2017.03.25

Hoe krijg ik die boosheid onder controle?

Auteur: Raychelle Cassada Lohmann
Titel: Hoe krijg ik die boosheiud onder controle
Vaardigheden en technieken om je te helpen omgaan met boosheid en frustratie
Uitgeverij: Niño
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2011
Pagina's: 137
ISBN-13: 978-90-8560-608-6
Prijs: € 19,90

hoe krijg ik die boosheid onder controle - vaardigheden en technieken om je te helpen omgaan met boosheid en frustratieBoosheid is een normale emotie waarmee je noodzakelijk stoom kunt afblazen, zeker als je in de leeftijd bent dat er emotioneel veel verandert in je lijf en in je hoofd. Maar als je merkt dat je je frustraties begint uit te leven op mensen waar je eigenlijk veel om geeft, je ouders, broers en zussen en je vrienden, wordt het tijd om er iets aan te doen. Met de opdrachten in dit werkboek kom je erachter waar je boosheid vandaan komt en hoe het komt dat je op een bepaalde manier reageert. Tegelijkertijd leer je vaardigheden en technieken om je boosheid onder controle te krijgen. Je leert de lichamelijke symptomen herkennen die voorafgaan aan een uitbarsting en krijgt handvatten aangereikt om je gevoelens tot bedaren te brengen zodat je rustiger kunt reageren op anderen. Door je boosheid te begrijpen ben je beter voorbereid en hoef je je zelfbeheersing niet meer te verliezen.

Zo. Met deze tekst van de achterflap heb je meteen een goede kijk op de bedoeling van dit hulpboek. Geschreven naar jongeren toe, gebruikt het een persoonlijke en toegankelijke taal. Terwijl het geenszins de bedoeling heeft om de profes-sionele hulpverlening te vervangen, biedt het wel een alternatief voor die jongere die zich bewust is van zijn probleem, de mogelijke gevolgen ervan onderkent en er heel concreet iets wil aan doen.

  • Een kadertje Dit moet je weten met daarin de essentie van de opdracht;
  • Een korte informatieve tekst die de inhoud van dit kadertje toelicht;
  • Instructies bij de concrete opdracht;
  • Een reflectie bij de uitgevoerde opdracht.

Het is al langer geweten dat uitgeverij SWP onder het imprint Niño de pareltjes uit het internationale aanbod van kinder- en jongerenhulpboeken verzamelt. Met dit boek en de andere uit de reeks Vaardigheden en technieken heeft ze nog maar eens haar leiderspositie op het vlak van de psycho-educatie bevestigd. Iedereen die begaan is met het welzijn van jongeren zou deze reeks moeten kennen om op het gepaste moment onder de aandacht van die jongeren te brengen die het nodig hebben en hen eventueel te begeleiden op hun zoektocht.

afdrukken

12:27 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: begeleiding, boosheid, frustratie, methodiek, psycho-educatie, zelfhulp | |

2017.03.18

Hoe kom ik van die angsten af?

Auteur: Lisa M. Schab
Titel: Hoe kom ik van die angsten af
Vaardigheden en technieken om je te helpen omgaan met angst en zorgen
Uitgeverij: Niño
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2011
Pagina's: 184
ISBN-13: 978-90-8560-607-9
Prijs: € 19,90

hoe kom ik van die angsten af - vaardigheden en technieken om je te helpen omgaan met angst en zorgenVeel jonge mensen hebben last van angst- en paniekgevoelens en lopen soms vast in zorgelijke gedachten. Dat is niet zo vreemd omdat er op een bepaalde leeftijd heel veel in je lijf verandert, zowel lichamelijk als geestelijk. Als je het idee hebt dat deze gevoelens de overhand krijgen en je de controle erover gaat verliezen, dan wordt het tijd iets te ondernemen. Je kunt zelf aan de slag gaan en je kunt hulp zoeken bij je ouders, leerkrachten of een hulpverlener. Met dit werkboek kun je door middel van eenvoudige, maar doeltreffende activiteiten voorkomen dat angst en verwarring je leven gaan beheersen. Het leert je omgaan met de dagelijks terugkerende onzekerheden en helpt je met het opbouwen van een positief zelfbeeld. Ook vind je tips voor aanvullende hulp en steun als je dat nodig hebt. Ga aan de slag en laat je niet langer verlammen door dwanggedachten.

