2012.05.27

Ik ben trots op je!

Auteur: Ben Furman
Titel: Ik ben trots op je!
Oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionals
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2012
Pagina's: 112
ISBN-13: 9789077671726 
Prijs: € 16,95

ik ben trots op je - oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionalsVeel ouders zullen het meteen beamen: de manier waarop ze met hun kind spreken, bepaalt vaak of het positief of negatief reageert. Zeker als ze er naar streven om een verandering in het gedrag te bewerkstelligen. Communicatie kan zowel productief als contraproductief zijn.

In dit boekje toont Ben Furman dat ouders en - mutatis mutandis - professionele mensen hun communicatie met kinderen zo kunnen aansturen dat men tegelijk oplossingen genereert en weerstanden vermijdt. Hij heeft zijn kennis van de oplossingsgerichte psychologie op een concrete en toegankelijke manier verankerd in vijf thematische hoofdstukken:

 • Complimenteren en aanmoedigen: het geven van positieve feedback;
 • Kinderen laten luisteren met behulp van de vijf-vinger-geheugenregel;
 • Alle neuzen in dezelfde richting; het versterken van samenwerking tussen volwassenen;
 • Omgaan met problemen en moeilijkheden;
 • Reageren op onacceptabel of ongepast gedrag.

In het eerste gedeelte leer je hoe je op een juiste en doeltreffende manier complimenten en positieve feedback kunt gebruiken om het gedrag van een kind te beïnvloeden. Doeltreffend betekent in deze context dat je eerder zuinig bent met het geven van complimenten. Het betekent ook dat je ze op een zodanige manier geeft dat ze voor het kind geloofwaardig blijven. Ze verwijzen naar concrete gedragingen. Ben Furman deelt deze complimenten in verschillende categorieën in. Naast het gewone bedanken zijn dat:

 • ‘Roddel’-complimenten;
 • ‘Non-verbale’ complimenten;
 • ‘Vraag’-complimenten;
 • ‘Probeer’-complimenten;
 • ‘Speelse’ complimenten.

Hij geeft bovendien ook enkele tips om kinderen die een complimentenallergie hebben toch een compliment te geven. Tegelijk leert hij je ook hoe je kunt omgaan met jaloezie bij andere kinderen.

In het tweede hoofdstuk introduceert de auteur de vijf-vinger-geheugenregel om kinderen naar je te laten luisteren en opdrachten te laten uitvoeren. Hierbij spreekt hij niet meer over de duim, de wijsvinger, de middenvinger, de ringvinger en de pink maar over de:

 • ‘Contact’-duim;
 • ‘Verzoek’-vinger;
 • ‘Daarom’-vinger;
 • ‘Je kunt het’-vinger;
 • ‘Afspraak’-vinger.

Tal van concrete voorbeelden leren je hierbij hoe je het een en ander kunt aanpakken en veranderen.

Het derde hoofdstuk benadrukt het belang van de afstemming tussen alle volwassenen die het kind begeleiden en/of opvoeden. Ben Furman geeft in dit deel zeven suggesties om deze afstemming zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dat het hierbij over meer gaat dan over een consequente aanpak alleen, zal iedereen wel duidelijk zijn.

Het vierde hoofdstuk zal de mensen die het werk van Ben Furman (Kids’ Skills) kennen, bekend voorkomen. Hierin stelt hij zijn stapsgewijze aanpak voor die er moet toe leiden dat een kind een nieuwe vaardigheid aanleert die hem een bepaald probleem helpt overwinnen.

Het laatste hoofdstuk van dit boekje staat in het teken van het aanpakken van onaanvaardbaar gedrag bij een kind. Hierbij is het essentieel dat men het kind leert om verantwoordelijkheid voor zijn gedrag op te nemen en te zoeken op welke manier hij de aangerichte schade kan herstellen.

