2015.11.29

Verborgen regels - Autisme-dagkalender 2016

Auteur: Heide Meijer & Natasja Hoogerheide
Titel: 2016 Verborgen regels
Autisme-dagkalender: 366 tips, exeopeners en energizers
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2015
Pagina's: 372
ISBN-13: 978-94-91806-63-6
Prijs: € 15,95

2016 verborgen regels - autisme-dagkalender: 366 tips, eyeopeners en energizersOp 28 maart 2008 besprak ik op deze boekenblog het boek Verborgen regels van Brenda Myles, Melissa Trautman en Ronda Schelvan. Ik besloot mijn bespreking als volgt:

Dit boek is meer dan de moeite waard voor iedereen die, als ouder of als beroepskracht, met kinderen op weg wil gaan bij het leren van sociale vaardigheden. Daarom hoeven deze kinderen echt niet een van de aangehaalde stoornissen te hebben. Ook veel anderen, kinderen én volwassenen, zouden baat hebben bij het lezen van dit boek. Of wat dacht je van die collega die zijn gezicht op 30 centimeter afstand van het jouwe houdt als hij met je spreekt? Of die andere collega die bij voorkeur tegen jou begint te praten als je net aan de telefoon in gesprek bent?

Nu brengt uitgeverij Pica hierop opnieuw een aanvulling uit in de vorm van een dagkalender voor 2016. Gezien het grote succes van de dagkalenders voor 2012, 2013, 2014 en het grote gemis van een dagkalender voor 2015 was dat niet meer dan logisch.

Verborgen regels zijn ongeschreven regels of gewoonten die, wanneer ze niet begrepen worden, voor verwarring kunnen zorgen. Of ervoor zorgen dat iemand zich geïsoleerd voelt. Omdat niet iedereen zich deze verborgen regels automatisch eigen maakt, moeten ze soms aangeleerd worden. Hier kan deze dagkalender voor kinderen, zowel thuis als op school, bij helpen. Iedere dag brengt hij een nieuwe verborgen regel onder de aandacht. Dit kan op verschillende manieren. Soms geeft hij de regel expliciet, andere keren gaat hij uit van een situatie waarbij hij concrete tips geeft over hoe zich te gedragen of hoe te reageren. Op deze manier breidt het gedragsrepertorium van het kind of de jongere elke dag uit.

Je kunt deze kalender op verschillende manier gebruiken. Dat gaat van een vrijblijvende tip per dag tot een dagelijks kort gespreksmomentje thuis of in de klas waarin er over de ‘verborgen regel van de dag’ nagedacht en gesproken wordt.

De kalender werd ontwikkeld voor kinderen met een stoornis in het autismespectrum. Dit wil echter niet zeggen dat je hem exclusief voor hen moet reserveren. Net zoals bij het boek het geval was, kunnen veel andere kinderen, jongeren en volwassenen baat hebben bij het dagelijks reflecteren over een verborgen regel. Deze kalender blijft een stevig alternatief voor om het even welke methode voor het aanbrengen van sociale vaardigheden.

afdrukken

2015.11.22

Hulpwaaier voor het coachen van kinderen

Auteur: Corry Wolters
Titel: Hulpwaaier voor het coachen van kinderen
Oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren in vier stappen, voor coaches, therapeuten en leraren
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2015
Pagina's: 40
ISBN-13: -
Prijs: € 8,95

hulpwaaier voor het coachen van kinderen - oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren in vier stappen, voor coaches, therapeuten en lerarenMensen die oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren, vinden nu ook in de reeks hulpwaaiers van uitgeverij Pica hun gading. Deze hulpwaaier moet de hulpverlener helpen om samen met het kind in een begeleidingsgesprek in vier stappen naar een concrete oplossing voor een probleem te zoeken. Deze stappen zijn:

 1. Ik wil het anders
 2. Ik maak een plan
 3. Ik ga het leren
 4. Ik kan het

Centraal hierbij staat de gedachte dat je niet alles over een probleem moet weten om tot een oplossing te komen, aangezien er vaak geen causaal verband is tussen het probleem en de mogelijke oplossing. De hulpwaaier wil helpen om een degelijk begeleidingsgesprek voor te bereiden waarbij het kind zelf actief betrokken wordt bij zijn veranderings-doelen: het stelt zijn eigen doelen op en stelt zijn eigen veranderingsplan op. In de hulpwaaier vind je dan ook naast een korte inleiding op het oplossingsgericht werken de uitwerking van de vier voornoemde stappen met concrete hulp-middelen die men tijdens het gesprek kan gebruiken.

De hulpwaaier is zeer toegankelijk en gebruiksklaar beschreven. Men kan er snel mee aan de slag. Om er het maximale uit te halen, lijkt het me wel nodig om over voldoende achtergrondkennis in verband met oplossingsgericht werken te beschikken. Ook daarvoor kun je bij uitgeverij Pica terecht: zij gaven immers ook het boek Oplossingsgerichte therapie met kinderen en jongeren van Matthew Selekman uit.