Zo. Met deze tekst van de achterflap heb je meteen een goede kijk op de bedoeling van dit hulpboek. Geschreven naar jongeren toe, gebruikt het een persoonlijke en toegankelijke taal. Terwijl het geenszins de bedoeling heeft om de professionele hulpverlening te vervangen, biedt het wel een alternatief voor die jongere die zich bewust is van zijn probleem, nog ‘niet te ver weg is’ en in staat is tot de nodige zelfreflectie om er zelf wat aan te doen.

Het boek bestaat uit 42 opdrachten die de lezer meenemen op een weg doorheen zijn angsten en zorgen en hem stap voor stap leren daar inzicht in te krijgen, er begrip voor te hebben en er een passend antwoord op te formuleren. Het concept is per opdracht altijd hetzelfde:

  • Een kadertje Dit moet je weten met daarin de essentie van de opdracht;
  • Een korte informatieve tekst die de inhoud van dit kadertje toelicht;
  • Instructies bij de concrete opdracht;
  • Een reflectie bij de uitgevoerde opdracht.

Het is al langer geweten dat uitgeverij SWP onder het imprint Ninõ de pareltjes uit het internationale aanbod van kinder- en jongerenhulpboeken verzamelt. Met dit boek en de andere uit de reeks Vaardigheden en technieken heeft ze nog maar eens haar leiderspositie op het vlak van de psycho-educatie bevestigd. Iedereen die begaan is met het welzijn van jongeren zou deze reeks moeten kennen om op het gepaste moment onder de aandacht van die jongeren te brengen die het nodig hebben en hen eventueel te begeleiden op hun zoektocht.

afdrukken

11:58 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: angst, begeleiding, methodiek, paniek, psycho-educatie, zelfhulp | |

2013.05.11

Psycho-educatiepakket ADHD

Auteur: Tirtsa Ehrlich & Jacqueline Hilbers
Titel: Zo snel als een...
Ferry is zo snel als een Ferrari, want hij heeft ADHD!
Therapeutenhandleiding ADHD
ADHD psycho-educatiegroep (9-12 jaar)
Werkboek ADHD-groep
Uitgeverij: SWP|Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2013
Pagina's: Verhaal: 48
Handleiding: 72
Werkboek: 64
ISBN-13: Verhaal: 978-90-8560-615-4
Handleiding: 978-90-8850-314-6
Werkboek: 978-90-8850-396-2
Prijs: Verhaal: € 16,90
Handleiding: € 16,90
Werkboek: € 9,90

psycho-educatie adhdEr zijn heel wat jeugdboeken op de markt die een bepaalde leer- of ontwikkelingsstoornis als thema hebben. Deze boeken kunnen, mits goed gebruikt, een aanwinst zijn voor een psycho-educatietraject. Alles staat of valt dan met de bekwaamheid van de begeleider om een zinvol traject uit te werken. Nog te vaak wordt het lezen van en praten over een dergelijk boekje verengd tot het ganse traject. Met weinig of geen effect tot gevolg.

Eerder besprak ik op deze boekenblog al het ADD-pakket van Tirtsa Ehrlich dat bestaat uit een verhaal, een therapeutenhandleiding en een werkboek voor een ADD-groep. Samen met Jacqueline Hilbers deed ze dit allemaal nog eens over voor ADHD. Vanuit haar werksituatie startte Tirtsa Ehrlich immers ook samen met haar collega’s met een psycho-educatiegroep ADHD. Het bijzondere aan deze groep is dat het absoluut geen nattevingerwerk is. Er is een heus effectenonderzoek aan dit programma verbonden. Ik citeer uit de inleiding van de handleiding:

De groepen worden door de kinderen en hun ouders altijd als erg positief geëvalueerd. Maar omdat een behandeling niet alleen leuk, maar ook bewezen effectief (evidence based) moet zijn, heeft voorafgaand aan uitgave van de groepen wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de groepen plaatsgevonden (Ehrlich en Boerema, in bewerking). Er is onderzocht of de groepen leidden tot 1) een vergroting van kennis over AD(H)D en 2) het versterken van het zelfbeeld. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er sprake is van een statistisch significante vergroting in kennis over AD(H)D. En dit effect blijft behouden na 3 maanden. In hoeverre de tweede doelstelling, het versterken van het zelfbeeld, behaald wordt, is minder stellig te bevestigen vanuit dit onderzoek. Ouders rapporteren wel significante verbetering in het zelfbeeld na de groep en deze verbetering blijft ook behouden na 3 maanden. Echter de vragenlijst die hiervoor is gebruikt bestond slechts uit enkele vragen en is hierdoor niet goed te onderzoeken op betrouwbaarheid. Meer onderzoek met een betrouwbaar meetinstrument is nodig, om de hier gevonden verbetering verder te ondersteunen. Ook is het ontbreken van een controlegroep een tekortkoming van het huidige onderzoek. In de evaluatiegesprekken na de groep rapporteren ouders vaak dat ze zien dat het goed snappen van de diagnose en de positieve groepservaring in combinatie met het positief leren denken over AD(H)D een soort rust bij de kinderen te weeg brengt, die hun zelfvertrouwen en zelfbeeld ten goede komt.

