2009.09.27

Als spreken niet vanzelfsprekend is...

Auteur: Greet Piro & Nele Van Roosbroeck
Titel: Als spreken niet vanzelfsprekend is ... Concrete tips om de taal van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen te stimuleren
Uitgeverij: Sig vzw
Plaats: Destelbergen
Jaar: 2003
Pagina's:  
ISBN-13: 978-90-5873-046-6
Prijs: € 6,-

als spreken niet vanzelfsprekend is - concrete tips om de taal van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen te stimulerenHoe stimuleer je de taal van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen in de peuterklas? Vroeg of laat komt elke leerkracht een dergelijk kind tegen. Deze brochure heeft een belangrijke meerwaarde voor de leerkracht uit de peuterklas, hoewel ze oorspronkelijk bedoeld was voor ouders, grootouders, onthaalmoeders en kinderverzorgsters. De leerkracht uit de peuterklas speelt immers een belangrijke rol in de vroegtijdige opsporing van problemen. In heel wat gevallen biedt zij aan jonge ouders vanuit haar observaties en deskundigheid een referentiekader om de ontwikkeling van hun peuter realistisch in te schatten.

In het eerste deel van de brochure geven de auteurs algemene tips om de communicatie met baby's en peuters te bevorderen. Deze tips zijn zeer concreet. Enkele voorbeelden:

 • Bied felgekleurde voorwerpen aan waarmee je de aandacht trekt. Ze spreken het jonge kind aan. Laat het ermee spelen en vertel erbij.
 • Lok spontane gesprekjes uit door het kind bijvoorbeeld te vragen wat het aan het doen is (blz.4).

Vervolgens worden de alarmsignalen per leeftijdsfase op een rijtje gezet. Deze fasen zijn als volgt ingedeeld:

 • 3 maanden
 • 6 maanden
 • 9 maanden
 • 12 maanden
 • 18 maanden
 • 24 maanden
 • 30 maanden
 • 36 maanden

Deze alarmsignalen maken onderscheid tussen signalen bij het luisteren en spreken en signalen vanuit het omgaan met anderen en de persoonlijkheid van het kind. Belangrijk hierbij is de vermelding dat deze signalen een aanduiding kunnen zijn voor een problematische taalontwikkeling, maar dat een breder onderzoek aangewezen is. Voor het onderwijs zijn de alarmsignalen bij kinderen van 30 en 36 maanden van belang.

In het tweede deel bespreken de auteurs hoe je de taal kunt stimuleren van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen. Ze doen dit telkens op dezelfde manier. Eerst is er een korte uitleg over het probleem. Daarna schetsen ze welke impact dit probleem heeft voor de baby of peuter. Vervolgens worden er onder de rubriek Wat kan ik doen om de taal te stimuleren een reeks concrete aanbevelingen om de taalontwikkeling van deze baby's of peuters met een specifieke zorgvraag te bevorderen. De groepen die besproken worden zijn kinderen die te kampen hebben met de gevolgen van:

 • tweetaligheid
 • autisme
 • slechthorendheid of doofheid
 • slechtziendheid of blindheid
 • een verstandelijke handicap

Een brochure die in elke peuterklas moet aanwezig zijn.

afdrukken

De commentaren zijn gesloten.