2011.05.29

Ik kies voor mijn talent

Auteur: Luk Dewulf
Titel: Ik kies voor mijn talent
Uitgeverij: LannooCampus/Scriptum
Plaats: Leuven/Schiedam
Jaar: 2009
Pagina's: 127
ISBN-13: 978-90-774-3231-0
Prijs: € 24,95 

ik kies voor mijn talentIn het onderwijs kreeg men de afgelopen jaren heel uitgesproken aandacht voor talenten en talentontwikkeling bij kinderen. Daar heeft Howard Gardner, meer dan wie ook, met zijn theorie over de meervoudige intelligentie voor gezorgd. Dit boek van Luk Dewulf gaat daar – weliswaar vanuit een andere invalshoek – met dezelfde geestdrift op door. Op de achterflap lees je meteen het centrale thema:

Radicaal kiezen voor waar je goed in bent, is de weg naar zelfrealisatie en authenticiteit. Het lijkt paradoxaal, maar door te gaan voor waar je echt goed in bent en het ontplooien van je uniek talent ga je steeds waardevoller worden voor je omgeving. Doen waar je goed in bent, is bijna een levensverzekering en een garantie op blijvende goesting in werken en leren, ook op gevorderde leeftijd.

Ik kan dat alleen maar volmondig beamen. Omdat ik op een bepaald moment zelf deze keuze heb gemaakt. Met alle gevolgen van dien.

In het eerste hoofdstuk van dit boek houdt de auteur een pleidooi voor het duurzaam omgaan met de eigen energie als voorwaarde voor het steeds hernieuwen van de eigen mentale energie, ongeacht jouw leeftijd. Doen waar je goed in bent, is hier de leidraad. Helaas lijkt dit voor steeds minder mensen weggelegd. Doen waar je goed in bent zorgt voor een hogere betrokkenheid, betere werk- en/of studieresultaten, een groter welbevinden en een duurzame en permanente groei. Met een betere lichamelijke en psychische gezondheid tot gevolg. Luk Dewulf kan niet genoeg benadrukken dat het hier gaat om soms moeilijke, want niet voor de hand liggende keuzes. Doen waar je goed in bent, heeft soms te maken met het niet kiezen voor de veiligste weg.

Na het lezen van het tweede hoofdstuk ben je er zeker van overtuigd dat iedereen een talent heeft. Maar besef je ook dat niet iedereen iets met dat talent doet. Net zoals de klassieke intelligentie is een talent een aanwezig potentieel. Het hangt van jou af of je er iets mee doet. Dat bedoelt de auteur met zijn concept talent in actie. Bij ieder talent moet men een bepaald gedrag ontwikkelen. Dit gedrag rendeert het beste in de juiste context. Dit leidt tot de formule:

talent in actie = talent + gedrag + context

Hoe je dit talent vindt, het bijhorende gedrag ontwikkelt en de meest ideale context vindt, lees je verder in dit hoofdstuk. Sta zeker lang genoeg stil bij de zeer belangrijke functie van de hefboomvaardigheden en de rol van anderen.

Kiezen om te doen waar je goed in bent, is vaak een lastige en moeilijke keuze. Het vraagt zelfkennis en een behoorlijke dosis persoonlijke moed. Dat leert Luk Dewulf je in het derde hoofdstuk. Het is een vierledige keuze, aangezien je moet kiezen

  • voor een context die past bij jouw talent;
  • voor de juiste uitdagingen om jouw talent te ontwikkelen;
  • voor de juiste partners;
  • om authentiek te zijn.

In het vierde hoofdstuk bespreekt de auteur de handleidinghypothese. En de paradox die hierin vervat ligt. Elke samenvatting doet onrecht aan dit hoofdstuk. Lezen dus! Soms is het moeilijk om bij jezelf of bij anderen een talent te zien. Deze situatie leer je aanpakken in het vijfde hoofdstuk. Tot slot legt de auteur in het laatste hoofdstuk uit hoe men doen waar je goed in bent, kan vertalen naar opvoeding, onderwijs en tewerkstelling.

Een nuchter boek met een heel positieve boodschap.

afdrukken

18:38 Gepost door Lieven Coppens in LannooCampus | Permalink | Tags: talent, talentontwikkeling | |

De commentaren zijn gesloten.