2008.11.22

Het Aspergersyndroom

Auteur: Brenda Myles e.a.
Titel: Het Aspergersyndroom. Praktische oplossingen bij sensorische integratieproblemen.
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2004
Pagina's: 120
ISBN-13: 978-90-776-7104-7
Prijs: € 17,50

het aspergersyndroom. praktische oplossingen bij sensorische integratieproblemenHet Aspergersyndroom heeft een plaats binnen het autismespectrum. Dit boek gaat dieper in op één aspect ervan, namelijk de problemen met de sensorische integratie, de problemen met het juist verwerken van de prikkels die via de zintuigen binnenkomen. Bij kinderen met het Aspergersyndroom is deze verwerking verstoord in de zin dat de prikkels of te hevig binnenkomen of helemaal niet. Of om de voorbeelden op de achterflap van het boek aan te halen:

 • Ze hebben weliswaar goede ogen, maar draaien bijvoorbeeld toch letters om en zijn overgevoelig voor felle verlichting en kleuren...
 • Hun oren functioneren prima, maar toch komen geluiden sterker binnen dan bij anderen...
 • Ze zijn overgevoelig voor geur, smaak en de structuur van voedsel, maar kunnen ongevoelig zijn voor aanraking of pijn...

De inleiding zet meteen de zeer concrete toon van het boek: aan de hand van de Zintuigenbende worden de functies van de zintuigen zeer concreet en begrijpelijk voorgesteld. Aan bod komen:

 • De tastzin
 • Het evenwicht
 • De proprioceptie
 • Het zien
 • Het horen
 • Het smaken
 • Het ruiken 

Zeer waardevol én aantrekkelijk is de tekening van een kind waarop de zintuiglijke kenmerken - lees maar problemen - van een kind met het Aspergersyndroom worden voorgesteld.

Het eerste hoofdstuk gaat over de zintuiglijke verwerking: waar zitten de verschillende zintuigen en wat doen ze? Het boek geeft geen theoretische verhandeling, maar legt in eenvoudige bewoordingen en aan de hand van concrete voorbeelden uit wat het allemaal inhoudt. Het hoofdstuk eindigt met een duidelijk onderscheid te maken tussen efficiënte en inefficiënte zintuiglijke verwerking.

Het tweede hoofdstuk bespreekt het sensorische proces bij personen met het Aspergersyndroom. Voor de verschillende zintuigen (zie hierboven) wordt aangegeven wat een overgevoeligheid of ongevoeligheid voor prikkels van dat bepaalde zintuig wil zeggen. Ook in dit hoofdstuk wordt alles verduidelijkt aan de hand van levensechte voorbeelden.

Het derde hoofdstuk staat in het teken van de diagnostiek. De auteurs beschrijven hier een aantal informele en formele middelen om de sensorische integratie te beoordelen. Het vierde hoofdstuk sluit hier onmiddellijk bij aan met de interventiemogelijkheden. Het bespreekt kort enkele programma's, maar de meerwaarde van dit hoofdstuk ligt duidelijk in de tabel waar men incidenten met hun mogelijke interpretaties en de daarbij aansluitende interventies naast elkaar zet. Bij de incidenten staan niet de zintuigen centraal, wel concrete "activiteiten" zoals:

 • Aandacht
 • Aankleden en kleren
 • Aanraking
 • Beweging
 • Emoties, gevoelens en relaties
 • Eten en kauwen
 • Geluid en lawaai
 • Groepsgedrag
 • Ongelukjes
 • Organisatie
 • Routines
 • Schrijven en kleuren
 • Slapen
 • Spel
 • Verzorging
 • Zitten

Het vijfde hoofdstuk is een uitgewerkt praktijkvoorbeeld.

Indien ik een kwaliteitslabel aan boeken zou toekennen, dan zou ik dit boek ongetwijfeld de hoogste score geven omwille van zijn helderheid, zijn eenvoudige taal en praktische bruikbaarheid. Het laat mensen die met deze kinderen samenleven of werken toe om heel snel een deel van de problematiek te begrijpen en adequaat aan te pakken. Voor het handelingsgericht werken, dat in Nederland en Vlaanderen meer en meer aan belang wint, betekent dit dat dit boek, net zoals soortgelijke boeken, zeker in de orthotheek moet aanwezig zijn.

afdrukken

13:00 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, sensorische integratie, autismespectrum | |

Meisjes en vrouwen met Asperger

Auteur: Tony Attwood, Temple Grandin e.a.
Titel: Meisjes en vrouwen met Asperger
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2008
Pagina's: 152
ISBN-13: 978-90-776-7122-1
Prijs: € 17,50

meisjes en vrouwen met aspergerDit boek dat bijeengeschreven werd door verschillende auteurs wil meisjes en vrouwen met het Aspergersyndroom een plaats geven binnen het autismespectrum. Omdat deze meisjes en vrouwen vaak over het hoofd gezien worden aangezien de meeste diagnoses gesteld worden bij jongens en mannen.

