2008.09.20

Pip. Over opgroeien met ouders met psychiatrische problematiek

Auteur: Martine Delfos
Titel: Pip. Over opgroeien met ouders met psychiatrische problematiek.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam / Berchem
Jaar: 2006 (Tweede, geheel herziene druk)
Pagina's: 36
ISBN-13: 978-90-8560-503-4
Prijs: € 11,50

pip. opgroeien met ouders met psychiatrische problematiekDit boekje wil kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek helpen om te begrijpen wat ze meemaken en hen er over laten praten. Martine Delfos weet in haar typische stijl de gevoelens van deze kinderen te raken en onder woorden te brengen. Het boekje is nergens banaal of overdreven. Aan de hand van gewone situaties uit het leven van een doorsnee kind duidt het de essentie van de problematiek.

Onderaan rechts op elke bladzijde staat er een korte toelichting op maat van de volwassen begeleider. Leerkrachten die niet vertrouwd zijn met deze problematiek kunnen hierdoor de gedragingen en emoties van deze kinderen beter begrijpen en een plaats geven.

Een boekje om niet te ver weg te leggen.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

17:28 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: ouders, kopp | |

Dood is niet gewoon. Over de dood van een ouder

Auteur: Martine Delfos
Titel: Dood is niet gewoon. Over de dood van een ouder.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007 (Derde druk)
Pagina's: 40
ISBN-13: 978-90-8560-532-4
Prijs: € 11,50

dood is niet gewoon - over de dood van een ouderEr zijn kinderen die op jonge leeftijd geconfronteerd worden met het overlijden van een ouder. De omgeving weet dan niet altijd hoe ze met de gevoelens van het kind moeten omgaan. Of hoe ze het kind over die gevoelens (boosheid, verdriet, schuld, ...) kunnen laten praten, zodat ze kunnen begrepen en eventueel aan het kind geduid worden. Met een therapeutisch verhaal als dit kunnen ze aan de slag. Ze kunnen er thuis maar ook op school gebruik van maken om het thema bespreekbaar te maken.

Volwassenen zijn vaak geneigd om kinderen weg te houden van de dood. Daardoor ontnemen ze het de kans om afscheid te nemen, om zich van de (harde) realiteit bewust te worden. Toch zijn kinderen sterker dan men over het algemeen denkt.

Een boekje als dit helpt de volwassene om het kind in zijn rouwproces te helpen en te begeleiden.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

17:26 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: sterven, verlies, rouw, verdriet, ouders | |

2008.09.06

Een vreemde wereld

Auteur: Martine Delfos
Titel: Een vreemde wereld. Over autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf.
Uitgeverij: SWP
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2008 (7e, licht herziene druk)
Pagina's: 495
ISBN-13: 978-90-6665-533-1
Prijs: € 37,50

een vreemde wereld. over autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf.Martine Delfos schreef met het boek Een vreemde wereld als het ware een encyclopedie over autisme en aan autisme verwante stoornissen. Op haar kenmerkende, vlotte manier heeft ze de hedendaagse kennis over deze stoornissen op een eenvoudige en duidelijke manier gepresenteerd. Het boek bestaat uit twee grote delen en een zevental bijlagen.

In het eerste deel gaat Delfos dieper in op de vraag wat autistische stoornissen zijn. Hierbij legt ze de klemtoon op het syndroom van Asperger en PDD-NOS, omdat dit stoornissen zijn die voorkomen bij mensen met een normale of hoge intelligentie. Hierdoor worden de specifieke kenmerken van autisme beter in beeld gebracht.

De eerste vraag die aan bod komt is of de verklaring moet gezocht worden in de aanleg van het kind of in zijn omgeving. Delfos neemt ons met tal van concrete voorbeelden mee in haar verhaal over aanleg, rijping en onzichtbare stoornissen om te besluiten dat mensen met een autismespectrumstoornis een afwijkende rijping hebben van het centrale zenuwstelsel. Hierbij heeft ze nadrukkelijk aandacht voor enkele essentiële signalen die er op wijzen dat er problemen zijn die met aanleg of rijping te maken hebben. Na het beantwoorden van deze vraag onderzoekt Delfos waarom er een verschil is tussen mannen en vrouwen en hoe dat verschil er eigenlijk uitziet. Hierbij komt ze tot het besluit dat autistische mensen een meer mannelijke hersenstructuur hebben. Verder staat Delfos stil bij de verschillende autistische en daaraan gerelateerde stoornissen. De stoornissen in het autismespectrum worden allemaal beschreven in termen van gedrag en hebben als kern het moeilijk inschatten van de sociale interactie. Tot slot van het eerste deel gaat Delfos uitgebreid in op deze kern. Hierin zet ze de drie belangrijkste theorieën op het gebied van autisme, de Theory of Mind, de theorie van de Centrale Coherentie en de theorie van de Planning en de executieve functie tegenover het samenvattende model van het socioschema. Hierin krijgen de kenmerken die bij autismespectrumstoornissen voorkomen hun geïntegreerde plaats.

