2008.04.19

Eenvoudig aangepast

Auteur: Modem-team
Titel: Eenvoudig aangepast.
Uitgeverij: Modem
Plaats: Wilrijk
Jaar: 2008
Fiches: 127
ISBN-13: -
Prijs: € 15,00

eenvoudig aangepast

Modem geeft deskundige en onafhankelijke informatie en advies over communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen. Alle personen met een beperking kunnen bij Modem terecht voor vragen over communicatiehulpmiddelen, aangepaste software en andere computeraanpassingen. Alleen de doelgroep blinden en slechtzienden kunnen niet in dit centrum terecht. Voor hen bestaan er echter andere centra, vergelijkbaar met Modem. Niet alleen personen met een beperking, maar ook andere betrokkenen (bijvoorbeeld ouders, leerkrachten, begeleiders, ergotherapeuten, logopedisten, kinesisten of maatschappelijk assistenten) kunnen zeker met hun vragen bij Modem terecht.

Adviesverlening en informatieverspreiding zijn de belangrijkste opdrachten van Modem. Dit gebeurt vooral via consultaties in de demonstratieruimte in Wilrijk. Een consultatie kan op verschillende manieren tot stand komen. Eenvoudige vragen (bijvoorbeeld wat de vorderingen zijn binnen het domein van spraakherkenning) kan je telefonisch of via e-mail stellen. Ook documentatie kan je gemakkelijk via deze kanalen aanvragen.

Modem draagt onafhankelijk advies hoog in het vaandel. Het koopt dus de producten aan bij de verschillende firma's. Op die manier vormt het team zich een gefundeerde en neutrale mening over het product.


In de map Eenvoudig aangepast stelt het Modem-team haar expertise beschikbaar aan een ruimer publiek. Omdat het ondervonden heeft dat de kennis van communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen niet voor handen is bij de mensen die ze nodig hebben.

De map is onderverdeeld in vier rubrieken:

  • communicatie
  • computer
  • lezen en schrijven
  • algemeen

In de rubriek communicatie worden de niet-technische en technische communicatiehulpmiddelen , de communicatiesoftware en enkele eenvoudige telefoontoestellen besproken. De rubriek computer bevat dan weer informatie over aanpassingen aan de muis, het toetsenbord, het computerscherm of de programma's zelf. Er is ook aandacht voor het werken met eenfunctieschakelaars in diverse situaties. De rubriek Lezen en schrijven gaat dieper in op allerlei toepassingen die mensen ondersteunen bij het lezen en schrijven. Hier komen diverse klembordlezers en voorleesprogramma's aan bod, maar ook dicteer-, overhoor- en mindmapsoftware. Ook toestellen die niet afhankelijk zijn van een computer zoals de Daisy-speler komen aan bod. In de rubriek Algemeen worden een aantal websites opgesomd en een lijst van verdelers meegegeven.

Doorheen alle rubrieken bestaat de map uit steekkaarten. Per steekkaart wordt er één toepassing besproken. Na de beschrijving kom je, al naargelang de beschikbaarheid of relevantie van de informatie, meer te weten over:

  • de verdeler
  • de kostprijs
  • technische gegevens
  • alternatieve oplossingen
  • aanverwante fiches uit de map
  • complexere producten

Per fiche is zeker de rubriek Informatie van Modem het belangrijkste. Hier komt immers de expertise van het team ten volle tot zijn recht.

Deze map is een voor Vlaanderen uniek naslagwerk dat niet mag ontbreken in elk team of elke instelling die te maken krijgt met kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Ze geeft hen de mogelijkheid deze mensen nog beter te ondersteunen en te helpen door ze zicht te geven op het gamma aan hulpmiddelen en aanpassingsmogelijkheden. Dit alles voor een zeer democratische prijs.

Deze map is een tijdsdocument. De informatie zal na een tijd achterhaald of verouderd zijn. Modem is zich daar van bewust. In de loop van 2008 zal het team dan ook starten met de website www.eenvoudigaangepast.be waarop de geactualiseerde fiches beschikbaar gesteld zullen worden.

De bestelinformatie vind je op de website van Modem.

afdrukken