2010.11.14

Mijn plakboek

Auteur: Ellen Luteijn, Hans Nieuwenstein & Harry van Nielen
Titel: Mijn Plakboek. Dit ben ik! Dit vind ik fijn in mijn omgeving!
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2010
Pagina's: 44 + handleiding voor de begeleider
ISBN-13: -
Prijs: € 45,-

Mijn plakboek - Dit ben ik - Dit vind ik fijn in mijn omgevingMijn plakboek bevat een zeer toegankelijke en praktische methode om met kinderen en jongeren vanaf acht jaar die een autismespectrumstoornis hebben, aan de slag te gaan. Deze methode wil hen helpen om zichzelf aan anderen te laten zien zoals ze zijn en om inzicht te verwerven in hun sterke kanten. Dit laatste is geen overbodige luxe. Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis zijn zich vaak enkel bewust van hun zwakke kanten. Omdat ze daar ook het snelst door hun omgeving op afgerekend worden. Aangezien recent wetenschappelijk onderzoek geleidelijk aan ook de specifieke talenten van deze kinderen en jongeren heeft aangetoond, is het noodzakelijk om hen en hun omgeving hier attent op te maken. In die zin is Mijn plakboek dan ook een niet te negeren instrument voor psycho-educatie, zelfconceptverheldering en zelfverwezenlijking.

De auteurs hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen met een autismespectrumstoornis. Dit blijkt uit de zeer zorgvuldige opbouw van deze methodiek. Hierbij zijn de auteurs niet uitgegaan van (en hier citeer ik letterlijk uit het voorwoord van Ina van Berckelaer-Onnes, tot 2007 hoogleraar aan de afdeling orthopedagogiek van de universiteit van Leiden) autistische kinderen, maar van gewone kinderen met autisme, die net als alle kinderen sterke en lastige kanten kennen. Let op het woord lastige in plaats van zwakke kanten!

Het concept is even eenvoudig als doeltreffend. De kinderen leren zichzelf aan de hand van de katernen uit de map beter kennen. Om zich tenslotte persoonlijk doelen te stellen. De snelheid waarmee dat gebeurt, bepalen ze zelf. In de handleiding voor de begeleider staat duidelijk neergeschreven hoe hij dat best samen met het kind of de jongere aanpakt. De werkmap bestaat uit vier verschillende katernen die telkens aan antwoord geven op enkele heel concrete vragen:

 • Katern 1:Dit ben ik
  • Wat zijn mijn sterke kanten?
  • Wat zijn mijn lastige kanten?
 • Katern 2:Dit vind ik fijn in mijn omgeving
  • Welke sterke kanten vind ik fijn van mensen in mijn omgeving?
  • Wat vind ik fijn in een ruimte?
  • Wat vind ik fijn voor het begrijpen van tijd?
  • Wat vind ik fijn voor het uitvoeren van taken?

Bij de katernen 1 en 2 maken de kinderen en jongeren aan de hand van de in de map voorziene stickers, posters. Op deze stickers staan tekeningen die overeenkomen met de sterke en lastige kanten zoals deze genoegzaam bekend zijn bij kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. Belangrijk is ook dat het een open systeem is: het kind of de jongere mag altijd eigen elementen inbrengen.

 • Katern 3:Ik in relatie met anderen
  • Ik in relatie met thuis;
  • Ik in relatie met school;
  • Ik in relatie met anderen.

Per onderwerp brengt het kind of de jongere aan de hand van relatiecirkels en -boxen zijn omgeving in kaart. Het is de bedoeling dat hij een differentiatie aanbrengt in de mensen die hem omringen (van heel nabij tot verder af).

 • Katern 4: Mijn doelen. In deze katern formuleert de leerling per gebied zijn doel en denkt hij na over de manier waarop hij zijn doelen kan halen. Hier integreert hij als het ware de informatie die hij verzamelde in de katernen 1 tot en met 3 tot een persoonlijk handelingsplan.

Mijn plakboek staat garant voor een verfrissende aanpak voor, zoals ik het in mijn inleiding schreef, psycho-educatie, zelfconceptverheldering en zelfverwezenlijking bij kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis.

afdrukken

18:04 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: ass, autisme, autismespectrum, ontwikkelingsstoornis, psycho-educatie | |

2010.11.07

ADHD?! Wat nu?

Auteur: Bernadette Goede & Sylvia van 't Hof
Titel: ADHD?! Wat nu? Een praktische wegwijzer voor ouders.
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2010
Pagina's: 120
ISBN-13: 978-90-7767-145-0
Prijs: € 15,-

adhd wat nu - een praktische wegwijzer voor oudersVan vermoeden, over diagnose en behandeling, naar de aanpak op school. Zo kun je de inhoud van dit boek in één zin samenvatten. De auteurs hebben geen theoretisch werk over AD(H)D geschreven, maar een praktisch boek voor ouders. In zes hoofdstukken slagen ze er in alles wat ouders willen (moeten) weten over dit probleem bij hun kind, samen te vatten.

