2009.08.29

Effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs

Auteur: Gert Gelderblom
Titel: Effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs
Uitgeverij: CPS
Plaats: Amersfoort
Jaar: 2007
Pagina's: 92
ISBN-13: 978-90-6508-586-3
Prijs: € 29,90

effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs - elk kind kan rekenenHet staat als een paal boven water dat goed reken- en wiskundeonderwijs heel belangrijk is. Nog te veel kinderen kunnen aan het einde van het basisonderwijs onvoldoende rekenen. Door veel effectiever om te gaan met de verschillen tussen leerlingen kan men de kwaliteit van het reken- en wiskundeonderwijs aanzienlijk verbeteren. Dat is het centrale thema van dit boek.

In het eerste hoofdstuk bespreekt de auteur de feiten en knelpunten van het huidige rekenonderwijs. Hij benadrukt eerst en vooral het belang van gecijferdheid voor de schoolloopbaan en het latere leven. Samen met het lezen en schrijven kan men het rekenen tot de basisvaardigheden die elke mens zou moeten beheersen. In zijn kritische 'Stand van zaken' bekijkt de auteur het realistische rekenonderwijs van nabij om tot de conclusie te komen dat dit niet zo geschikt is voor zwakke en middelmatige leerlingen en bij hen tot ernstige rekenproblemen kan leiden. Verderop in dit hoofdstuk staat de auteur stil bij de factoren die de verschillen in rekenvaardigheid tussen kinderen verklaren. Zeer boeiend om te lezen is de opsomming van een aantal mythen over het leren rekenen van kinderen. Elk van deze mythen wordt toegelicht en naar het rijk der fabelen verwezen. Een voorproefje:

 • Zonder wiskundeknobbel kun je nooit goed leren rekenen (blz.18).
 • Het is goed wanneer kinderen verschillende strategieën krijgen aangeboden want dan kunnen ze zelf een strategie kiezen die bij hen past (blz.19).
 • Zwakke rekenaars zijn geholpen wanneer ze op een individuele leerlijn worden gezet (blz.21).

Tot slot van dit eerste hoofdstuk beklemtoont de auteur enkele feiten die belangrijk zijn bij het voorkomen van onbeheersbare verschillen tussen leerlingen.

In het tweede hoofdstuk toont de auteur aan dat scholen effectief kunnen omgaan met verschillen tussen hun leerlingen in het reken- en wiskundeonderwijs als ze gebruik maken van evidence based onderwijs en een integrale aanpak. Om te begrijpen wat hij daarmee bedoelt, moet je dit hoofdstuk grondig doornemen en op je laten inwerken. Hij laat onder andere enige kritische geluiden horen in verband met het gebruik van orthotheekprogramma's en breekt een lans voor convergente differentiatie en verlengde instructie. Hij legt eveneens uit hoe men zwakke rekenaars kan voorbereiden op hun overgang naar het voortgezet onderwijs.

Het derde hoofdstuk staat in het teken van het preventief rekenonderwijs. Hij bespreekt dit vanuit de volgende vijf belangrijke dimensies:

 • het voorbereidende rekenen;
 • het vroegtijdige signaleren en reageren;
 • het inzicht in de getallenrij;
 • het belang van automatiseren en uit het hoofd leren;
 • het pedagogisch klimaat.

In het vierde hoofdstuk bespreekt de auteur een vijftal condities om effectief om te gaan met verschillen. Dit zijn:

 • de school als organisatie;
 • de rol van de directie;
 • de rol van de interne begeleider en remedial teacher;
 • de professionaliteit van de leerkracht;
 • de rol van de reken- en wiskundemethode.

Het vijfde hoofdstuk bevat studieopdrachten voor studenten in de lerarenopleiding basisonderwijs. Het boek eindigt met een uitgebreide literatuurlijst en enkele bijlagen, waarvan de vijfde heel wat nuttige en concrete tips bevat voor ouders.

Dit boek is een aanrader voor iedereen die bezig is met rekenen in het algemeen en rekenproblemen - of zeggen we beter 'rekenverschillen' - in het bijzonder. Het brengt op een vlotte manier de recente wetenschappelijke inzichten aan de man en schuwt het niet om het huidige reken- en wiskundeonderwijs kritisch te benaderen. Het doordachte gebruik van schema's ondersteunt de inhoud op een voortreffelijke manier. Daarenboven worden belangrijke inhouden in afzonderlijke kaders benadrukt. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal opdrachten en praktische tips. Dit zorgt er voor dat de inhoud meteen gaat leven en men bijna ongemerkt de transfer naar de eigen praktijk maakt.

De boeken van uitgeverij CPS worden in België verdeeld door uitgeverij Abimo.

afdrukken

01:09 Gepost door Lieven Coppens in CPS | Permalink | Tags: rekenen, lager onderwijs, zorg, kleuteronderwijs, automatiseren, basisonderwijs, remedieren, leerprobleem, rekenprobleem, gecijferdheid | |

De commentaren zijn gesloten.