2009.12.22

Een aangeboren aandoening... En dan?

Auteur: Deel I: Chantal Devos & Helmuth Roodhooft (red.)
Deel II: Chantal Devos, Jo Prové & Mieke Vernaillen (red.)
Titel: Een aangeboren aandoening... En dan? Inventaris met kenmerken en adviezen.
Uitgeverij: Sig vzw
Plaats: Destelbergen
Jaar: Deel I: 2003
Deel II: 2005
Pagina's: Deel I: 110
Deel II: 140
13: Deel I: 978-90-5873-049-7
Deel II: 978-90-5873-065-7
Prijs: Deel I: € 20,-
Deel II: € 25,-

een aangeboren aandoening en dan - inventaris met kenmerken en adviezenADHD, syndroom van Asperger, syndroom van Down, Epilepsie, Progeria, syndroom van Gilles de la Tourette, ... We kennen het. We weten wat we er ons kunnen bij voorstellen. Fragiele X-syndroom, syndroom van Klinefelter, syndroom van Turner, syndroom van Williams-Beuren, ... De namen klinken ons bekend in de oren. Maar wat was dat nu weer? Syndroom van Batten, syndroom van Marfan, ziekte van Steinert, syndroom van West, ... We wisten nauwelijks dat ze bestonden.

Wanneer we geconfronteerd worden met een aangeboren aandoening bij kinderen - en die kans is in het buitengewoon onderwijs zeer reëel - is het soms even zoeken naar toegankelijke informatie. Het zoeken op Internet biedt wel een uitweg. Maar of die informatie altijd even betrouwbaar is?

In deze twee mappen komen alvast 45 bekende en minder bekende syndromen aan bod. Een werkgroep (die bestond uit orthopedagogen en psychologen uit het buitengewoon onderwijs en een arts en enkele verpleegkundigen uit de CLB-sector) stelde ze samen. Voor elk van de vijfenveertig syndromen gebruikten ze dezelfde structuur:

 1. Mogelijke synoniemen voor het syndroom
 2. Een korte omschrijving met de mate van voorkomen
 3. Trefwoorden
 4. Oorzaken voor het syndroom
 5. Uiterlijke kenmerken
 6. Informatie over het lichamelijke functioneren
 7. Informatie over het verstandelijke mogelijkheden
 8. Een overzicht van typische gedrags- en persoonlijkheidskenmerken
 9. Opvoedingsadviezen
 10. Prognose en evolutie
 11. Een overzicht van bronnen waar men meer informatie kan vinden
 12. Waar mogelijk een of meerdere schetsen (tekeningen) die een beeld geven van een persoon met het betreffende syndroom

Op deze manier krijgt de lezer in kort bestek een goed en vrij volledig beeld van het syndroom. De teksten zijn nergens te theoretisch. Ze zijn heel concreet en geven voor leken bruikbare en onmiddellijk in de praktijk herkenbare informatie. De tekeningen van de kindergezichtjes zijn een visuele ondersteuning van het geheel. De opvoedingsadviezen helpen de lezer om het kind met een syndroom op een goede manier te benaderen, te stimuleren en te begeleiden.

In de onderstaande tabel kun je zien in welk deel de verschillende syndromen aan bod komen.

 

Naam

Map

A

Albinisme

II

Syndroom van Angelman

I

Syndroom van Apert

I

Syndroom van Asperger

I

ATRX-syndroom

II

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

I

B

Syndroom van Batten

II

BOR-syndroom

I

Syndroom van Bourneville

I

C

Syndroom van Charcot-Marie-Tooth

II

Syndroom van Cornelia de Lange

I

D

Syndroom van Down

I

Ziekte van Duchenne

II

E

Syndroom van Ehlers-Danlos

II

Epilepsie

II

F

Foetaal alcoholsyndroom

I

Fragiele X-syndroom

I

G

Syndroom van Gilles de la Tourette

I

K

Kabuki-syndroom

II

Syndroom van Klinefelter

I

L

Syndroom van Landau-Kleffner

II

Syndroom van Langer-Giedion

II

Syndroom van Lennox-Gastaut

II

Syndroom van Lujan-Fryns

II

M

Syndroom van Marfan

II

Syndroom van Moebius

I

N

Syndroom van Noonan

I

O

OTC-deficiëntie

II

P

Syndroom van Prader-Willi

I

Progeria

II

Pubertas Praecox

II

R

Syndroom van Rett

I

Syndroom van Rubinstein-Taybi

II

S

Syndroom van Sanfilippo

I

Syndroom van Smith-Magenis

II

Syndroom van Sotos

II

Ziekte van Steinert

II

T

Syndroom van Turner

I

U

Syndroom van Usher

II

V

Velocardiofaciaal syndroom

I

 

Ziekte van Von Recklinghausen

I

W

Syndroom van Waardenburg

II

Ziekte van Werdnig-Hoffmann

II

Syndroom van West

II

Syndroom van Williams-Beuren

II

Een zeer toegankelijk naslagwerk voor iedereen!

