2009.06.20

Alle honden hebben ADHD

Auteur: Kathy Hoopmann
Titel: Alle honden hebben ADHD
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2009
Pagina's: 72
ISBN-13: 978-90-7767-135-1
Prijs: € 14,95

alle honden hebben adhdEen informatief en ontroerend kijk- en voorleesboek over ADHD voor kinderen en volwassenen. Zo kan ik het boekje Alle honden hebben ADHD van Kathy Hoopmann het beste beschrijven. Het geheel ademt creativiteit en positiviteit uit en zet aan tot relativeren. Terwijl de auteur in woord en beeld gebruik maakt van humor, is het boekje nergens kwetsend of bewust confronterend. Het werd een stilzwijgend pleidooi om te spreken over een kind met ADHD (en nog vele andere kwaliteiten) en niet langer te spreken over een ADHD'er, wat impliceert dat het kind zijn stoornis zou zijn. Alle honden hebben ADHD is dan ook een informatief boek dat je zonder schroom kunt laten lezen door kinderen met ADHD en hun ouders. Voor een leerkracht is het een leuke, beknopte maar toch zeer volledige kennismaking met het fenomeen. Als je hem toch een geschenkje wil geven aan het einde van het schooljaar, geef hem dan nu eens geen medaille voor de allerbeste leerkracht maar dit boekje. Geloof me, jouw geld zal veel beter besteed zijn.

Het concept van het boekje is eenvoudig en origineel. Per bladzijde wordt er een kenmerk van ADHD in één zin beschreven en geïllustreerd aan de hand van een foto met een (jonge) hond. De keuze van de hond is zeker niet toevallig. Dat blijkt vanzelf uit de gebruikte foto's. Zowel de positieve als negatieve kenmerken komen aan bod. De impact van ADHD op het cognitieve, emotionele, sociale en psychische functioneren, wordt op deze manier zeer duidelijk.

Een geniaal boekje

afdrukken

12:10 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: adhd, add | |

2009.06.05

Waar komt dat gedrag vandaan?

Auteur: Barbara Bateman & Annemieke Golly
Titel: Waar komt dat gedrag vandaan? 20 tips en interventiestrategieën voor leerkrachten.
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2008
Pagina's: 128
ISBN-13: 978-90-7767-130-6
Prijs: € 19,50

waar komt dat gedrag vandaan - 20 tips en interventiestrategieën voor leerkrachtenGoed kunnen omgaan met het gedrag van leerlingen in de klas is een basisvaardigheid voor elke leerkracht. Hiervoor moet hij de functie van dat gedrag doorzien. De leerkracht moet weten waarom een leerling iets doet of wat hij ermee hoopt te bereiken.

In dit boek - waarvan de inhoud trouwens veel rijker is dan de titel laat vermoeden - reiken de auteurs aan leerkrachten een manier aan om het gedrag van leerlingen vanuit objectieve metingen te beschrijven en aan te pakken. Gedaan dus met het werken vanuit eigen veronderstellingen en vermoedens.

De 20 tips waarvan er in de titel sprake is, vind je terug in het eerste hoofdstuk van het boek. De basisboodschap achter al deze tips is dat de leerkracht een positieve omgeving moet scheppen voor alle leerlingen. Deze tips zijn zeer concreet en herkenbaar. Ze gaan van het stellen van duidelijke klasregels over het altijd met respect behandelen van leerlingen naar het goed op zichzelf passen als leerkracht. Elke tip krijgt van de auteurs een woordje uitleg mee. De belangrijkste zin hiervan wordt nog eens afzonderlijk weergegeven in een extra tekstkadertje.

In het tweede hoofdstuk worden de twee kernaspecten van de methodiek toegelicht, de gedragsfunctieanalyse en de gedragsinterventiestrategie. Zoals de naam het zegt, gaat de gedragsfunctieanalyse op zoek naar de functie die het gedrag voor het kind heeft. Pas als deze functie gekend is, kan men beslissen hoe men het gedrag zal aanpakken. Deze manier legt men vast in de gedragsinterventiestrategie. De kern van beide aspecten is het ABC-schema (Antecedent, Behavior, Consequence). Om gedrag (Behavior) bij te sturen zal men ofwel de gebeurtenis (Antecedent) of het gevolg (Consequence) moeten veranderen. Ook in dit deel worden de belangrijkste zinnen in een extra kadertje herhaald. Dit alles verduidelijken de auteurs aan de hand van de verhalen van zes leerlingen

De auteurs geven in het derde hoofdstuk aan op welke manier de leerkracht de gedragsevolutie van een leerling in kaart kan brengen. De kernwoorden zijn hier 'meetbaar' en 'observeerbaar'. In het vierde en laatste hoofdstuk geven ze de lezer drie basisplannen mee voor het opstellen van een gedragsinterventiestrategie. Schema's en voorbeelden lichten dit alles toe.

