2012.06.03

Keuzelijst boeken voor 14-plussers

Auteur: Martine Cammaert & Marina Marissen
Titel: Face het boek - Keuzelijst
Een selectie uitdagende boeken rvoor 14-plussers
Uitgeverij: Leesweb vzw
Plaats: Antwerpen
Jaar: 2011
Pagina's: 68
ISBN-13: -
Prijs: € 10,- + € 3,- administratie en verzendingskosten (€ 6,- buitenland)

face het boek - keuzelijst - een selectie uitdagende boeken voor 14-plussersHoe haal je jongeren weg van het computerscherm en Facebook om het betere boek te gaan lezen? Afgaande op de titel van deze keuzelijst moet dit de verzuchting geweest zijn van de auteurs. Het antwoord hadden ze blijkbaar snel gevonden: maak een selectie van deze betere boeken die daarenboven handelen over thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de 14-plusser.

gewenste leeservaring

 

 

 

Met een dergelijke duidelijke legende die aangeeft wat de leeservaring van de lezer moet zijn, kom je al een eind ver. Voeg daarbij verschillende registers en de keuze van een goed boek kan bijna niet meer mis gaan. Deze registers zijn:

 • een auteursregister;
 • een titelregister;
 • een trefwoordenregister.

Voor elk boek is er een foto van het kaft voorzien en een korte samenvatting van de inhoud. Daarnaast krijg je zoals gezegd een inschatting van de vereiste leeservaring (zie legende hierboven) en een aantal trefwoorden.

Deze kwalitatieve keuzelijst van het betere jongerenboek moet zeker ook zijn weg vinden naar de leerkrachten Nederlands die hun verplichte literatuur eens op een andere plaats dan de traditionele pocketreeksen wil zoeken. De moeite waard als naslagwerk!

afdrukken

22:04 Gepost door Lieven Coppens in Leesweb vzw | Permalink | Tags: lezen, secundair onderwijs, taal | |

2012.05.20

Pesten: keuzelijst

Auteur: Martine Cammaert & Marina Marissen
Titel: Pesten - Keuzelijst
Boeken rond pesten voor kleuters en kinderen tot 12 jaar
Uitgeverij: Leesweb vzw
Plaats: Antwerpen
Jaar: 2009
Pagina's: 48
ISBN-13: -
Prijs: € 10,- + € 2,5 administratie en verzendingskosten (€ 5,- buitenland)

pesten - keuzelijst - boeken rond pesten voor kleuters en kinderen tot 12 jaarPesten is een hardnekkig probleem. Overal waar mensen samen zijn, kan het plots de kop op steken. De laatste decennia kwam men er achter dat het een fenomeen is dat men actief moet aanpakken en zoveel mogelijk moet voorkomen. Het richt immers onherstelbare schade aan bij de persoon die gepest wordt. Niet dat er nu meer gepest wordt dan vroeger. Het is alleen meer herkenbaar en bespreekbaar geworden. Daarenboven heeft men er veel meer inzicht in gekregen, waardoor een en ander beter aangepakt kan worden. Ook in het onderwijs.

Leesweb vzw draagt hiertoe zijn steentje bij door een keuzelijst van boeken uit te brengen voor kleuters en kinderen tot 12 jaar waarin pesten als thema centraal staat. Omdat de auteurs er van overtuigd zijn dat het lezen van een passend boek rond pesten in de klas of thuis een positief gevolg kan hebben voor iedereen die erbij betrokken is. Een goed boek rond pesten houdt de lezers als het ware een spiegel voor, die hen duidelijk hun rol en/of hun aandeel in het fenomeen pesten laat zien. Of je nu pester, gepeste of toeschouwer bent, een goed boek spreekt je aan in jouw rol. Het biedt je eventueel ook een handelingsalternatief.

In de keuzelijst verzamelden de auteurs een zeventigtal titels waarin pesten aan bod komt. Naast het opstellen van een lijst van kinder- en jeugdboeken hadden ze ook aandacht voor het louter informatieve en psycho-educatieve boek. Bij elke titel vind je een uitgebreide beschrijving van de inhoud. Op die manier krijg je als leerkracht een idee of een boek bruikbaar is in jouw concrete situatie. Bij een aantal titels vind je bovendien tips om een en ander nog beter bespreekbaar te maken.

Om het opzoeken van een passend boek nog gemakkelijker te maken, hebben de auteurs achteraan een auteurs- en een titelregister opgenomen. Bovendien zijn de boeken geordend in vier hoofdstukken:

 • Boeken voor kleuters;
 • Boeken voor leerlingen uit de eerste graad lager onderwijs;
 • Boeken voor leerlingen uit de tweede graad lager onderwijs;
 • Boeken voor leerlingen uit de derde graad lager onderwijs;
 • Informatieve boeken.

