2010.11.07

Asperger in beeld

Auteur: Patricia Bouwhuis & Inge Verstraete
Titel: Asperger in beeld. Leerlingen met Asperger of PDD-NOS in het voortgezet onderwijs.
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2010
Pagina's: 64
ISBN-13: 978-90-7767-159-7
Prijs: € 18,95

asperger in beeld - leerlingen met asperger en pdd-nos in het voortgezet onderwijsHet moet iedereen stilaan wel duidelijk zijn dat uitgeverij Pica een enorme expertise heeft ontwikkeld als het gaat over het op de markt brengen van boeken met een meerwaarde die over autisme en aan autisme verwante stoornissen gaat. Dit is meer dan ooit het geval met het stripverhaal-met-annotaties Asperger in beeld. Met deze strip willen de auteurs aantonen dat een kind met een autismespectrumstoornis en ‘gewone’ leerlingen perfect in eenzelfde klas kunnen zitten. Na de strip zit nog een stukje met annotaties. Hierin leggen de auteurs eerst en vooral uit wat men onder Asperger en PDD-NOS moet verstaan. Om daarna stil te staan bij de leerstijl van kinderen met een autismespectrumstoornis. Deze leerstijl vertalen ze in een laatste annotatie naar verschillende aspecten van het leren in het voortgezet onderwijs.

Deze keer heb ik het boek niet alleen zelf gelezen. Ik liet het ook lezen aan een laatstejaarsstudent met Asperger uit het secundair (voortgezet) onderwijs. Ik vroeg hem de plus- en de minpunten op te lijsten. Wat hij zeer secuur deed. Met zijn toestemming geef ik ze hieronder weer, letterlijk (met alle punten, komma’s en leestekens) zoals hij ze neerpende:

Pluspunten: Het geeft een goed beeld aan de mensen zonder autisme hoe de denkwijze bij ‘autisten’ gaat. En hoe deze denkwijze te begrijpen. Ook brengt het een aantal tips aan hoe men op een goede manier kan omgaan met mensen met autisme. Een ander pluspunt van het boek is dat de personages met autisme ook als normale personen worden voorgesteld maar dat het autisme wordt uitgebeeld door beelden in verband met hun gedrag. In het boek komt ook aan bod dat mensen met een lichte vorm van autisme (het alien verhaal) mensen met een zwaardere vorm van autisme beter kunnen begrijpen.

Minpunten: Aangezien deze strip ook geschreven is voor mensen met autisme kan het misleidend zijn voor hen. Zo worden een groot deel docenten afgebeeld als mensen die helemaal niet met autisme kunnen omgaan, en een groot deel van de leerlingen als mensen die het altijd opnemen voor mensen met autisme. Dit kan een gevaar vormen omdat mensen met autisme dik ook als werkelijkheid kunnen zien en die patronen opnemen, waardoor ze in onverwachte situaties kunnen komen te staan.

Zeg nu zelf. Wat kun je aan een dergelijke bespreking nog toevoegen?

afdrukken

15:49 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, autismespectrum, ontwikkelingsstoornis, pdd-nos, secundair onderwijs | |

2010.10.10

Weet jij hoe jouw lichaam werkt?

Auteur: Ellen Sabin
Titel: Weet jij hoe jouw lichaam werkt? Zorgen voor de coolste machine die je ooit zult hebben
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2009
Pagina's: 60
ISBN-13: 978-90-7767-140-5
Prijs: € 15,00

weet jij hoe jouw lichaam werkt - zorgen voor de coolste machine die je ooit zult hebbenVoor sommige lezers van deze boekenblog kan het vreemd overkomen dat ik hier dit boekje onder de aandacht breng. Aangezien gezondheidsbevordering een opdracht is van zowel CLB als school, vind ik echter dat het hier wel kan. Het is immers de bedoeling van dit boekje om kinderen hun lichaam te leren begrijpen. Het wil hen tegelijk aanzetten om er respectvol mee om te gaan. Net zoals de andere boeken van Ellen Sabin is het een boekje met concrete opdrachten die de inhoud tot leven brengen.