Dit boek kan voor leerkrachten, zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders uit het basis- en voortgezet onderwijs een heuse inspiratiebron zijn om gedragsproblemen in de klas effectief aan te pakken. Op een open en niet betuttelende manier wordt er heel wat concrete en praktische informatie aangereikt. De voor-gestelde methodieken kunnen zeker ook aangewend worden in het proces van het handelingsgericht werken.

afdrukken

20:00 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: gedrag, methodiek | |

2008.12.28

Weet jij wat ADHD is?

Auteur: Monique Baard
Titel: Weet jij wat ADHD is? Ervaar en leer alles over kinderen met ADHD.
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2008
Pagina's: 52
ISBN-13: 978-90-776-7128-3
Prijs: € 15,-

weet jij wat adhd is - ervaar en leer alles over kinderen met adhdDit boekje wil kinderen vanaf 7 jaar helpen om te begrijpen wat ADHD is en wat het met zich mee brengt als je zelf ADHD hebt. In een eerste deeltje maakt de auteur het aan de lezer duidelijk dat alle mensen, ongeacht hun verschillen, graag ergens bij horen en zich geliefd willen weten. Ze laat de lezer nadenken over wat hemzelf uniek - dus anders dan anderen - maakt.

In het tweede deel krijgt het begrip ADHD zijn betekenis. In zeer eenvoudige taal worden de kernkenmerken (afleidbaarheid, hyperactiviteit, impulsiviteit) aangebracht. Belangrijk daarbij is dat de nadruk gelegd wordt op het feit dat ADHD veroorzaakt wordt doordat de hersenen op een andere manier werken en dat de persoon met ADHD daar zelf niets kan aan doen. Ook het feit dat deze kinderen uit onbegrip vaak negatieve reacties krijgen wordt extra in de verf gezet.

Deel drie gaat in detail in op de 3 aangebrachte kernkenmerken van ADHD. Hierbij wordt vertrokken vanuit de eigen ervaringen van het kind om deze dan te verduidelijken vanuit de situatie van een kind met ADHD. Zeer concrete en levensechte voorbeelden en gerichte en korte opdrachtjes zorgen ervoor dat de inhoud goed overkomt zonder ooit te zwaar te worden. Bij elk van de kernkenmerken krijgt de lezer tips over hoe hij de medeleerling met ADHD kan tegemoetkomen of helpen. Tot slot van dit deeltje staat de auteur stil bij een aantal kwaliteiten van kinderen met ADHD, zoals creativiteit, hulpvaardigheid en humor.

Het vierde deeltje zet de lezer aan om zijn verworven kennis over ADHD te delen met anderen. In het laatste deeltje wordt de mogelijkheid geboden om een persoonlijke verwerking te doen.

Bij dit boekje horen een aantal uitgewerkte lessen die je gratis van het Internet kunt plukken (via de website van de uitgeverij). Surf daarvoor naar http://www.uitgeverijpica.nl/titels/files/lesgids_ADHD.pdf

Het boekje geeft op een beperkt aantal bladzijden de essentiële kennis over ADHD door aan kinderen. Op een concrete en speelse manier worden ze er toe gebracht om vanuit eigen ervaringen meer begrip te krijgen voor de klasgenoot met ADHD en hem een stuk te helpen en tegemoet te komen. De eenvoudige en heldere taal maakt het boekje ook toegankelijk voor jongere kinderen.

