2012.11.11

Werkhouding bij kleuters

Auteur: Kaat Timmerman
Titel: Werkhouding bij kleuters
Toegepast in de klas en thuis
Uitgeverij: LannooCampus
Plaats: Leuven
Jaar: 2011
Pagina's: 136
ISBN-13: 9789020977240
Prijs: € 19,99

werkhouding bij kleuters - toegepast in de klas en thuisKaat Timmerman is voor velen al lang geen onbekende meer. Daar staan onder andere haar boeken over kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen, ruimtelijk-visuele problemen en geheugen en inprentingsproblemen garant. Deze boeken hadden als doelgroep voornamelijk de kinderen uit de lagere school. Met dit boek richt Kaat Timmerman zich expliciet op de kleuters.

Haar uitgangspunt is dat, terwijl het kleuteronderwijs de kinderen schrijf-, kijk-, luister- en rekenoefeningen geeft ter voorbereiding van het lager onderwijs, het minstens even belangrijk is dat kleuters een intensieve voorbereiding krijgen op de werkhouding die het lager onderwijs van hen verwacht. Dit moet volgens haar systematisch gebeuren. Men mag er immers niet van uit gaan dat kleuters die werkhouding uit zichzelf verwerven. In dit boek beschrijft ze een methode die men daarvoor zowel thuis als in de klas kan gebruiken. Ze ziet deze ingebed in een leerlijn leren-leren.

In het eerste hoofdstuk definieert ze het begrip werkhouding en argumenteert ze dat men er bij jonge kinderen al aan moet werken omdat die werkhouding er nu eenmaal niet vanzelf komt. In het tweede hoofdstuk beschrijft ze haar methode die uit vijf verschillende blokken bestaat. In elk van deze blokken komen er één of meer vaardigheden aan bod. Schematisch ziet deze er als volgt uit:

Blok Inhoud Aan te leren vaardigheid
1 Algemene werkhouding en respect Ik zit stil
Ik zwijg
Ik steek mijn vinger op
2 Een nauwkeurige kijk- en luisterhouding Ik kijk goed
Ik luister goed
3 Verkennen en probleembesef Ik verken de opdracht
4 Systematisch en nauwkeurig werken ik werk systematisch: ik leg mijn materiaal klaar
ik werk systematisch: ik maak mijn werkplan
ik maak mijn taakje nauwkeurig af
Ik kijk mijn werk na
5 Geheugen en geheugenstrategie Ik papegaai
Ik oefen mijn geheugen

Hierna wordt elk blok uitgewerkt in een afzonderlijk hoofdstuk. Na een algemene duiding worden de vaardigheden aan de hand van een stappenplan aangebracht. Als visuele ondersteuning is er gekozen voor tekeningen van het – gloednieuwe – ijsbeertje Tom. Een en ander wordt verder verduidelijkt aan de hand van tips voor de ouders en/of concrete oefenvoorbeelden.

Het zal niemand, die het werk van Kaat Timmerman kent, verwonderen dat de beertjes van Meichenbaum nooit ver weg zijn. Persoonlijk vind ik het heel positief dat Kaat Timmerman in dit werk gekozen heeft voor het ijsbeertje Tom. Het is immers zo dat de beertjes van Meichenbaum door het veelvuldige en vaak oneigenlijke gebruik een leven zijn gaan leiden dat los staat van hun achtergrondtheorie en dat ver staat van hun oorspronkelijke bedoeling.

Een boek dat snel zijn weg naar het kleuteronderwijs mag vinden.

afdrukken

12:14 Gepost door Lieven Coppens in LannooCampus | Permalink | Tags: kleuters, methodiek, ouders, werkhouding, werkvaardigheden | |

De commentaren zijn gesloten.