2012.10.27

Werkboek ontspanning voor kinderen

Auteur: Lawrence Shapiro & Robin Sprague
Titel: Werkboek ontspanning voor kinderen
55 oefeningen om stress te verminderen
Uitgeverij: Hogrefe
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2011
Pagina's: 144
ISBN-13: 9789079729340
Prijs: € 19,95

werkboek ontspanning voor kinderen - 55 oefeningen om stress te verminderenOok kinderen kunnen stress hebben. Er zijn verschillende oorzaken:

 • echtscheiding van de ouders;
 • verhuizen;
 • een nieuwe school;
 • een sterfgeval in de familie,

Het eerste dat een kind dan nodig heeft, is een ouder die zelf niet gespannen is. Dat laatste is helaas niet altijd even vanzelfsprekend. Niet in het minst als wat stress bij het kind veroorzaakt, ook de ouder raakt. Deze laatste kan dan zelf zo onder druk staan dat hij er de stress van zijn kind even niet kan bijnemen, laat staan op een gepaste manier opvangen. Op een dergelijk moment is het dan ook van belang dat het gezin zich als geheel kan ontspannen.

In dit boek brengen de auteurs 55 activiteiten samen die ouders in en met hun gezin kunnen doen om de gezinsstress en/of individuele stress te verminderen. Hierbij nemen zij voor hun kinderen de rol van ontspanningscoach op zich. Na een korte inleiding waarin uitgelegd wordt hoe de ouders dit boek kunnen gebruiken, beschrijven de auteurs eerst en voor al een vijftal activiteiten die de ouders moeten toelaten bij zichzelf na te gaan welke impact stress op hen heeft en hoe ze daarmee kunnen omgaan.

In een tweede reeks van activiteiten, samengebracht in het tweede hoofdstuk van het boek, worden 9 activiteiten beschreven die het kind veerkrachtiger kunnen maken tegen zaken die stress met zich meebrengen en die ze moeten ondergaan omdat ze deze niet kunnen veranderen.

In het derde hoofdstuk beklemtonen de auteurs het belang van een goede ademhaling om ontspannen te kunnen zijn. Dit doen ze aan de hand van een viertal activiteiten die op de een of andere manier de ademhaling helpen reguleren.

Vanaf het vierde hoofdstuk komen dan de meer specifieke activiteiten aan bod die men individueel of als gezin kan doen om de stress te verminderen. Deze zijn per hoofdstuk georganiseerd rond een thema:

 • werken met geleide fantasieën;
 • werken rond en vanuit mindfulness;
 • yoga voor kinderen;
 • spel;
 • creativiteit;
 • lachen.

Een activiteitenboek voor kinderen en hun ouders, een inspiratieboek voor de professionele hulpverlener.

afdrukken

21:21 Gepost door Lieven Coppens in Hogrefe | Permalink | Tags: methodiek, ontspanningstechnieken, stress | |

2012.10.21

Intervisiespel

Auteur: Schlundt Bodien
Titel: Intervisiespel
Uitgeverij: Mhr
Plaats: Gouda
Jaar: 2010
Pagina's: 40 kaarten
ISBN-13: -
Prijs: € 32,50

intervisiespelWie denkt dat het Goudse Mhr enkel maar materialen uitgeeft over en voor hoogbegaafde kinderen, heeft het mis. Door een kijkje te nemen op http://www.mhr.nl/shop, zie je meteen met welke thema’s deze Nederlandse organisatie bezig is. Zo past het Intervisiespel, dat ik hier voorstel, onder het thema Human Dynamics. Dit thema is niet zomaar een naam. Het staat meteen ook voor de theorie waarop de auteur dit spel gebaseerd heeft (Meer weten? Op http://www.humandynamics.nl vind je een zeer toegankelijke uitleg).

Het intervisiespel is bedoeld voor iedereen die deelneemt aan intervisie of coaching. Het werkt met kaartjes waarop intervisievragen staan. Deze helpen met het stellen van goede intervisievragen. Deze…

 • … zijn open van aard;
 • … zetten de ander aan het nadenken;
 • … ontlokken meer dan een ‘ja’ of ‘nee’ als antwoord.

Factoren die soms onbewust een rol spelen komen aan bod. Sterke kanten en kwaliteiten worden belicht. Ontwikkelkanten worden gestimuleerd. Geleidelijk aan ontstaat nieuw inzicht en perspectief. Tijdens de intervisie leert niet alleen de inbrenger. Alle deelnemers leren van en met elkaar.