In het eerste hoofdstuk geven de auteurs in een notendop de huidige stand van zaken in verband met de kennis over AD(H)D weer. Aan bod komen onder andere de DSM-criteria, de verschijningsvormen, de mogelijke gedragingen van iemand met AD(H)D, het voorkomen van AD(H)D en de comorbiditeit, het ontstaan en het ontwikkelingsverloop van AD(H)D. Het gaat hier telkens over voor ouders essentiële kennis, ontdaan van nagenoeg alle vakjargon en ondersteund door concrete voorbeelden.

Het tweede hoofdstuk maakt de lezer alert op deze signalen die mogelijks wijzen op AD(H)D. Het tekent voor de ouders de mogelijke (Nederlandse) trajecten uit die ze kunnen lopen om te komen tot een duidelijke diagnose en wat ze binnen die trajecten kunnen verwachten. Inhoudelijk vertonen deze trajecten heel veel gelijkenissen met de Vlaamse. Hierdoor is dit hoofdstuk zeker niet irrelevant voor Vlaamse lezers.

In het derde hoofdstuk leggen de auteurs uit wat ouders met de diagnose kunnen doen. Ze formuleren antwoorden op praktische vragen als:

 • Voor welke behandeling moeten we kiezen?
 • Hoe vertellen we ons kind dat het AD(H)D heeft?
 • Hoe vertellen we onze omgeving dat ons kind AD(H)D heeft?
 • Hoe vertellen we zijn leeftijdsgenootjes dat ons kind AD(H)D heeft?

Het stukje over de financiële regelgeving is echter niet toepasbaar voor Vlaanderen.

Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op de behandeling van AD(H)D. Het blijft lang stilstaan bij het gebruik van medicatie, maar heeft ook aandacht voor de psychosociale component van de behandeling. Van deze laatste is immers gebleken dat ze de resultaten van de medicamenteuze behandeling versterkt.

De ruggengraat van dit boek vind je in het vijfde hoofdstuk. Hierin krijgen de ouders concreet advies aan de hand van achttien verschillende opvoedingstips en concrete tips in verband met het aanleren van bepaalde vaardigheden. Het aanleren van gevoelsregulerende vaardigheden krijgt hierbinnen bijzondere aandacht.

In het zesde en laatste hoofdstuk bekijken de auteurs, naar analogie met het vijfde hoofdstuk, wat de school kan doen voor kinderen met AD(H)D.

Een herkenbaar en realistisch boek dat veel ouders van een kind met AD(H)D een hart onder de riem zal steken.

afdrukken

18:23 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: add, adhd, opvoeding, opvoedingsondersteuning, ouders | |

Asperger in beeld

Auteur: Patricia Bouwhuis & Inge Verstraete
Titel: Asperger in beeld. Leerlingen met Asperger of PDD-NOS in het voortgezet onderwijs.
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2010
Pagina's: 64
ISBN-13: 978-90-7767-159-7
Prijs: € 18,95

asperger in beeld - leerlingen met asperger en pdd-nos in het voortgezet onderwijsHet moet iedereen stilaan wel duidelijk zijn dat uitgeverij Pica een enorme expertise heeft ontwikkeld als het gaat over het op de markt brengen van boeken met een meerwaarde die over autisme en aan autisme verwante stoornissen gaat. Dit is meer dan ooit het geval met het stripverhaal-met-annotaties Asperger in beeld. Met deze strip willen de auteurs aantonen dat een kind met een autismespectrumstoornis en ‘gewone’ leerlingen perfect in eenzelfde klas kunnen zitten. Na de strip zit nog een stukje met annotaties. Hierin leggen de auteurs eerst en vooral uit wat men onder Asperger en PDD-NOS moet verstaan. Om daarna stil te staan bij de leerstijl van kinderen met een autismespectrumstoornis. Deze leerstijl vertalen ze in een laatste annotatie naar verschillende aspecten van het leren in het voortgezet onderwijs.

Deze keer heb ik het boek niet alleen zelf gelezen. Ik liet het ook lezen aan een laatstejaarsstudent met Asperger uit het secundair (voortgezet) onderwijs. Ik vroeg hem de plus- en de minpunten op te lijsten. Wat hij zeer secuur deed. Met zijn toestemming geef ik ze hieronder weer, letterlijk (met alle punten, komma’s en leestekens) zoals hij ze neerpende:

Pluspunten: Het geeft een goed beeld aan de mensen zonder autisme hoe de denkwijze bij ‘autisten’ gaat. En hoe deze denkwijze te begrijpen. Ook brengt het een aantal tips aan hoe men op een goede manier kan omgaan met mensen met autisme. Een ander pluspunt van het boek is dat de personages met autisme ook als normale personen worden voorgesteld maar dat het autisme wordt uitgebeeld door beelden in verband met hun gedrag. In het boek komt ook aan bod dat mensen met een lichte vorm van autisme (het alien verhaal) mensen met een zwaardere vorm van autisme beter kunnen begrijpen.