afdrukken

21:37 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: adhd, add | |

2008.11.22

Het Aspergersyndroom

Auteur: Brenda Myles e.a.
Titel: Het Aspergersyndroom. Praktische oplossingen bij sensorische integratieproblemen.
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2004
Pagina's: 120
ISBN-13: 978-90-776-7104-7
Prijs: € 17,50

het aspergersyndroom. praktische oplossingen bij sensorische integratieproblemenHet Aspergersyndroom heeft een plaats binnen het autismespectrum. Dit boek gaat dieper in op één aspect ervan, namelijk de problemen met de sensorische integratie, de problemen met het juist verwerken van de prikkels die via de zintuigen binnenkomen. Bij kinderen met het Aspergersyndroom is deze verwerking verstoord in de zin dat de prikkels of te hevig binnenkomen of helemaal niet. Of om de voorbeelden op de achterflap van het boek aan te halen:

 • Ze hebben weliswaar goede ogen, maar draaien bijvoorbeeld toch letters om en zijn overgevoelig voor felle verlichting en kleuren...
 • Hun oren functioneren prima, maar toch komen geluiden sterker binnen dan bij anderen...
 • Ze zijn overgevoelig voor geur, smaak en de structuur van voedsel, maar kunnen ongevoelig zijn voor aanraking of pijn...

De inleiding zet meteen de zeer concrete toon van het boek: aan de hand van de Zintuigenbende worden de functies van de zintuigen zeer concreet en begrijpelijk voorgesteld. Aan bod komen:

 • De tastzin
 • Het evenwicht
 • De proprioceptie
 • Het zien
 • Het horen
 • Het smaken
 • Het ruiken 

Zeer waardevol én aantrekkelijk is de tekening van een kind waarop de zintuiglijke kenmerken - lees maar problemen - van een kind met het Aspergersyndroom worden voorgesteld.

Het eerste hoofdstuk gaat over de zintuiglijke verwerking: waar zitten de verschillende zintuigen en wat doen ze? Het boek geeft geen theoretische verhandeling, maar legt in eenvoudige bewoordingen en aan de hand van concrete voorbeelden uit wat het allemaal inhoudt. Het hoofdstuk eindigt met een duidelijk onderscheid te maken tussen efficiënte en inefficiënte zintuiglijke verwerking.

Het tweede hoofdstuk bespreekt het sensorische proces bij personen met het Aspergersyndroom. Voor de verschillende zintuigen (zie hierboven) wordt aangegeven wat een overgevoeligheid of ongevoeligheid voor prikkels van dat bepaalde zintuig wil zeggen. Ook in dit hoofdstuk wordt alles verduidelijkt aan de hand van levensechte voorbeelden.

Het derde hoofdstuk staat in het teken van de diagnostiek. De auteurs beschrijven hier een aantal informele en formele middelen om de sensorische integratie te beoordelen. Het vierde hoofdstuk sluit hier onmiddellijk bij aan met de interventiemogelijkheden. Het bespreekt kort enkele programma's, maar de meerwaarde van dit hoofdstuk ligt duidelijk in de tabel waar men incidenten met hun mogelijke interpretaties en de daarbij aansluitende interventies naast elkaar zet. Bij de incidenten staan niet de zintuigen centraal, wel concrete "activiteiten" zoals:

 • Aandacht
 • Aankleden en kleren
 • Aanraking
 • Beweging
 • Emoties, gevoelens en relaties
 • Eten en kauwen
 • Geluid en lawaai
 • Groepsgedrag
 • Ongelukjes
 • Organisatie
 • Routines
 • Schrijven en kleuren
 • Slapen
 • Spel
 • Verzorging
 • Zitten

Het vijfde hoofdstuk is een uitgewerkt praktijkvoorbeeld.

Indien ik een kwaliteitslabel aan boeken zou toekennen, dan zou ik dit boek ongetwijfeld de hoogste score geven omwille van zijn helderheid, zijn eenvoudige taal en praktische bruikbaarheid. Het laat mensen die met deze kinderen samenleven of werken toe om heel snel een deel van de problematiek te begrijpen en adequaat aan te pakken. Voor het handelingsgericht werken, dat in Nederland en Vlaanderen meer en meer aan belang wint, betekent dit dat dit boek, net zoals soortgelijke boeken, zeker in de orthotheek moet aanwezig zijn.

afdrukken

13:00 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, sensorische integratie, autismespectrum | |

Meisjes en vrouwen met Asperger

Auteur: Tony Attwood, Temple Grandin e.a.
Titel: Meisjes en vrouwen met Asperger
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2008
Pagina's: 152
ISBN-13: 978-90-776-7122-1
Prijs: € 17,50

meisjes en vrouwen met aspergerDit boek dat bijeengeschreven werd door verschillende auteurs wil meisjes en vrouwen met het Aspergersyndroom een plaats geven binnen het autismespectrum. Omdat deze meisjes en vrouwen vaak over het hoofd gezien worden aangezien de meeste diagnoses gesteld worden bij jongens en mannen.

