2009.06.20

Alle katten hebben Asperger

Auteur: Kathy Hoopmann
Titel: Alle katten hebben Asperger
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2009
  72
ISBN-13: 978-90-7767-134-4
Prijs: € 14,95

alle katten hebben aspergerNet zoals Alle honden hebben ADHD is Alle katten hebben Asperger een informatief en ontroerend kijk- en voorleesboek over het syndroom van Asperger voor kinderen en volwassenen. De lezer krijgt op een creatieve, positieve en relativerende manier een zeer volledig overzicht van de positieve en negatieve kenmerken van het syndroom. Alle katten hebben Asperger is dan ook een informatief boek dat je zonder schroom kunt laten lezen door kinderen met Asperger en hun ouders. Voor hen is de boodschap van het boek dat het kind veel meer is dan enkel zijn stoornis. Voor een leerkracht is het een leuke, snelle maar toch zeer volledige kennismaking met het fenomeen.

De auteur koos voor de kat als het zinnebeeld van dit boekje. Wie katten kent, weet meteen dat dit geen toevallige keuze is. Per bladzijde beschrijft hij één kenmerk van personen met Asperger. Dit kenmerk illustreert hij met een foto van een jonge kat. Hierbij schuwt de auteur het gebruik van humor in woord en beeld niet.

Dit moet je gelezen hebben!

afdrukken

12:20 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: autisme, ass, asperger, autismespectrum | |

Alle honden hebben ADHD

Auteur: Kathy Hoopmann
Titel: Alle honden hebben ADHD
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2009
Pagina's: 72
ISBN-13: 978-90-7767-135-1
Prijs: € 14,95

alle honden hebben adhdEen informatief en ontroerend kijk- en voorleesboek over ADHD voor kinderen en volwassenen. Zo kan ik het boekje Alle honden hebben ADHD van Kathy Hoopmann het beste beschrijven. Het geheel ademt creativiteit en positiviteit uit en zet aan tot relativeren. Terwijl de auteur in woord en beeld gebruik maakt van humor, is het boekje nergens kwetsend of bewust confronterend. Het werd een stilzwijgend pleidooi om te spreken over een kind met ADHD (en nog vele andere kwaliteiten) en niet langer te spreken over een ADHD'er, wat impliceert dat het kind zijn stoornis zou zijn. Alle honden hebben ADHD is dan ook een informatief boek dat je zonder schroom kunt laten lezen door kinderen met ADHD en hun ouders. Voor een leerkracht is het een leuke, beknopte maar toch zeer volledige kennismaking met het fenomeen. Als je hem toch een geschenkje wil geven aan het einde van het schooljaar, geef hem dan nu eens geen medaille voor de allerbeste leerkracht maar dit boekje. Geloof me, jouw geld zal veel beter besteed zijn.

Het concept van het boekje is eenvoudig en origineel. Per bladzijde wordt er een kenmerk van ADHD in één zin beschreven en geïllustreerd aan de hand van een foto met een (jonge) hond. De keuze van de hond is zeker niet toevallig. Dat blijkt vanzelf uit de gebruikte foto's. Zowel de positieve als negatieve kenmerken komen aan bod. De impact van ADHD op het cognitieve, emotionele, sociale en psychische functioneren, wordt op deze manier zeer duidelijk.

Een geniaal boekje

afdrukken

12:10 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: adhd, add | |

2009.06.05

Waar komt dat gedrag vandaan?

Auteur: Barbara Bateman & Annemieke Golly
Titel: Waar komt dat gedrag vandaan? 20 tips en interventiestrategieën voor leerkrachten.
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2008
Pagina's: 128
ISBN-13: 978-90-7767-130-6
Prijs: € 19,50

waar komt dat gedrag vandaan - 20 tips en interventiestrategieën voor leerkrachtenGoed kunnen omgaan met het gedrag van leerlingen in de klas is een basisvaardigheid voor elke leerkracht. Hiervoor moet hij de functie van dat gedrag doorzien. De leerkracht moet weten waarom een leerling iets doet of wat hij ermee hoopt te bereiken.

In dit boek - waarvan de inhoud trouwens veel rijker is dan de titel laat vermoeden - reiken de auteurs aan leerkrachten een manier aan om het gedrag van leerlingen vanuit objectieve metingen te beschrijven en aan te pakken. Gedaan dus met het werken vanuit eigen veronderstellingen en vermoedens.