Het pakket brengt een zeker systematiek in de intervisie én zorgt er voor dat de valkuil voor veel groepen die aan intervisie doen, vermeden wordt: er wordt niet aan kennisuitwisseling gedaan. Omdat een inter-visiegroep nu eenmaal zoveel meer is dan een kennisgroep. Nadat een deelnemer zijn casus heeft samengevat in één centrale vraag, trekken de andere deelnemers een intervisiekaart. Gebaseerd op de theorie van de Human Dynamics stellen ze één van de vier soorten vragen:

 • Denkvragen: vragen die vragen om mentaal afstand te nemen van het probleem;
 • Voelvragen: vragen die beroep doen op intuïtie en relaties;
 • Doevragen: actieve en praktische vragen;
 • Oplossingen: vragen naar perspectief, hoop en kracht.

Na deze vragenronde krijgt de eigenaar van de casus de kans om zijn vraag bij te stellen. Doet hij dat, dan volgt er een tweede intervisieronde.

In de volgende fase gaan de deelnemers met elkaar over de casus spreken alsof de aanbrenger ervan er niet bij is. Dit is de voorbereiding van de vierde fase waarin iedereen in stilte nadenkt over het advies dat hij zal geven. Wanneer tenslotte iedereen zijn advies aan de aanbrenger heeft gegeven, krijgt deze in de vijfde en laatste fase het laatste woord. Deze mag reageren op alle gegeven adviezen en op wat er eventueel in de groepsfase is besproken.

Een creatieve aanpak voor een gebeuren dat nog te vaak mis loopt!

afdrukken

19:46 Gepost door Lieven Coppens in OnderwijsAdvies | Permalink | Tags: intervisie, methodiek | |

Omgaan met ADHD

Auteur: Peter Glorieux & Jan Vanthomme
Titel: Omgaan met ADHD
Een positieve kijk op opvoeden
Website: Roularta Books
Plaats: Roeselare
Jaar: 2011
Pagina's: 224
ISBN-13: 9789086794157
Prijs: € 20,-

omgaan met adhd - een positieve kijk op opvoedenDe auteurs, beiden oprichters van Zorgzaam Omgaan vzw (http://www.zorgzaamomgaan.be), hebben met dit boek waarschijnlijk al veel ouders gerustgesteld en/of nieuwe hoop gegeven. Kinderen met AD(H)D hebben wel degelijk een mooie toekomst voor zich en zijn niet gedoemd om het verkeerde pad op te gaan. Het is gewoon heel belangrijk dat ze te allen tijde kunnen terugvallen op een positieve opvoeding door de ouders en een al even positieve onder-steuning door hun professionele begeleiders (leerkrachten, opvoeders, …) die hen met veel vallen, met één keer meer opstaan dan er gevallen wordt en met milde gestrengheid naar die toekomst leiden. Dit is voor mij de essentie van dit boek dat de auteurs opbouwden rond de waargebeurde verhalen die ze zelf beleefden of die met hen gedeeld werden. Een boek dat eigenlijk een plaats verdient in het fonds van een gespecialiseerde niche-uitgeverij zoals het Nederlandse Pica (http://www.uitgeverijpica.nl). Deze is voor het Nederlandssprekende taalgebied toch wel toonaangevend op het gebied van literatuur over autismespectrumstoornissen, gedragsproblemen en AD(H)D.

De auteurs (her)definiëren opvoeding als een voortdurend verhaal van vraag en aanbod: de opvoedingsvraag van het kind wordt beantwoord door een opvoedingsaanbod van de ouders en/of begeleiders. Dit aanbod bestaat uit vier dynamische aspecten:

 • Aandacht geven;
 • Begrenzen;
 • Helpen;
 • Belonen en (soms) sanctioneren.

Deze dynamiek kun je heel goed opmerken in de communicatie tussen het kind en zijn ouders en/of begeleiders. De auteurs zijn zich trouwens zeer goed bewust van het feit dat deze dynamiek op de ouders van kinderen met een extra zorgvraag (ik gebruik liever deze term dan de term ‘speciale noden’) af en toe zwaar kan doorwegen. Zeker daar waar de vraag van het kind het aanbod van de ouders en/of begeleiders ver overstijgt.

In dit boek houden Peter Glorieux en Jan Vanthomme een terecht pleidooi voor een zorgzaam diagnoseproces dat de beste garantie biedt tegen de kritieken als zou AD(H)D een modeverschijnsel zijn of een zucht naar een goedkoop etiket omwille van de eventuele secundaire voordelen die dit met zich zou meebrengen.