In het eerste hoofdstuk legt de auteur uit hoe haar boekje werkt. Concreet komt dit neer op een kort overzicht van de inhoud.

In het tweede en derde hoofdstuk leren de kinderen hun lichaam door en door – of zeg ik beter: van binnen en van buiten – kennen. Ze maken tekeningen, nemen een vingerafdruk van zichzelf, geven aan welke activiteiten (van muziek beluisteren tot schaatsen) zij met hun lichaam kunnen doen en worden zich onder andere daardoor bewust van de vele mogelijkheden die het hen biedt. Ze leren over de onderliggende systemen die het lichaam aan de slag houden, zoals het skelet, de spijsvertering, het zenuwstelsel, de bloedsomloop en dergelijke meer. De auteur legt de functie van elk van deze systemen haarfijn uit en voorziet ze telkens van enkele leuk weetjes. Enkele voorbeelden:

 • Je hebt 14 spieren nodig om te glimlachen en 43 om te fronsen…
 • Je gebruikt 72 verschillende spieren als je praat…
 • Vingernagels groeien sneller dan teennagels…
 • Je lichaam bevat 230 gewrichten…

In het vierde hoofdstuk denkt de auteur samen met de kinderen na over hoe zij een goede vriend voor hun lichaam kunnen zijn. Ze zoeken aan de hand van concrete opdrachten een antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe kun je een goede vriend zijn van jouw hart?
 • Hoe kun je een goede vriend zijn van jouw botten?
 • Hoe kun je een goede vriend zijn van jouw immuunsysteem?
 • Hoe kun je luisteren naar jouw gevoelens?

In het vijfde hoofdstuk snijdt Ellen Sabin enkele thema’s aan zoals gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en matigheid. Ook hier zijn de opdrachten zeer verhelderend. In het laatste hoofdstuk zet de auteur de kinderen er toe aan om iets te ondernemen om een gezonde levensstijl te promoten.

Een heel leuk en kindvriendelijk boekje!

afdrukken

10:10 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: gezondheid, gezondheidsbevordering, lichaam | |

2010.05.30

Mijn zusje heeft Downsyndroom

Auteur: Jon Doppen
Titel: Mijn zusje heeft Downsyndroom
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2010
Pagina's: 18
ISBN-13: 978-90-7767-149-8
Prijs: € 8,95

mijn zusje heeft downsyndroomHoe leg ik mijn kleuter uit dat zijn nieuwe zusje het Downsyndroom heeft? Met deze vraag zag moeder Jon Doppen zich geconfronteerd. Omdat ze daar niets over kon vinden, schreef zij zelf de tekst uit dit boekje. Jeffrey van Gemeren maakte er de prachtige tekeningen bij. Het resultaat? Een sprankelend prentenboek dat je zowel thuis als op school kunt gebruiken om aan kleuters uitleg te geven over het Downsyndroom. Want in het kader van het inclusief onderwijs is de kans reëel dat er een kind met dit syndroom in het regulier kleuteronderwijs meedraait. En dan is er vroeg of laat een woordje uitleg op kleutermaat nodig.

In versvorm en met heel mooie, sprekende tekeningen krijgt de kleuter alle informatie die hij "nodig" heeft:

 • de oorzaak
 • de uiterlijke kenmerken
 • de medische problematiek
 • het tragere leertempo en het "anders" zijn
 • de reactie van andere kinderen op een kind met Downsyndroom
 • de relatie met een kind met het Downsyndroom

Een boekje om bij de hand te hebben!

