2009.04.19

Studeren met dyslexie

Auteur: Nel Hofmeester
Titel: Studeren met dyslexie
Uitgeverij: Garant
Plaats: Antwerpen/Apeldoorn
Jaar: 2002 (tweede druk)
Pagina's: 128
ISBN-13: 978-90-441-1299-3
Prijs: € 17,90

studeren met dyslexieStuderen terwijl je dyslexie hebt, is geen sinecure. Of je nu in het basis-, secundair of voortgezet onderwijs les volgt, of in het hoger onderwijs, je draagt het met je mee. Nel Hofmeester is verbonden aan de Hogeschool Rotterdam en schreef een boek over het studeren met dyslexie in het hoger onderwijs. Dit boek is geschreven vanuit de Nederlandse context, waar er bij wet vastgestelde voorzieningen voor leerlingen met dyslexie zijn. Hierdoor gelden enkele dingen niet voor de Vlaamse situatie. De vele nuttige tips en frisse inzichten die in het boek aangereikt worden, maken dit echter meer dan goed. Zowel Nederlandse als Vlaamse studenten uit de laatste jaren van het secundair of voortgezet onderwijs of uit het hoger onderwijs zullen zich in dit boek herkennen en heel veel hebben aan de aangereikte tips en inzichten.

In het eerste deel van het boek krijgt de lezer informatie over studeren met dyslexie in het hoger onderwijs. Na de basisinformatie over dyslexie staat de auteur stil bij het studeren met dyslexie in het hoger onderwijs. Ze gaat hierbij uit van bepaalde feiten uit de Nederlandse situatie die echter zeer gemakkelijk door de Vlaamse lezer naar de eigen situatie kunnen vertaald worden. De onderdeeltjes over het signaleren door docenten en mentoren en de inventarisatielijst studieproblemen zijn dan weer algemeen geldend. De inventarisatielijst studieproblemen is trouwens door elke student bruikbaar. Het derde hoofdstukje uit dit eerste deel gaat over de regelingen en voorzieningen zoals ze in Nederland bestaan. Dit is niet toepasbaar op de Vlaamse situatie, maar kan wel inspirerend zijn. In het vierde hoofdstuk uit het eerste deel is het heel boeiend om te lezen hoe de theorie van de meervoudige intelligentie van Howard Gardner kan aangewend worden om de student met dyslexie te leren studeren vanuit zijn sterke kanten. Het vijfde hoofdstuk is de inleiding op het tweede deel waarin de visie op het aanpakken van de studieproblemen wordt uitgelegd.

Het tweede deel staat helemaal in het teken van de praktische aanpak van de problemen waarmee studenten met dyslexie in het (hoger) onderwijs zich geconfronteerd zien. Deze problemen worden voor zover het mogelijk is, gekoppeld aan of benaderd vanuit de inzichten uit de theorie van de meervoudige intelligentie. Naast algemene adviezen komen er ook adviezen aan bod op het vlak van:

 • het lezend opnemen van informatie;
 • het schrijven van notities, eindopdrachten en scripties;
 • het plannen en organiseren van studieactiviteiten;
 • concentratie;
 • toetsen;
 • omgaan met docenten;
 • het gebruiken van hulpmiddelen.

In het derde deel geeft de auteur antwoorden op enkele discussiepunten over het omgaan met dyslexie in het hoger onderwijs zoals:

 • Welke studie of opleiding kan iemand met dyslexie volgen?
 • Wat vertel je aan wie?
 • Wat doe je tegen angst over bevoordeling of niveauverlaging?
 • Kun je met dyslexie wel een goede leraar worden?

Tot slot formuleert ze een heleboel aanbevelingen voor het onderwijsbeleid, het beleid van de hogescholen en universiteiten en het beleid van de uitgevers en de ontwikkelaars van software.

afdrukken

19:03 Gepost door Lieven Coppens in Garant | Permalink | Tags: leesprobleem, studeren, lezen, dyslexie, spelling, leerprobleem | |

De commentaren zijn gesloten.