2015.11.01

Wonderlijke Wazigheid

Auteur: Tirtsa Ehrlich
Titel: Wonderlijke Wazigheid
Uitleg, adviezen, tips en trucs over ADD voor jongeren en hun omgeving
Uitgeverij: Cadans|SWP
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2014
Pagina's: 128
ISBN-13: 978-90-8560-661-1
Prijs: € 17,50

wonderlijke wazigheid - uitleg, adviezen, tips en trucs over add voor jongeren en hun omgevingMet de Wonderlijke Wazigheid heeft Tirtsa Ehrlich, zoals we dat intussen van haar gewoon zijn, een bijzonder helder en onderhoudend boek geschreven over ADD. De volgende tekst op de achterflap van het boek maakt zijn belofte dan ook helemaal waar:

Jongeren vanaf 12 jaar, met of zonder diagnose, docenten, ouders en andere familieleden kunnen na het lezen van dit boek goed uitleggen dat ADD niet hetzelfde is als ADHD, en vooral vertellen wat het wel is en hoe je ermee om kunt gaan.

Zeg nu zelf: wat kun je nog meer van een boek verwachten. Ik doe het zelden, maar de inhoudstafel op zich spreekt voor zich; de volgende thema’s komen aan bod:

 • Wat is ADD;
 • Oorzaken van ADD;
 • ADD en behandeling;
 • Tips en trucs voor het dagelijks leven;
 • Tips en trucs voor de middelbare school;
 • Tips voor docenten van leerlingen met ADD;
 • Tips en trucs voor een vervolgopleiding;
 • Adviezen voor ouders van ADD-ers;
 • ADD en werken;
 • ADD en humor;
 • ADD en je rijbewijs;
 • ADD en de liefde;
 • ADD en de gevaren van alcohol en drugs.

Met andere woorden: de titel van dit boek had evengoed Alles wat je altijd al wilde weten over ADD kunnen zijn. Maar toegegeven de titel Wonderlijke Wazigheid klinkt veel sympathieker.

Vergis je echter niet. Dit boek is niet zomaar het zoveelste in de rij van boeken over aandachts- en concentratie-problemen. Omwille van zijn volledigheid en zijn zeer toegankelijke schrijfstijl is dit het werk bij uitstek voor iedereen die heel snel zowel theoretische als praktische informatie wil verwerven over ADD. Met toegankelijke schrijfstijl bedoel ik niet alleen dat het vlot geschreven is. Voor een keer dekt de vlag de lading niet. Met toegankelijk bedoel ik vooral het volgende:

 • De lay-out van het boek is zo opgesteld dat je weinig of niet afgeleid wordt van de tekst. Het bevat weinig afbeeldingen die dan ook nog eens zeer strategisch in de tekst zijn ingewerkt: ze ondersteunen de lezer en leiden hem niet af. Bovendien bevat de tekst ook nog visuele aanwijzingen die aangeven wat de hoofdzaken zijn. Ideaal dus voor iedereen die moeite heeft met het lezen van lange stukken tekst;
 • Bij elk hoofdstuk laat Tirtsa in schuin gedrukte, blauwe tekst ervaringsdeskundigen aan het woord die alles veel herkenbaarder en waarachtiger maken.
 • Zelden heb ik een boek gelezen dat zo volledig en zo beknopt een thema op de kaart zet. Dit kun je als auteur alleen maar als je een kei in jouw vak bent. Of zoals Johann Wolfgang von Goethe het ooit neerzette: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.

Kortom: ik kijk uit naar het volgende boek van Tirtsa Ehrlich!

De boeken van uitgeverij Cadans|SWP worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

naslagwerk met karakter afdrukken

11:29 Gepost door Lieven Coppens in Cadans, SWP | Permalink | Tags: aandacht, add, behandeling, concentratie, diagnostiek, opvoedingsondersteuning, psycho-educatie, werkhouding, opvoeding | |

2013.05.11

Psycho-educatiepakket ADHD

Auteur: Tirtsa Ehrlich & Jacqueline Hilbers
Titel: Zo snel als een...
Ferry is zo snel als een Ferrari, want hij heeft ADHD!
Therapeutenhandleiding ADHD
ADHD psycho-educatiegroep (9-12 jaar)
Werkboek ADHD-groep
Uitgeverij: SWP|Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2013
Pagina's: Verhaal: 48
Handleiding: 72
Werkboek: 64
ISBN-13: Verhaal: 978-90-8560-615-4
Handleiding: 978-90-8850-314-6
Werkboek: 978-90-8850-396-2
Prijs: Verhaal: € 16,90
Handleiding: € 16,90
Werkboek: € 9,90

psycho-educatie adhdEr zijn heel wat jeugdboeken op de markt die een bepaalde leer- of ontwikkelingsstoornis als thema hebben. Deze boeken kunnen, mits goed gebruikt, een aanwinst zijn voor een psycho-educatietraject. Alles staat of valt dan met de bekwaamheid van de begeleider om een zinvol traject uit te werken. Nog te vaak wordt het lezen van en praten over een dergelijk boekje verengd tot het ganse traject. Met weinig of geen effect tot gevolg.

