2012.12.08

Wat jij ziet en wat ik voel

Auteur: Kathy Hoopmann
Titel: Wat jij ziet en wat ik voel
De binnenkant van autisme
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2012
Pagina's: 72
ISBN-13: 9789077671849
Prijs: 14,95

wat jij ziet en ik voel - de binnenkant van autismeKathy Hoopmann heeft duidelijk de kracht in zich om de essentie van een ontwikkelingsprobleem kernachtig te ver-woorden. Ze bewees dit al eerder met haar boekjes Alle honden hebben ADHD en Alle katten hebben Asperger, beide uitgegeven bij dezelfde uitgeverij en besproken op deze boekenblog. Nu bewijst ze dit weer in haar nieuwe boekje Wat jij ziet en wat ik voel | De binnenkant van autisme.

Opnieuw krijg je als lezer op een creatieve, positieve en gezonde relativerende manier een zeer volledige opsomming van zowel de positieve als de negatieve eigenschappen die iemand met een stoornis in het autismespectrum kan hebben. Kan hebben, want Kathy Hoopmann is er zich wel degelijk van bewust dat niet iedere persoon met een stoornis in het autismespectrum alle kenmerken heeft die in haar boekje worden vernoemd.

Uit haar voorwoord kun je opmaken dat Kathy Hoopman zich met dit boekje richt tot de ouders en begeleiders van deze kinderen. Persoonlijk vind ik dat een onderschatting van de waarde van dit werk. Omdat het geschreven is vanuit het standpunt van een kind met een autismestoornis, kan het zeer goed aangewend worden in een traject van psycho-educatie voor het kind zelf en bij de begeleiding van zijn broers en zussen. Hoe dan ook: iedereen die dit boekje leest, heeft achteraf zonder uitzondering een beter begrip gekregen van deze stoornis.

Tot slot nog even zeggen dat de bijbehorende foto’s weergaloos goed gekozen zijn. Soms ontroerend, soms vertederend, een andere keer humoristisch… ze konden niet beter gekozen zijn. Hoef ik nog te zeggen dat het lezen van een boekje van Kathy Hoopmann je het gevoel geeft dat je praat met een goede vriendin?

19:18 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, autismespectrum, brussen, pdd-nos, psycho-educatie | |

2013 Verborgen regels

Auteur: Loek Mak-Peters & Liselotte Verfaillie
Titel: 2013 Verborgen regels
Dagkalender voor kinderen
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2012
Pagina's: 384
ISBN-13: -
Prijs: 14,95

2013 verborgen regels - dagkalender voor kinderenOp 28 maart 2008 besprak ik op deze boekenblog het boek Verborgen regels van Brenda Myles, Melissa Trautman en Ronda Schelvan . Ik besloot mijn bespreking als volgt:

Dit boek is meer dan de moeite waard voor iedereen die, als ouder of als beroepskracht, met kinderen op weg wil gaan bij het leren van sociale vaardigheden. Daarom hoeven deze kinderen echt niet één van de aangehaalde stoornissen te hebben. Ook veel anderen, kinderen én volwassenen, zouden baat hebben bij het lezen van dit boek. Of wat dacht je van die collega die zijn gezicht op 30 centimeter afstand van het jouwe houdt als hij met je spreekt? Of die andere collega die bij voorkeur tegen jou begint te praten als je net aan de telefoon in gesprek bent?

Nu brengt uitgeverij Pica hierop opnieuw een aanvulling uit in de vorm van een dagkalender voor 2013. Gezien het grote succes van de dagkalender voor 2012 was dat een absolute verplichting!

Verborgen regels zijn ongeschreven regels of gewoonten die, wanneer ze niet begrepen worden, voor verwarring kunnen zorgen. Of er voor zorgen dat iemand zich geïsoleerd voelt. Omdat niet iedereen zich deze verborgen regels automatisch eigen maakt, moeten ze soms aangeleerd worden. Hier kan deze dagkalender voor kinderen, zowel thuis als op school, bij helpen. Iedere dag brengt hij een nieuwe verborgen regel onder de aandacht. Dit kan op verschillende manieren. Soms geeft hij de regel expliciet, andere keren gaat hij uit van een situatie waarbij hij con-crete tips geeft over hoe zich te gedragen of hoe te reageren. Op deze manier breidt het gedragsrepertorium van het kind of de jongere elke dag uit.