De transparantie waarmee de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden, is bewonderenswaardig. Verder en aangepast onderzoek zal de betrouwbaarheid van dit programma volgens mij alleen maar bewijzen. In het citaat lees je meermaals het woord AD(H)D.

In het verhaal Zo snel als een… staat de tienjarige Ferry centraal. Hij vertelt in de ik-vorm over zijn leven met ADHD. Zo doet de lezer heel wat kennis op over deze stoornis. Aan de hand van heel herkenbare thuis- en schoolsituaties legt Ferry niet alleen uit wat er fout kan lopen maar ook hoe het kan aangepakt worden.

Door de mond van Ferry hebben de auteurs ook veel aandacht voor het metacognitieve aspect van ADHD en heel nadrukkelijk zelfs voor het zelf in handen nemen van zijn situatie. Zo wordt de lezer zonder dat hij het beseft ingewijd in een vorm van cognitieve herstructurering en het gebruiken van een eenvoudige ontspanningsoefening. Maar er is meer.

De ik-vorm waarin het boekje geschreven is zorgt er voor dat kinderen zich heel snel identificeren met het hoofdpersonage. De concrete feiten en gebeurtenissen uit het leven van een kind met ADHD doen de rest. Je merkt gewoon dat de auteurs heel wat ervaring hebben met kinderen met deze stoornis.

Zoals je allicht begrepen hebt, vormen de therapeutenhandleiding en het werkboek één geheel. In de handleiding staan de vijf bijeenkomsten waaruit het programma bestaat uitgebreid beschreven. Het is opgevat als een draaiboek voor de therapeut die met deze kinderen aan de slag gaat. Om het werk van de auteurs geen onrecht aan te doen, zal ik deze bijeenkomsten hier niet beschrijven. Hier geldt immers de stelregel dat het origineel altijd beter is dan de kopie. Wel geef ik je mee dat in de bijlagen bij de handleiding nagenoeg alles wat je nodig hebt, voorzien is. Dat het boekje Zo snel als een… in dit programma voor de kinderen een centrale plaats inneemt, hoeft geen betoog.

Namens zovele kinderen en ouders past ook hier een hartelijk en welgemeend dankjewel voor de respectvolle manier waarmee aan de ouders en hun kinderen een duidelijke weg getoond wordt.

De boeken van uitgeverij SWP|Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

naslagwerk met karakter afdrukken

21:09 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: adhd, psycho-educatie | |

2013.03.09

Psycho-educatiepakket ADD

Auteur: Tirtsa Ehrlich & Jacqueline Hilbers
Titel: Therapeutenhandleiding ADD
ADD psycho-educatiegroep (8-12 jaar)
Werkboek ADD-groep
Uitgeverij: SWP
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2013
Pagina's: Handleiding: 72
Werkboek: 64
ISBN-13: Handleiding: 978-90-8850-313-9
Werkboek: 978-90-8850-395-5
Prijs: Handleiding: € 16,90
Werkboek: € 9,90

psycho-educatie addEr zijn heel wat jeugdboeken op de markt die een bepaalde leer- of ontwikkelingsstoornis als thema hebben. Deze boeken kunnen, mits goed gebruikt, een aanwinst zijn voor een psycho-educatietraject. Alles staat of valt dan met de bekwaamheid van de begeleider om een zinvol traject uit te werken. Nog te vaak wordt het lezen van en praten over een dergelijk boekje verengd tot het ganse traject. Met weinig of geen effect tot gevolg.

Eerder besprak ik op deze boekenblog al de boekjes ADDaisy en ADDavid van Tirtsa Ehrlich. Ik citeer uit mijn bespreking van dit laatste boekje:

Door de mond van David heeft de auteur ook veel aandacht voor het metacognitieve aspect van ADD en heel nadrukkelijk zelfs voor het bevorderen van een positief zelfbeeld. Omdat deze kinderen vaak aanlopen tegen negatieve opmerkingen (dom zijn,lui zijn,niet willen opletten…)

Tirtsa Ehrlich wou voor kinderen van de basisschool een voorlichtingsboekje schrijven over ADD. Daar is ze meer dan in geslaagd.