Opnieuw een aanrader.

afdrukken

21:48 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: begeleiding, coachen, oplossingsgericht werken | |

2015.11.15

Alles over pesten

Auteur: Mieke van Stigt
Titel: Alles over pesten
Uitgeverij: Boom
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2014
Pagina's: 224
ISBN-13: 978-90-8953-251-0
Prijs: € 24,95

alles over pestenEen boek met een ambitieuze titel. Dat is het minste dat je kunt zeggen over Alles over pesten van Mieke van Stigt. De literatuurlijst liegt er alvast niet om: de auteur heeft heel wat literatuur verzameld en doorgenomen voor het schrijven van dit boek. En los van de vraag of Mieke van Stigt nu ‘alles’ heeft gezegd over pesten – het laatste woord hierover zal wellicht nooit gezegd worden, is dit de conclusie: dit boek verdient het om de nodige aandacht te krijgen. Het combineert immers wetenschappelijke inzichten over pesten met de beleving en ervaringen van ouders en kinderen die met pesten te maken hebben. Hierdoor is hetgeen de auteur in dit boek brengt zeer herkenbaar zowel voor professionele hulpverleners als voor leerkrachten, ouders en kinderen.

In zes hoofdstukken, die telkens afgesloten worden met een beknopte samenvatting én concrete tips voor scholen, ouders en slachtoffers, diept Mieke van Stigt het thema uit. Het boek komt echt goed op gang na het eerste, obligate, hoofdstuk waarin ze het begrip pesten definieert en verder uitwerkt.

In het tweede hoofdstuk benadrukt Mieke van Stigt het belang van het terecht kunnen bij volwassenen als een kind gepest wordt. Alles afschuiven op het kind dat gepest wordt, is daarbij geen optie. De boodschap van dit hoofdstuk is zowel confronterend als duidelijk: pesten wordt allereerst veroorzaakt door de mentaliteit en de veiligheid van de groep, pas daarna spelen kenmerken van het slachtoffer of zijn ouders een rol.

Het derde hoofdstuk leert ons wat iemand tot een buitenbeentje maakt. Hierin sprak het stuk rond aangeboren of aangeleerde kwetsbaarheid mij sterk aan. Maar ook de conclusies aan het einde van dit hoofdstuk zijn niet mis: stof tot nadenken!

Hoofdstuk vier beschrijft het pesten als een onderdeel van de dynamiek in groepen. En bevat tegelijk een belangrijke waarschuwing: dit mag geen reden zijn om de collectieve verantwoordelijkheid om pesten te stoppen van zich af te schudden en pesten te verklaren als iets dat er nu eenmaal bij hoort. Het vijfde hoofdstuk gaat echter nog verder: het situeert pesten in zijn (maatschappelijke) context en legt de klemtoon op het belang van goed leiderschap en het scheppen van een veilige omgeving.

In het zesde en laatste hoofdstuk geeft Mieke van Stigt aan hoe men pesten actief op de agenda kan plaatsen en wat men er al dan niet kan aan doen.

Samengevat: het boek van Mieke van Stigt is zeker niet nog maar eens een boek over pesten. Het steekt boven de gemiddelde literatuur over dit thema uit.

afdrukken

10:34 Gepost door Lieven Coppens in Boom | Permalink | Tags: pesten, aangeleerde kwetsbaarheid, kwetsbaarheid, sociale vaardigheden, weerbaarheid | |

2015.11.08

Adapti

Auteur: Inge Schietekatte, Ilse Noen, Caroline Bolckmans, Wim Tops & Dieter Baeyens
Titel: ADAPTI
Vragenlijst naar adaptieve vaardigheden voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis 16-25 jaar
Uitgeverij: Garant
Plaats: Antwerpen|Apeldoorn
Jaar: 2015
Pagina's: 90
ISBN-13: 978-90-441-3261-8
Prijs: € 31,50

adapti - vragenlijst naar adaptieve vaardigheden voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis 16-25 jaarJongvolwassenen met een autismespectrumstoornis hebben het niet altijd gemakkelijk om zich aan een nieuwe omgeving aan te passen. Er wordt van hen een grote mate van zelfstandigheid verwacht en een voldoende keuzebekwaamheid. Zij kunnen hierop in een individuele begeleiding voorbereid worden. Om dit begeleidingstraject optimaal te laten renderen, moet men eerst weten aan welke adaptieve vaardigheden er gewerkt moet worden. En hier komt de ADAPTI op het juiste moment om de hoek kijken.

De ADAPTI is een zelfrapporteringsinstrument dat de adaptieve vaardigheden van jongvolwassen van 16 tot 25 jaar met een autismespectrumstoornis in kaart brengt. Het is een vragenlijst die door jongvolwassenen met gemiddelde cognitieve vaardigheden kan ingevuld worden. Na verwerking krijgt men een profiel met de volgende schalen:

 • Flexibiliteit;
 • Planning en organisatie;
 • Sociale vaardigheden;
 • Computervaardigheden;
 • Inlevingsvermogen;
 • Zelfredzaamheid;
 • Communicatie;
 • Omgaan met interesses.

