2010.03.27

Goed gedrag kun je leren

Auteur: Annemieke Golly en Jeff Sprague
Titel: Positive Behavior Support - Goed gedrag kun je leren
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2009
Pagina's: 256
ISBN-13: 978-90-7767-131-3
Prijs: € 45,00

positive behavior support - goed gedrag kun je leren - doelmatige strategieën voor in de schoolPositive Behavior Support (PBS) is een wetenschappelijk onderbouwd programma dat veel scholen in de Verenigde Staten met succes inzetten, net als in Canada, Noorwegen, Zweden, Denemarken, IJsland, Duitsland en Chili. Het programma reikt eenvoudige en doeltreffende methoden aan om alle medewerkers op school op één lijn te krijgen wat betreft het omgaan met gedrag op het niveau van de school, de klas en het individu. PBS wil antisociaal gedrag op school van kinderen in de leeftijd van vier tot en met achttien jaar zo vroeg mogelijk aanpakken en ombuigen naar positief gedrag. Jarenlang onderzoekt toonde de effectiviteit van dit programma aan. In dit programma geeft de school ook lessen over (gewenst) gedrag. Naast de traditionele lessen zoals rekenen, taal en aardrijkskunde of biologie. Zoals je kunt vermoeden staat het toenemen van gewenst gedrag en het afnemen van ongewenst gedrag hier centraal. De school bepaalt zelf in welk tempo ze het proces doorloopt.

Het boek bestaat uit vier delen:

 • Deel 1 - Goed gedrag op school
 • Deel 2 - Goed gedrag in de klas
 • Deel 3 - Goed gedrag van de individuele leerling
 • Deel 4 - Goed gedrag thuis

In het eerste deel schetsen de auteurs wat het programma inhoudt. Ze leggen ook uit waarom het een goed middel is om goed gedrag op school te bevorderen. Als lezer kom je meteen ook te weten wat de invoering ervan gaat kosten aan tijd, middelen en inzet van het schoolteam. In de inleiding tot het probleem van het antisociaal gedrag leert de lezer begrijpen waarom het noodzakelijk is om het goed gedrag op school actief te bevorderen. Tegelijk krijgt hij inzicht in de manieren waarop negatief gedrag zich tijdens de schoolcarrière van een leerling ontwikkelt. In de volgende hoofdstukken van dit eerste deel werken de auteurs dan de geïntegreerde benadering om probleemgedrag op school aan te pakken gedetailleerd uit. Aan bod komen onder andere:

 • Het opstellen van gedragsregels op schoolniveau;
 • Het onderwijzen van goed gedrag op schoolniveau;
 • Systemen van waardering en beloning;
 • Het houden van actief toezicht in de gemeenschappelijke ruimtes;
 • Het gebruiken van verwijdering om de behoeften van de leerlingen als groep en individueel te bepalen.

In het tweede deel leggen de auteurs uit hoe men goed gedrag in de klas kan bevorderen. Een heel belangrijk middel daartoe is de organisatie van de klas. Onder deze organisatie vallen zowel de fysieke en materiële inrichting als de procedures en strategieën die een leerkracht kan gebruiken. Daarnaast benadrukken de auteurs het belang van klassenregels die rekening houden met de volgende drie aspecten:

 • Veiligheid
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid

De hoofdstukken over preventief optreden en het gebruik van positieve en bijsturende consequenties om gedragingen te veranderen, bulken van de concrete voorbeelden van maatregelen die daarbij helpen.

In het derde deel staat het goed gedrag van de individuele leerling centraal. De lezer krijgt concrete antwoorden op pertinente vragen zoals:

 • Hoe reageer je op escalatie van gedrag en verbale agressie?
 • Hoe doe je een gedragsfunctieanalyse?
 • Hoe ontwikkel je gedragsondersteunende plannen voor leerlingen met probleemgedrag?
 • Hoe pas je het lesprogramma aan om probleemgedrag te voorkomen?
 • Hoe leer je risicoleerlingen om zichzelf te sturen?

Het vierde en laatste deel staat helemaal in het teken van de samenwerking tussen school en thuis. De lezer leert er hoe hij met ouders en/of verzorgers over het gedrag van een leerling kan praten.

Deze uitgave is een trainingshandboek voor schoolteams. Dit blijkt uit de denkopdrachten en de vele schema's die in het boek zijn opgenomen. Het reikt daarenboven ook een pak concrete werkingsmiddelen aan. Via http://www.uitgeverijpica.nl/index.php/gedragsproblemen/1... kun je veel van deze materialen gratis binnenhalen. Het is belangrijk dat schoolteams die hiermee aan de slag willen, zich laten begeleiden door mensen die het invoeringsproces bewaken en zowel het schoolteam als de individuele leerkrachten blijvend ondersteunen.

