2008.07.06

Basisstructuur doorgaande leeslijn

doorgaande leeslijn logoHet Nederlandse CPS startte in 2007 met een reeks boekjes over de doorgaande leeslijn voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Omdat het duidelijk is dat een goede leesvaardigheid niet alleen de basis is voor succes op school maar ook voor het zich goed voelen in onze talige maatschappij. Deze reeks is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten. Het logo van de reeks is - zoals dat nu eenmaal gaat met logo's - niet lukraak gekozen. Centraal staat de bloem, die alle hoofdgebieden en aspecten van het leren lezen bij elkaar plaatst en met elkaar in verband brengt. De bloem is tegelijk het symbool voor de groei in het leesproces. De mondelinge taalvaardigheid is de aarde waarin de bloem geworteld is. De stengel staat symbool voor een goede start van het leren lezen. Het hart van de bloem is het aanvankelijk technisch lezen. De bloemblaadjes worden gevormd door het voortgezet technisch lezen, het begrijpend lezen, het studerend lezen, de leesbevordering en de leesvormen.

Auteur: Lidy Ahlers
Titel: Basisstructuur Doorgaande leeslijn
Uitgeverij: CPS
Plaats: Amersfoort
Jaar: 2007
Pagina's: 55
ISBN-13: 978-90-6508-559-7
Prijs: € 17,90

doorgaande leeslijn basisstructuurHet eerste deel, Basisstructuur Doorgaande leeslijn, geeft een aanzet voor de effectieve aanpak van risicoleerlingen. Deze aanzet wordt in de volgende delen van de reeks per leeftijdscategorie uitgediept.

Centraal in dit eerste deel staat het lezen, maar omdat mondelinge taal een voorwaarde is voor het leren lezen, komt deze ook aan bod bij de peuters, kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar (groep 3). Omdat woordenschat een belangrijke voorwaarde is voor het begrijpend lezen, komt ze bij alle leeftijdscategorieën aan bod. De structuur van het boekje ziet er dan ook zo uit:

 • hoofdstuk 1: peuters
 • hoofdstuk 2: kleuters en de overgang van de derde kleuterklas (groep 2) naar het eerste leerjaar (groep 3)
 • hoofdstuk 3: het eerste leerjaar (groep 3) en de overgang van het eerste naar het tweede leerjaar (groep 4)
 • hoofdstuk 4: het tweede tot en met het vierde leerjaar (groep 6)
 • hoofdstuk 5: het vijfde (groep 7) tot en met het zesde leerjaar (groep 8)

Per leeftijdscategorie besteedt men aandacht aan:

 • de leergebieden die aan bod komen (vb. spreken, luisteren, woordenschat, fonemisch bewustzijn, ...)
 • belangrijke methodeoverstijgende aspecten (vb. kwaliteit van het taalmilieu thuis, vaardigheden op het gebied van het fonemisch bewustzijn, ...)
 • doelen vanuit methoden of concepten (vb. mondelinge communicatie, beginnende geletterdheid, ...)
 • tussendoelen vanuit methoden of concepten (vb. gespreksvaardigheid, verhalen vertellen, reflectie op gesproken taal, ...)
 • methoden en materialen
 • toetsinstrumenten (overwegend Cito-toetsen) en toetsmomenten
 • normering voor de risicoleerlingen (vanaf wanneer is een leerling een risicoleerling?)
 • de effectieve aanpak van risicoleerlingen
 • wat er effectief werkt voor risicoleerlingen

Zoals gezegd is dit eerste deel slechts een aanzet die verder wordt uitgewerkt in de volgende delen. Toch is deze geschetste basisstructuur een zeer waardevol instrument voor wie een schoolbeleid rond leren lezen en risicoleerlingen wil opzetten.

