2010.04.25

Kinderen met autisme en een normale begaafdheid

Auteur: André Kuyper & Serge Tiberghien
Titel: Kinderen met autisme en een normale begaafdheid. Een begeleidingsprogramma voor oudergroepen.
Uitgeverij: LannooCampus
Plaats: Leuven
Jaar: 2008 (tweede druk)
Pagina's: Handleiding voor de begeleiders: 176
Werkboek voor de ouders: 112
ISBN-13: Handleiding voor de begeleiders: 978-90-209-6451-6
Werkboek voor de ouders: 978-90-209-6452-3
Prijs: Handleiding voor de begeleiders: € 27,50
Werkboek voor de ouders: € 18,95

kinderen met autisme en een normale begaafdheidJe kunt er niet om heen. De afgelopen jaren is het aantal kinderen met een diagnose van autisme opvallend gestegen. Meteen steeg ook de vraag naar ouderondersteuning. Dit bracht de thuisbegeleidingsdiensten Tanderuis vzw en Het Raster vzw ertoe om hun aanbod uit te breiden met een groepsbegeleiding voor ouders. De inhoud en methodiek hiervan schreven ze uit in deze handleiding-met-werkboek.

In de inleiding beschrijven de auteurs het ontstaan van de groepsbegeleiding. Ze geven eveneens een kort woordje uitleg bij de uitgangspunten en werkwijze. De kern van het boek bestaat echter uit de uitwerking van de 11 begeleidingssessies. Deze dienen allemaal het centraal doel: het competentiegevoel van de ouders vergroten.

In de groepsbegeleiding gebruikt men doorheen de elf bijeenkomsten een diversiteit aan middelen om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren:

 • informatieoverdracht
 • inlevingsoefeningen
 • praktische oefeningen
 • thuisopdrachten
 • videomateriaal
 • uitwisselingsmomenten
 • discussiemomenten

Een bijeenkomst duurt gemiddeld tweeënhalf uur. Hierbij houdt men rekening met een pauze van een kwartier tot een half uur. De sessies hebben de volgende inhoud:

 • Sessie 1: Kennismaking en basisinformatie autisme
 • Sessie 2: Een andere denkstijl, ander gedrag
 • Sessie 3: Kijken naar het gedrag van je kind
 • Sessie 4: Opvoeding en principes van gedragsverandering
 • Sessie 5: De invloed van autisme op de opvoeding
 • Sessie 6: Op een positieve manier vaardigheden aanleren
 • Sessie 7: Omgaan met ongewenst gedrag
 • Sessie 8: Broers en zussen
 • Sessie 9: Autisme en onderwijs
 • Sessie 10: Informatieavond en informatiemiddag voor brussen
 • Sessie 11: Terugkomavond

Bij elke sessie staan de doelstellingen uitgeschreven. Je leest er eveneens hoe de sessie verloopt en welk materiaal je nodig hebt. Verder vind je er verwijzingen naar bronnen die je kunt raadplegen als je meer informatie wenst. Hierna komen de verschillende stappen van de sessie gedetailleerd aan bod. Wat doe je? Welke inhoud breng je aan? Welke werkwijze hanteer je? Dit zijn maar enkele vragen waarop je als lezer een antwoord krijgt. Daarbij verwijzen de auteurs voortdurend naar de inhoud van het werkboek voor de ouders. Om het de begeleiders gemakkelijk te maken zijn veel van de gebruikte documenten beschikbaar als PDF-bestand op de website van de uitgever.

Deze handleiding en het bijbehorende werkboek zijn onontbeerlijk voor iedereen die een ouderbegeleiding rond kinderen met autisme opzet. Daarenboven is de handleiding een prima naslagwerk voor iedereen die heel snel de essentie van de problematiek wil vatten om ze op een passende manier over te brengen naar ouders en begeleiders van kinderen met autisme.

afdrukken

20:31 Gepost door Lieven Coppens in LannooCampus | Permalink | Tags: ouders, opvoeding, autisme, ass, ontwikkelingsstoornis, asperger, pdd-nos, autismespectrum, opvoedingsondersteuning | |

De commentaren zijn gesloten.