De inleiding zet meteen de toon van het boek. Ze werd geschreven door een vrouw met het Aspergersyndroom. Haar boodschap is samen te vatten in één zin:

Dit boek is een blijk van erkenning voor ons, de vrouwen met Asperger, waaraan al zo lang behoefte was. Eindelijk zullen ouders, leerkrachten en psychologen beseffen dat wij een unieke groep vormen met onze eigen concrete behoeften (blz.8). 

In het eerste artikel beschrijft Tony Attwood - die ook de Hulpgids Aspergersyndroom schreef - wat meisjes en vrouwen met Asperger wel kunnen en gaat hij op zoek naar de redenen waarom dit bij meisjes en vrouwen zoveel minder wordt opgemerkt dan bij jongens en mannen.

Catherine Faherty begeleidt een steungroep voor vrouwen met Asperger. In het tweede artikel beschrijft ze de kenmerken en eigenaardigheden die uniek zijn voor meisjes en vrouwen met Asperger. Sheila Wagner sluit hier in het derde artikel op aan vanuit haar ervaring als iemand die al twintig jaar ervaring heeft met het geven van onderwijs aan kinderen met autisme. Zij geeft aan wat meisjes met Asperger in het onderwijs nodig hebben en hoe dit zou kunnen gerealiseerd worden. Hierbij staat ze niet alleen stil bij het hier-en-nu van de situatie in de klas, maar ook bij doelen op lange termijn, zoals de opleiding van toekomstige leerkrachten en dergelijke meer.

Heel boeiend is zeker het vierde artikel. Het werd geschreven door Lisa Iland, vanuit haar ervaringsdeskundigheid van iemand die als gewone tiener een broer had met Asperger en vriendschappen sloot met tienermeisjes met Asperger. Intussen is ze consulent voor tieners met Asperger en hun gezinnen op het gebied van sociale vaardigheden en andere tienerproblemen. Dit artikel bulkt van de concrete tips en adviezen die georganiseerd zijn rond viert thema's:

 • Jezelf aantrekkelijk maken en een eigen imago scheppen.
 • Begrijpen waaraan je je moet aanpassen.
 • Tegemoetkomen aan sociale verwachtingen.
 • Pestende en gemene meisjes de baas worden.

Even interessant is het vijfde artikel van Mary Wrobel dat gaat over de manier waarop men meisjes met Asperger moet voorlichten over de puberteit.

In het zesde artikel heeft klinisch psycholoog Teresa Bolick het over het leven na de middelbare school. Centraal staat de vraag: wat gebeurt er en moet er gedaan worden als meisjes met Asperger op eigen benen beginnen te staan, hetzij om verder te gaan studeren, hetzij om te gaan werken. Hierbij geeft ze zeer concrete tips. Jennifer McIlwee Myers - die ook de inleiding op het boek schreef - vult dit artikel aan met een eigen artikel over afspraakjes, relaties en huwelijk. Als ervaringsdeskundige heeft ze het op een heel open en concrete manier over dingen die niet en dingen die wel werken.

Een uitzonderlijk artikel werd geschreven door Ruth Snyder, een alleenstaande moeder die zelf een stoornis in het autismespectrum heeft. Ze heeft vier kinderen waaronder er ook twee zijn met een diagnose van een stoornis binnen het autismespectrum. Zij reflecteert over haar eigen voorgeschiedenis en hoe dat haar aanpak van de eigen kinderen heeft beïnvloedt. Het laatste artikel is van de hand van dr. Temple Grandle een vrouw met Asperger. Zij beschrijft heel open hoe haar werk haar leven een meerwaarde heeft gegeven.

Dit unieke boek heeft niet alleen deuren geopend om te kijken naar mensen met Asperger, maar heeft ook deuren getoond waar men aanvankelijk niet wist dat ze er waren. Het zal mensen die in contact komen met meisjes en vrouwen met Asperger alvast toelaten anders naar hen te kijken dan als een persoon met bizar of onverwacht gedrag.

afdrukken

13:00 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: autisme, ass, autismespectrum, asperger | |

De dag dat ik hoorde dat...

