2008.09.14

Als spelling een kwelling is

Auteur: Anny Cooreman en Marleen Bringmans
Titel: Als spelling een kwelling is. Boek 1: Spelend spellen
Uitgeverij: De Boeck
Plaats: Antwerpen
Jaar: 2007
Pagina's: 166
ISBN-13: 978-90-455-1700-1
Prijs: € 12,40
x x
Titel: Als spelling een kwelling is. Boek 2: Spellen met succes
Uitgeverij: De Boeck
Plaats: Antwerpen
Jaar: 2007
Pagina's: 334
ISBN-13: 978-90-455-1699-8
Prijs: € 15,50
x x
Het pakket  
ISBN-13: 978-11-640-0091-4
Prijs: € 25,70

spellen met successpelend spellenAls spelling een kwelling is bestaat al een hele tijd. De naam is een begrip geworden in het onderwijs. Toch valt het me in de dagelijkse praktijk op dat er nog betrekkelijk veel scholen en leerkrachten zijn die het werk niet kennen en/of gebruiken. Terwijl het een prima pakket is om spellingproblemen te remediëren of zelfstandig aan te pakken, en dit niet alleen op het niveau van het basisonderwijs. De meerwaarde van het boek ligt in het feit dat de aanpak ervan werd toegepast en goed bevonden bij leerlingen van het *Eureka* onderwijs te Kessel-Lo, de school voor begaafde leerlingen met leerstoornissen en structuurproblemen. Kortom, het is een boek dat in elke orthotheek een plaats verdient.

In het eerste boek, Spelend spellen, komen de spellingregels aan bod tot en met het vierde leerjaar. Het is geschreven voor leerkrachten, begeleiders en ouders van leerlingen tot 10 jaar. Zij moeten het kind actief begeleiden doorheen alle onderdelen van het leerproces. In dit boek krijgen de leerlingen de blokkenmethode aangereikt, waarbij de blokken gaandeweg kleiner worden (woorden à lettergrepen of klankgroepen à letters of klanken). Men brengt eerst de basiskennis in verband met de letters en klanken aan om daarna stil te staan bij de eerste spellingregels. Tot slot worden de weetwoorden voor de onderbouw van het basisonderwijs (au/ou, ei/ij, g/ch) aangebracht.

Het tweede boek, Spellen met succes, is bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar, maar kan evengoed gebruikt worden door volwassenen die hun kennis van de spelling willen opfrissen. Het herneemt de basisvaardigheden uit het eerste deel en vult deze aan met nieuwe regels en onthoudwoorden. Concreet komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Aanvullende regels over de open en gesloten lettergrepen.
 • Aanvullende regels over afleidingen.
 • Aanvullende regels over samenstellingen.
 • Werkwoordspelling.
 • Weetwoorden.
 • Homofonen (woorden die hetzelfde klinken maar anders geschreven worden (bv. wei, wij).
 • Onthoudwoorden voor zwakke spellers.
 • Onthoudwoorden voor gevorderde spellers.
 • Het juiste gebruik van de hoofdletters.
 • De tussenklanken -s- en -n-.
 • Het juiste gebruik van de leestekens.

Hoewel de begeleider belangrijk blijft bij het aanleren en inoefenen van de regels, is het de bedoeling dat de leerling geleidelijk aan zelfstandig met het boek leert werken. Hierbij nemen het stappenplan en de onthoudfiches een zeer belangrijke plaats in.

Beide boeken eindigen met een uitgebreide wegwijzer die aangeeft hoe er met Als spelling een kwelling is kan gewerkt worden.

afdrukken

17:20 Gepost door Lieven Coppens in De Boeck | Permalink | Tags: remedieren, taal, spelling, basisonderwijs, secundair onderwijs, stimuleren, compenseren, schrijven, zorg | |