Een inspiratieboek voor elk schoolteam dat positief gedrag op school actief wil bevorderen. Voor Vlaanderen is dit boek zeker een aanrader voor alle scholen die de GOK-doelstelling sociaal-emotionele ontwikkeling (cluster 3) gekozen hebben.

afdrukken

18:52 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: training, gedrag, zorg, instrumenten, conflict, methodiek, draaiboek | |

Ik en mijn ADHD

Auteur: Blake Taylor
Titel: Ik en mijn ADHD. Wat ik leerde van fikkie stoken aan tafel.
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2009
Pagina's: 176
ISBN-13: 978-90-7767-142-9
Prijs: € 17,50>

ik en mijn adhd - wat ik leerde van fikkie stoken aan tafelHoe breng ik met humor kennis over? Op deze vraag vond Blake Taylor het antwoord. Op een lichtvoetige en creatieve manier overtuigt hij tieners dat leven met ADHD heel boeiend en uitdagend is. Hij idealiseert het niet. Hij blijft realistisch. Wat hem gemakkelijk afgaat. Hij heeft immers zelf ADHD. En hij slaagt erin om ADHD positief te benaderen. Zijn boodschap is overduidelijk: de extra energie, de creativiteit en een goede dosis humor compenseren de nadelen die je ondervindt van ADHD. Blake Taylor is intussen twintig jaar oud. Hij schreef dit boek als zeventienjarige ervaringsdeskundige

Terwijl je elk hoofdstuk van het boek leest, hoor je de auteur spreken. Hij geeft vijftien keer een causerie (of zoals de Van Dale het zegt: een in losse, aangename, onderhoudende vorm geschreven of voorgedragen korte behandeling van enig onderwerp van wetenschap, kunst enzovoort voor een lekenpubliek). En jij mag op de eerste rij zitten!

De structuur van elk hoofdstuk is dezelfde. Blake Taylor begint met een persoonlijke ervaring. Vaak is deze ervaring allesbehalve positief. Soms zelfs triest. Hij vervalt daarbij niet in zelfbeklag. Hij grijpt deze situatie aan om de lezer mee te nemen in een uiteenzetting over oorzaak en gevolg. Met de nodige metaforen en concrete voorbeelden maakt hij telkens zijn punt. Om dan het hoofdstuk te besluiten met een aantal mogelijke oplossingen. 

Blake Taylor bespreekt de volgende punten:

 • Je niet kunnen concentreren, afgeleid zijn;
 • Impulsiviteit;
 • Slordigheid;
 • Hyperactiviteit;
 • Tics;
 • Vriendschappen;
 • Pesten;
 • Sociale angst;
 • Hulp inroepen;
 • Omgaan met vooroordelen van anderen;
 • Halsstarrigheid, niet open staan voor nieuwe dingen;
 • Omgaan met regels;
 • Omgaan met discriminatie;
 • Jezelf veranderen;
 • De positieve kwaliteiten van iemand met ADHD.

Doorheen de verschillende hoofdstukken krijg je als lezer een uitgebreid overzicht van de verschillende symptomen. Daarenboven gunt de auteur je het voorrecht om even de wereld te bekijken door de bril van iemand met ADHD. Waardoor je veel respect krijgt voor de opdracht waarvoor deze zich iedere dag geplaatst ziet. Het boek is een schitterende boodschap aan de tieners met ADHD, hun ouders, leerkrachten en begeleiders. Zeker lezen dus!

afdrukken

16:29 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: adhd, add | |

2010.03.21

Pubergids autisme

Auteur: Caroline van der Velde
Titel: Pubergids autisme. Een praktische handleiding
Uitgeverij: Nieuwezijds
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007 (tweede oplage)
Pagina's: 192
ISBN-13: 978-90-5712-251-4
Prijs: € 18,95

pubergids autisme - een praktische handleidingPubers met een stoornis in het autismespectrum beginnen goed te beseffen hoe hun stoornis hun functioneren telkens weer beïnvloedt. Niet omdat ze met andere puberproblemen te maken krijgen. Wel omdat de moeilijkheden die elke puber moet overwinnen bij hen een extra dimensie krijgen. Dit maakt het voor hen extra verwarrend of lastig.

Caroline van der Velde heeft voor hen een praktische leidraad geschreven om die problemen stuk voor stuk te overwinnen. Ze richt zich daarbij rechtstreeks tot de puber met een autismespectrumstoornis. Wat niet wegneemt dat het boek ook door iedere ouder of begeleider kan (lees: moet) gelezen worden. Zonder veel franjes, maar in een niet mis te verstane en eenduidige taal pakt ze al deze puberproblemen aan. Haar ultieme doel: de puber met een stoornis in het autismespectrum zelfstandig maken. Door hen eigen oplossingen te leren zoeken en hen mondig te maken. Want zij zullen, net zoals elke puber, hun leven zelf moeten leren inrichten.