Auteur: Henriëtte Hubers-Kromhof
Titel: De dag dat ik hoorde dat...
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2008
Pagina's: 168
ISBN-13: 978-90-776-7118-4
Prijs: € 15,-

de dag dat ik hoorde dat... Acht aangrijpende verhalen van oudersHenriëtte Hubers-Kromhoff is de auteur van Hoera, mijn kind is anders!" dat ook bij Pica werd uitgegeven. In dit boek laat ze ouders (uit Nederland en Vlaanderen) van acht bijzondere kinderen aan het woord. Deze ouders vertellen over de weg die ze hebben moeten afleggen om uit te vinden wat er met hun kind aan de hand is. Hierbij hebben ze niet alleen aandacht voor de "technische" weg van vermoeden tot diagnose en de juiste aanpak voor hun kind. Ook de weg die ze hebben moeten afleggen om al hun emoties een juiste plaats te geven, wordt uitvoerig beschreven. De volgende thema's komen aan bod:

 • Algehele ontwikkelingsachterstand
 • Autismespectrum stoornis
 • ADHD
 • Meervoudige complexe handicap
 • Hersenverlamming
 • Cardiofaciocutaan syndroom
 • Leukemie
 • Downsyndroom 

Voor ouders van andere bijzondere kinderen levert dit boek vaak heel sterke en herkenbare ervaringen op. Zij zullen zich zeker herkennen in de gevoelens van onzekerheid, verdriet, kwaadheid, ontgoocheling, paniek... die in de verhalen voortdurend aanwezig zijn. Maar ook in de positieve gevoelens en ervaringen die alle ouders op hun manier beschrijven.

Voor de beroepskrachten die met deze bijzondere kinderen en hun ouders werken is dit boek een duidelijke oproep om nog meer de mens achter het kind, achter de ouders te zien en hen niet alleen een diagnose te geven maar ook met zorg tegemoet te treden.

Warm aanbevolen!

afdrukken

13:00 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: hersenverlamming, ass, autisme, autismespectrum, ontwikkelingsstoornis, adhd, leukemie, cardiofaciocutaan syndroom, downsyndroom | |

2008.08.01

Autisme in de praktijk

Auteur: Ellen Notbohm & Veronica Zysk
Titel: Autisme in de praktijk. 1001 ideeën, tips en strategieën voor ouders en leerkrachten
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2008
Pagina's: 189
ISBN-13: 978-90-776-7124-5
Prijs: € 17,50

autisme in de praktijkWie 10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme van Ellen Notbohm heeft gelezen, leest beter meteen ook dit boek. Als ondertitel draagt het 1001 ideeën, tips en strategieën voor ouders en leerkrachten.  En hiermee kun je zeker de omgeving van kinderen met een autismespectrumstoornis aanzienlijk vergemakkelijken en verrijken. Je kunt er als ouder of leerkracht in grasduinen om van de zorg voor elk kind een zorg op maat te maken.  De ideeën, tips en strategieën zijn georganiseerd rond een zestal thema's:

 • Sensorische integratie
 • Communicatie en taal
 • Gedrag
 • Dagelijks leven
 • Sociale omgang
 • Onderwijs en leren

Dit echte doeboek laat zich maar moeilijk beschrijven: het is een opeenstapeling (1001!) van praktische antwoorden op zeer concrete en uiteenlopende vragen. Om een idee te krijgen van de inhoud van dit boek geef ik enkele concrete voorbeelden

