2012.09.30

Van beginnende geletterdheid tot lezen

Auteur: Dick Loeve
Titel: Van beginnende geletterdheid tot lezen
Uitgeverij: Delubas
Plaats: Drunen
Jaar: s.d.
Pakket: Ideeënboek
Mijn letterboekje (5 exemplaren)
Mijn letterboekje - nakijkboekje
Letterposter
ISBN-13: 9999953000605
Prijs: € 102,00

van beginnende geletterdheid tot lezen - ideeënboek voor groep 1, 2 en 3Lezen is een vaardigheid die je voorbereidt van in de kleuterklas. Aangezien het om een ontwikkelingsproces gaat, is stimuleren hier het codewoord. Als je het goed wilt doen, dan is systematiek, met oog voor de chronologie van de verschillende fasen van die beginnende geletterdheid, noodzakelijk. Deze systematiek en chronologische opbouw vind je terug in Van beginnende geletterdheid tot lezen. Zoals iedereen wel zal begrepen hebben staat schriftelijke taal hier centraal. Samen met de Werkmap fonemisch bewustzijn die uitgegeven wordt door het Nederlandse CPS, vormt deze map dan ook een stevig fundament dat al vanaf de tweede kleuterklas kan opgebouwd worden.

In het pakket draait alles om het ideeënboek. In het eerste hoofdstuk geeft de auteur een stukje theorie over beginnende geletterdheid. Naast de uitgebreide beschrijving van wat men onder het begrip moet verstaan, komen ook de verschillende fasen aan bod die de auteur onderscheidt. Daarbij laat hij het niet na om stil te staan bij die kinderen die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van een goede leesinstructie. Dit stukje is zeker aan te bevelen voor de leerkrachten uit het eerste leerjaar (groep 3). Verder geeft hij per fase, aan de hand van kernactiviteiten, aan op welke manier de beginnende geletterdheid kan gestimuleerd worden. Om de leerkracht te helpen om zich per kind te oriënteren in welke fase het zich bevindt, rijkt Loeve ook een observatie- en registratiesysteem aan. In het laatste deeltje van dit eerste hoofdstuk schetst hij bovendien een leerlijn die de continuïteit tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar moet garanderen.

Vanaf het tweede tot en met het vierde hoofdstuk komen we in het praktische gedeelte van het boek terecht. De auteur geeft aanzetten om te werken rond beginnende geletterdheid in:

  • projecten
  • kringactiviteiten
  • hoeken

Wie het boek grondig doorneemt, zal het heel snel opvallen hoe sterk (ortho)-didactisch de aangeleverde ideeën zijn. Hier is duidelijk iemand aan het werk geweest die het proces van het leren lezen door en door kent.

In het vijfde en laatste hoofdstuk verwijst de auteur naar de kopieermap die je alvast vroeger bij dit ideeënboek kon aanschaffen. Deze wordt echter niet meer aangeboden via de website van de uitgeverij, wat doet vermoeden dat ze niet langer beschikbaar is.

Welke plaats het letterboekje en de letterposter in het geheel innemen, leer je gaandeweg bij het doornemen van het ideeënboek.

Kwaliteit van Nederlandse bodem!

afdrukken

19:26 Gepost door Lieven Coppens in Delubas | Permalink | Tags: beginnende geletterdheid, geletterdheid, lezen, taal | |