afdrukken

21:33 Gepost door Lieven Coppens in Sig vzw | Permalink | Tags: ontwikkeling, tics, ticstoornis, usher, adhd, zorg, autisme, add, turner, down, ass, tourette, ontwikkelingsstoornis, asperger, duchenne | |

2009.12.06

Allemaal op een rijtje: rekentests in Vlaanderen

Auteur: Intervisiegroep Rekenstoornissen Sig vzw
Titel: Allemaal op een rijtje. Overzicht van rekentests in Vlaanderen.
Uitgeverij: Sig vzw
Plaats: Destelbergen
Jaar: 2004
Pagina's: 40
ISBN-13: 978-90-5873-055-7
Prijs: € 6,-

allemaal op een rijtje - overzicht van rekentests in vlaanderenDeze brochure bestaat uit twee delen. In het eerste deel beschrijft de werkgroep de plaats die de diagnostiek van rekenstoornissen inneemt binnen de multidisciplinaire aanpak van de Centra voor Ambulante Revalidatie. Het beschrijft eveneens het diagnostisch proces van de Centra voor Ambulante Revalidatie.

In het tweede deel heeft de werkgroep per leeftijdsgroep een overzicht gemaakt van de rekentests. Dit overzicht valt uiteen in tests die wel en tests die geen percentielscore 3 hebben. Van elke test geeft men...

 • de naam.
 • de volledige referentie.
 • aan op welk domein de test betrekking heeft:
 • voor het kleuteronderwijs zijn dat:
  • tellen
  • actieve rekentaal
  • passieve rekentaal
  • seriatie
  • classificatie
  • hoeveelheidvergelijkingen
  • visueel ruimtelijk evalueren
 • voor het lager onderwijs zijn dat:
  • prenumerische vaardigheden
  • getallenkennis
  • temporekenen
  • bewerkingen hoofdrekenen
  • toepassingen
  • meten rekenen - meetkunde

Dit alles geeft de werkgroep weer in een zeer overzichtelijke tabelvorm. Hierdoor kan de geïnteresseerde lezer de brochure snel en doelgericht doorzoeken.

De Sig-intervisiewerkgroep Rekenstoornissen leverde met deze brochure een mooi werk af.

afdrukken

20:32 Gepost door Lieven Coppens in Sig vzw | Permalink | Tags: rekenen, dyscalculie, diagnostiek, leerprobleem, rekenprobleem | |

2009.11.15

Allemaal op een lijntje: spellingstests in Vlaanderen

Auteur: Intervisiegroep Leesstoornissen Sig vzw
Titel: Allemaal op een lijntje. Overzicht van Nederlandstalige spellingstests.
Uitgeverij: Sig vzw
Plaats: Destelbergen
Jaar: 2009
Pagina's: 32
ISBN-13: 978-90-5873-080-8
Prijs: € 8,-

allemaal op een lijntje - overzicht van nederlandstalige spellingtestsDeze brochure bestaat uit twee delen. In het eerste deel beschrijft de werkgroep de plaats die de diagnostiek van spellingsstoornissen inneemt binnen de multidisciplinaire aanpak van de Centra voor Ambulante Revalidatie. Hierbij wordt uitgegaan van de definitie van en criteria voor dyslexie zoals deze binnen de Nederlandse Gezondheidsraad werden opgesteld en door de Stichting Dyslexie Nederland werden aangepast. Ook het diagnostisch proces dat in de Centra voor Ambulante Revalidatie wordt doorlopen, wordt in dit deel beschreven.

In het tweede deel heeft de werkgroep per leeftijdsgroep een overzicht gemaakt van de Nederlandstalige spellingstests. Van elke test wordt...

 • de naam gegeven en het eerste woord of de eerste zin. Dit maakt de herkenbaarheid voor de gebruiker veel groter.
 • de volledige referentie gegeven met de normperiode en de aard van de normen.
 • aangegeven over welk(e) soort(en) dictee het gaat:
  • voorbereidende en aanvankelijke spellingsvaardigheden,
  • woorddictee,
  • gatendictee,
  • zinsdictee,
  • werkwoorddictee.
 • er een positief of negatief eindoordeel gegeven en gemotiveerd.

Dit alles wordt weergegeven in een zeer overzichtelijke tabelvorm. Hierdoor kan de geïnteresseerde lezer de brochure snel en doelgericht doorzoeken.

De Sig-intervisiewerkgroep Leesstoornissen heeft met deze brochure puik werk afgeleverd.

afdrukken

21:45 Gepost door Lieven Coppens in Sig vzw | Permalink | Tags: spelling, taal, dyslexie, diagnostiek, leerprobleem, spellingprobleem | |