 • Sensorische integratie: Als het kind visueel overgevoelig is, heeft het misschien het liefst kleren in effen, gedekte kleuren, zonder strepen op patronen, logo's en prints. Als je denkt dat hij je dat niet rechtstreeks duidelijk kan maken, laat het kind dan zelf kiezen (blz.27).
 • Communicatie en taal: Kinderen met ASS hebben vaak een vertraagde reactie bij het antwoorden. Luisteren, begrijpen en dan praten, geschiedt niet altijd binnen een paar seconden. Ze hebben extra tijd nodig om te formuleren wat ze willen zeggen. Herhaal de vraag of de opmerking niet al te snel en maak hun zinnen niet te gauw voor hen af, maar geef ze een paar extra tellen de tijd om zelf te antwoorden (blz.48).
 • Gedrag: Om aanhoudend onaangepast gedrag - koppigheid - te doorbreken, kun je de situatie waarin jullie je bevinden, veranderen. Laat het kind bijvoorbeeld iets gaan doen, zoals de post uit de brievenbus aan de straat gaan halen, buiten gaan kijken of de garagedeur wel dicht is, de prullenmand leeg gaan gooien in de vuilnisbak in de schuur of iets dergelijks (blz.66).
 • Dagelijks leven: Maak voor een kind met scheidingsangst een klein fotoalbum met foto's waarop jullie samen staan: bij het ontbijt, naar school gebracht worden, thuis komen uit school, verschillende bezig-heden die jullie vaak samen doen, avondeten, naar bed gebracht worden. Dit boekje kan het kind in zijn tafeltje op school of in het rugzakje bewaren om af en toe in te kijken (blz.87-88).
 • Sociale omgang: Zorg ervoor dat het gedrag van jouw kind zowel thuis als op school niet alleen vergeleken wordt met dan van broertjes en zusjes of klasgenoten, maar ook met zijn eerdere gedrag (blz.129).
 • Onderwijs en leren: Erg wit papier produceert een schittering die voor een kind dat overgevoelig is voor licht, erg pijnlijk kan zijn. Bestel voor dit kind niet-glimmend, pastelkleurig of crèmekleurig papier. Hetzelfde geldt voor de inkt. Zwart is misschien te scherp voor de ogen: geef dit kind daarom blauw of een andere zachte kleur (blz.152).

Waar nodig wordt er toelichting gegeven bij de situaties die dergelijke maatregelen vragen. Veel leerkrachten zullen trouwens snel tot de vaststelling komen dat andere leerlingen uit hun klas, zonder ASS, ook wel baat kunnen hebben bij deze maatregelen. Waardoor dit boek dan weer bijdraagt tot de zorg op maat. Kortom: een boek dat niet genoeg kan gelezen en vooral gebruikt worden!

afdrukken

23:11 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: autisme, autismespectrum, ass | |

10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme

Auteur: Ellen Notbohm
Titel: dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2007 (tweede druk)
Pagina's: 114
ISBN-13: 978-90-776-7113-9
Prijs: € 15,-

10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autismeWil je als ouder, leerkracht of hulpverlener weten hoe het leven van een kind met een autismespectrumstoornis er kan uitzien? Dan is 10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme jouw boek! Het werd geschreven door een moeder van een kind met een autismespectrumstoornis en leest als een trein. Aan de hand van 10 basiselementen beschrijft ze hoe het leven van haar kind verloopt. Ze doet dit op een concrete en af en toe zelfs humoristische manier, waardoor alles veel levendiger wordt. Per element geeft ze ook aan hoe de omgeving voor een kind met een autismespectrumstoornis kan vereenvoudigd en verrijkt worden. Dit zijn de 10 basiselementen die je moet kennen:

 1. Het kind heeft autisme, het kind is zijn autisme niet.
 2. De verwerking van de waarnemingen van de zintuigen is in de war. Veel prikkels doen gewoon pijn.
 3. Er is een verschil tussen niet willen en niet kunnen.
 4. Het kind denkt concreet: het neemt letterlijk wat er gezegd wordt.
 5. Het kind heeft een beperkte woordenschat. Het beschikt niet altijd over de woorden om uit te leggen wat het voelt.
 6. Taal is heel moeilijk, dus het kind oriënteert zich op wat het ziet. Visuele schema's zijn dan ook erg belangrijk.
 7. Bouw steeds verder op wat het kind kan, confronteer het niet voortdurend met wat het niet kan.
 8. Help het om met mensen om te gaan. Leer het op verschillende situaties op de juiste manier te reageren.
 9. Probeer telkens opnieuw te achterhalen waarom het kind een woede-uitbarsting heeft.
 10. Blijf onvoorwaardelijk van het kind houden.

Wie het boek aandachtig leest, zal zeker merken dat er meer dan 10 dingen besproken worden. Ik geef er alvast nog twee:

 1. Het enige voorspelbare is de onvoorspelbaarheid.
 2. Het enige consistente is de inconsistentie.

Mensen die nood hebben aan een concreet boek zonder al te veel theoretische achtergrond vinden in dit boek zeker hun gading!

afdrukken

20:35 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: autisme, autismespectrum, ass, ervaringsdeskundige | |