De auteur formuleert een helder antwoord op een aantal belangrijke vragen, zoals daar zijn:

 • Moet je aan jouw omgeving vertellen dat je een autismespectrumstoornis hebt?
 • Wat is puberen?
 • Hoe bereid je jezelf voor op het secundair onderwijs?
 • Hoe kun je goed functioneren in het secundair onderwijs?
  • Hoe schep je orde?
  • Hoe plan je huiswerk?
  • Hoe moet je leren?
  • Hoe neem je nota's?
  • Hoe maak je een boekbespreking?
  • Hoe loop je stage?
 • Wat moet je weten als je met andere mensen omgaat?
 • Hoe maak je vrienden?
  • Hoe interpreteer en gebruik je lichaamstaal?
  • Wat moet je weten over aanraken en aangeraakt worden?
  • Hoe omgaan met pesten?
  • Hoe omgaan met verliefdheid?
 • Welke gevaren lopen pubers en hoe kun je daar mee omgaan?
 • Hoe vul je jouw vrije tijd in?
 • Zelfstandig zijn, wat houdt dat in?

De antwoorden zijn zeer concreet, maar laten steeds een persoonlijke invulling van de lezer toe. Waar dat kan en nodig is, verduidelijken schema's en figuren de tekst. Doorheen het ganse boek geeft de auteur korte tips. Deze tips zijn duidelijk herkenbaar aan hun opmaak. Ze zorgen ervoor dat het boek ook heel snel cursorisch te lezen is. Of dat je heel snel op zoek kunt gaan naar een bepaalde passage.

Wat opvalt in het boek is dat de auteur de puber met een autismespectrumstoornis ernstig neemt. Hoewel het boek zeer concreet is en aangeeft wat de puber kan ondernemen, is het nergens betuttelend of denigrerend. Duidelijk een boek met een warm hart!

De boeken van uitgeverij Nieuwezijds worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

23:32 Gepost door Lieven Coppens in Nieuwezijds | Permalink | Tags: pubers, autisme, ass, ontwikkelingsstoornis, asperger, pdd-nos, autismespectrum | |

Oudergids autisme

Auteur: Caroline van der Velde
Titel: Oudergids autisme. Een praktische handleiding sociale vaardighedenen.
Uitgeverij: Nieuwezijds
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007 (vierde oplage)
Pagina's: 144
ISBN-13: 978-90-5712-184-5
Prijs: € 16,95

oudergids autisme - een praktische handleiding sociale vaardighedenHoe kun je als ouder jouw kind met een autismespectrumstoornis leren om sociaal gedrag te herkennen en te begrijpen? Dit is de centrale vraag in het boek van Caroline van der Velde. En geloof me: in dit zeer praktische boek krijg je op deze vraag een uitgebreid en tegelijkertijd haalbaar antwoord. Ook leerkrachten en andere begeleiders kunnen met hun vragen en bezorgdheden in dit boek terecht.

Dit boek gaat er vanuit dat de ouders en begeleiders al een basiskennis autismespectrumstoornissen hebben. Het blijft dan ook niet lang stilstaan bij de theorie. Het grijpt enkel de drie domeinen aan waarop kinderen met een autismespectrumstoornis meer dan uitvallen als basis voor de praktische hoofdstukken. Deze drie domeinen zijn:

 • het leggen van contact;
 • de communicatie;
 • het gebruiken van fantasie.

Maar het boek heeft ook aandacht voor de volgende kwaliteiten:

 • eerlijkheid;
 • ontbreken van jaloersheid;
 • een goed geheugen;
 • analytisch zijn;
 • betrouwbaarheid;
 • perfectionisme.

In de praktische hoofdstukken benadrukt de auteur waarom het doel dat er in beschreven staat, belangrijk is. Om dan meteen heel wat concrete tips te geven om als ouder dat doel te bereiken. Het gaat dan onder andere over:

 • duidelijkheid en voorspelbaarheid;
 • de vereenvoudiging van het dagelijkse leven;
 • de sociale cognitie;
 • de communicatie;
 • middelen die de sociale vaardigheden kunnen ondersteunen en verbeteren;
 • het leren omgaan met boosheid;
 • het maken en behouden van vriendschappen;
 • assertiviteit;
 • als ouder jouw kind met een autismespectrumstoornis (leren) loslaten.