Eerder besprak ik op deze boekenblog al het ADD-pakket van Tirtsa Ehrlich dat bestaat uit een verhaal, een therapeutenhandleiding en een werkboek voor een ADD-groep. Samen met Jacqueline Hilbers deed ze dit allemaal nog eens over voor ADHD. Vanuit haar werksituatie startte Tirtsa Ehrlich immers ook samen met haar collega’s met een psycho-educatiegroep ADHD. Het bijzondere aan deze groep is dat het absoluut geen nattevingerwerk is. Er is een heus effectenonderzoek aan dit programma verbonden. Ik citeer uit de inleiding van de handleiding:

De groepen worden door de kinderen en hun ouders altijd als erg positief geëvalueerd. Maar omdat een behandeling niet alleen leuk, maar ook bewezen effectief (evidence based) moet zijn, heeft voorafgaand aan uitgave van de groepen wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de groepen plaatsgevonden (Ehrlich en Boerema, in bewerking). Er is onderzocht of de groepen leidden tot 1) een vergroting van kennis over AD(H)D en 2) het versterken van het zelfbeeld. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er sprake is van een statistisch significante vergroting in kennis over AD(H)D. En dit effect blijft behouden na 3 maanden. In hoeverre de tweede doelstelling, het versterken van het zelfbeeld, behaald wordt, is minder stellig te bevestigen vanuit dit onderzoek. Ouders rapporteren wel significante verbetering in het zelfbeeld na de groep en deze verbetering blijft ook behouden na 3 maanden. Echter de vragenlijst die hiervoor is gebruikt bestond slechts uit enkele vragen en is hierdoor niet goed te onderzoeken op betrouwbaarheid. Meer onderzoek met een betrouwbaar meetinstrument is nodig, om de hier gevonden verbetering verder te ondersteunen. Ook is het ontbreken van een controlegroep een tekortkoming van het huidige onderzoek. In de evaluatiegesprekken na de groep rapporteren ouders vaak dat ze zien dat het goed snappen van de diagnose en de positieve groepservaring in combinatie met het positief leren denken over AD(H)D een soort rust bij de kinderen te weeg brengt, die hun zelfvertrouwen en zelfbeeld ten goede komt.

De transparantie waarmee de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden, is bewonderenswaardig. Verder en aangepast onderzoek zal de betrouwbaarheid van dit programma volgens mij alleen maar bewijzen. In het citaat lees je meermaals het woord AD(H)D.

In het verhaal Zo snel als een… staat de tienjarige Ferry centraal. Hij vertelt in de ik-vorm over zijn leven met ADHD. Zo doet de lezer heel wat kennis op over deze stoornis. Aan de hand van heel herkenbare thuis- en schoolsituaties legt Ferry niet alleen uit wat er fout kan lopen maar ook hoe het kan aangepakt worden.

Door de mond van Ferry hebben de auteurs ook veel aandacht voor het metacognitieve aspect van ADHD en heel nadrukkelijk zelfs voor het zelf in handen nemen van zijn situatie. Zo wordt de lezer zonder dat hij het beseft ingewijd in een vorm van cognitieve herstructurering en het gebruiken van een eenvoudige ontspanningsoefening. Maar er is meer.

De ik-vorm waarin het boekje geschreven is zorgt er voor dat kinderen zich heel snel identificeren met het hoofdpersonage. De concrete feiten en gebeurtenissen uit het leven van een kind met ADHD doen de rest. Je merkt gewoon dat de auteurs heel wat ervaring hebben met kinderen met deze stoornis.

Zoals je allicht begrepen hebt, vormen de therapeutenhandleiding en het werkboek één geheel. In de handleiding staan de vijf bijeenkomsten waaruit het programma bestaat uitgebreid beschreven. Het is opgevat als een draaiboek voor de therapeut die met deze kinderen aan de slag gaat. Om het werk van de auteurs geen onrecht aan te doen, zal ik deze bijeenkomsten hier niet beschrijven. Hier geldt immers de stelregel dat het origineel altijd beter is dan de kopie. Wel geef ik je mee dat in de bijlagen bij de handleiding nagenoeg alles wat je nodig hebt, voorzien is. Dat het boekje Zo snel als een… in dit programma voor de kinderen een centrale plaats inneemt, hoeft geen betoog.

Namens zovele kinderen en ouders past ook hier een hartelijk en welgemeend dankjewel voor de respectvolle manier waarmee aan de ouders en hun kinderen een duidelijke weg getoond wordt.

