2009.09.20

Met teveel vallen en opstaan?

Auteur: Werkgroep ontwikkelingsstoornissen vormingsdienst Sig vzw
Titel: Met teveel vallen en opstaan? Over ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van nul tot drie jaar.
Uitgeverij: Sig vzw
Plaats: Destelbergen
Jaar: 1999
Pagina's: 40
ISBN-13: 978-90-5873-014-5 (brochure)
978-90-5873-015-2 (dvd)
Prijs: € 5,- (brochure)
€ 19,90 (dvd)

met teveel vallen en opstaan - over ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van nul tot drie jaarNog te vaak worden problemen bij de ontwikkeling van jonge kinderen veel te laat gemeld en aangepakt. Dat is het uitgangspunt van de vragenlijst Met teveel vallen en opstaan. Deze maakt het mogelijk om eventuele stoornissen sneller op te sporen.

De werkgroep ontwikkelingsstoornissen van de vormingsdienst van de Stichting integratie gehandicapten (Sig) maakte een overzicht van de vaardigheden die een kind tijdens zijn ontwikkeling van nul tot drie jaar op een bepaalde leeftijd moet hebben verworven, de zogenaamde mijlpalen. Daarvoor baseerde de werkgroep zich op een grondig onderzoek van de recente literatuur.

Deze vragenlijst heeft geen wetenschappelijke pretentie. Ze wil enkel iedereen die met kinderen tot drie jaar in contact komt helpen kijken naar hun ontwikkeling om alarmsignalen tijdig op te merken en te signaleren.

Het is de bedoeling om elke zes maanden de ontwikkeling van een kind te bekijken. De vragenlijst bestaat dan ook uit zes delen:

 • van 3 tot 6 maanden
 • 12 maanden
 • 18 maanden
 • 24 maanden
 • 30 maanden
 • 36 maanden

Telkens worden de volgende ontwikkelingsdomeinen bekeken:

 • kijken en bewegen
 • luisteren en spreken
 • spelen
 • omgaan met de anderen
 • persoonlijkheid
 • zelfstandigheid

Deze vragenlijst hoort bij een dvd die de normale ontwikkeling van een kind tussen nul en drie jaar toont. Met deze beide instrumenten leert men sneller de signalen onderkennen van een ontwikkeling die fout loopt. Dit instrument verdient zeker ook in het kleuteronderwijs een plaats. De kleuterjuf kan hiermee op een snelle manier (en met weinig planlast) haar vermoeden dat er iets mis is met de ontwikkeling van een peuter objectiveren.

afdrukken

2009.09.06

Milan in de Wereld zonder cijfers

Auteur: Lien Couchez, Diane Van De Steene, Hilde Peirlinck & Paty Van Dyck
Titel: Milan in de Wereld zonder cijfers. Een verhaal van een jongen met rekenstoornissen.
Uitgeverij: Sig vzw
Plaats: Destelbergen
Jaar: 2007
Pagina's: 28
ISBN-13: 978-90-5873-073-2
Prijs: € 8,-

milan in de wereld zonder cijfersMilan in de Wereld zonder cijfers is een stripverhaal voor kinderen vanaf acht jaar, hun ouders en leerkrachten. Het legt op een eenvoudige manier uit wat rekenproblemen zijn en welke gevolgen deze kunnen hebben op sociaal en emotioneel vlak.

Tegelijk toont het op een zeer bevattelijke manier aan dat getallen een belangrijk en niet weg te cijferen onderdeel zijn van het leven in onze maatschappij. Wegvluchten voor het probleem helpt dus niet. Men moet het aanpakken. Ook dit wordt duidelijk in de strip: een kind met rekenproblemen of dyscalculie staat er niet alleen voor. Het kan geholpen worden.

In een uitgebreide bijlage geven de auteurs informatie voor ouders en leerkrachten van kinderen met rekenproblemen of dyscalculie. Ze doen dit op een genuanceerde en daardoor waardevolle manier; over dyscalculie is het laatste woord immers nog lang niet gezegd. Zo formuleren ze op een heel mooie manier de drie criteria om over dyscalculie te kunnen spreken: de achterstand moet ernstig en hardnekkig zijn en niet veroorzaakt door te weinig leerkansen.

In deze bijlage staan de auteurs verder nog stil bij de kenmerken van dyscalculie doorheen de basisschoolperiode en benadrukken ze het belang van een vroegtijdige opsporing. Ze bespreken ook welke mogelijkheden er zijn om het probleem aan te pakken. Tot slot geven ze een aantal concrete tips voor ouders en leerkrachten.

Milan in de Wereld zonder cijfers is een strip die kan gebruikt worden om aan kinderen uit de basisschool uit te leggen welk probleem ze hebben. Het verhaal zelf is heel herkenbaar geschreven. Daarnaast informeert het door zijn uitgebreide bijlage ouders en leerkrachten. Vooral voor ouders is deze bijlage zeer belangrijk, niet in het minst omdat ze hen in staat stelt om op veel vragen die hun kind kan hebben een passend antwoord te geven. Verder kan de strip gebruikt worden voor psycho-educatieve doeleinden.

afdrukken

21:57 Gepost door Lieven Coppens in Sig vzw | Permalink | Tags: ouders, rekenen, lager onderwijs, basisonderwijs, dyscalculie, leerprobleem, rekenprobleem | |