2011.10.16

Werken aan je Asperger-relatie

Auteur: Maxime C. Aston
Titel: Werken aan je Asperger-relatie. Praktische tips en adviezen
Uitgeverij: Nieuwezijds
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2009
Pagina's: 144
ISBN-13: 978-90-5712-299-6
Prijs: € 19,95

Werken aan je Asperger relatie - Praktische tips en adviezenIk heb er lang over nagedacht of ik dit boek zou bespreken. Omdat het zich een beetje buiten de opzet van deze boekenblog bevindt. Het feit dat leerlingenbegeleiders uit het secundair onderwijs en studentenbegeleiders uit het hoger onderwijs er toch baat kunnen bij hebben, gaf echter de doorslag. Ook in het secundair en hoger onderwijs gaan studenten met Asperger soms relaties aan. En lopen ze soms tegen de grenzen van hun relationele vaardigheden aan. Dan kan dit boek voor hen en/of hun begeleider een houvast zijn.

De auteur koos ervoor om een werkboek te schrijven: dit betekent dat dit boek wetenschappelijke kennis combineert met ervaringsdeskundigheid. Het werd een geen-onzin-boek geschreven in een eenduidige taal. Werkbare en realistische opdrachten tonen de leerling of student met Asperger en zijn eventuele partner een nieuwe weg doorheen de problemen waarmee ze zich kunnen geconfronteerd zien. Deze problemen kunnen spelen op het vlak van:

 • de communicatie;
 • de niet-verbale communicatie;
 • de perspectiefneming;
 • de seksualiteit;
 • de sociale communicatie over en weer;
 • het gezinsleven;
 • het ouderschap;
 • het stellen van prioriteiten.

Het boek heeft daarenboven ook aandacht voor enkele andere aspecten. Zo geeft het een duidelijk antwoord op de vraag of je het aan iedereen moet vertellen dat je Asperger hebt. De eigen kinderen, de ouders en schoonouders, de vrienden, de werkgever… ze passeren allemaal de revue. Het antwoord laat ik je zelf ontdekken. Daarnaast besteedt het boek ook expliciet aandacht aan de partner van iemand met Asperger. Want ook hij, vooral hij, moet zijn weg vinden doorheen deze relatie.

Een boek om als hulpverlener achter de hand te houden.

De boeken van uitgeverij Nieuwezijds worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

13:05 Gepost door Lieven Coppens in Nieuwezijds | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, autismespectrum, communicatie, seksualiteit, sociale vaardigheden | |

2010.08.21

Denk goed - voel je goed

Auteur: Paul Stallard
Titel: Denk goed - voel je goed - Cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren
Uitgeverij: Nieuwezijds
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2006
Pagina's: Behandelwijzer: 270
Werkboek: 206
ISBN-13: Behandelwijzer: 978-90-5712-231-6
Werkboek: 978-90-5712-226-2
Prijs: Behandelwijzer: € 39,95
Werkboek: € 39,95

Cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren bestaat uit twee delen. De behandelwijzer en het werkboek. Ik bespreek ze hier samen omdat ze een geheel vormen. De behandelwijzer bevat immers achtergronden en tal van aanwijzingen om de cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren met succes toe te passen. Verder vind je er ook extra werkbladen voor gebruik tijdens de therapie en psycho-educatief materiaal voor kinderen en ouders.

Het werkboek

denk goed - voel je goed - cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren - werkboekIn het eerste hoofdstuk van het werkboek schetst de auteur de theoretische achtergrond, de principes en de technieken van de cognitieve gedragstherapie. Hij beschrijft hoe dit model zich richt op de samenhang tussen cognitie, emotie en gedrag, componenten die elkaar voortdurend beïnvloeden. De cognitieve gedragstherapie gaat er vanuit dat men door cognitieve processen te veranderen ook veranderingen in de emoties kan bewerkstelligen. De essentie van het model wordt hier helemaal uit de doeken gedaan. Komen aan bod:

 • de basiskenmerken;
 • het doel;
 • de basisingrediënten van de interventies.