afdrukken

21:39 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: downsyndroom | |

2010.03.27

Goed gedrag kun je leren

Auteur: Annemieke Golly en Jeff Sprague
Titel: Positive Behavior Support - Goed gedrag kun je leren
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2009
Pagina's: 256
ISBN-13: 978-90-7767-131-3
Prijs: € 45,00

positive behavior support - goed gedrag kun je leren - doelmatige strategieën voor in de schoolPositive Behavior Support (PBS) is een wetenschappelijk onderbouwd programma dat veel scholen in de Verenigde Staten met succes inzetten, net als in Canada, Noorwegen, Zweden, Denemarken, IJsland, Duitsland en Chili. Het programma reikt eenvoudige en doeltreffende methoden aan om alle medewerkers op school op één lijn te krijgen wat betreft het omgaan met gedrag op het niveau van de school, de klas en het individu. PBS wil antisociaal gedrag op school van kinderen in de leeftijd van vier tot en met achttien jaar zo vroeg mogelijk aanpakken en ombuigen naar positief gedrag. Jarenlang onderzoekt toonde de effectiviteit van dit programma aan. In dit programma geeft de school ook lessen over (gewenst) gedrag. Naast de traditionele lessen zoals rekenen, taal en aardrijkskunde of biologie. Zoals je kunt vermoeden staat het toenemen van gewenst gedrag en het afnemen van ongewenst gedrag hier centraal. De school bepaalt zelf in welk tempo ze het proces doorloopt.

Het boek bestaat uit vier delen:

 • Deel 1 - Goed gedrag op school
 • Deel 2 - Goed gedrag in de klas
 • Deel 3 - Goed gedrag van de individuele leerling
 • Deel 4 - Goed gedrag thuis

In het eerste deel schetsen de auteurs wat het programma inhoudt. Ze leggen ook uit waarom het een goed middel is om goed gedrag op school te bevorderen. Als lezer kom je meteen ook te weten wat de invoering ervan gaat kosten aan tijd, middelen en inzet van het schoolteam. In de inleiding tot het probleem van het antisociaal gedrag leert de lezer begrijpen waarom het noodzakelijk is om het goed gedrag op school actief te bevorderen. Tegelijk krijgt hij inzicht in de manieren waarop negatief gedrag zich tijdens de schoolcarrière van een leerling ontwikkelt. In de volgende hoofdstukken van dit eerste deel werken de auteurs dan de geïntegreerde benadering om probleemgedrag op school aan te pakken gedetailleerd uit. Aan bod komen onder andere:

 • Het opstellen van gedragsregels op schoolniveau;
 • Het onderwijzen van goed gedrag op schoolniveau;
 • Systemen van waardering en beloning;
 • Het houden van actief toezicht in de gemeenschappelijke ruimtes;
 • Het gebruiken van verwijdering om de behoeften van de leerlingen als groep en individueel te bepalen.

In het tweede deel leggen de auteurs uit hoe men goed gedrag in de klas kan bevorderen. Een heel belangrijk middel daartoe is de organisatie van de klas. Onder deze organisatie vallen zowel de fysieke en materiële inrichting als de procedures en strategieën die een leerkracht kan gebruiken. Daarnaast benadrukken de auteurs het belang van klassenregels die rekening houden met de volgende drie aspecten:

 • Veiligheid
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid

De hoofdstukken over preventief optreden en het gebruik van positieve en bijsturende consequenties om gedragingen te veranderen, bulken van de concrete voorbeelden van maatregelen die daarbij helpen.

In het derde deel staat het goed gedrag van de individuele leerling centraal. De lezer krijgt concrete antwoorden op pertinente vragen zoals:

 • Hoe reageer je op escalatie van gedrag en verbale agressie?
 • Hoe doe je een gedragsfunctieanalyse?
 • Hoe ontwikkel je gedragsondersteunende plannen voor leerlingen met probleemgedrag?
 • Hoe pas je het lesprogramma aan om probleemgedrag te voorkomen?
 • Hoe leer je risicoleerlingen om zichzelf te sturen?

Het vierde en laatste deel staat helemaal in het teken van de samenwerking tussen school en thuis. De lezer leert er hoe hij met ouders en/of verzorgers over het gedrag van een leerling kan praten.