De 20 tips waarvan er in de titel sprake is, vind je terug in het eerste hoofdstuk van het boek. De basisboodschap achter al deze tips is dat de leerkracht een positieve omgeving moet scheppen voor alle leerlingen. Deze tips zijn zeer concreet en herkenbaar. Ze gaan van het stellen van duidelijke klasregels over het altijd met respect behandelen van leerlingen naar het goed op zichzelf passen als leerkracht. Elke tip krijgt van de auteurs een woordje uitleg mee. De belangrijkste zin hiervan wordt nog eens afzonderlijk weergegeven in een extra tekstkadertje.

In het tweede hoofdstuk worden de twee kernaspecten van de methodiek toegelicht, de gedragsfunctieanalyse en de gedragsinterventiestrategie. Zoals de naam het zegt, gaat de gedragsfunctieanalyse op zoek naar de functie die het gedrag voor het kind heeft. Pas als deze functie gekend is, kan men beslissen hoe men het gedrag zal aanpakken. Deze manier legt men vast in de gedragsinterventiestrategie. De kern van beide aspecten is het ABC-schema (Antecedent, Behavior, Consequence). Om gedrag (Behavior) bij te sturen zal men ofwel de gebeurtenis (Antecedent) of het gevolg (Consequence) moeten veranderen. Ook in dit deel worden de belangrijkste zinnen in een extra kadertje herhaald. Dit alles verduidelijken de auteurs aan de hand van de verhalen van zes leerlingen

De auteurs geven in het derde hoofdstuk aan op welke manier de leerkracht de gedragsevolutie van een leerling in kaart kan brengen. De kernwoorden zijn hier 'meetbaar' en 'observeerbaar'. In het vierde en laatste hoofdstuk geven ze de lezer drie basisplannen mee voor het opstellen van een gedragsinterventiestrategie. Schema's en voorbeelden lichten dit alles toe.

Dit boek kan voor leerkrachten, zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders uit het basis- en voortgezet onderwijs een heuse inspiratiebron zijn om gedragsproblemen in de klas effectief aan te pakken. Op een open en niet betuttelende manier wordt er heel wat concrete en praktische informatie aangereikt. De voor-gestelde methodieken kunnen zeker ook aangewend worden in het proces van het handelingsgericht werken.

afdrukken

20:00 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: gedrag, methodiek | |

2008.12.28

Weet jij wat ADHD is?

Auteur: Monique Baard
Titel: Weet jij wat ADHD is? Ervaar en leer alles over kinderen met ADHD.
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2008
Pagina's: 52
ISBN-13: 978-90-776-7128-3
Prijs: € 15,-

weet jij wat adhd is - ervaar en leer alles over kinderen met adhdDit boekje wil kinderen vanaf 7 jaar helpen om te begrijpen wat ADHD is en wat het met zich mee brengt als je zelf ADHD hebt. In een eerste deeltje maakt de auteur het aan de lezer duidelijk dat alle mensen, ongeacht hun verschillen, graag ergens bij horen en zich geliefd willen weten. Ze laat de lezer nadenken over wat hemzelf uniek - dus anders dan anderen - maakt.

In het tweede deel krijgt het begrip ADHD zijn betekenis. In zeer eenvoudige taal worden de kernkenmerken (afleidbaarheid, hyperactiviteit, impulsiviteit) aangebracht. Belangrijk daarbij is dat de nadruk gelegd wordt op het feit dat ADHD veroorzaakt wordt doordat de hersenen op een andere manier werken en dat de persoon met ADHD daar zelf niets kan aan doen. Ook het feit dat deze kinderen uit onbegrip vaak negatieve reacties krijgen wordt extra in de verf gezet.

Deel drie gaat in detail in op de 3 aangebrachte kernkenmerken van ADHD. Hierbij wordt vertrokken vanuit de eigen ervaringen van het kind om deze dan te verduidelijken vanuit de situatie van een kind met ADHD. Zeer concrete en levensechte voorbeelden en gerichte en korte opdrachtjes zorgen ervoor dat de inhoud goed overkomt zonder ooit te zwaar te worden. Bij elk van de kernkenmerken krijgt de lezer tips over hoe hij de medeleerling met ADHD kan tegemoetkomen of helpen. Tot slot van dit deeltje staat de auteur stil bij een aantal kwaliteiten van kinderen met ADHD, zoals creativiteit, hulpvaardigheid en humor.

Het vierde deeltje zet de lezer aan om zijn verworven kennis over ADHD te delen met anderen. In het laatste deeltje wordt de mogelijkheid geboden om een persoonlijke verwerking te doen.