De boeken van uitgeverij CPS worden in België verdeeld door uitgeverij Abimo.

afdrukken

2007.11.24

Mijn kind op school

Auteur: Peter de Vries
Titel: Mijn kind op school
Uitgeverij: CPS
Plaats: Hoevelaken
Jaar: 2007
  48
ISBN-13: 978-90-650-8584-9
Prijs: € 8,90

mijn kind op schoolHet compacte boekje Mijn kind op school verscheen onlangs bij het Nederlandse CPS. Hoewel het boekje geënt is op de Nederlandse situatie, is de inhoud ervan perfect overdraagbaar naar de Vlaamse.

Vijf thema's staan centraal:

 1. Wat mogen ouders van school verwachten?
 2. Wat mag de school van ouders verwachten?
 3. Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen bij het leren?
 4. Wat als er iets met een kind niet gaat zoals verwacht?
 5. Hoe worden ouders bij school betrokken.

Elk thema wordt benaderd vanuit situaties die voor de ouders zeer concreet en herkenbaar zijn. De rode draad doorheen elk thema en het volledige boekje is deze van de goede communicatie tussen ouders en school.

In het eerste hoofdstuk gaat het over de bereikbaarheid, de openheid, de informatie en de kwaliteit die de ouders van de school mogen verwachten. Daarbij wordt benadrukt dat de ouders daarbij respect moeten opbrengen voor de eigenheid en de mogelijkheden van de school. Zo betekent bereikbaarheid niet dat de school, directie, leerkracht altijd klaar staat op het moment dat de ouder dat wil... Of betekent informeren niet dat de ouders ook niet actief informatie kunnen opvragen bij de school... Het tweede hoofdstuk benadrukt dat ouders ook bereikbaar moeten zijn voor de school, voor het geval er iets mis is met hun kind. Ook ouders moeten de school op een open en respectvolle manier informeren. Open als er problemen zijn die een invloed kunnen hebben op het functioneren van het kind in de klas, respectvol als er problemen zijn met de aanpak van een leerkracht. De school mag eveneens verwachten dat de ouders meeleven met het schoolgebeuren. Daarom hoeven ze niet op alle initiatieven van de school aanwezig te zijn. Meeleven kan ook blijken uit deelname aan een oudercontact, het respecteren van het schoolreglement, het niet vroeger op vakantie vertrekken... Het derde hoofdstukje lijst tips op om als ouder kinderen te helpen bij het leren. Je vindt er onder andere tips voor het ondersteunen van het leren lezen en rekenen, maar ook voor het begeleiden van het huiswerk en het ondersteunen van kinderen met problemen. Het hoofdstuk geeft verder ook informatie over de betekenis van een leerlingvolgsysteem en de inhoud van een goed handelingsplan. Het vierde hoofdstuk bekijkt wat er bij ouders kan gebeuren als er iets niet vlot loopt met een kind op school. Thema's als acceptatie, ontkenning, boosheid, verdriet worden hier uitvoerig besproken. Ook hier vinden ouders nuttige tips. Het laatste hoofdstukje bespreekt 25 manieren waarop ouders bij de school kunnen betrokken worden. Een aandachtige lezer zal zeker merken dat er voor de meeste dingen een Vlaamse tegenhanger is.

Het boek is zeer vlot en herkenbaar geschreven. Tal van uitspraken van ouders worden gebruikt om de thema's te verduidelijken. Ouders krijgen een heleboel praktische tips aangereikt. Leerkrachten en scholen kunnen dit boekje dan ook gebruiken als inspiratiebron om hun communicatie met de ouders te verbeteren. In Vlaanderen is het één van de opdrachten voor de centra voor leerlingenbegeleiding om de communicatie tussen scholen en ouders te ondersteunen en te bevorderen. Ook voor hen kan dit boekje dan ook een handig werkinstrument zijn.

De boeken van uitgeverij CPS worden in België verdeeld door uitgeverij Abimo.

afdrukken

12:41 Gepost door Lieven Coppens in CPS | Permalink | Tags: ouders, participatie, communicatie | |

Vorige 1 2 3 4 5 6 7