2012.11.01

Jij mag niet meedoen

Auteur: Daisy Michiels, Sofie Kuppens & Hans Grietens
Titel: Jij mag niet meedoen
Agressie tussen kinderen anders bekeken
Uitgeverij: Lannoo
Plaats: Tielt
Jaar: 2010
Pagina's: 152
ISBN-13: 9789020990713
Prijs: 19,99

jij mag niet mee doen - agressie tussen kinderen anders bekekenMen is er nog maar een paar jaren achter naast fysieke (vb. slaan) en verbale agressie (vb. schelden) bestaat er ook nog een derde, meer subtiele en daardoor vaak onopgemerkte, vorm van agressie: de relationele (of indirecte en sociale) agressie (vb. roddelen, uitsluiten, negeren, manipuleren, …). In dit boek laten de auteurs je met deze vorm van agressie kennismaken en leggen ze uit hoe je dus vorm van agressie kunt herkennen en aanpakken. Daarbij houden ze een pleidooi voor een preventieve aanpak.

In het eerste hoofdstuk definiëren de auteurs relationele agressie als gedrag dat anderen kwetst door schade toe te brengen (of ermee dreigt schade toe te brengen) aan het sociale leven in het algemeen of aan relaties en/of vriendschappen in het bijzonder. Relationele agressie is een subtiele vorm van agressie die zich niet gemakkelijk laat opmerken. Meestal wordt deze vorm indirect gemeten aan de hand van vragenlijsten die door verschillende mensen worden ingevuld. Tegelijk trekken ze de grens tussen pesten en agressie in die zin dat ze stellen dat pesten altijd agressie omvat maar agressie niet altijd gebruik maakt van pesten.

Het tweede hoofdstuk behandelt de verschijningsvormen van relationele agressie: het is zeker geen typische vrouwelijke vorm van agressie. Ze wordt zowel door jongens als door meisjes gebruikt. Relationele agressie komt al voor bij kinderen van drie jaar maar wordt complexer en verfijnder naarmate deze kinderen ouder worden. Wel lijkt het er op dat meisjes vaker dan jongens het slachtoffer worden van relationele agressie en dat de gevolgen ervan voor hen zwaarder doorwegen. Een opvallende vaststelling is dat er al op jonge leeftijd heel duidelijke verschillen zijn tussen kinderen die zelden overgaan tot relationele agressie en kinderen die deze vorm van frequentie vaak gebruiken. Op zich is het af en toe gebruiken van relationele agressie normaal. Wanneer ouders echter merken dat hun kind heel vaak dergelijke vorm van agressie stelt, kan het zinvol zijn dat ze hulp voor hem of haar zoeken.

In hoofdstuk drie kun je lezen dat er verschillende visies zijn over het ontstaan van agressie in het algemeen. Op het vlak van het ontstaan en in stand houden van relationele agressie is het laatste woord echter nog lang niet gezegd. Volgens de auteurs kun je wel stellen dat relationele agressie het gevolg is van een samenspel van biologische en omgevingsfactoren, zoals daar zijn:

  • problemen met het mentaal verwerken van sociale informatie;
  • observatie en imitatie van modellen in en buiten het gezin;
  • een onveilige gehechtheid met de opvoeders;
  • sociale verwerping;
  • waargenomen populariteit;
  • de sociometrische status;
  • De etniciteit.

Hoofdstuk vier gaat dieper in op de gevolgen van deze vorm van agressie. In het vijfde hoofdstuk legt men tenslotte uit hoe men relationele agressie kan aanpakken en eventueel voorkomen.

Door zijn professionaliteit is dit een boek dat zich binnen de sterke reeks opvoedingsboeken van de uitgeverij toch laat opmerken. Verplichte literatuur voor iedereen die te maken krijgt met het fenomeen van agressie bij kinderen.

afdrukken

De commentaren zijn gesloten.