Maar er is (nog) meer. De auteurs maken duidelijk dat kinderen en jongeren met AD(H)D nood hebben aan een globaal opvoedingstraject en beschrijven heel goed waaraan dit moet beantwoorden. Hun waarschuwing voor een opvoedingsburn-out is hier heel terecht. Zowel het kind als de ouders met AD(H)D moeten zich laten ondersteunen. Deze ondersteuning gaat verder dan het gebruik van medicatie voor het kind. Alleen is deze niet altijd (tijdig) te vinden. Het pleidooi dat de auteurs hiervoor houden is meer dan terecht. Over het gebruik van medicatie hebben de auteurs trouwens een zeer heldere en verduidelijkend hoofdstuk geschreven.

Omgaan met ADHD is een geëngageerd boek dat nog meer aandacht verdient dan het nu al krijgt.

afdrukken

18:32 Gepost door Lieven Coppens in Roularta | Permalink | Tags: aandacht, add, adhd, behandeling, concentratie, diagnostiek, opvoeding, opvoedingsondersteuning, werkhouding | |

2012.10.14

Vlinder - Over een meisje met ADHD

Auteur: Miriam Bruijstens
Titel: Vlinder
Uitgeverij: Pica/Abimo
Plaats: Huizen/Sint-Niklaas
Jaar: 2012
Pagina's: 128
ISBN-13: 9789077671740 
Prijs: € 14,95

vlinderHet eerste gezamenlijke project van de Nederlandse uitgeverij Pica en het Vlaamse Abimo is meteen een schot in de roos. Op een zeer vlotte en leuke manier wordt de lezer binnengeleid in de wereld van een meisje met ADHD. Dat meisje, Vlinder, is van de eerste tot de laatste bladzijde aan het woord. Daar heeft de auteur Miriam Bruijstens keurig voor gezorgd.

Doorheen de verschillende hoofdstukken komen de verschillende ADHD-kenmerken aan bod zonder dat er moeilijke woorden op gekleefd worden. Dit zorgt voor een grote herkenbaarheid bij de lezers. Toch is het geen negatief boek. De auteur heeft gezorgd voor een evenwichtige mengeling van positieve en negatieve gevolgen van ADHD voor een kind en zijn omgeving.

Meer vertellen over dit boek zou zonde zijn. Alleen nog dit: Vlinder is een voorbeeld van hoe een jeugdboek in zich de essentie van goede psycho-educatie kan meedragen.

afdrukken

20:48 Gepost door Lieven Coppens in Abimo, Pica | Permalink | Tags: aandacht, adhd, concentratie, psycho-educatie, werkhouding | |

2012.10.06

Werkmap Fonemisch bewustzijn

Auteur: Mariët Förrer & Susanne Huijbregts
Titel: Werkmap Fonemisch bewustzijn
Aan de slag met klanken en letters in groep 1 en 2
Website: CPS
Plaats: Amersfoort
Jaar: 2011 (Derde, licht herziene druk)
Pagina's: 272
ISBN-13: 9789065085986
Prijs: € 92,50

werkmap fonemisch bewustzijn - aan de slag met klanken en letters in groep 1 en 2 Ik breng graag deze uitgave van het Nederlandse CPS over Fonemisch bewustzijn terug onder de aandacht. Ik heb niet de bedoeling mijn eerdere bespreking nog eens dunnetjes over te doen. Wat ik wel wil, is duidelijk maken dat deze licht herziene druk toch een belangrijke meerwaarde heeft meegekregen. Ik haal er vooral die elementen uit die ook voor het Vlaamse onderwijs (sorry, Nederlandse lezers) zeer relevant zijn.

Eerst en vooral is daar het zeer uitgebreide schema over de taalontwikkeling van de kleuter waar de doelen beschreven staan die aan het einde van de derde kleuterklas zou moeten behaald worden. Deze doelen zijn verdeeld over drie ontwikkelingsgebieden met elk hun specifieke onderdelen:

 • Mondelinge taalvaardigheid;
 • Ontluikende en beginnende geletterdheid;
 • Taalbeschouwing.

Daarnaast is de toevoeging van de zes kenmerken van effectief leesonderwijs (zoals Kees Vernooy ze in 2006 beschreef) een sterke troef van deze vernieuwde map. Deze kenmerken zijn:

 • Het stellen van duidelijke, toetsbare, hoge doelen;
 • Voldoende tijd besteden aan (voorbereidend) leesonderwijs en extra tijd voor risicoleerlingen;
 • Doorgaande lijn in het aanbod;
 • Het geven van effectieve en kwalitatief goede instructie;
 • Convergente differentiatie toepassen;
 • Vroegtijdig signaleren en reageren (monitoring).

Wie meer wil te weten komen over de verdere invulling van deze map, verwijs ik graag naar mijn vorige bespreking. Persoonlijk vind ik deze herziene druk meer dan verantwoord.

De boeken van uitgeverij CPS worden in België verdeeld door uitgeverij Abimo.

afdrukken