De boeken van uitgeverij SWP|Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

naslagwerk met karakter afdrukken

21:09 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: adhd, psycho-educatie | |

2013.03.09

Psycho-educatiepakket ADD

Auteur: Tirtsa Ehrlich & Jacqueline Hilbers
Titel: Therapeutenhandleiding ADD
ADD psycho-educatiegroep (8-12 jaar)
Werkboek ADD-groep
Uitgeverij: SWP
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2013
Pagina's: Handleiding: 72
Werkboek: 64
ISBN-13: Handleiding: 978-90-8850-313-9
Werkboek: 978-90-8850-395-5
Prijs: Handleiding: € 16,90
Werkboek: € 9,90

psycho-educatie addEr zijn heel wat jeugdboeken op de markt die een bepaalde leer- of ontwikkelingsstoornis als thema hebben. Deze boeken kunnen, mits goed gebruikt, een aanwinst zijn voor een psycho-educatietraject. Alles staat of valt dan met de bekwaamheid van de begeleider om een zinvol traject uit te werken. Nog te vaak wordt het lezen van en praten over een dergelijk boekje verengd tot het ganse traject. Met weinig of geen effect tot gevolg.

Eerder besprak ik op deze boekenblog al de boekjes ADDaisy en ADDavid van Tirtsa Ehrlich. Ik citeer uit mijn bespreking van dit laatste boekje:

Door de mond van David heeft de auteur ook veel aandacht voor het metacognitieve aspect van ADD en heel nadrukkelijk zelfs voor het bevorderen van een positief zelfbeeld. Omdat deze kinderen vaak aanlopen tegen negatieve opmerkingen (dom zijn,lui zijn,niet willen opletten…)

Tirtsa Ehrlich wou voor kinderen van de basisschool een voorlichtingsboekje schrijven over ADD. Daar is ze meer dan in geslaagd.

Het bleef hier niet bij. Vanuit haar weksituatie startte Tirtsa Ehrlich samen met haar collega’s met een heuse psycho-educatiegroep ADD. Het bijzondere aan deze groep is dat het absoluut geen nattevingerwerk is. Er is een heus effectenonderzoek aan dit programma verbonden. Ik citeer uit de inleiding van de handleiding:

De groepen worden door de kinderen en hun ouders altijd als erg positief geëvalueerd. Maar omdat een behandeling niet alleen leuk, maar ook bewezen effectief (evidence based) moet zijn, heeft voorafgaand aan uitgave van de groepen wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de groepen plaatsgevonden (Ehrlich en Boerema, in bewerking). Er is onderzocht of de groepen leidden tot 1) een vergroting van kennis over AD(H)D en 2) het versterken van het zelfbeeld. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er sprake is van een statistisch significante vergroting in kennis over AD(H)D. En dit effect blijft behouden na 3 maanden. In hoeverre de tweede doelstelling, het versterken van het zelfbeeld, behaald wordt, is minder stellig te bevestigen vanuit dit onderzoek. Ouders rapporteren wel significante verbetering in het zelfbeeld na de groep en deze verbetering blijft ook behouden na 3 maanden. Echter de vragenlijst die hiervoor is gebruikt bestond slechts uit enkele vragen en is hierdoor niet goed te onderzoeken op betrouwbaarheid. Meer onderzoek met een betrouwbaar meetinstrument is nodig, om de hier gevonden verbetering verder te ondersteunen. Ook is het ontbreken van een controlegroep een tekortkoming van het huidige onderzoek. In de evaluatiegesprekken na de groep rapporteren ouders vaak dat ze zien dat het goed snappen van de diagnose en de positieve groepservaring in combinatie met het positief leren denken over AD(H)D een soort rust bij de kinderen te weeg brengt, die hun zelfvertrouwen en zelfbeeld ten goede komt.

De transparantie waarmee de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden, is bewonderenswaardig. Verder en aangepast onderzoek zal de betrouwbaarheid van dit programma volgens mij alleen maar bewijzen. In het citaat lees je meermaals het woord AD(H)D. Er bestaat inderdaad ook een psycho-educatieprogramma voor kinderen met ADHD. Daarover vast en zeker in een volgende bijdrage meer.

Zoals je allicht begrepen hebt, vormen de therapeutenhandleiding en het werkboek één geheel. In de handleiding staan de vijf bijeenkomsten waaruit het programma bestaat uitgebreid beschreven. Het is opgevat als een draaiboek voor de therapeut die met deze kinderen aan de slag gaat. Om het werk van de auteurs geen onrecht aan te doen, zal ik deze bijeenkomsten hier niet beschrijven. Hier geldt immers de stelregel dat het origineel altijd beter is dan de kopie. Wel geef ik je mee dat in de bijlagen bij de handleiding nagenoeg alles wat je nodig hebt, voorzien is. Dat de boekjes ADDaisy en ADDavid in dit programma voor de kinderen een centrale plaats innemen, hoeft geen betoog.