In het tweede hoofdstuk beschrijft Paul Stallard hoe de cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren kan toegepast worden en waar men precies moet opletten. Kinderen en jongeren moeten immers over een aantal basisvaardigheden beschikken om het proces van deze therapievorm te kunnen doorlopen en hebben een eigenheid die gebonden is aan hun leeftijdsfase. Je kunt aan deze eigenheid niet zomaar voorbijgaan. Hij lijst dan ook aan het einde van dit hoofdstuk een aantal veelvoorkomende problemen op.

In het materialenoverzicht van het derde hoofdstuk beklemtoont de auteur dat Denk goed – voel je goed geen kant-en-klaarpakket, geen standaardcursus en geen volledig programma is. Het is een verzameling van materialen waaruit men kan kiezen, al naargelang de aard van het probleem of de behoeften van het kind of de jongere. Centraal in de materialen staan drie figuurtjes, die vooral de jonge kinderen moeten helpen om in het proces van de cognitieve gedragstherapie in te stappen. Het zijn:

 • Denkspeurder: Helpt bij het opsporen van gedachten.
 • Voelspriet: Helpt bij het vinden van gevoelens.
 • Aanpakker: Helpt bij het aanpakken van gedrag.

Vanaf het vierde hoofdstuk vind je het concrete, educatieve materiaal met de bijbehorende oefeningen. Per hoofdstuk wordt één van de volgende onderwerpen uitgediept:

 • kennismaking met de cognitieve gedragstherapie;
 • automatische gedachten;
 • veelvoorkomende cognitieve vervormingen;
 • cognitieve herstructurering en evenwichtig denken;
 • kernovertuigingen;
 • ontwikkelen van nieuwe cognitieve vaardigheden;
 • gevoelens identificeren;
 • strategieën voor het hanteren van nare gevoelens;
 • ideeën voor gedragsverandering;
 • methoden voor probleemoplossing.

Elk van deze onderwerpen wordt op nagenoeg dezelfde manier aangepakt. Eerst is er een zeer concrete omschrijving van de belangrijkste aandachtspunten. Illustraties, maar ook voorbeelden uit de praktijk moeten er voor zorgen dat de materialen aansluiten bij thema’s en problemen die het kind of de jongere kent. De werkbladen bij elk hoofdstuk laten het kind toe de gekregen informatie te vertalen naar of toe te passen op zijn persoonlijke problemen.

Behandelwijzer

denk goed - voel je goed - cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren - behandelwijzerDit boek is een aanvulling op het werkboek. Het wil de therapeut ondersteunen die de cognitieve gedragstherapie wil gebruiken. Niet alleen met extra werkbladen, instrumenten of psycho-educatieve materialen. Paul Stallard besteedt heel wat aandacht aan het geven van achtergronden bij en praktische aanwijzingen voor de toepassing van deze therapievorm bij kinderen en jongeren. De volgende onderwerpen krijgen hierbij elk een hoofdstuk aangemeten:

 • inzet en bereidheid tot verandering;
 • probleemstellingen;
 • het socratische proces en inductief redeneren;
 • ouders betrekken bij cognitieve gedragstherapie voor kinderen;
 • het proces van cognitieve gedragstherapie voor kinderen;
 • cognitieve gedragstherapie afstemmen op kinderen;
 • kerncomponenten van programma’s voor cognitieve gedragstherapie ten behoeve van een internaliserende problematiek.

Het zou ons te ver leiden om elk van deze hoofdstukken hier afzonderlijk uit te diepen. Toch is het belangrijk dat je weet dat de auteur onder andere aangeeft:

 • wanneer cognitieve gedragstherapie niet aangewezen is;
 • welke verschillende soorten probleemstellingen er zijn en hoe je er als therapeut mee omgaat;
 • wat de veelvoorkomende problemen zijn bij socratische gesprekken;
 • wat de rol is van de ouders bij cognitieve gedragstherapie en hoe je hen kunt inschakelen.