Minpunten: Aangezien deze strip ook geschreven is voor mensen met autisme kan het misleidend zijn voor hen. Zo worden een groot deel docenten afgebeeld als mensen die helemaal niet met autisme kunnen omgaan, en een groot deel van de leerlingen als mensen die het altijd opnemen voor mensen met autisme. Dit kan een gevaar vormen omdat mensen met autisme dik ook als werkelijkheid kunnen zien en die patronen opnemen, waardoor ze in onverwachte situaties kunnen komen te staan.

Zeg nu zelf. Wat kun je aan een dergelijke bespreking nog toevoegen?

afdrukken

15:49 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, autismespectrum, ontwikkelingsstoornis, pdd-nos, secundair onderwijs | |

2010.10.10

Weet jij hoe jouw lichaam werkt?

Auteur: Ellen Sabin
Titel: Weet jij hoe jouw lichaam werkt? Zorgen voor de coolste machine die je ooit zult hebben
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2009
Pagina's: 60
ISBN-13: 978-90-7767-140-5
Prijs: € 15,00

weet jij hoe jouw lichaam werkt - zorgen voor de coolste machine die je ooit zult hebbenVoor sommige lezers van deze boekenblog kan het vreemd overkomen dat ik hier dit boekje onder de aandacht breng. Aangezien gezondheidsbevordering een opdracht is van zowel CLB als school, vind ik echter dat het hier wel kan. Het is immers de bedoeling van dit boekje om kinderen hun lichaam te leren begrijpen. Het wil hen tegelijk aanzetten om er respectvol mee om te gaan. Net zoals de andere boeken van Ellen Sabin is het een boekje met concrete opdrachten die de inhoud tot leven brengen.

In het eerste hoofdstuk legt de auteur uit hoe haar boekje werkt. Concreet komt dit neer op een kort overzicht van de inhoud.

In het tweede en derde hoofdstuk leren de kinderen hun lichaam door en door – of zeg ik beter: van binnen en van buiten – kennen. Ze maken tekeningen, nemen een vingerafdruk van zichzelf, geven aan welke activiteiten (van muziek beluisteren tot schaatsen) zij met hun lichaam kunnen doen en worden zich onder andere daardoor bewust van de vele mogelijkheden die het hen biedt. Ze leren over de onderliggende systemen die het lichaam aan de slag houden, zoals het skelet, de spijsvertering, het zenuwstelsel, de bloedsomloop en dergelijke meer. De auteur legt de functie van elk van deze systemen haarfijn uit en voorziet ze telkens van enkele leuk weetjes. Enkele voorbeelden:

 • Je hebt 14 spieren nodig om te glimlachen en 43 om te fronsen…
 • Je gebruikt 72 verschillende spieren als je praat…
 • Vingernagels groeien sneller dan teennagels…
 • Je lichaam bevat 230 gewrichten…

In het vierde hoofdstuk denkt de auteur samen met de kinderen na over hoe zij een goede vriend voor hun lichaam kunnen zijn. Ze zoeken aan de hand van concrete opdrachten een antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe kun je een goede vriend zijn van jouw hart?
 • Hoe kun je een goede vriend zijn van jouw botten?
 • Hoe kun je een goede vriend zijn van jouw immuunsysteem?
 • Hoe kun je luisteren naar jouw gevoelens?

In het vijfde hoofdstuk snijdt Ellen Sabin enkele thema’s aan zoals gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en matigheid. Ook hier zijn de opdrachten zeer verhelderend. In het laatste hoofdstuk zet de auteur de kinderen er toe aan om iets te ondernemen om een gezonde levensstijl te promoten.

Een heel leuk en kindvriendelijk boekje!

afdrukken

10:10 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: gezondheid, gezondheidsbevordering, lichaam | |

2010.05.30

Mijn zusje heeft Downsyndroom

Auteur: Jon Doppen
Titel: Mijn zusje heeft Downsyndroom
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2010
Pagina's: 18
ISBN-13: 978-90-7767-149-8
Prijs: € 8,95

mijn zusje heeft downsyndroomHoe leg ik mijn kleuter uit dat zijn nieuwe zusje het Downsyndroom heeft? Met deze vraag zag moeder Jon Doppen zich geconfronteerd. Omdat ze daar niets over kon vinden, schreef zij zelf de tekst uit dit boekje. Jeffrey van Gemeren maakte er de prachtige tekeningen bij. Het resultaat? Een sprankelend prentenboek dat je zowel thuis als op school kunt gebruiken om aan kleuters uitleg te geven over het Downsyndroom. Want in het kader van het inclusief onderwijs is de kans reëel dat er een kind met dit syndroom in het regulier kleuteronderwijs meedraait. En dan is er vroeg of laat een woordje uitleg op kleutermaat nodig.

In versvorm en met heel mooie, sprekende tekeningen krijgt de kleuter alle informatie die hij "nodig" heeft:

 • de oorzaak
 • de uiterlijke kenmerken
 • de medische problematiek
 • het tragere leertempo en het "anders" zijn
 • de reactie van andere kinderen op een kind met Downsyndroom
 • de relatie met een kind met het Downsyndroom

Een boekje om bij de hand te hebben!

afdrukken

21:39 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: downsyndroom | |