Je kunt deze kalender op verschillende manier gebruiken. Dat gaat van een vrijblijvende tip per dag tot een dagelijks kort gespreksmomentje thuis of in de klas waarin er over de ‘verborgen regel van de dag’ nagedacht en gesproken wordt.

De kalender werd ontwikkeld voor kinderen met een stoornis in het autismespectrum. Dit wil echter niet zeggen dat je hem exclusief voor hen moet reserveren. Net zoals bij het boek het geval was, kunnen veel andere kinderen, jongeren en volwassenen baat hebben bij het dagelijks reflecteren over een verborgen regel. Deze kalender blijft een stevig alternatief voor om het even welke methode voor het aanbrengen van sociale vaardigheden.

afdrukken

2012.11.01

Hulpwaaier: Autisme in de klas

Auteur: Robin Brewer & Tracy Mueller
Titel: Autisme in de klas
Tips en strategieën bij de hand - Hulpwaaier
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2011
Pagina's: 90
ISBN-13: -
Prijs: € 14,95

autisme in de klas - tips en strategieën bij de hand - hulpwaaierZeg nooit meer dat er geen overzicht bestaat van alle (nu ja, nagenoeg alle) tips en strategieën die je als leerkracht kunt gebruiken als je een kind met een autismespectrumstoornis in de klas hebt. Aan deze situatie is met het verschijnen van deze hulpwaaier definitief een einde gekomen. Gezien de hoge kwaliteit van alle andere publicaties over autisme en autismespectrumstoornissen uit het fonds van de Nederlandse uitgeverij Pica, is het niet verwonderlijk dat net zij hier ook mee uitpakt. Of waarin een kleine uitgeverij Groot kan zijn.

De school doet niet alleen beroep op de cognitieve vaardigheden van een leerling, maar ook op zijn sociale, emotionele en praktische vaardigheden. Juist deze niet-cognitieve vaardigheden, of beter: het gebrek eraan, zorgt er vaak voor dat de leerkracht een leerling met een autismespectrumstoornis niet tot leren kan brengen. Tot beider frustratie. Vaak zorgt deze situatie er voor dat deze leerling zich niet staande kan houden binnen de school. De auteurs willen hierin verandering brengen door de leerkrachten te ondersteunen met deze hulpwaaier vol met tips en interventies die eerder hun nut al hebben bewezen. Deze tips en interventies kunnen zowel in het basis- als in het secundair onderwijs gebruikt worden.

Om het gebruiksgemak van de hulpwaaier te vergroten, hebben de auteurs de tips en vaardigheden ondergebracht in verschillende thematische katernen. Omwille van de herkenbaarheid kregen deze elk hun eigen kleur:

 • Blauw: tips en strategieën in verband met de leeromgeving;
 • Paars: tips en strategieën in verband met de (ondersteunings)behoeften van de leerling met een autismespectrumstoornis;
 • Groen: tips en strategieën in verband met geplande en ongeplande wijzigingen in de dagelijkse routine;
 • Oranje: specifieke strategieën, onder andere in verband met:
  • agitatiegedrag;
  • bijwonen van bijeenkomsten;
  • gedifferentieerde instructie;
  • sensorische informatieverwerking;
  • visuele communicatiesystemen.

Tot slot bevat de gele katern een uitgebreide bronnenlijst.

Hier zijn geen excuses mogelijk: iedere leerkracht met een kind met een autismespectrumstoornis in de klas zou deze hulpwaaier voortdurend binnen handbereik moeten hebben.

afdrukken

22:38 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, autismespectrum, begeleiding, communicatie, methodiek, ontwikkelingsstoornis, pdd-nos | |

Hulpwaaier: Positive Behavior Support

Auteur: Robin Brewer & Tracy Mueller
Titel: Positive Behavior Support
Tips en strategieën bij de hand - Hulpwaaier
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2011
Pagina's: 128
ISBN-13: -
Prijs: € 14,95

positive behavior support - tips en strategieën bij de hand - hulpwaaierPositive Behavior Support staat voor het ondersteunen van positief gedrag. Dit kan zowel op individueel niveau als op het niveau van een klas of de volledige school. Deze methodiek is evidence-based en past daardoor zeker in een traject van handelingsgericht (samen)werken. Hij wil een omgeving scheppen waarin de leerlingen op een positieve manier tot leren komen en die gedragsproblemen voorkomt. Deze hulpwaaier gaat over een geïntegreerde en positieve aanpak van het leren en het gedrag op het niveau van de school. In die zin spreken de auteurs dan ook over Schoolwide Positive Behavior Support. Deze methodiek bevat drie soorten interventies:

 • universele interventies die zich richten op alle leerlingen van de school;
 • gerichte interventies voor (groepjes van) leerlingen die een verhoogd risico hebben op gedragsproblemen;
 • intensieve individuele interventies voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen.

