2008.09.20

Bang Boos Blij

Auteur: Boukje Overgaauw, Suzan van Apeldoorn, Lianne van Lit & Marieke Visser
Titel: Bang Boos Blij
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007 (Tweede, licht herziene druk)
Pagina's: 72
ISBN-13: 978-90-8560-528-7
Prijs: € 12,50

bang boos blijBang Boos Blij is een doeboek voor kinderen van gescheiden ouders. Aan de hand van vragen en creatieve opdrachten wordt het verhaal van de echtscheiding van de ouders van het kind dat met het boekje werkt, geschreven. De vragen en opdrachten zijn georganiseerd rond verschillende thema's:

  • Wat is een gezin?
  • Het concrete gezin van het kind.
  • De problemen voorafgaand aan een echtscheiding.
  • De echtscheiding.
  • Het (éénouder-)gezin na de echtscheiding.
  • Het nieuw samengesteld gezin.

Het doel van dit werkboekje is simpel: kinderen helpen om de echtscheiding van hun ouders te begrijpen en een plaats te geven. Om dit te bereiken gaat het voortdurend in op de gevoelens en gedachten van het kind zelf. Boosheid, angst, schuldgevoel, verwarring, verdriet... het zijn allemaal gevoelens die in het boekje aan bod komen en bespreekbaar worden gesteld. Sommige vragen worden schriftelijk beantwoord, andere kunnen worden getekend. Af en toe is er plaats voor vormen van mondelinge en dramatische expressie.

Het werkboekje kan door oudere kinderen zeker zelfstandig worden ingevuld. Jongere kinderen zullen dan beter begeleid worden door een volwassene. Dit kan een ouder zijn, maar deze moet er rekening mee houden dat een aantal vragen en opdrachten ook voor hem zeer confronterend kunnen zijn. Professionele hulpverleners kunnen het dan weer gebruiken als aanknopingspunt voor of verwerking van therapeutische gesprekken. Leerkrachten kunnen het gebruiken als leidraad om een kind als vertrouwenspersoon te begeleiden.

De meerwaarde van dit werkboekje ligt in zijn gestructureerde aanpak. Stapsgewijs krijgt het kind een verduidelijking van de situatie waarin het zich bevindt waarbij de concrete opdrachten er op gericht zijn de gevoelens van het kind naar de oppervlakte te brengen en bespreekbaar te stellen. Daarenboven beperkt het zich niet tot de echtscheiding zelf, maar gaat het ook bewust in op de periode na de echtscheiding waarin het kind bij één ouder leeft en zijn leven moet herorganiseren. Tot slot is er ook aandacht voor het leven in een nieuw samengesteld gezin en wat dit emotioneel kan teweeg brengen bij een kind.

De handleiding bij dit werkboek kun je gratis van de website van Ninõ halen.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

18:13 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: verdriet, verlies, echtscheiding, rouw | |

Blijf van me af. Over seksueel misbruik bij jongens

Auteur: Martine Delfos
Titel: Blijf van me af. Over seksueel misbruik bij jongens.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2001
Pagina's: 31
ISBN-13: 978-90-7756-452-5
Prijs: € 11,50

blijf van me af - over seksueel misbruik bij jongensDit therapeutisch boekje van Martine Delfos wil een hulpmiddel zijn om aan kinderen uit te leggen wat seksueel misbruik is en dit bespreekbaar te maken. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen die het kind willen helpen is dit vaak een zeer moeilijk thema om over te praten.

Toch is het noodzakelijk dat kinderen die seksueel misbruikt werden, weten dat zij hier geen schuld aan hebben omdat ze zich in een compleet machteloze situatie bevonden op het moment van de feiten. Aan de hand van dit verhaal kunnen ze deze onschuld (h)erkennen in hun eigen verhaal en ervaren dat er over praten met een vertrouwenspersoon een begin kan zijn van een (hard bevochten) oplossing.

