2012.11.01

Jij mag niet meedoen

Auteur: Daisy Michiels, Sofie Kuppens & Hans Grietens
Titel: Jij mag niet meedoen
Agressie tussen kinderen anders bekeken
Uitgeverij: Lannoo
Plaats: Tielt
Jaar: 2010
Pagina's: 152
ISBN-13: 9789020990713
Prijs: 19,99

jij mag niet mee doen - agressie tussen kinderen anders bekekenMen is er nog maar een paar jaren achter naast fysieke (vb. slaan) en verbale agressie (vb. schelden) bestaat er ook nog een derde, meer subtiele en daardoor vaak onopgemerkte, vorm van agressie: de relationele (of indirecte en sociale) agressie (vb. roddelen, uitsluiten, negeren, manipuleren, …). In dit boek laten de auteurs je met deze vorm van agressie kennismaken en leggen ze uit hoe je dus vorm van agressie kunt herkennen en aanpakken. Daarbij houden ze een pleidooi voor een preventieve aanpak.

In het eerste hoofdstuk definiëren de auteurs relationele agressie als gedrag dat anderen kwetst door schade toe te brengen (of ermee dreigt schade toe te brengen) aan het sociale leven in het algemeen of aan relaties en/of vriendschappen in het bijzonder. Relationele agressie is een subtiele vorm van agressie die zich niet gemakkelijk laat opmerken. Meestal wordt deze vorm indirect gemeten aan de hand van vragenlijsten die door verschillende mensen worden ingevuld. Tegelijk trekken ze de grens tussen pesten en agressie in die zin dat ze stellen dat pesten altijd agressie omvat maar agressie niet altijd gebruik maakt van pesten.

Het tweede hoofdstuk behandelt de verschijningsvormen van relationele agressie: het is zeker geen typische vrouwelijke vorm van agressie. Ze wordt zowel door jongens als door meisjes gebruikt. Relationele agressie komt al voor bij kinderen van drie jaar maar wordt complexer en verfijnder naarmate deze kinderen ouder worden. Wel lijkt het er op dat meisjes vaker dan jongens het slachtoffer worden van relationele agressie en dat de gevolgen ervan voor hen zwaarder doorwegen. Een opvallende vaststelling is dat er al op jonge leeftijd heel duidelijke verschillen zijn tussen kinderen die zelden overgaan tot relationele agressie en kinderen die deze vorm van frequentie vaak gebruiken. Op zich is het af en toe gebruiken van relationele agressie normaal. Wanneer ouders echter merken dat hun kind heel vaak dergelijke vorm van agressie stelt, kan het zinvol zijn dat ze hulp voor hem of haar zoeken.

In hoofdstuk drie kun je lezen dat er verschillende visies zijn over het ontstaan van agressie in het algemeen. Op het vlak van het ontstaan en in stand houden van relationele agressie is het laatste woord echter nog lang niet gezegd. Volgens de auteurs kun je wel stellen dat relationele agressie het gevolg is van een samenspel van biologische en omgevingsfactoren, zoals daar zijn:

 • problemen met het mentaal verwerken van sociale informatie;
 • observatie en imitatie van modellen in en buiten het gezin;
 • een onveilige gehechtheid met de opvoeders;
 • sociale verwerping;
 • waargenomen populariteit;
 • de sociometrische status;
 • De etniciteit.

Hoofdstuk vier gaat dieper in op de gevolgen van deze vorm van agressie. In het vijfde hoofdstuk legt men tenslotte uit hoe men relationele agressie kan aanpakken en eventueel voorkomen.

Door zijn professionaliteit is dit een boek dat zich binnen de sterke reeks opvoedingsboeken van de uitgeverij toch laat opmerken. Verplichte literatuur voor iedereen die te maken krijgt met het fenomeen van agressie bij kinderen.

afdrukken

2010.11.27

Succesvol opvoeden

Auteur: Peter Adriaenssens
Titel: Succesvol opvoeden. Wegwijzer voor ouders van kinderen en tieners.
Uitgeverij: Lannoo
Plaats: Tielt
Jaar: 2010
Pagina's: 4 luistercd's
ISBN-13: 978-90-209-9359-2
Prijs: € 19,95

succesvol opvoeden - wegwijzers voor ouders van kinderen en tienersEen tijd geleden kwam uitgeverij Lannoo op de markt met de hoorcolleges. In plaats van vooraanstaande deskundigen een boek te laten schrijven, liet de uitgeverij hen letterlijk aan het woord over een thema uit hun vakgebied. Ook Peter Adriaenssens, de bekende kinder- en jeugdpsychiater en opvoedingsgoeroe uit Vlaanderen, mocht zijn hoorcollege laten vastleggen op vier luistercd’s.

