2015.11.15

Alles over pesten

Auteur: Mieke van Stigt
Titel: Alles over pesten
Uitgeverij: Boom
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2014
Pagina's: 224
ISBN-13: 978-90-8953-251-0
Prijs: € 24,95

alles over pestenEen boek met een ambitieuze titel. Dat is het minste dat je kunt zeggen over Alles over pesten van Mieke van Stigt. De literatuurlijst liegt er alvast niet om: de auteur heeft heel wat literatuur verzameld en doorgenomen voor het schrijven van dit boek. En los van de vraag of Mieke van Stigt nu ‘alles’ heeft gezegd over pesten – het laatste woord hierover zal wellicht nooit gezegd worden, is dit de conclusie: dit boek verdient het om de nodige aandacht te krijgen. Het combineert immers wetenschappelijke inzichten over pesten met de beleving en ervaringen van ouders en kinderen die met pesten te maken hebben. Hierdoor is hetgeen de auteur in dit boek brengt zeer herkenbaar zowel voor professionele hulpverleners als voor leerkrachten, ouders en kinderen.

In zes hoofdstukken, die telkens afgesloten worden met een beknopte samenvatting én concrete tips voor scholen, ouders en slachtoffers, diept Mieke van Stigt het thema uit. Het boek komt echt goed op gang na het eerste, obligate, hoofdstuk waarin ze het begrip pesten definieert en verder uitwerkt.

In het tweede hoofdstuk benadrukt Mieke van Stigt het belang van het terecht kunnen bij volwassenen als een kind gepest wordt. Alles afschuiven op het kind dat gepest wordt, is daarbij geen optie. De boodschap van dit hoofdstuk is zowel confronterend als duidelijk: pesten wordt allereerst veroorzaakt door de mentaliteit en de veiligheid van de groep, pas daarna spelen kenmerken van het slachtoffer of zijn ouders een rol.

Het derde hoofdstuk leert ons wat iemand tot een buitenbeentje maakt. Hierin sprak het stuk rond aangeboren of aangeleerde kwetsbaarheid mij sterk aan. Maar ook de conclusies aan het einde van dit hoofdstuk zijn niet mis: stof tot nadenken!

Hoofdstuk vier beschrijft het pesten als een onderdeel van de dynamiek in groepen. En bevat tegelijk een belangrijke waarschuwing: dit mag geen reden zijn om de collectieve verantwoordelijkheid om pesten te stoppen van zich af te schudden en pesten te verklaren als iets dat er nu eenmaal bij hoort. Het vijfde hoofdstuk gaat echter nog verder: het situeert pesten in zijn (maatschappelijke) context en legt de klemtoon op het belang van goed leiderschap en het scheppen van een veilige omgeving.

In het zesde en laatste hoofdstuk geeft Mieke van Stigt aan hoe men pesten actief op de agenda kan plaatsen en wat men er al dan niet kan aan doen.

Samengevat: het boek van Mieke van Stigt is zeker niet nog maar eens een boek over pesten. Het steekt boven de gemiddelde literatuur over dit thema uit.

afdrukken

10:34 Gepost door Lieven Coppens in Boom | Permalink | Tags: pesten, aangeleerde kwetsbaarheid, kwetsbaarheid, sociale vaardigheden, weerbaarheid | |

De commentaren zijn gesloten.