Voor therapeuten die cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren willen gebruiken zouden deze boeken wel eens het ultieme standaardwerk kunnen blijken te zijn.

De boeken van uitgeverij Nieuwezijds worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

14:40 Gepost door Lieven Coppens in Nieuwezijds | Permalink | Tags: cognitieve gedragstherapie, gedrag, methodiek, therapiemodel | |

2010.04.17

Oudergids Aspergersyndroom

Auteur: Brenda Boyd
Titel: Oudergids Aspergersyndroom. 200 tips en strategieën.
Uitgeverij: Nieuwezijds
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007 (tweede oplage)
Pagina's: 208
ISBN-13: 978-90-5712-215-6
Prijs: € 19,95

oudergids asperger-syndroomHoe begeleid ik mijn kind met Asperger nu verder? Deze vraag stelt een ouder zich vaak nadat de diagnose uitgesproken is. Want het leven van het hele gezin blijft ook na de diagnose complex. Als ouder wil je weten wat dit syndroom inhoudt. Dat is niet zo moeilijk. De afgelopen jaren verschenen er daarover heel wat goede en toegankelijke boeken. In veel gevallen geven deze algemene tips over de begeleiding van iemand met het Aspergersyndroom. Boeken met heel concrete tips en strategieën vind je moeilijker. Wat niet betekent dat ze niet bestaan. Ik denk hierbij aan de Hulpgids Aspergersyndroom. Dit boek vind je ook in het aanbod van Uitgeverij Nieuwezijds. Maar deze zijn zelden concreter, praktischer en gebruiksvriendelijker dan het boek van Brenda Boyd.

In het eerste hoofdstuk legt zij uit dat de onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding van de ouders voor het kind met Asperger - net zoals bij alle andere kinderen - de noodzakelijke basis is voor een gezonde ontwikkeling. Alleen is het soms heel moeilijk om die basis te leggen. Brenda Boyd toont aan de hand van 34 tips aan hoe dat kan. Zij verdeelt deze in vier categorieën:

 • Draag als ouder zorg voor jezelf;
 • Accepteer als ouder de diagnose en breng in alle situaties het nodige begrip op;
 • Help jouw kind om zelfvertrouwen op te bouwen;
 • Verminder de angstgevoelens van jouw kind door verdraagzaamheid, orde, structuur en voorspelbaarheid.

Ben je zo ver? Dan kun je als ouder samen met jouw kind met Asperger de volgende stap zetten.

Deze stap beschrijft de auteur in het tweede hoofdstuk: Het beste uit je kind halen. Je krijgt 43 tips die je als ouder een antwoord helpen vinden op de vier volgende vragen:

 • Hoe leer ik mijn kind sociale vaardigheden aan?
 • Hoe help ik mijn kind als zijn Asperger-eerlijkheid zijn sociale vaardigheden in de weg staat?
 • Hoe leer ik mijn kind zich meer inschikkelijk te gedragen?
 • Hoe motiveer ik mijn kind om zich aan te passen?
 • Hoe kan ik samen met mijn kind omgaan met moeilijke momenten?

Versta dit niet verkeerd! Dit zijn geen tips om jouw kind te pamperen. Hier is ook sprake van eisen stellen, voet bij stuk houden, uitdagen, discussiëren, feedback geven ...

In het derde hoofdstuk leer je als ouder hoe je veel voorkomende problemen aanpakt. Deze gaan van woede en agressie over eetproblemen en perfectionisme tot problemen op school. Na het lezen van de 123 tips sta je als ouder heel wat sterker.

Brenda Boyd heeft een zoon met Asperger. In het vierde en laatste hoofdstuk geeft ze enkele persoonlijke bespiegelingen. Als moeder en ervaringskundige heeft ze daar alle recht op.