Ook voor dit boek kon Martine Delfos putten uit de ervaringen van haar eigen praktijk. Dit maakt dat het verhaal in het boekje zeer herkenbaar is voor kinderen.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

17:55 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: seksueel misbruik | |

Blijf van me af. Over seksueel misbruik bij meisjes

Auteur: Martine Delfos
Titel: Blijf van me af. Over seksueel misbruik bij meisjes.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam / Berchem
Jaar: 2007 (Vierde druk)
Pagina's: 36
ISBN-13: 978-90-8560-531-7
Prijs: € 11,50

blijf van me af - over seksueel misbruik bij meisjesDit therapeutisch boekje van Martine Delfos wil een hulpmiddel zijn om aan kinderen uit te leggen wat seksueel misbruik is en dit bespreekbaar te maken. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen die het kind willen helpen is dit vaak een zeer moeilijk thema om over te praten.

Toch is het noodzakelijk dat kinderen die seksueel misbruikt werden, weten dat zij hier geen schuld aan hebben omdat ze zich in een compleet machteloze situatie bevonden op het moment van de feiten. Aan de hand van dit verhaal kunnen ze deze onschuld (h)erkennen in hun eigen verhaal en ervaren dat er over praten met een vertrouwenspersoon een begin kan zijn van een (hard bevochten) oplossing.

Ook voor dit boek kon Martine Delfos putten uit de ervaringen van haar eigen praktijk. Dit maakt dat het verhaal in het boekje zeer herkenbaar is voor kinderen.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

17:54 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: seksueel misbruik | |

Pip. Over opgroeien met ouders met psychiatrische problematiek

Auteur: Martine Delfos
Titel: Pip. Over opgroeien met ouders met psychiatrische problematiek.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam / Berchem
Jaar: 2006 (Tweede, geheel herziene druk)
Pagina's: 36
ISBN-13: 978-90-8560-503-4
Prijs: € 11,50

pip. opgroeien met ouders met psychiatrische problematiekDit boekje wil kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek helpen om te begrijpen wat ze meemaken en hen er over laten praten. Martine Delfos weet in haar typische stijl de gevoelens van deze kinderen te raken en onder woorden te brengen. Het boekje is nergens banaal of overdreven. Aan de hand van gewone situaties uit het leven van een doorsnee kind duidt het de essentie van de problematiek.

Onderaan rechts op elke bladzijde staat er een korte toelichting op maat van de volwassen begeleider. Leerkrachten die niet vertrouwd zijn met deze problematiek kunnen hierdoor de gedragingen en emoties van deze kinderen beter begrijpen en een plaats geven.

Een boekje om niet te ver weg te leggen.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

17:28 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: ouders, kopp | |

Dood is niet gewoon. Over de dood van een ouder

Auteur: Martine Delfos
Titel: Dood is niet gewoon. Over de dood van een ouder.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007 (Derde druk)
Pagina's: 40
ISBN-13: 978-90-8560-532-4
Prijs: € 11,50

dood is niet gewoon - over de dood van een ouderEr zijn kinderen die op jonge leeftijd geconfronteerd worden met het overlijden van een ouder. De omgeving weet dan niet altijd hoe ze met de gevoelens van het kind moeten omgaan. Of hoe ze het kind over die gevoelens (boosheid, verdriet, schuld, ...) kunnen laten praten, zodat ze kunnen begrepen en eventueel aan het kind geduid worden. Met een therapeutisch verhaal als dit kunnen ze aan de slag. Ze kunnen er thuis maar ook op school gebruik van maken om het thema bespreekbaar te maken.

Volwassenen zijn vaak geneigd om kinderen weg te houden van de dood. Daardoor ontnemen ze het de kans om afscheid te nemen, om zich van de (harde) realiteit bewust te worden. Toch zijn kinderen sterker dan men over het algemeen denkt.

Een boekje als dit helpt de volwassene om het kind in zijn rouwproces te helpen en te begeleiden.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

17:26 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: sterven, verlies, rouw, verdriet, ouders | |