Een aanrader voor iedereen die zijn communicatie met kinderen wil versterken.

afdrukken

19:21 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: communicatie, gedrag, kids' skills, methodiek, opvoeders, opvoeding, ouders | |

2012.05.20

Pesten: keuzelijst

Auteur: Martine Cammaert & Marina Marissen
Titel: Pesten - Keuzelijst
Boeken rond pesten voor kleuters en kinderen tot 12 jaar
Uitgeverij: Leesweb vzw
Plaats: Antwerpen
Jaar: 2009
Pagina's: 48
ISBN-13: -
Prijs: € 10,- + € 2,5 administratie en verzendingskosten (€ 5,- buitenland)

pesten - keuzelijst - boeken rond pesten voor kleuters en kinderen tot 12 jaarPesten is een hardnekkig probleem. Overal waar mensen samen zijn, kan het plots de kop op steken. De laatste decennia kwam men er achter dat het een fenomeen is dat men actief moet aanpakken en zoveel mogelijk moet voorkomen. Het richt immers onherstelbare schade aan bij de persoon die gepest wordt. Niet dat er nu meer gepest wordt dan vroeger. Het is alleen meer herkenbaar en bespreekbaar geworden. Daarenboven heeft men er veel meer inzicht in gekregen, waardoor een en ander beter aangepakt kan worden. Ook in het onderwijs.

Leesweb vzw draagt hiertoe zijn steentje bij door een keuzelijst van boeken uit te brengen voor kleuters en kinderen tot 12 jaar waarin pesten als thema centraal staat. Omdat de auteurs er van overtuigd zijn dat het lezen van een passend boek rond pesten in de klas of thuis een positief gevolg kan hebben voor iedereen die erbij betrokken is. Een goed boek rond pesten houdt de lezers als het ware een spiegel voor, die hen duidelijk hun rol en/of hun aandeel in het fenomeen pesten laat zien. Of je nu pester, gepeste of toeschouwer bent, een goed boek spreekt je aan in jouw rol. Het biedt je eventueel ook een handelingsalternatief.

In de keuzelijst verzamelden de auteurs een zeventigtal titels waarin pesten aan bod komt. Naast het opstellen van een lijst van kinder- en jeugdboeken hadden ze ook aandacht voor het louter informatieve en psycho-educatieve boek. Bij elke titel vind je een uitgebreide beschrijving van de inhoud. Op die manier krijg je als leerkracht een idee of een boek bruikbaar is in jouw concrete situatie. Bij een aantal titels vind je bovendien tips om een en ander nog beter bespreekbaar te maken.

Om het opzoeken van een passend boek nog gemakkelijker te maken, hebben de auteurs achteraan een auteurs- en een titelregister opgenomen. Bovendien zijn de boeken geordend in vier hoofdstukken:

 • Boeken voor kleuters;
 • Boeken voor leerlingen uit de eerste graad lager onderwijs;
 • Boeken voor leerlingen uit de tweede graad lager onderwijs;
 • Boeken voor leerlingen uit de derde graad lager onderwijs;
 • Informatieve boeken.

Een keuzelijst die in de leerkrachtenbibliotheek van de school niet mag ontbreken.

afdrukken

15:02 Gepost door Lieven Coppens in Leesweb vzw | Permalink | Tags: methodiek, pesten, sociale vaardigheden, weerbaarheid | |

2012.05.06

Dol-fijn excellent

Auteur: Harry Kort & Greetje van Dijk
Titel: Dol-fijn excellent
Gids voor duurzame begeleiding van excellente leerlingen in het basisonderwijs uitgaande van het Surplusmodel
Uitgeverij: Mhr
Plaats: Gouda
Jaar: 2012
Pagina's: 100
ISBN-13: 9789081810500
Prijs: € 35,-

