
 • Gezinsproblemen:
  • Gezinsleden met hun eigen neuro-psychiatrische problemen
  • Spanningen die veroorzaakt werden door het kind die latent aanwezig blijven en het voor het kind nog moeilijker maken.

Deze worden allemaal zeer concreet uitgelegd en geïllustreerd met voorbeelden, afbeeldingen, tabellen en dergelijke meer. Daarna gaat de auteur op een eenvoudige en heldere manier in op de neurologische achtergrond van ADHD. Verderop in het eerste hoofdstuk gaat hij dieper in op de samen met ADHD tegelijk voorkomende andere problemen en stoornissen.Daarbij staat hij niet enkel stil bij de mate waarin ze samen met ADHD voorkomen, maar geeft hij telkens ook heel concreet aan waarin ze zich van elkaar onderscheiden. Op deze manier krijgen ouders ook een beter inzicht in wat ze aan ADHD moeten toeschrijven en wat ze moeten zien als een gevolg van een ander probleem.

In het tweede, derde, vierde en vijfde hoofdstuk bespreekt de auteur de 4 belangrijkste regels in verband met de aanpak van het kind met ADHD, te weten:

 • Regel 1: Blijf positief!
 • Regel 2: Blijf Kalm!
 • Regel 3: Blijf georganiseerd!
 • Regel 4: Blijf zo doorgaan!

Elke regel wordt uitvoerig toegelicht. Centraal bij elk van deze regels staat het verklaringsmodel voor ADHD als een stoornis in de executieve functies. Met dat verklaringsmodel als uitgangspunt worden er bij elke regel concrete tips gegeven, tips die de auteur haalt uit zijn eigen ervaring of bij andere mensen die werkten met en schreven over ADHD. Deze tips gaan zowel over het benaderen van het kind met ADHD, als over het ter beschikking stellen van hulpmiddelen en over het bijsturen en/of onder controle houden van de eigen reacties van de ouders en/of de leerkracht. Deze laatste krijgt hier inderdaad ook zijn rol toegewezen, aangezien de regel over het georganiseerd blijven zeker ook op de situatie op school slaat.

Het zesde hoofdstuk behandelt het thema van het gebruik van medicatie bij ADHD. Zowel de voor- als de nadelen van medicatie worden besproken, evenals de mogelijke bijwerkingen. Het zevende hoofdstuk is geschreven op kindermaat en kan gebruikt worden om kinderen te informeren over ‘hun’ ADHD. Het achtste hoofdstuk is een samenvatting van het volledige boek en kan gebruikt worden om andere mensen uit de omgeving van het kind (familieleden, leerkrachten, begeleiders …) te informeren over ADHD.

De oudergids is een krachtig boek omdat hij heel positief aangeeft wat ouders, leerkrachten, … wel kunnen doen om hun kind of hun leerling met ADHD te begeleiden en te ondersteunen. De talrijke concrete tips zorgen er voor dat ze heel snel hun handelingsverlegenheid achter zich kunnen laten. Het benaderen van ADHD vanuit het verklaringsmodel van de stoornis in de executieve functies biedt evenveel kansen op een concrete en af en toe creatieve en spanningsreducerende aanpak en laat toe om zich heel concreet in te leven in de frustraties en teleurstellingen die het kind met ADHD dagelijks moet ondervinden. Een absolute aanrader!

De boeken van uitgeverij Nieuwezijds worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

22:28 Gepost door Lieven Coppens in Nieuwezijds | Permalink | Tags: adhd, add | |

De commentaren zijn gesloten.