2009.12.31

Opzoekboekje spelling

Auteur: Braams&Partners
Titel: Opzoekboekje spelling
Uitgeverij: Braams&Partners
Plaats: Deventer
Jaar: s.d.
Pagina's: 33 fiches
ISBN-13: -
Prijs: € 12,50

opzoekboekje spellingZe bestaan voor rekenen, spellen en vreemde talen. Ze hebben hetzelfde doel. De leerlingen die het nodig hebben, ondersteunen bij hun moeizame leerproces. Ze zijn vaak het resultaat van de inspanningen van echte zorg(ende)leerkrachten. Ze heten 'onthoudboekje', 'formularium' of 'opzoekboekje'. Ik zag ze in alle maten en kleuren. Sommige zelfs in boekvorm.

Tom Braams is een expert op het vlak van diagnose en behandeling van leerproblemen. Van zijn hand zijn onder andere de boeken Dyslexie. Een complex taalprobleem (2001), Kinderen met dyslexie. Een gids voor ouders (2001) en Dyslectische kinderen leren lezen (2006). Hij stelde met zijn medewerkers een opzoekboekje voor spelling op. Een opzoekboekje dat ontstond vanuit de expertise van de diagnostische en remediëringspraktijk van Braams&Partners. De fiches uit het opzoekboekje kun je gebruiken naast elke spellingmethode.

Als gebruiker bepaal je zelf welke fiches je een leerling geeft. De fiches zijn ondergebracht in twee categorieën. Deze herken je gemakkelijk aan de gekleurde rand:

  • spelling
  • werkwoordspelling

De mensen van Braams&Partners werken vanuit de klankstructuur van woorden. Dat betekent dat alle klanken van de Nederlandse taal gecategoriseerd zijn als korte en lange klanken, als twee-, drie- en viertekenklanken en als medeklinkers weergegeven op het klankbord.

Bij Braams&Partners splitst men de langere woorden in klankvoeten. Omdat veel spellingsregels van het Nederlands toegepast worden op de laatste klank van een woord of klankgroep. Is de laatste klank (dat wat je hoort) van een klankvoet een korte klank of een lange klank, dan volgt daarop een eenduidige spellingregel. Het splitsen in klankvoeten is dus niet hetzelfde als het splitsen in lettergrepen.

Voorbeeld:
sokken > so|kken (splitsen in klankvoeten)
sokken > sok|ken (splitsen in lettergrepen)

Gebruikers van de methode Spelling in de lift zullen dit splitsen in klankvoeten (klankgroepen) onmiddellijk herkennen. Van de website www.opzoekboekje.nl kun je een toelichting bij elke fiche afhalen. Zo heb je meteen ook een overzicht van de inhoud van alle fiches.

Naast het gebruik in de remediëring vind ik ze ook uitermate geschikt als vast hulpmiddel voor de leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs.

Een aankoop die zijn kostprijs meer dan waard is.

afdrukken

De commentaren zijn gesloten.