dol-fijn - gids voor duurzame begeleiding van excellente leerlingen in het basisonderwijs uitgaande van het surplus-modelMhr is een Nederlands adviesbureau voor onderwijs dat 25 jaar geleden startte met een proefproject rond begaafde leerlingen in het basisonderwijs. In tegenstelling tot veel andere projecten die even plots verdwijnen als ze opkomen, hebben de mensen achter dit project er voor gezorgd dat hun ervaringen en inzichten geborgd werden. Zo ontstond Surplus, het begaafdencentrum van Mhr. Binnen dit centrum deed en doet men zowel aan visie- als aan productontwikkeling. Klein maar fijn, Somplex, Somplextra en Sompact zijn verrijkingsprogramma’s die genoegzaam bekend zijn. Minder bekend maar zeker even interessant is de visiemap Begaafdheid in beweging.

Met Dol-fijn excellent hebben Harry Kort en Greetje van Dijk een jubileumboek geschreven dat het gedurende 25 jaar opgebouwde surplustraject alle eer aan doet. Het boekje is als de feestelijke sluitsteen die het gewelf van de middeleeuwse kathedralen voltooide: een herinnering aan wat er aan vooraf ging en een ijkpunt voor wat er na komt. Want dat Mhr-Surplus nog lang niet uitgezongen is, staat vast.

Het boekje bestaat uit drie delen. In het eerste deel schetsen de auteurs hoe de visie op hoogbegaafde leerlingen in de klas door de jaren heen evolueerde en hoe de weg voor het Surplus-model gaandeweg gebaand werd. Vertrekkende vanuit de stigmatiserende visie van de jaren 70, schetsen ze hoe men geleidelijk aan in de jaren 90 tot het inzicht kwam dat hoogintelligent dan toch niet hetzelfde was als hoogbegaafd. Dit inzicht was dan ook duidelijk terug te vinden in het Mhr-project Begaafden in de basisschool dat toeliet om vijf belangrijke kernideeën te onderscheiden die zouden dienst doen als pijlers voor het Surplus-model. Intussen bleef de tijd niet stil staan en werden er nieuwe inzichten toegevoegd aan de kennis over hoogbegaafdheid. Deze evolutie van de jaren 90 tot nu komt eveneens aan bod. De auteurs hebben onder andere aandacht voor het constructivisme, de meervoudige intelligentie van Gardner en het multifactorenmodel van Heller. Op basis hiervan komen ze tot een zevental overwegingen die een nieuwe opzet voor hun werkmodel rechtvaardigen.

In het tweede deel van het boek lees je hoe het oorspronkelijke werkmodel aangepast werd aan de nieuwe inzichten. Hierbij is er zorg voor gedragen dat de oorspronkelijke structuur behouden werd. Voor de auteurs was het hierbij duidelijk belangrijk dat het werkmodel praktisch en werkbaar bleef voor de leerkracht. Dit verklaart meteen waarom de nieuwe theoretische inzichten kernachtig in het eerste deel aan bod kwamen. De auteurs maakten de vertaalslag naar de praktijk die in deze theorieën vaak afwezig was.

Het derde deel beschrijft in de laatste hoofdstukken de vernieuwde aanpak die door de auteurs Dol-fijn excellent genoemd wordt. Als je daarin geïnteresseerd bent, moet je het boekje zelf lezen. Maar voor je zo ver bent, moet je zeker de voorafgaande hoofdstukken 8 en 9 lezen, waarin er onder andere aandacht is voor de aansluiting van het Dol-fijnmodel bij het handelingsgericht werken en waar de kansen en bedreigingen van verschillende werkmodellen voor hoogbegaafdheid, ook deze van het eigen huis, tegen over elkaar geplaatst worden.

Zeker te lezen door iedereen die zich verdiept in het thema hoogbegaafdheid.

afdrukken

14:25 Gepost door Lieven Coppens in OnderwijsAdvies | Permalink | Tags: cognitieve ontwikkeling, hoogbegaafd, intelligentie, ontwikkelingsvoorsprong | |