2010.01.31

Wijzer Onderwijs Autisme

Auteur: Carine Zwijnenburg, Marjolein Straasheijm-van der Have & Ine van de Sluis
Titel: Wijzer Onderwijs Autisme
Uitgeverij: CED-groep 
Plaats: Rotterdam
Jaar: 2006
Pagina's: 208 (map met zes losse katernen en Cd-rom)
ISBN-13: 978-90-5819-193-9
Prijs: € 95,-

wijzer onderwijs autismeHet project Wijzer Onderwijs van de CED-groep is er zich van bewust dat scholen steeds vaker te maken krijgen met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Daarom ontwikkelt de groep praktische mappen over leerlingen met autisme, ADHD en ODD/CD en angst. Het uitgangspunt: door in te spelen op de behoeften en kwaliteiten van deze leerlingen, zullen zij beter kunnen profiteren van het onderwijs. Tegelijk draagt het project bij tot de professionalisering van mensen op de werkvloer. De mappen bieden hen praktische informatie en concrete tips waardoor zij nog beter worden in hun omgang met deze leerlingen.

De map Wijzer Onderwijs, Autisme is een uitmuntende uitwerking van deze visie. De zes afzonderlijke katernen, altijd even ad rem, geven nuchtere en duidelijke informatie. Je betaalt niet voor overbodige toeters en bellen. Integendeel: elke bladzijde is zijn geld meer dan waard. En onmiddellijk bruikbaar in de praktijk.

Het eerste katern, Auti-Wijzer, geeft een zeer korte toelichting op de autismespectrumstoornissen. Dit is geen zware theoretische uiteenzetting. Op twee A-viertjes krijg je enkel essentiële informatie. Voor de rest bespreekt deze katern de specifieke onderwijsbeperkingen en -capaciteiten van leerlingen met een autismespectrumstoornis en de daaruit voortkomende behoeften, te weten:

 • informatieverwerking
 • informatieverwerving
 • zelfstandigheid
 • sociaal functioneren

Het tweede katern, Klassen-Wijzer verzamelt aandachtspunten en tips om het leven in de klas te verduidelijken. De volgende domeinen komen hierbij aan bod:

 • duidelijkheid in de ruimte
  • aankleding van het lokaal
  • indeling van het lokaal
  • inrichting van de werkplek
  • ordening van de materialen
 • duidelijkheid in de tijd
  • klassikaal dagprogramma
  • individueel dagprogramma
  • middelen om de tijd concreet te maken
 • duidelijkheid in de activiteit
  • spelen en werken
  • kringactiviteiten
  • vrije activiteiten in de groep
  • buitenspel
  • bewegingsonderwijs
  • feesten
  • uitstapjes
  • overgangen tussen de verschillende activiteiten
 • duidelijkheid in de communicatie over en weer
  • wederkerigheid
  • communicatie
  • cognitieve stijl

Een zevental bijlagen brengen een en ander tot leven

Het derde katern, Begeleidings-Wijzer helpt interne en externe begeleiders bij het planmatig invoeren van de Klassen-Wijzer op school. Met andere woorden: de lezer krijgt meteen een volledig uitgewerkt draaiboek ter beschikking.

Zeer interessant is de Methode-Wijzer uit katern 4. Aan de hand van de uitgewerkte controlelijst kan de school snel beoordelen in welke mate een reguliere methode geschikt is voor leerlingen met een autismespectrumstoornis.

Het vierde katern, de Plan-Wijzer, is de handleiding bij de Cd-rom uit de map. Aan de hand van dit programma kan de school bij het maken van een schoolplan, groepsplannen en individuele handelingsplannen aansluiten bij de kenmerken en onderwijsbehoeften van leerlingen met een autismespectrumstoornis.

Het finalestuk van deze map - kwam het beste niet altijd op het einde - is de Reken-wijzer uit het laatste katern. Deze biedt een systematisch overzicht van praktische aandachtspunten om het realistisch reken- en wiskundeonderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis optimaal te laten verlopen. Het beste onderdeel is ongetwijfeld het hoofdstuk met de opsomming van de specifieke aandachtspunten per lesfase. Deze krijgen nog eens extra aandacht in de observatielijst in de bijlage.

Deze map is verplichte literatuur voor elke school die zegt leerlingenzorg hoog in het vaandel te hebben.

afdrukken

20:19 Gepost door Lieven Coppens in CED-groep | Permalink | Tags: autisme, ass, ontwikkelingsstoornis, autismespectrum | |