Een keuzelijst die in de leerkrachtenbibliotheek van de school niet mag ontbreken.

afdrukken

15:02 Gepost door Lieven Coppens in Leesweb vzw | Permalink | Tags: methodiek, pesten, sociale vaardigheden, weerbaarheid | |

2009.10.31

Makkelijk boek zoekt lezers

Auteur: Martine Cammaert & Marina Marissen
Titel: Makkelijk boek zoekt lezers. Keuzelijst voor laaggeletterde jongeren en volwassenen.
Uitgeverij: Leesweb vzw
Plaats: Antwerpen
Jaar: 2008
Pagina's: 112
ISBN-13: -
Prijs: € 10,- + € 2,5 administratie en verzendingskosten (€ 5,- buitenland)

makkelijk boek zoekt lezers - keuzelijst voor laaggeletterde jongeren en volwassenenZowel in Nederland als in Vlaanderen zijn er nog (te) veel laaggeletterde jongeren en volwassenen. Dit zullen de mensen uit onder andere de centra voor basiseducatie je grif bevestigen. Laaggeletterden zijn mensen met een leesachterstand die om uiteenlopende redenen slechts zeer eenvoudige teksten aan-kunnen. Enkele van die redenen zijn:

 • een lees-, leer- of ontwikkelingsstoornis
 • anderstaligheid,
 • een onvolledige of sterk geaccidenteerde schoolloopbaan
 • geen interesse om te lezen

In Moeilijk boek zoekt lezers geven de auteurs een overzicht van boeken voor jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen die om de een of andere reden uit de leesboot zijn gevallen. Van elk boek krijg je meer dan de volledige referentie met ISBN-nummer. Je vindt er ook een beknopte samenvatting van de inhoud terug. Een leeftijdsaanduiding, trefwoorden en (waar toepasselijk) het AVI-niveau vervolledigen het plaatje. Alle boeken zijn samengebracht in één van de volgende categorieën:

 • Reeksen voor moeilijke lezers
 • Toegankelijke boeken voor moeilijke lezers
 • Luisterboeken en verfilmde boeken
 • Kranten, tijdschriften en brochures

Een lijst met interessante websites maakt het geheel volledig. Registers op hoofd- en trefwoorden brengen je snel bij het juiste boek.

Een keuzelijst voor iedereen die beroepsmatig bezig is met laaggeletterde jongeren en volwassenen

afdrukken

2009.10.25

Horen, Zien en Lezen

Auteur: Martine Cammaert & Marina Marissen
Titel: Horen, Zien en Lezen. Keuzelijst. Een selectie boeken voor 'moeilijke' lezers tot ca. 12 jaar.
Uitgeverij: Leesweb vzw
Plaats: Antwerpen
Jaar: 2007 (derde druk)
Pagina's: 136
ISBN-13: -
Prijs: € 10,- + € 2,5 administratie en verzendingskosten (€ 5,- buitenland)

horen, zien en lezen - keuzelijst - een selectie boeken voor moeilijke lezers tot ca 12 jaarHet is belangrijk dat kinderen met leesmoeilijkheden plezier beleven aan het lezen. Ook al is dat niet altijd vanzelfsprekend. Oudere kinderen die moeilijk lezen krijgen nog te vaak boeken aangeboden die wel aansluiten bij hun leesniveau, maar helemaal niet bij hun interesses of leefwereld. Deze 'kinderachtige' boeken zorgen niet voor leesplezier, wel integendeel.

Leesweb vzw heeft dit al lang begrepen. Leesplezier kun je op verschillende manieren bevorderen:

 • door leesvoer te geven dat aansluit bij de interesses of leefwereld van de moeilijke lezer en tegelijk vlot leest
 • door voor te lezen en daardoor boeken toegankelijk te maken die anders buiten het bereik van de moeilijke lezer blijven
 • door naar de verfilming van goede jeugdboeken te kijken
 • door samen te lezen met een moeilijke lezer. Hierdoor komt er sneller een nieuw boekje aan bod;
 • door luisterboeken aan te reiken als alternatief voor het voorlezen

In Horen, Zien en Lezen geven de auteurs een overzicht van boeken voor kinderen tot 12 jaar die het moeilijk hebben met het lezen. Boeken die in 2007 nog allemaal verkrijgbaar waren. Van elk boek krijg je meer dan de volledige referentie met ISBN-nummer. Je vindt er ook een beknopte samenvatting van de inhoud terug. Een leeftijdsaanduiding, trefwoorden en (waar toepasselijk) het AVI-niveau vervolledigen het plaatje. Alle boeken zijn samengebracht in één van de volgende categorieën:

 • Zelf lezen
  • Reeksen voor moeilijke lezers
  • Fictie en niet-fictie boeken die niet tot een specifieke reeks behoren
 • Voorleesboeken
 • Het gesproken/verfilmde boek
  • Gesproken boeken op meeleestempo
  • Luisterboeken
  • Cd-roms
  • Video's/Dvd's van verfilmde boeken

Verschillende registers (op hoofdwoorden, op titel en op trefwoord) achteraan het boek laten je heel snel de geschikte boeken terugvinden. Een lijst met interessante websites vervolledigt het geheel.

Een keuzelijst die in elke school, elke bibliotheek moet aanwezig zijn.

afdrukken

21:43 Gepost door Lieven Coppens in Leesweb vzw | Permalink | Tags: lezen, taal, dyslexie, basisonderwijs, leerprobleem, leesprobleem | |