2008.09.20

Dood is niet gewoon. Over de dood van een ouder

Auteur: Martine Delfos
Titel: Dood is niet gewoon. Over de dood van een ouder.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007 (Derde druk)
Pagina's: 40
ISBN-13: 978-90-8560-532-4
Prijs: € 11,50

dood is niet gewoon - over de dood van een ouderEr zijn kinderen die op jonge leeftijd geconfronteerd worden met het overlijden van een ouder. De omgeving weet dan niet altijd hoe ze met de gevoelens van het kind moeten omgaan. Of hoe ze het kind over die gevoelens (boosheid, verdriet, schuld, ...) kunnen laten praten, zodat ze kunnen begrepen en eventueel aan het kind geduid worden. Met een therapeutisch verhaal als dit kunnen ze aan de slag. Ze kunnen er thuis maar ook op school gebruik van maken om het thema bespreekbaar te maken.

Volwassenen zijn vaak geneigd om kinderen weg te houden van de dood. Daardoor ontnemen ze het de kans om afscheid te nemen, om zich van de (harde) realiteit bewust te worden. Toch zijn kinderen sterker dan men over het algemeen denkt.

Een boekje als dit helpt de volwassene om het kind in zijn rouwproces te helpen en te begeleiden.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

17:26 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: sterven, verlies, rouw, verdriet, ouders | |

2008.09.06

Een vreemde wereld

Auteur: Martine Delfos
Titel: Een vreemde wereld. Over autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf.
Uitgeverij: SWP
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2008 (7e, licht herziene druk)
Pagina's: 495
ISBN-13: 978-90-6665-533-1
Prijs: € 37,50

een vreemde wereld. over autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf.Martine Delfos schreef met het boek Een vreemde wereld als het ware een encyclopedie over autisme en aan autisme verwante stoornissen. Op haar kenmerkende, vlotte manier heeft ze de hedendaagse kennis over deze stoornissen op een eenvoudige en duidelijke manier gepresenteerd. Het boek bestaat uit twee grote delen en een zevental bijlagen.

In het eerste deel gaat Delfos dieper in op de vraag wat autistische stoornissen zijn. Hierbij legt ze de klemtoon op het syndroom van Asperger en PDD-NOS, omdat dit stoornissen zijn die voorkomen bij mensen met een normale of hoge intelligentie. Hierdoor worden de specifieke kenmerken van autisme beter in beeld gebracht.

De eerste vraag die aan bod komt is of de verklaring moet gezocht worden in de aanleg van het kind of in zijn omgeving. Delfos neemt ons met tal van concrete voorbeelden mee in haar verhaal over aanleg, rijping en onzichtbare stoornissen om te besluiten dat mensen met een autismespectrumstoornis een afwijkende rijping hebben van het centrale zenuwstelsel. Hierbij heeft ze nadrukkelijk aandacht voor enkele essentiële signalen die er op wijzen dat er problemen zijn die met aanleg of rijping te maken hebben. Na het beantwoorden van deze vraag onderzoekt Delfos waarom er een verschil is tussen mannen en vrouwen en hoe dat verschil er eigenlijk uitziet. Hierbij komt ze tot het besluit dat autistische mensen een meer mannelijke hersenstructuur hebben. Verder staat Delfos stil bij de verschillende autistische en daaraan gerelateerde stoornissen. De stoornissen in het autismespectrum worden allemaal beschreven in termen van gedrag en hebben als kern het moeilijk inschatten van de sociale interactie. Tot slot van het eerste deel gaat Delfos uitgebreid in op deze kern. Hierin zet ze de drie belangrijkste theorieën op het gebied van autisme, de Theory of Mind, de theorie van de Centrale Coherentie en de theorie van de Planning en de executieve functie tegenover het samenvattende model van het socioschema. Hierin krijgen de kenmerken die bij autismespectrumstoornissen voorkomen hun geïntegreerde plaats.

Het tweede deel staat in het teken van de aanpak. Na het benadrukken van het belang van een goede diagnose en de gevolgen daarvan, komen de volgende aspecten van aanpak en begeleiding aan bod:

  • Het stimuleren van de differentiatie tussen het ik en de ander en de empathie.
  • Het aanleren van sociale vaardigheden.
  • Het vormen van vriendschappen en relaties.
  • De aanpak van de weerstand tegen verandering.
  • Het omgaan met angst en obsessies.
  • Het omgaan met agressie.
  • Het omgaan met de sociale angst die mensen met een autismespectrumstoornis hebben opgelopen als gevolg van hun confrontaties met de maatschappij.

De verschillende bijlagen geven een verdiepende kijk op de thema's die in het boek werden aangebracht.

Wie dit boek gelezen heeft, heeft een ruime kijk gekregen op de problematiek van de stoornissen in het autisme-spectrum. De bestaande theorie wordt op een coherente manier in elkaar gevlochten en verduidelijkt met levensechte - want vaak uit de eigen therapeutische praktijk gehaalde - voorbeelden. Het gebruik van de Aandachtspunten bij elk deel zorgt er voor dat het boek een zeer handig naslagwerk is dat zeer snel kan geraadpleegd worden. De Aandachtspunten attitude geven weer hoe men deze mensen het best benadert en hun problematiek aanpakt.