Gedurende vier uur neemt Peter Adriaenssens de luisteraar mee in de wondere wereld van het opvoeden van kinderen en tieners. Op zijn gekende, rustige en boeiende manier legt hij uit hoe de ouders van vandaag hun kinderen en tieners met succes kunnen begeleiden. Voor een keer kunnen we het volop eens zijn met de rugtekst van dit luisterboek: dit hoorcollege is inderdaad een schatkist vol adviezen en nuttige tips. Helaas kan ik binnen het concept van deze besprekingen de inhoud onvoldoende recht doen. Daarom beperk ik mij tot het opsommen van enkele stellingen die mij bij het beluisteren van dit hoorcollege troffen. De rest is daarna aan jullie:

 • Kinderen krijgen bij de geboorte een temperament mee. Het is de taak van de opvoeder om dit temperament aan te vullen en bij te schaven waar nodig…
 • Opvoeden is niet vanzelfsprekend. Je kunt het leren. Twee belangrijke kernwoorden zijn leiding geven en luisteren
 • Aanmoediging is het basisingrediënt van de opvoeding. Maar waar nodig kan en mag er ook genegeerd en gestraft worden…
 • Je bent altijd ouder en echtgenoot tegelijk. Je moet beide rollen gelijktijdig blijven opnemen…
 • Bij tieners zitten niet de geslachtshormonen aan het stuur, maar wel de hersenen…
 • De ontwikkeling van de hersenen is bepalend voor het gedrag van de tiener. Conflictmomenten zijn eigen aan deze leeftijd en vaak een bron van verdere groei…
 • Vroeger ging opvoeden niet beter, het ging gewoon anders…
 • De school is naast de ouders een belangrijke opvoeder. De school vervangt de ouders niet als opvoeder…
 • Communicatie is het belangrijkste element in de opvoeding van tieners…

Dit onnavolgbare hoorcollege verdient het om door elke opvoeder, of hij nu ouder is of niet, beluisterd en herbeluisterd te worden!

afdrukken

15:11 Gepost door Lieven Coppens in Lannoo | Permalink | Tags: opvoeders, opvoeding, opvoedingsondersteuning, ouders | |

2010.10.17

Eten. Een antwoord op 101 vragen

Auteur: Julie Verfaillie
Titel: Eten. Een antwoord op 101 vragen.
Uitgeverij: Lannoo
Plaats: Tielt
Jaar: 2008
Pagina's: 120
ISBN-13: 978-90-209-8047-9
Prijs: € 9,95

helpkids etenEten is een natuurlijke reflex. Eten is vanzelfsprekend. Niemand zal dit betwijfelen. Toch moet je als ouder jouw kind helpen bij het ‘leren eten’. Omdat het veel meer is dan alleen maar het juiste voedsel krijgen op het juiste moment. Dit is het centrale idee achter dit boekje. De auteur, Julie Verfaillie, was lange tijd verbonden aan het universitair ziekenhuis in Leuven, waar ze in een multidisciplinair team kinderen met eetproblemen hielp. In dit boekje geeft ze vanuit haar ervaring een antwoord op heel wat vragen over het eten en eetproblemen bij kinderen.

Het boekje is opgesplitst in drie grote delen. In het eerste deel gaat de auteur dieper in op het ‘leren eten’. Al snel is het duidelijk dat het hier over veel meer gaat dan over het naar de mond brengen, kauwen en doorslikken van voedsel. ‘Leren eten’ heeft ook te maken met:

 • het leren voelen wanneer men honger heeft;
 • het leren voelen wanneer men voldaan is;
 • het aanleren van eettechnieken;
 • het leren eten van gezonde dingen;
 • het leren genieten van eten.

Tijdens het lezen van dit eerste deel krijg je als ouder en passant een heleboel tips en wetenswaardigheden mee. Zo leer je bijvoorbeeld dat je kinderen niet tussen de maaltijden door mag voederen omdat ze zo niet leren herkennen wanneer ze honger hebben. Of wat je als ouder moet dan als jouw kind zich verslikt. De inhoud van dit eerste deel vat de auteur samen in vijf spelregels voor het ‘leren eten’, die tegelijkertijd vijf vuistregels zijn voor de ouders.

In het tweede deel overloopt Julie Verfaillie per leeftijd de verschillende (eet)reflexen en ontwikkelingen die kinderen in staat stellen om nieuwe eetvaardigheden te leren. De informatie uit dit hoofdstuk brengt ze op blz. 98 en 99 van dit boek samen in een tabel waarin ze per leeftijd aangeeft:

 • welke eetvaardigheden het kind bezit;
 • in welke mate het zelfstandig kan eten;
 • welke voedseltexturen het aankan.

In het derde en laatste deel gaat de auteur dieper in op een aantal mogelijke voedingsproblemen en hoe ouders daar het beste mee kunnen omgaan. Let wel: het gaat hier niet over eetstoornissen in de enge zin van het woord, wel over problemen zoals:

 • onvoldoende eten;
 • selectief eten;
 • geen brokjes willen eten;
 • niet zelfstandig eten.