Bij dit boekje horen een aantal uitgewerkte lessen die je gratis van het Internet kunt plukken (via de website van de uitgeverij). Surf daarvoor naar http://www.uitgeverijpica.nl/titels/files/lesgids_ADHD.pdf

Het boekje geeft op een beperkt aantal bladzijden de essentiële kennis over ADHD door aan kinderen. Op een concrete en speelse manier worden ze er toe gebracht om vanuit eigen ervaringen meer begrip te krijgen voor de klasgenoot met ADHD en hem een stuk te helpen en tegemoet te komen. De eenvoudige en heldere taal maakt het boekje ook toegankelijk voor jongere kinderen.

afdrukken

21:37 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: adhd, add | |

2008.11.22

Het Aspergersyndroom

Auteur: Brenda Myles e.a.
Titel: Het Aspergersyndroom. Praktische oplossingen bij sensorische integratieproblemen.
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2004
Pagina's: 120
ISBN-13: 978-90-776-7104-7
Prijs: € 17,50

het aspergersyndroom. praktische oplossingen bij sensorische integratieproblemenHet Aspergersyndroom heeft een plaats binnen het autismespectrum. Dit boek gaat dieper in op één aspect ervan, namelijk de problemen met de sensorische integratie, de problemen met het juist verwerken van de prikkels die via de zintuigen binnenkomen. Bij kinderen met het Aspergersyndroom is deze verwerking verstoord in de zin dat de prikkels of te hevig binnenkomen of helemaal niet. Of om de voorbeelden op de achterflap van het boek aan te halen:

 • Ze hebben weliswaar goede ogen, maar draaien bijvoorbeeld toch letters om en zijn overgevoelig voor felle verlichting en kleuren...
 • Hun oren functioneren prima, maar toch komen geluiden sterker binnen dan bij anderen...
 • Ze zijn overgevoelig voor geur, smaak en de structuur van voedsel, maar kunnen ongevoelig zijn voor aanraking of pijn...

De inleiding zet meteen de zeer concrete toon van het boek: aan de hand van de Zintuigenbende worden de functies van de zintuigen zeer concreet en begrijpelijk voorgesteld. Aan bod komen:

 • De tastzin
 • Het evenwicht
 • De proprioceptie
 • Het zien
 • Het horen
 • Het smaken
 • Het ruiken 

Zeer waardevol én aantrekkelijk is de tekening van een kind waarop de zintuiglijke kenmerken - lees maar problemen - van een kind met het Aspergersyndroom worden voorgesteld.

Het eerste hoofdstuk gaat over de zintuiglijke verwerking: waar zitten de verschillende zintuigen en wat doen ze? Het boek geeft geen theoretische verhandeling, maar legt in eenvoudige bewoordingen en aan de hand van concrete voorbeelden uit wat het allemaal inhoudt. Het hoofdstuk eindigt met een duidelijk onderscheid te maken tussen efficiënte en inefficiënte zintuiglijke verwerking.

Het tweede hoofdstuk bespreekt het sensorische proces bij personen met het Aspergersyndroom. Voor de verschillende zintuigen (zie hierboven) wordt aangegeven wat een overgevoeligheid of ongevoeligheid voor prikkels van dat bepaalde zintuig wil zeggen. Ook in dit hoofdstuk wordt alles verduidelijkt aan de hand van levensechte voorbeelden.

Het derde hoofdstuk staat in het teken van de diagnostiek. De auteurs beschrijven hier een aantal informele en formele middelen om de sensorische integratie te beoordelen. Het vierde hoofdstuk sluit hier onmiddellijk bij aan met de interventiemogelijkheden. Het bespreekt kort enkele programma's, maar de meerwaarde van dit hoofdstuk ligt duidelijk in de tabel waar men incidenten met hun mogelijke interpretaties en de daarbij aansluitende interventies naast elkaar zet. Bij de incidenten staan niet de zintuigen centraal, wel concrete "activiteiten" zoals:

 • Aandacht
 • Aankleden en kleren
 • Aanraking
 • Beweging
 • Emoties, gevoelens en relaties
 • Eten en kauwen
 • Geluid en lawaai
 • Groepsgedrag
 • Ongelukjes
 • Organisatie
 • Routines
 • Schrijven en kleuren
 • Slapen
 • Spel
 • Verzorging
 • Zitten

Het vijfde hoofdstuk is een uitgewerkt praktijkvoorbeeld.

Indien ik een kwaliteitslabel aan boeken zou toekennen, dan zou ik dit boek ongetwijfeld de hoogste score geven omwille van zijn helderheid, zijn eenvoudige taal en praktische bruikbaarheid. Het laat mensen die met deze kinderen samenleven of werken toe om heel snel een deel van de problematiek te begrijpen en adequaat aan te pakken. Voor het handelingsgericht werken, dat in Nederland en Vlaanderen meer en meer aan belang wint, betekent dit dat dit boek, net zoals soortgelijke boeken, zeker in de orthotheek moet aanwezig zijn.

afdrukken

13:00 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, sensorische integratie, autismespectrum | |