De 200 tips en strategieën in dit boek zijn een grote ondersteuning voor ouders van een kind met Asperger. Telkens legt Brenda Boyd duidelijk uit wat de bedoeling is, hoe je het als ouder kunt aanpakken en wat de mogelijke valkuilen zijn. Maar er is meer! Wie de tijd neemt om dit boek grondig te lezen zal merken dat veel van de 200 tips en strategieën nog extra tips bevatten. Extra tips waar je snel overheen leest.

Dit is een boek voor ouders geschreven door een ouder. Ook anderen die kinderen met Asperger op de een of andere manier begeleiden - ik denk hier zeker ook aan leerkrachten, zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders - kunnen er veel inspiratie uit putten. Waar ouders niet tot lezen komen en/of nood hebben aan opvoedingsondersteuning, levert dit boek de juiste taal aan om gerichte en haalbare adviezen te geven.

De boeken van uitgeverij Nieuwezijds worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

18:42 Gepost door Lieven Coppens in Nieuwezijds | Permalink | Tags: ouders, opvoeding, autisme, ass, ontwikkelingsstoornis, asperger, autismespectrum, opvoedingsondersteuning | |

2010.03.21

Pubergids autisme

Auteur: Caroline van der Velde
Titel: Pubergids autisme. Een praktische handleiding
Uitgeverij: Nieuwezijds
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007 (tweede oplage)
Pagina's: 192
ISBN-13: 978-90-5712-251-4
Prijs: € 18,95

pubergids autisme - een praktische handleidingPubers met een stoornis in het autismespectrum beginnen goed te beseffen hoe hun stoornis hun functioneren telkens weer beïnvloedt. Niet omdat ze met andere puberproblemen te maken krijgen. Wel omdat de moeilijkheden die elke puber moet overwinnen bij hen een extra dimensie krijgen. Dit maakt het voor hen extra verwarrend of lastig.

Caroline van der Velde heeft voor hen een praktische leidraad geschreven om die problemen stuk voor stuk te overwinnen. Ze richt zich daarbij rechtstreeks tot de puber met een autismespectrumstoornis. Wat niet wegneemt dat het boek ook door iedere ouder of begeleider kan (lees: moet) gelezen worden. Zonder veel franjes, maar in een niet mis te verstane en eenduidige taal pakt ze al deze puberproblemen aan. Haar ultieme doel: de puber met een stoornis in het autismespectrum zelfstandig maken. Door hen eigen oplossingen te leren zoeken en hen mondig te maken. Want zij zullen, net zoals elke puber, hun leven zelf moeten leren inrichten.

De auteur formuleert een helder antwoord op een aantal belangrijke vragen, zoals daar zijn:

 • Moet je aan jouw omgeving vertellen dat je een autismespectrumstoornis hebt?
 • Wat is puberen?
 • Hoe bereid je jezelf voor op het secundair onderwijs?
 • Hoe kun je goed functioneren in het secundair onderwijs?
  • Hoe schep je orde?
  • Hoe plan je huiswerk?
  • Hoe moet je leren?
  • Hoe neem je nota's?
  • Hoe maak je een boekbespreking?
  • Hoe loop je stage?
 • Wat moet je weten als je met andere mensen omgaat?
 • Hoe maak je vrienden?
  • Hoe interpreteer en gebruik je lichaamstaal?
  • Wat moet je weten over aanraken en aangeraakt worden?
  • Hoe omgaan met pesten?
  • Hoe omgaan met verliefdheid?
 • Welke gevaren lopen pubers en hoe kun je daar mee omgaan?
 • Hoe vul je jouw vrije tijd in?
 • Zelfstandig zijn, wat houdt dat in?