Net zoals de andere boekjes in de reeks Help Kids van de uitgeverij is dit een zeer toegankelijk boekje voor ouders dat echter ook voor beroepsmensen nuttig kan zijn in die situaties waarin opvoedingsondersteuning nodig is.

afdrukken

18:42 Gepost door Lieven Coppens in Lannoo | Permalink | Tags: eten, opvoeding, opvoedingsondersteuning, ouders | |

2010.06.21

Dyslexie. Een antwoord op 101 vragen

Auteur: Martine Ceyssens
Titel: Dyslexie. Een antwoord op 101 vragen.
Uitgeverij: Lannoo
Plaats: Tielt
Jaar: 2009
Pagina's: 120
ISBN-13: 978-90-209-8449-1
Prijs: € 9,95

dyslexie - een antwoord op 101 vragenWil je als ouder snel weten wat dyslexie is en wat je er kunt aan doen? Neem dan dit boekje van Martine Ceyssens ter hand. In haar antwoorden op de "101" vragen vind je alle informatie die je nodig hebt. Deze is ingedeeld in vijf thema's:

 • Wat is dyslexie?
 • De eerste signalen.
 • De diagnose.
 • De therapie.
 • Samen aan de slag: je kind helpen, thuis en op school.

Als ouder krijg je met dit boekje een ruime kijk op het leerprobleem van jouw kind. Je leert met welke problemen het te maken kan krijgen en waarom dat zo is. Vanuit tal van concrete voorbeelden en situaties besef je als ouder al heel snel hoe groot de impact van dyslexie is. Je leert ook anders kijken naar jouw kind. Daarvoor staat onder andere het deeltje over de eerste signalen van dyslexie garant. Ouders zullen hierdoor bij hun kind ongetwijfeld dingen herkennen waar ze voordien niet echt bij stilstonden. De deeltjes over de diagnose en behandeling van dyslexie schetsen wat je in Nederland en Vlaanderen (niet) kunt verwachten. Dit alles in een bondige en heldere stijl.

Samen aan de slag: je kind helpen, thuis en op school is waarschijnlijk het hoofdstuk dat ouders meteen willen lezen. Omdat het een overzicht geeft van maatregelen die echt werken bij dyslexie. Martine Ceyssens heeft twee lijstjes gemaakt. Een lijstje met vijftien maatregelen voor het basisonderwijs en een met veertien maatregelen voor het secundair onderwijs. Het boek eindigt met een aantal tips en aanbevelingen voor mensen die nog meer informatie willen.

Als school is het handig een dergelijk boekje achter de hand te hebben voor ouders die meer willen weten over dyslexie. Zeer warm aanbevolen!

afdrukken

22:12 Gepost door Lieven Coppens in Lannoo | Permalink | Tags: lezen, spelling, taal, ouders, secundair onderwijs, behandeling, zorg, compenseren, basisonderwijs, stimuleren, remedieren, dispenseren, diagnostiek | |

2009.08.15

Praten. Een antwoord op 101 praatvragen

Auteur: Peter Adriaenssens
Titel: Praten. Een antwoord op 101 praatvragen.
Uitgeverij: Lannoo
Plaats: Tielt
Jaar: 2008
Pagina's: 120
ISBN-13: 978-90-209-8051-6
Prijs: € 9,95

praten - een antwoord op 101 praatvragenPeter Adriaenssens schreef de inhoud van dit boekje bij elkaar. Zijn uitgangspunt is dat ouders moeten weten wat er in het hoofd van hun kind omgaat om er goed mee te kunnen praten. Hij verdeelde de inhoud over de volgende thema's:

 • Waarover kinderen en ouders praten (en waarover niet).
 • Hoe praten begint.
 • Praten maakt sterk.
 • Praten over incidenten.
 • Praten over seks.
 • Praten als een professional.

Belangrijk is dat de ouder zich bewust is van een aantal dingen als hij met een kind spreekt. Wat deze dingen zijn komen aan bod in het eerste hoofdstuk. Het gaat hier onder andere over de gelaagdheid van sommige boodschappen van volwassenen en het onvermogen van het kind om daar mee om te gaan, het verschil tussen ik- en jijboodschappen en hoe het verleden van een ouder zijn reacties op de eigen kinderen kan bepalen. In het tweede hoofdstuk leert de auteur de lezer heel wat bij over de ontwikkeling van het spreken en geeft hij belangrijke tips om het spreken met elkaar op het juiste spoor te houden. Het derde hoofdstuk gaat dieper in op het sterkmakende karakter van praten. Door te praten krijgt het kind waarden en normen aangereikt die het kan verinnerlijken, leert het nadenken over bepaalde situaties en dergelijke meer. Praten kan gedragsproblemen helpen oplossen en voorkomen en helpt het kind om zich op een positieve manier assertief op te stellen (hoofdstuk 4). Heel specifiek kan praten over seks voor het kind heel positief zijn. Door de evolutie van de moderne media is seks ook voor hen geen taboe meer, wat daarom niet altijd betekent dat ze alles juist interpreteren (hoofdstuk 5).

Een bijzonder hoofdstukje is het zesde. Hier richt de auteur zich rechtstreeks tot elke volwassene die beroepsmatig met kinderen moet praten.

Zoals alle boeken van Peter Adriaenssens is dit werkje een echte aanrader.

afdrukken

23:49 Gepost door Lieven Coppens in Lannoo | Permalink | Tags: communicatie, opvoeding, opvoedingsondersteuning, ouders | |