Deze uitgave is een trainingshandboek voor schoolteams. Dit blijkt uit de denkopdrachten en de vele schema's die in het boek zijn opgenomen. Het reikt daarenboven ook een pak concrete werkingsmiddelen aan. Via http://www.uitgeverijpica.nl/index.php/gedragsproblemen/1... kun je veel van deze materialen gratis binnenhalen. Het is belangrijk dat schoolteams die hiermee aan de slag willen, zich laten begeleiden door mensen die het invoeringsproces bewaken en zowel het schoolteam als de individuele leerkrachten blijvend ondersteunen.

Een inspiratieboek voor elk schoolteam dat positief gedrag op school actief wil bevorderen. Voor Vlaanderen is dit boek zeker een aanrader voor alle scholen die de GOK-doelstelling sociaal-emotionele ontwikkeling (cluster 3) gekozen hebben.

afdrukken

18:52 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: training, gedrag, zorg, instrumenten, conflict, methodiek, draaiboek | |

Ik en mijn ADHD

Auteur: Blake Taylor
Titel: Ik en mijn ADHD. Wat ik leerde van fikkie stoken aan tafel.
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2009
Pagina's: 176
ISBN-13: 978-90-7767-142-9
Prijs: € 17,50>

ik en mijn adhd - wat ik leerde van fikkie stoken aan tafelHoe breng ik met humor kennis over? Op deze vraag vond Blake Taylor het antwoord. Op een lichtvoetige en creatieve manier overtuigt hij tieners dat leven met ADHD heel boeiend en uitdagend is. Hij idealiseert het niet. Hij blijft realistisch. Wat hem gemakkelijk afgaat. Hij heeft immers zelf ADHD. En hij slaagt erin om ADHD positief te benaderen. Zijn boodschap is overduidelijk: de extra energie, de creativiteit en een goede dosis humor compenseren de nadelen die je ondervindt van ADHD. Blake Taylor is intussen twintig jaar oud. Hij schreef dit boek als zeventienjarige ervaringsdeskundige

Terwijl je elk hoofdstuk van het boek leest, hoor je de auteur spreken. Hij geeft vijftien keer een causerie (of zoals de Van Dale het zegt: een in losse, aangename, onderhoudende vorm geschreven of voorgedragen korte behandeling van enig onderwerp van wetenschap, kunst enzovoort voor een lekenpubliek). En jij mag op de eerste rij zitten!

De structuur van elk hoofdstuk is dezelfde. Blake Taylor begint met een persoonlijke ervaring. Vaak is deze ervaring allesbehalve positief. Soms zelfs triest. Hij vervalt daarbij niet in zelfbeklag. Hij grijpt deze situatie aan om de lezer mee te nemen in een uiteenzetting over oorzaak en gevolg. Met de nodige metaforen en concrete voorbeelden maakt hij telkens zijn punt. Om dan het hoofdstuk te besluiten met een aantal mogelijke oplossingen. 

Blake Taylor bespreekt de volgende punten:

 • Je niet kunnen concentreren, afgeleid zijn;
 • Impulsiviteit;
 • Slordigheid;
 • Hyperactiviteit;
 • Tics;
 • Vriendschappen;
 • Pesten;
 • Sociale angst;
 • Hulp inroepen;
 • Omgaan met vooroordelen van anderen;
 • Halsstarrigheid, niet open staan voor nieuwe dingen;
 • Omgaan met regels;
 • Omgaan met discriminatie;
 • Jezelf veranderen;
 • De positieve kwaliteiten van iemand met ADHD.

Doorheen de verschillende hoofdstukken krijg je als lezer een uitgebreid overzicht van de verschillende symptomen. Daarenboven gunt de auteur je het voorrecht om even de wereld te bekijken door de bril van iemand met ADHD. Waardoor je veel respect krijgt voor de opdracht waarvoor deze zich iedere dag geplaatst ziet. Het boek is een schitterende boodschap aan de tieners met ADHD, hun ouders, leerkrachten en begeleiders. Zeker lezen dus!

afdrukken

16:29 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: adhd, add | |