De antwoorden zijn zeer concreet, maar laten steeds een persoonlijke invulling van de lezer toe. Waar dat kan en nodig is, verduidelijken schema's en figuren de tekst. Doorheen het ganse boek geeft de auteur korte tips. Deze tips zijn duidelijk herkenbaar aan hun opmaak. Ze zorgen ervoor dat het boek ook heel snel cursorisch te lezen is. Of dat je heel snel op zoek kunt gaan naar een bepaalde passage.

Wat opvalt in het boek is dat de auteur de puber met een autismespectrumstoornis ernstig neemt. Hoewel het boek zeer concreet is en aangeeft wat de puber kan ondernemen, is het nergens betuttelend of denigrerend. Duidelijk een boek met een warm hart!

De boeken van uitgeverij Nieuwezijds worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

23:32 Gepost door Lieven Coppens in Nieuwezijds | Permalink | Tags: pubers, autisme, ass, ontwikkelingsstoornis, asperger, pdd-nos, autismespectrum | |

Oudergids autisme

Auteur: Caroline van der Velde
Titel: Oudergids autisme. Een praktische handleiding sociale vaardighedenen.
Uitgeverij: Nieuwezijds
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2007 (vierde oplage)
Pagina's: 144
ISBN-13: 978-90-5712-184-5
Prijs: € 16,95

oudergids autisme - een praktische handleiding sociale vaardighedenHoe kun je als ouder jouw kind met een autismespectrumstoornis leren om sociaal gedrag te herkennen en te begrijpen? Dit is de centrale vraag in het boek van Caroline van der Velde. En geloof me: in dit zeer praktische boek krijg je op deze vraag een uitgebreid en tegelijkertijd haalbaar antwoord. Ook leerkrachten en andere begeleiders kunnen met hun vragen en bezorgdheden in dit boek terecht.

Dit boek gaat er vanuit dat de ouders en begeleiders al een basiskennis autismespectrumstoornissen hebben. Het blijft dan ook niet lang stilstaan bij de theorie. Het grijpt enkel de drie domeinen aan waarop kinderen met een autismespectrumstoornis meer dan uitvallen als basis voor de praktische hoofdstukken. Deze drie domeinen zijn:

 • het leggen van contact;
 • de communicatie;
 • het gebruiken van fantasie.

Maar het boek heeft ook aandacht voor de volgende kwaliteiten:

 • eerlijkheid;
 • ontbreken van jaloersheid;
 • een goed geheugen;
 • analytisch zijn;
 • betrouwbaarheid;
 • perfectionisme.

In de praktische hoofdstukken benadrukt de auteur waarom het doel dat er in beschreven staat, belangrijk is. Om dan meteen heel wat concrete tips te geven om als ouder dat doel te bereiken. Het gaat dan onder andere over:

 • duidelijkheid en voorspelbaarheid;
 • de vereenvoudiging van het dagelijkse leven;
 • de sociale cognitie;
 • de communicatie;
 • middelen die de sociale vaardigheden kunnen ondersteunen en verbeteren;
 • het leren omgaan met boosheid;
 • het maken en behouden van vriendschappen;
 • assertiviteit;
 • als ouder jouw kind met een autismespectrumstoornis (leren) loslaten.

Elk hoofdstuk spreekt de lezer rechtstreeks aan. Het is als het ware een dialoog tussen auteur en ouder. Zonder dat de ouder de vraag expliciet moet stellen, krijgt hij praktische en concrete adviezen en tips. Figuren, opsommingen en schema's schieten de tekst voortdurend ter hulp.

Een boek dat iedereen die kinderen met een autismespectrumstoornis mag begeleiden, zeker moet lezen. Helemaal tot slot van deze bespreking wil ik het zinnetje aanhalen dat op de voorkant van het boek staat en alles samenvat wat de auteur wil zeggen: ...ik heb autisme, géén automatisme...

De boeken van uitgeverij Nieuwezijds worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

15:09 Gepost door Lieven Coppens in Nieuwezijds | Permalink | Tags: ouders, autisme, ass, ontwikkelingsstoornis, asperger, pdd-nos, autismespectrum | |