Het wordt dringend tijd dat men de auteurs naar Vlaanderen haalt om dit programma uitgebreid en doorleefd voor te stellen. Namens zovele kinderen en ouders past hier een hartelijk en welgemeend dankjewel voor de respectvolle manier waarmee aan deze kinderen een duidelijke weg getoond wordt.

De boeken van uitgeverij SWP|Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

naslagwerk met karakter afdrukken

19:27 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: add, psycho-educatie | |

2010.09.26

In je blootje

Auteur: Melanie Meijer & Iva Bicanic
Titel: In je blootje
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2008
Pagina's: 32
ISBN-13: 978-90-8560-536-2
Prijs: € 12,90

in je blootjeKinderen op een natuurlijke manier leren praten over hun lichaam en bloot zijn. Dat is de idee achter dit boekje. Het vertelt hoe een jongen en meisje, Luuk en Roos, in verschillende situaties hun eigen lichaam ontdekken. Ook de verschillen tussen jongens en meisjes komen aan bod. Deze manier van schrijven biedt voldoende aanknopingspunten om de geslachtsdelen juist te benoemen en hun functie te bespreken. Het is de bedoeling dat kinderen van twee tot vijf jaar dit boek samen met een volwassene (ouder, leerkracht, opvoeder, …) leest.

De auteurs slagen erin om de kleuters de juiste informatie en woorden te geven zonder daarbij te overdrijven. De nadruk ligt duidelijk op de kwaliteit van de informatie en niet op de kwantiteit. De illustraties zijn goed en duidelijk en geven voldoende aanzetten om met de kleuter verder te praten. Bovendien gaat er van dit boekje ook een preventieve waarde uit. Omdat iets maar bestaat als je het kunt benoemen. Juist daardoor kun je het ook ervaren als van jezelf. En grenzen trekken.

Een hebbeding!

Met dank aan Reinhilde Janssen, CLB-arts VCLB Meetjesland, voor het advies bij de bespreking.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

12:46 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: kleuteronderwijs, leerkrachten, opvoeders, ouders, peuters, preventie, seksualiteit, seksuele ontwikkeling, seksuele opvoeding | |

2010.08.22

ADDavid

Auteur: Tirtsa Ehrlich
Titel: ADDavid
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2010
Pagina's: 40
ISBN-13: 978-90-8560-570-6
Prijs: € 14,90

addavidToen Tirtsa Ehrlich vaststelde dat er al heel wat kinderboekjes op de markt waren over ADHD, maar geen over ADD, besloot ze er zelf één te schrijven: ADDaisy. Het sprak in het bijzonder de meisjes met ADD sterk aan. Met het boekje ADDavid wil ze de jongens met ADD ook de kans geven om zich met het hoofdpersonage David te identificeren.

In dit boekje staat de elfjarige jongen David centraal. Hij vertelt in de ik-vorm over zijn leven met ADD. Zo doet de lezer heel wat kennis op over deze stoornis. Aan de hand van heel herkenbare thuis- en school-situaties legt David niet alleen uit wat er fout kan lopen maar ook hoe het kan aangepakt worden.

Door de mond van David heeft de auteur ook veel aandacht voor het metacognitieve aspect van ADD en heel nadrukkelijk zelfs voor het bevorderen van een positief zelfbeeld. Omdat deze kinderen vaak aanlopen tegen negatieve opmerkingen (dom zijn, lui zijn, niet willen opletten…). Zo moet de lezer met ADD, even-tueel met hulp van een volwassene, in het boek zelf oplijsten welke positieve eigenschappen hij wel heeft.

De ik-vorm waarin het boekje geschreven is zorgt er voor dat kinderen zich heel snel identificeren met het hoofdpersonage. De concrete feiten en gebeurtenissen uit het leven van een kind met ADD doen de rest. Je merkt gewoon dat de auteur, Tirtsa Ehrlich, als psycholoog heel wat ervaring heeft met kinderen met deze stoornis.

ADDavid leest net als ADDaisy zeer vlot. De eenvoudige zinsconstructies en heldere woordenschat dragen daar sterk toe bij. Hier en daar maken de gebruikte humor en de mooie tekeningen het verhaal luchtig.

De bijgevoegde CD geeft het boek een extra waarde mee. Hierop wordt de tekst van het boekje nog eens voorgelezen. Telkens als er een blad moet worden omgeslagen weerklinkt er een belletje. Hierdoor is het uitermate geschikt voor jonge en moeilijke lezers.

Tirtsa Ehrlich wou voor kinderen van de basisschool een voorlichtingsboekje schrijven over ADD. Daar is ze meer dan in geslaagd.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

17:55 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: add | |