Elk hoofdstuk spreekt de lezer rechtstreeks aan. Het is als het ware een dialoog tussen auteur en ouder. Zonder dat de ouder de vraag expliciet moet stellen, krijgt hij praktische en concrete adviezen en tips. Figuren, opsommingen en schema's schieten de tekst voortdurend ter hulp.

Een boek dat iedereen die kinderen met een autismespectrumstoornis mag begeleiden, zeker moet lezen. Helemaal tot slot van deze bespreking wil ik het zinnetje aanhalen dat op de voorkant van het boek staat en alles samenvat wat de auteur wil zeggen: ...ik heb autisme, géén automatisme...

De boeken van uitgeverij Nieuwezijds worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

15:09 Gepost door Lieven Coppens in Nieuwezijds | Permalink | Tags: ouders, autisme, ass, ontwikkelingsstoornis, asperger, pdd-nos, autismespectrum | |

2010.03.14

Relatie met de ouders, goed voor elkaar

Auteur: Duco Creemers & Thijs Radersma
Titel: Relatie met de ouders, goed voor elkaar
Programma om de kwaliteit van de relatie met de ouders 'goed voor elkaar' te krijgen en te houden
Uitgeverij: Schoolsupport/Abimo
Plaats: Zuidhorn/Sint-Niklaas
Jaar: 2008
Pagina's: 104 + Cd-rom
ISBN-13: 978-90-8664-055-3
Prijs: € 149,-

relatie met de ouders, goed voor elkaar - programma om de kwaliteit van de relatie met de ouders 'goed voor elkaar' te krijgen en te houdenHet is belangrijk voor een school dat ze een goede relatie heeft met alle ouders. Dat spreekt niet altijd vanzelf. Met Relatie met de ouders, goed voor elkaar haalt de school een instrument in huis om de kwaliteit van deze relatie te bewaken en te verbeteren.

Dit programma is een instrument. Verwacht dus geen theoretische uiteenzetting over kwaliteitszorg. Het is de bedoeling dat je er als school meteen mee aan de slag kunt gaan. De auteurs hebben alle acties die de school kan ondernemen, verdeeld in vijf rubrieken:

 • Ouders informeren over de school;
 • Ouders informeren over hun kind;
 • Ouders betrekken bij de school;
 • Formele contacten plannen tussen ouders en school;
 • De verwachtingen en ideeën van ouders kennen. Deze rubriek is zeer sterk uitgewerkt. Omdat de scholen in Nederland verplicht zijn om van de ouders om de vier jaar een enquête af te nemen.

Als school bereik je dit alles niet zomaar. Daarvoor moet je binnen het schoolteam duidelijke afspraken maken. Deze afspraken kan je in dit kwaliteitsinstrument vastleggen. Na afloop hiervan krijgen alle betrokkenen een persoonlijke takenlijst. Bij elke taak is er ruimte voorzien om de stand van zaken weer te geven. Je kunt zelfs een bepaalde taak tot prioriteit maken en daaraan de nodige acties verbinden. De taken die goed zijn uitgevoerd, zijn meteen een goede indicator voor de kwaliteit van het geheel.

In de map bij de Cd-rom die het eigenlijke kwaliteitsinstrument bevat, vind je heel wat nuttige informatie om het programma vlot en goed te gebruiken. Handige stappenplannen nemen de gebruiker mee in de wereld van dit kwaliteitsinstrument.

Omdat je als school niet alles tegelijk kunt realiseren, is het goed om te werken met een ontwikkelingsplan. In de map bij de Cd-rom zit daarvoor een katern met suggesties. Deze zijn in dezelfde rubrieken als hierboven onderverdeeld.

De laatste katern van de map bevat concrete voorbeelden bij de verschillende stappenplannen en suggesties voor de ontwikkelingsplannen. Een aantal van deze voorbeelden vind je in Word-formaat op de Cd-rom en zijn volledig aanpasbaar. Een greep uit het aanbod:

 • Een gespreksformulier met handleiding en aandachtspunten voor een huisbezoek;
 • Een intakeformulier voor een nieuwe leerling met een uitgebreide beschrijving van de procedure;
 • Een formulier om een oudercontact inhoudelijk goed voor te bereiden;
 • Een inhoudelijke beschrijving met suggesties voor een evolutiegesprek over een leerling;
 • Een overzicht van werkvormen voor een ouderavond.

Geschreven vanuit de Nederlandse context, is dit kwaliteitsinstrument in Vlaanderen ook heel goed bruikbaar. Het brengt structuur en systematiek in het bewaken van de relatie tussen ouders en school. Een thema dat ook hier zeer actueel is.

afdrukken

22:45 Gepost door Lieven Coppens in Abimo, Schoolsupport | Permalink | Tags: ouders, lager onderwijs, kleuteronderwijs, basisonderwijs, methodiek, ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie, kwaliteitszorg | |