2012.05.27

Ik ben trots op je!

Auteur: Ben Furman
Titel: Ik ben trots op je!
Oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionals
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2012
Pagina's: 112
ISBN-13: 9789077671726 
Prijs: € 16,95

ik ben trots op je - oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionalsVeel ouders zullen het meteen beamen: de manier waarop ze met hun kind spreken, bepaalt vaak of het positief of negatief reageert. Zeker als ze er naar streven om een verandering in het gedrag te bewerkstelligen. Communicatie kan zowel productief als contraproductief zijn.

In dit boekje toont Ben Furman dat ouders en - mutatis mutandis - professionele mensen hun communicatie met kinderen zo kunnen aansturen dat men tegelijk oplossingen genereert en weerstanden vermijdt. Hij heeft zijn kennis van de oplossingsgerichte psychologie op een concrete en toegankelijke manier verankerd in vijf thematische hoofdstukken:

 • Complimenteren en aanmoedigen: het geven van positieve feedback;
 • Kinderen laten luisteren met behulp van de vijf-vinger-geheugenregel;
 • Alle neuzen in dezelfde richting; het versterken van samenwerking tussen volwassenen;
 • Omgaan met problemen en moeilijkheden;
 • Reageren op onacceptabel of ongepast gedrag.

In het eerste gedeelte leer je hoe je op een juiste en doeltreffende manier complimenten en positieve feedback kunt gebruiken om het gedrag van een kind te beïnvloeden. Doeltreffend betekent in deze context dat je eerder zuinig bent met het geven van complimenten. Het betekent ook dat je ze op een zodanige manier geeft dat ze voor het kind geloofwaardig blijven. Ze verwijzen naar concrete gedragingen. Ben Furman deelt deze complimenten in verschillende categorieën in. Naast het gewone bedanken zijn dat:

 • ‘Roddel’-complimenten;
 • ‘Non-verbale’ complimenten;
 • ‘Vraag’-complimenten;
 • ‘Probeer’-complimenten;
 • ‘Speelse’ complimenten.

Hij geeft bovendien ook enkele tips om kinderen die een complimentenallergie hebben toch een compliment te geven. Tegelijk leert hij je ook hoe je kunt omgaan met jaloezie bij andere kinderen.

In het tweede hoofdstuk introduceert de auteur de vijf-vinger-geheugenregel om kinderen naar je te laten luisteren en opdrachten te laten uitvoeren. Hierbij spreekt hij niet meer over de duim, de wijsvinger, de middenvinger, de ringvinger en de pink maar over de:

 • ‘Contact’-duim;
 • ‘Verzoek’-vinger;
 • ‘Daarom’-vinger;
 • ‘Je kunt het’-vinger;
 • ‘Afspraak’-vinger.

Tal van concrete voorbeelden leren je hierbij hoe je het een en ander kunt aanpakken en veranderen.

Het derde hoofdstuk benadrukt het belang van de afstemming tussen alle volwassenen die het kind begeleiden en/of opvoeden. Ben Furman geeft in dit deel zeven suggesties om deze afstemming zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dat het hierbij over meer gaat dan over een consequente aanpak alleen, zal iedereen wel duidelijk zijn.

Het vierde hoofdstuk zal de mensen die het werk van Ben Furman (Kids’ Skills) kennen, bekend voorkomen. Hierin stelt hij zijn stapsgewijze aanpak voor die er moet toe leiden dat een kind een nieuwe vaardigheid aanleert die hem een bepaald probleem helpt overwinnen.

Het laatste hoofdstuk van dit boekje staat in het teken van het aanpakken van onaanvaardbaar gedrag bij een kind. Hierbij is het essentieel dat men het kind leert om verantwoordelijkheid voor zijn gedrag op te nemen en te zoeken op welke manier hij de aangerichte schade kan herstellen.

Een aanrader voor iedereen die zijn communicatie met kinderen wil versterken.

afdrukken

19:21 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: communicatie, gedrag, kids' skills, methodiek, opvoeders, opvoeding, ouders | |

De commentaren zijn gesloten.