Het instrument is per leeftijd genormeerd voor mannen en vrouwen afzonderlijk en uitgesplitst volgens onderwijsniveau. Deze niveaus zijn:

 • Algemeen Secundair Onderwijs (16 tot en met 20 jaar);
 • Technisch Secundair Onderwijs (16 tot en met 20 jaar);
 • Beroeps Secundair Onderwijs (16 tot en met 20 jaar);
 • Professionele Bachelor (17 tot en met 25 jaar);
 • Academische Bachelor (17 tot en met 25 jaar);
 • Master (17 tot en met 25 jaar).

In het boek staan de procedures voor de afname, scoring en interpretatie heel duidelijk uitgeschreven. Ook de psychometrische kwaliteiten van dit instrument worden uitgebreid toegelicht.

Een waardevol instrument!

afdrukken

2015.11.01

Wonderlijke Wazigheid

Auteur: Tirtsa Ehrlich
Titel: Wonderlijke Wazigheid
Uitleg, adviezen, tips en trucs over ADD voor jongeren en hun omgeving
Uitgeverij: Cadans|SWP
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2014
Pagina's: 128
ISBN-13: 978-90-8560-661-1
Prijs: € 17,50

wonderlijke wazigheid - uitleg, adviezen, tips en trucs over add voor jongeren en hun omgevingMet de Wonderlijke Wazigheid heeft Tirtsa Ehrlich, zoals we dat intussen van haar gewoon zijn, een bijzonder helder en onderhoudend boek geschreven over ADD. De volgende tekst op de achterflap van het boek maakt zijn belofte dan ook helemaal waar:

Jongeren vanaf 12 jaar, met of zonder diagnose, docenten, ouders en andere familieleden kunnen na het lezen van dit boek goed uitleggen dat ADD niet hetzelfde is als ADHD, en vooral vertellen wat het wel is en hoe je ermee om kunt gaan.

Zeg nu zelf: wat kun je nog meer van een boek verwachten. Ik doe het zelden, maar de inhoudstafel op zich spreekt voor zich; de volgende thema’s komen aan bod:

 • Wat is ADD;
 • Oorzaken van ADD;
 • ADD en behandeling;
 • Tips en trucs voor het dagelijks leven;
 • Tips en trucs voor de middelbare school;
 • Tips voor docenten van leerlingen met ADD;
 • Tips en trucs voor een vervolgopleiding;
 • Adviezen voor ouders van ADD-ers;
 • ADD en werken;
 • ADD en humor;
 • ADD en je rijbewijs;
 • ADD en de liefde;
 • ADD en de gevaren van alcohol en drugs.

Met andere woorden: de titel van dit boek had evengoed Alles wat je altijd al wilde weten over ADD kunnen zijn. Maar toegegeven de titel Wonderlijke Wazigheid klinkt veel sympathieker.

Vergis je echter niet. Dit boek is niet zomaar het zoveelste in de rij van boeken over aandachts- en concentratie-problemen. Omwille van zijn volledigheid en zijn zeer toegankelijke schrijfstijl is dit het werk bij uitstek voor iedereen die heel snel zowel theoretische als praktische informatie wil verwerven over ADD. Met toegankelijke schrijfstijl bedoel ik niet alleen dat het vlot geschreven is. Voor een keer dekt de vlag de lading niet. Met toegankelijk bedoel ik vooral het volgende:

 • De lay-out van het boek is zo opgesteld dat je weinig of niet afgeleid wordt van de tekst. Het bevat weinig afbeeldingen die dan ook nog eens zeer strategisch in de tekst zijn ingewerkt: ze ondersteunen de lezer en leiden hem niet af. Bovendien bevat de tekst ook nog visuele aanwijzingen die aangeven wat de hoofdzaken zijn. Ideaal dus voor iedereen die moeite heeft met het lezen van lange stukken tekst;
 • Bij elk hoofdstuk laat Tirtsa in schuin gedrukte, blauwe tekst ervaringsdeskundigen aan het woord die alles veel herkenbaarder en waarachtiger maken.
 • Zelden heb ik een boek gelezen dat zo volledig en zo beknopt een thema op de kaart zet. Dit kun je als auteur alleen maar als je een kei in jouw vak bent. Of zoals Johann Wolfgang von Goethe het ooit neerzette: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.

Kortom: ik kijk uit naar het volgende boek van Tirtsa Ehrlich!

De boeken van uitgeverij Cadans|SWP worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

naslagwerk met karakter afdrukken

11:29 Gepost door Lieven Coppens in Cadans, SWP | Permalink | Tags: aandacht, add, behandeling, concentratie, diagnostiek, opvoedingsondersteuning, psycho-educatie, werkhouding, opvoeding | |