Het is de bedoeling dat men eerst start met de universele interventies voor alle leerlingen om uiteindelijk terecht te komen bij de intensieve individuele interventies.

De drie soorten interventies komen in deze hulpwaaier aan bod. We kunnen ze terugvinden in de gekleurde katernen van de hulpwaaier:

 • groen: universele interventies voor alle leerlingen (deze zijn voldoende voor 85 tot 90 % van de leerlingen);
 • geel: gerichte interventies voor (groepjes van) leerlingen die een verhoogd risico hebben op gedragsproblemen (7 tot 10 % van de leerlingen komen hier voor in aanmerking);
 • oranje: intensieve en individuele interventies voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen (deze gelden voor 3 tot 5 % van de leerlingen).

De paarse katern geeft meer uitleg over bepaalde begrippen en strategieën die in de hulpwaaier vernoemd worden. De gele katern bevat aanbevolen bronnenmateriaal.

Een aanrader voor de schoolbibliotheek.

afdrukken

22:25 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: begeleiding, gedrag, methodiek, preventie | |

Spelenderwijs leren communiceren

Auteur: Simone Griffing & Dianne Sandler
Titel: Spelenderwijs leren communiceren
300 activiteiten en spellen voor kinderen met autisme
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2010
Pagina's: 104
ISBN-13: 9789077671542 
Prijs: € 15,00

spelenderwijs leren communiceren - 300 activiteiten en spellen voor kinderen met autismeHet is moeilijk om veel kinderen met autisme aan het praten en communiceren te krijgen. Ze zijn daar vaak heel moeilijk voor te motiveren. Gewoon blijven aandringen, helpt dan niet. Soms is het enige resultaat daarvan dat het kind zich nog meer afsluit of daarop heel emotioneel gaat reageren. Dan dringen andere middelen zich op. Een dergelijk middel om kinderen met autisme te motiveren op te spreken en te communiceren, is spel. Omdat je nu eenmaal sneller gemotiveerd bent voor iets waaraan je plezier beleeft. En juist dit spel staat centraal in dit boek.

Via spel zoeken de auteurs naar kansen om kinderen met autisme aan het spreken en communiceren te krijgen. Dit spel moet je niet interpreteren als het louter spelen van (gezelschaps)spellen met strakke regels en afspraken. Deze zijn wel aanwezig in het boek, maar nooit exclusief en/of dominerend.

In het eerste hoofdstuk maken de auteurs aan de lezer duidelijk wat ze met dit boek voor ogen hadden. Ze gebruiken het begrip autisme voor iedereen die een stoornis heeft in het autismespectrum. Heel leuk en bruikbaar is hun opsomming van alledaagse communicatiestrategieën die men kan gebruiken. Belangrijk hierbij is dat men weet wat het kind leuk vindt en daarmee rekening houdt bij de spelkeuze.

De ongeveer 300 activiteiten die de auteurs in het boek beschrijven, zijn ingedeeld in de volgende thema’s:

 • Motiveren met eten;
 • Motiveren met uitdeelspeelgoed;
 • Motiveren met sociaal spel;
 • Motiveren met buitenspelen.

Bij het toepassen hiervan zal je eerst moeten uitzoeken voor welke ‘soort’ motivatie het kind vatbaar zal zijn en voor welke niet. Elk thema vind je terug in een afzonderlijk hoofdstuk. Het wordt eerst kort toegelicht waarna er een opsomming vormt van alle spelideeën met hun uitwerking.

Een zeer handig boek voor ouders en professionelen die kinderen aan de praat willen krijgen, of ze nu autisme hebben of niet.

afdrukken

10:42 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, autismespectrum, communicatie, methodiek, ontwikkeling, ontwikkelingsstoornis, pdd-nos | |