Het tweede deel staat in het teken van de aanpak. Na het benadrukken van het belang van een goede diagnose en de gevolgen daarvan, komen de volgende aspecten van aanpak en begeleiding aan bod:

  • Het stimuleren van de differentiatie tussen het ik en de ander en de empathie.
  • Het aanleren van sociale vaardigheden.
  • Het vormen van vriendschappen en relaties.
  • De aanpak van de weerstand tegen verandering.
  • Het omgaan met angst en obsessies.
  • Het omgaan met agressie.
  • Het omgaan met de sociale angst die mensen met een autismespectrumstoornis hebben opgelopen als gevolg van hun confrontaties met de maatschappij.

De verschillende bijlagen geven een verdiepende kijk op de thema's die in het boek werden aangebracht.

Wie dit boek gelezen heeft, heeft een ruime kijk gekregen op de problematiek van de stoornissen in het autisme-spectrum. De bestaande theorie wordt op een coherente manier in elkaar gevlochten en verduidelijkt met levensechte - want vaak uit de eigen therapeutische praktijk gehaalde - voorbeelden. Het gebruik van de Aandachtspunten bij elk deel zorgt er voor dat het boek een zeer handig naslagwerk is dat zeer snel kan geraadpleegd worden. De Aandachtspunten attitude geven weer hoe men deze mensen het best benadert en hun problematiek aanpakt.

De boeken van uitgeverij SWP worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

23:56 Gepost door Lieven Coppens in SWP | Permalink | Tags: mcdd, nld, vsld, milieu, autisme, autismespectrum, asperger, pdd-nos, centrale coherentie, aanleg, ass, ontwikkelingsstoornis, theory of mind | |

2008.07.25

Aletta en de giraf

Auteur: Martine Delfos
Titel: Aletta en de giraf. Van gewoon naar speciaal of buitengewoon onderwijs.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2008
Pagina's: 40
ISBN-13: 978-90-8560-533-1
Prijs: € 12,50

aletta en de girafDit (voor-)leesboekje hoort thuis in de zorgbibliotheek van elke basisschool.  Het geeft antwoord op de vraag van ouders en leerkrachten hoe ze een kind moeten vertellen dat het naar een school voor buitengewoon of speciaal onderwijs moet. Of op de vraag hoe je een kind helpt om dit te verwerken. Het kan ook gebruikt worden in de klas om aan de klasgenootjes te vertellen waarom deze overstap beter is.

Martine Delfos schreef dit voorleesverhaal in een voor kinderen heel rechtstreekse en eenvoudige stijl. Ze verwoordt de gevoelens en de moeilijkheden van een kind dat op school niet mee kan op een herkenbare manier.

Tegelijk krijgen ook de ouders die het boekje voorlezen meer zicht op de belevingswereld van hun kind. Onderaan rechts op elke bladzijde staat er immers een korte toelichting op maat van de volwassene. Ook voor leerkrachten die niet vertrouwd zijn met het overgaan naar het buitengewoon of speciaal onderwijs kunnen hier één en ander uit leren.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

12:45 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: buitengewoon onderwijs, speciaal onderwijs, zorg, ouders | |

De wereld van Luuk

Auteur: Martine Delfos
Titel: De wereld van Luuk. Over autisme.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2008 (derde druk)
Pagina's: 40
ISBN-13: 978-90-8560-513-3
Prijs: € 11,50

de wereld van luukOok dit (voor-)leesboekje hoort thuis in de zorgbibliotheek van elke basisschool.  Het helpt een kind met een autismespectrumstoornis in te zien wat dit voor hem en zijn omgeving betekent. Op school helpt het medeleerlingen om dit kind beter te begrijpen.

Opnieuw weet Martine Delfos op kinderniveau de belevingswereld van een kind met een autismespectrumstoornis zeer goed weer te geven. Op een zeer herkenbare manier beschrijft ze hoe een kind met een autismespectrumstoornis denkt, reageert, dingen waarneemt en de problemen waar het zich voor gesteld ziet.

Ouders die dit boekje voorlezen, krijgen onderaan rechts op elke pagina een woordje uitleg op hun niveau. Zo worden ze snel meegenomen in de kennis over de stoornis van hun kind. Ook voor hen kan dit boekje een leerervaring zijn. Ook leerkrachten die niet vertrouwd zijn met de problematiek van een autismespectrumstoornis zullen hier al veel uit opsteken.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

12:30 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: ass, autisme, autismespectrum, ouders, zorg | |