2009.07.10

Gedragslijst

Auteur: Fons van Doorn
Titel: Gedragslijst.
Uitgeverij: ABC Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2000
Pagina's: 37
ISBN-13: 978-90-77121-91-4
Prijs: € 67,50 (inclusief het ABC Hulpboek Gedrag)

gedragslijstDeze Nederlandse gedragslijst werd ontwikkeld om het gedrag van leerlingen in kaart te brengen. Concreet betekent dit dat er een beoordeling gegeven wordt in hoeverre het gedrag van leerlingen aanvaardbaar is of niet. Na een uitgebreid vooronderzoek kwam de auteur tot een lijst met 27 vragen waarin 4 gedrags-factoren kunnen onderscheiden worden:

  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Teruggetrokken gedrag
  • Aandachtsproblemen
  • Emotionele stabiliteit

Het is de bedoeling dat de leerkracht de gedragslijst invult voor elke leerling uit de klas. Elke vraag wordt gescoord op een vijfpuntenschaal. Aan de hand van de correctiesleutels kan hij heel snel de score op de 4 gedragsfactoren berekenen. Deze scores brengt hij over naar de groepsstaat en naar het individuele profiel. Bij elke factor staan scores vermeld: scoort de leerling op of tussen deze scores, dan moet de leerling voor deze factor gevolgd worden. Scoort hij onder deze scores, dan is extra zorg noodzakelijk. Het individuele profiel heeft daarbij de functie als volgkaart: men kan er de afname van de gedragslijst op vier verschillende momenten op invullen.

Het instrument laat ook toe om een analyse te maken op klasniveau. Op het groepsprofiel kan men per factor de gemiddelde score van alle leerlingen aanduiden. Deze gemiddelde score is op dezelfde manier te interpreteren als bij het individuele profiel.

Tot slot staat er ook een werkwijze beschreven om de resultaten op schoolniveau te interpreteren. Dit kan nuttig zijn als men beleidsmatig conclusies wil trekken.

In de handleiding staat ook de statistische verantwoording voor deze gedragslijst. Deze is genormeerd op een Nederlandse onderzoeksgroep die duidelijk beschreven staat. Ook de psychometrische eigenschappen worden uitgebreid weergegeven en besproken. De conclusie is duidelijk: de gedragslijst is een betrouwbaar en valide instrument.

De meerwaarde van dit instrument voor leerkrachten ligt in het feit dat ook de minder opvallende gedragsfactoren in kaart worden gebracht. Dus ook de 'stille' en 'brave' leerlingen die laag scoren op de factor teruggetrokken gedrag worden met dit instrument gesignaleerd.

De gedragslijst werd ook beoordeeld door de Nederlandse Cotan.

Met dank aan uitgeverij Eduforce voor het ter beschikking stellen van de gedragslijst.
De Gedragslijst en het Hulpboek Gedrag worden als één geheel geleverd.

afdrukken

 

19:22 Gepost door Lieven Coppens in ABC Amsterdam | Permalink | Tags: gedrag, zorg, instrumenten | |

De commentaren zijn gesloten.