2009.10.11

Autisme in woord en beeld

Auteur: Katrien Impens & Tine Devos (red.)
Titel: Autisme in woord en beeld. Gids voor hulpverleners. Een overzicht van publicaties voor ouders, leerkrachten en brussen
Uitgeverij: Sig vzw
Plaats: Destelbergen
Jaar: 2008 (Tweede, aangevulde druk)
Pagina's: 135 fiches
ISBN-13: 978-90-5873-053-4
Prijs: € 29,-

autisme in woord en beeld - gids voor hulpverleners - een overzicht van publicaties voor ouders, leerkrachten en brussenDe werkgroep Autisme van Sig vzw vindt het werken met ouders van een kind met een autismespectrumstoornis heel belangrijk. Bij de begeleiding van deze ouders is het geven van informatie een vast onderdeel. Welke soort informatie geef je het beste mee? En wanneer? Moet je ook informatie geven aan broers en zussen? Of aan de leerkracht? Dit zijn maar enkele vragen die de leden van de werkgroep zich gesteld hebben. Ze maakten een inventaris op van het bestaande Nederlandstalige materiaal. Al deze materialen werden beoordeeld. Momenteel vind je in deze map 135 fiches met daarop een beoordeling van:

 • 79 boeken en brochures;
 • 36 artikels uit tijdschriften;
 • 10 televisiereportages en video's;
 • 10 kinder- en jeugdboeken.

Elke beoordeling heeft dezelfde structuur:

 • de referenties, de kostprijs en de aard van het materiaal;
 • een beschrijving;
 • een aanduiding van de doelgroep;
 • een beoordeling met een onderscheid tussen plus- en minpunten.

Verschillende indexen maken de map heel toegankelijk voor de hulpverlener die op zoek is naar informatie om door te geven. Deze indexen zijn:

 • een inhoudsopgave met per soort materiaal een chronologische index;
 • een index op auteur en op titel;
 • een index op de aard van het materiaal;
 • een index op leeftijdsgroep;
 • een index op verstandelijk niveau.

De map krijgt in de toekomst nog meer fiches met nieuwe beoordelingen. Let wel: de fiches bevatten geen recensies of samenvattingen.

Ik kijk uit naar de aanvullingen!

afdrukken

22:06 Gepost door Lieven Coppens in Sig vzw | Permalink | Tags: ouders, autisme, ass, ontwikkelingsstoornis, autismespectrum, brussen | |

2009.09.27

Als spreken niet vanzelfsprekend is...

Auteur: Greet Piro & Nele Van Roosbroeck
Titel: Als spreken niet vanzelfsprekend is ... Concrete tips om de taal van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen te stimuleren
Uitgeverij: Sig vzw
Plaats: Destelbergen
Jaar: 2003
Pagina's:  
ISBN-13: 978-90-5873-046-6
Prijs: € 6,-

als spreken niet vanzelfsprekend is - concrete tips om de taal van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen te stimulerenHoe stimuleer je de taal van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen in de peuterklas? Vroeg of laat komt elke leerkracht een dergelijk kind tegen. Deze brochure heeft een belangrijke meerwaarde voor de leerkracht uit de peuterklas, hoewel ze oorspronkelijk bedoeld was voor ouders, grootouders, onthaalmoeders en kinderverzorgsters. De leerkracht uit de peuterklas speelt immers een belangrijke rol in de vroegtijdige opsporing van problemen. In heel wat gevallen biedt zij aan jonge ouders vanuit haar observaties en deskundigheid een referentiekader om de ontwikkeling van hun peuter realistisch in te schatten.

In het eerste deel van de brochure geven de auteurs algemene tips om de communicatie met baby's en peuters te bevorderen. Deze tips zijn zeer concreet. Enkele voorbeelden:

 • Bied felgekleurde voorwerpen aan waarmee je de aandacht trekt. Ze spreken het jonge kind aan. Laat het ermee spelen en vertel erbij.
 • Lok spontane gesprekjes uit door het kind bijvoorbeeld te vragen wat het aan het doen is (blz.4).

Vervolgens worden de alarmsignalen per leeftijdsfase op een rijtje gezet. Deze fasen zijn als volgt ingedeeld:

 • 3 maanden
 • 6 maanden
 • 9 maanden
 • 12 maanden
 • 18 maanden
 • 24 maanden
 • 30 maanden
 • 36 maanden

Deze alarmsignalen maken onderscheid tussen signalen bij het luisteren en spreken en signalen vanuit het omgaan met anderen en de persoonlijkheid van het kind. Belangrijk hierbij is de vermelding dat deze signalen een aanduiding kunnen zijn voor een problematische taalontwikkeling, maar dat een breder onderzoek aangewezen is. Voor het onderwijs zijn de alarmsignalen bij kinderen van 30 en 36 maanden van belang.

In het tweede deel bespreken de auteurs hoe je de taal kunt stimuleren van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen. Ze doen dit telkens op dezelfde manier. Eerst is er een korte uitleg over het probleem. Daarna schetsen ze welke impact dit probleem heeft voor de baby of peuter. Vervolgens worden er onder de rubriek Wat kan ik doen om de taal te stimuleren een reeks concrete aanbevelingen om de taalontwikkeling van deze baby's of peuters met een specifieke zorgvraag te bevorderen. De groepen die besproken worden zijn kinderen die te kampen hebben met de gevolgen van:

 • tweetaligheid
 • autisme
 • slechthorendheid of doofheid
 • slechtziendheid of blindheid
 • een verstandelijke handicap

Een brochure die in elke peuterklas moet aanwezig zijn.

afdrukken