De boeken van uitgeverij SWP worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

23:56 Gepost door Lieven Coppens in SWP | Permalink | Tags: mcdd, nld, vsld, milieu, autisme, autismespectrum, asperger, pdd-nos, centrale coherentie, aanleg, ass, ontwikkelingsstoornis, theory of mind | |

2008.07.25

Aletta en de giraf

Auteur: Martine Delfos
Titel: Aletta en de giraf. Van gewoon naar speciaal of buitengewoon onderwijs.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2008
Pagina's: 40
ISBN-13: 978-90-8560-533-1
Prijs: € 12,50

aletta en de girafDit (voor-)leesboekje hoort thuis in de zorgbibliotheek van elke basisschool.  Het geeft antwoord op de vraag van ouders en leerkrachten hoe ze een kind moeten vertellen dat het naar een school voor buitengewoon of speciaal onderwijs moet. Of op de vraag hoe je een kind helpt om dit te verwerken. Het kan ook gebruikt worden in de klas om aan de klasgenootjes te vertellen waarom deze overstap beter is.

Martine Delfos schreef dit voorleesverhaal in een voor kinderen heel rechtstreekse en eenvoudige stijl. Ze verwoordt de gevoelens en de moeilijkheden van een kind dat op school niet mee kan op een herkenbare manier.

Tegelijk krijgen ook de ouders die het boekje voorlezen meer zicht op de belevingswereld van hun kind. Onderaan rechts op elke bladzijde staat er immers een korte toelichting op maat van de volwassene. Ook voor leerkrachten die niet vertrouwd zijn met het overgaan naar het buitengewoon of speciaal onderwijs kunnen hier één en ander uit leren.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

12:45 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: buitengewoon onderwijs, speciaal onderwijs, zorg, ouders | |

De wereld van Luuk

Auteur: Martine Delfos
Titel: De wereld van Luuk. Over autisme.
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2008 (derde druk)
Pagina's: 40
ISBN-13: 978-90-8560-513-3
Prijs: € 11,50

de wereld van luukOok dit (voor-)leesboekje hoort thuis in de zorgbibliotheek van elke basisschool.  Het helpt een kind met een autismespectrumstoornis in te zien wat dit voor hem en zijn omgeving betekent. Op school helpt het medeleerlingen om dit kind beter te begrijpen.

Opnieuw weet Martine Delfos op kinderniveau de belevingswereld van een kind met een autismespectrumstoornis zeer goed weer te geven. Op een zeer herkenbare manier beschrijft ze hoe een kind met een autismespectrumstoornis denkt, reageert, dingen waarneemt en de problemen waar het zich voor gesteld ziet.

Ouders die dit boekje voorlezen, krijgen onderaan rechts op elke pagina een woordje uitleg op hun niveau. Zo worden ze snel meegenomen in de kennis over de stoornis van hun kind. Ook voor hen kan dit boekje een leerervaring zijn. Ook leerkrachten die niet vertrouwd zijn met de problematiek van een autismespectrumstoornis zullen hier al veel uit opsteken.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

12:30 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: ass, autisme, autismespectrum, ouders, zorg | |

2008.04.27

Taalontwikkeling en taalstimulering van peuters en kleuters

Auteur: Sieneke Goorhuis-Brouwer
Titel: Taalontwikkeling en taalstimulering van peuters en kleuters
Uitgeverij: SWP
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007
Pagina's: 104
ISBN-13: 978-90-6665-877-6
Prijs: € 27,50

taalontwikkeling en taalstimulering van peuters en kleutersDe taalverwerving van een mens situeert zich voor het grootste deel in de periode tussen zijn geboorte en de leeftijd van 5 jaar. Daarom is het voor iedereen die beroepsmatig met deze kinderen werkt - en niet in het minst voor de peuter- en kleuterjuf - belangrijk dat hij zicht heeft op dit proces. Enkel op die manier kan er tijdig ingegrepen worden als er iets mis dreigt te gaan.

Dit boek is dan ook een prima studieboek voor iedereen die met kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar werkt.  In de eerste drie hoofdstukken wordt de evolutie van de taalontwikkeling op verschillende leeftijden besproken. Het eerste hoofdstuk legt uit hoe in de babyperiode het kind wordt voorbereid op het spreken. Belangrijke aspecten hiervan zijn het luisteren en kijken. Het luisteren laat toe dat het kind de melodie en de klanken van de taal leert kennen.  Het kijken is dan weer een belangrijke factor omdat het kind bijvoorbeeld veel plezier haalt uit het bekijken van de afbeeldingen uit een voorleesboek. Speciale babyboekjes die bijvoorbeeld knisperen zijn ook van belang omdat het kind ze kan voelen, horen en manipuleren.

Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op de taalontwikkeling van de peuter en hoe die nog verder kan gestimuleerd worden. Hier komen het eenwoordstadium, het tweewoordstadium en de differentiatiefase aan bod. Aan de hand van heel veel concrete voorbeelden van deze peutertaal heeft de lezer zeer snel door waarover het gaat. Voor elk van deze stadia wordt ook aangegeven hoe de taal concreet kan gestimuleerd worden. Ook hier leiden de vele voorbeelden tot een beter begrip.

De taalontwikkeling van de kleuters is de kern van het derde hoofdstuk.Aan bod komen de ontwikkeling van het grammaticale systeem, de integratie van taal en denken, de spraakmotorische verfijning en de vloeiendheid van spreken. Ook hier krijg je naast de meer theoretische uitleg een pak concrete tips en adviezen om de taal verder te stimuleren.

Het boek Taalontwikkeling en taalstimulering van peuters en kleuters heeft een grote didactische waarde, niet in het minst door de ingesloten DVD die toelaat het taalverwervingsproces doorheen de verschillende leeftijden te volgen en die de minimumnormen voor de verschillende leeftijden nog eens extra benadrukt.

De boeken van uitgeverij SWP worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

12:49 Gepost door Lieven Coppens in SWP | Permalink | Tags: taal, taalontwikkeling, taalstimulering, peuters, kleuters, ontwikkeling, taalverwerving | |

Vorige 1 2 3 4 5 6