De inleiding zet meteen de toon van het boek. Ze werd geschreven door een vrouw met het Aspergersyndroom. Haar boodschap is samen te vatten in één zin:

Dit boek is een blijk van erkenning voor ons, de vrouwen met Asperger, waaraan al zo lang behoefte was. Eindelijk zullen ouders, leerkrachten en psychologen beseffen dat wij een unieke groep vormen met onze eigen concrete behoeften (blz.8). 

In het eerste artikel beschrijft Tony Attwood - die ook de Hulpgids Aspergersyndroom schreef - wat meisjes en vrouwen met Asperger wel kunnen en gaat hij op zoek naar de redenen waarom dit bij meisjes en vrouwen zoveel minder wordt opgemerkt dan bij jongens en mannen.

Catherine Faherty begeleidt een steungroep voor vrouwen met Asperger. In het tweede artikel beschrijft ze de kenmerken en eigenaardigheden die uniek zijn voor meisjes en vrouwen met Asperger. Sheila Wagner sluit hier in het derde artikel op aan vanuit haar ervaring als iemand die al twintig jaar ervaring heeft met het geven van onderwijs aan kinderen met autisme. Zij geeft aan wat meisjes met Asperger in het onderwijs nodig hebben en hoe dit zou kunnen gerealiseerd worden. Hierbij staat ze niet alleen stil bij het hier-en-nu van de situatie in de klas, maar ook bij doelen op lange termijn, zoals de opleiding van toekomstige leerkrachten en dergelijke meer.

Heel boeiend is zeker het vierde artikel. Het werd geschreven door Lisa Iland, vanuit haar ervaringsdeskundigheid van iemand die als gewone tiener een broer had met Asperger en vriendschappen sloot met tienermeisjes met Asperger. Intussen is ze consulent voor tieners met Asperger en hun gezinnen op het gebied van sociale vaardigheden en andere tienerproblemen. Dit artikel bulkt van de concrete tips en adviezen die georganiseerd zijn rond viert thema's:

 • Jezelf aantrekkelijk maken en een eigen imago scheppen.
 • Begrijpen waaraan je je moet aanpassen.
 • Tegemoetkomen aan sociale verwachtingen.
 • Pestende en gemene meisjes de baas worden.

Even interessant is het vijfde artikel van Mary Wrobel dat gaat over de manier waarop men meisjes met Asperger moet voorlichten over de puberteit.

In het zesde artikel heeft klinisch psycholoog Teresa Bolick het over het leven na de middelbare school. Centraal staat de vraag: wat gebeurt er en moet er gedaan worden als meisjes met Asperger op eigen benen beginnen te staan, hetzij om verder te gaan studeren, hetzij om te gaan werken. Hierbij geeft ze zeer concrete tips. Jennifer McIlwee Myers - die ook de inleiding op het boek schreef - vult dit artikel aan met een eigen artikel over afspraakjes, relaties en huwelijk. Als ervaringsdeskundige heeft ze het op een heel open en concrete manier over dingen die niet en dingen die wel werken.

Een uitzonderlijk artikel werd geschreven door Ruth Snyder, een alleenstaande moeder die zelf een stoornis in het autismespectrum heeft. Ze heeft vier kinderen waaronder er ook twee zijn met een diagnose van een stoornis binnen het autismespectrum. Zij reflecteert over haar eigen voorgeschiedenis en hoe dat haar aanpak van de eigen kinderen heeft beïnvloedt. Het laatste artikel is van de hand van dr. Temple Grandle een vrouw met Asperger. Zij beschrijft heel open hoe haar werk haar leven een meerwaarde heeft gegeven.

Dit unieke boek heeft niet alleen deuren geopend om te kijken naar mensen met Asperger, maar heeft ook deuren getoond waar men aanvankelijk niet wist dat ze er waren. Het zal mensen die in contact komen met meisjes en vrouwen met Asperger alvast toelaten anders naar hen te kijken dan als een persoon met bizar of onverwacht gedrag.

afdrukken

13:00 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: autisme, ass, autismespectrum, asperger | |