Het bleef hier niet bij. Vanuit haar weksituatie startte Tirtsa Ehrlich samen met haar collega’s met een heuse psycho-educatiegroep ADD. Het bijzondere aan deze groep is dat het absoluut geen nattevingerwerk is. Er is een heus effectenonderzoek aan dit programma verbonden. Ik citeer uit de inleiding van de handleiding:

De groepen worden door de kinderen en hun ouders altijd als erg positief geëvalueerd. Maar omdat een behandeling niet alleen leuk, maar ook bewezen effectief (evidence based) moet zijn, heeft voorafgaand aan uitgave van de groepen wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de groepen plaatsgevonden (Ehrlich en Boerema, in bewerking). Er is onderzocht of de groepen leidden tot 1) een vergroting van kennis over AD(H)D en 2) het versterken van het zelfbeeld. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er sprake is van een statistisch significante vergroting in kennis over AD(H)D. En dit effect blijft behouden na 3 maanden. In hoeverre de tweede doelstelling, het versterken van het zelfbeeld, behaald wordt, is minder stellig te bevestigen vanuit dit onderzoek. Ouders rapporteren wel significante verbetering in het zelfbeeld na de groep en deze verbetering blijft ook behouden na 3 maanden. Echter de vragenlijst die hiervoor is gebruikt bestond slechts uit enkele vragen en is hierdoor niet goed te onderzoeken op betrouwbaarheid. Meer onderzoek met een betrouwbaar meetinstrument is nodig, om de hier gevonden verbetering verder te ondersteunen. Ook is het ontbreken van een controlegroep een tekortkoming van het huidige onderzoek. In de evaluatiegesprekken na de groep rapporteren ouders vaak dat ze zien dat het goed snappen van de diagnose en de positieve groepservaring in combinatie met het positief leren denken over AD(H)D een soort rust bij de kinderen te weeg brengt, die hun zelfvertrouwen en zelfbeeld ten goede komt.

De transparantie waarmee de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden, is bewonderenswaardig. Verder en aangepast onderzoek zal de betrouwbaarheid van dit programma volgens mij alleen maar bewijzen. In het citaat lees je meermaals het woord AD(H)D. Er bestaat inderdaad ook een psycho-educatieprogramma voor kinderen met ADHD. Daarover vast en zeker in een volgende bijdrage meer.

Zoals je allicht begrepen hebt, vormen de therapeutenhandleiding en het werkboek één geheel. In de handleiding staan de vijf bijeenkomsten waaruit het programma bestaat uitgebreid beschreven. Het is opgevat als een draaiboek voor de therapeut die met deze kinderen aan de slag gaat. Om het werk van de auteurs geen onrecht aan te doen, zal ik deze bijeenkomsten hier niet beschrijven. Hier geldt immers de stelregel dat het origineel altijd beter is dan de kopie. Wel geef ik je mee dat in de bijlagen bij de handleiding nagenoeg alles wat je nodig hebt, voorzien is. Dat de boekjes ADDaisy en ADDavid in dit programma voor de kinderen een centrale plaats innemen, hoeft geen betoog.

Het wordt dringend tijd dat men de auteurs naar Vlaanderen haalt om dit programma uitgebreid en doorleefd voor te stellen. Namens zovele kinderen en ouders past hier een hartelijk en welgemeend dankjewel voor de respectvolle manier waarmee aan deze kinderen een duidelijke weg getoond wordt.

De boeken van uitgeverij SWP|Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

naslagwerk met karakter afdrukken

19:27 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: add, psycho-educatie | |

2010.09.26

In je blootje

Auteur: Melanie Meijer & Iva Bicanic
Titel: In je blootje
Uitgeverij: Ninõ
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2008
Pagina's: 32
ISBN-13: 978-90-8560-536-2
Prijs: € 12,90

in je blootjeKinderen op een natuurlijke manier leren praten over hun lichaam en bloot zijn. Dat is de idee achter dit boekje. Het vertelt hoe een jongen en meisje, Luuk en Roos, in verschillende situaties hun eigen lichaam ontdekken. Ook de verschillen tussen jongens en meisjes komen aan bod. Deze manier van schrijven biedt voldoende aanknopingspunten om de geslachtsdelen juist te benoemen en hun functie te bespreken. Het is de bedoeling dat kinderen van twee tot vijf jaar dit boek samen met een volwassene (ouder, leerkracht, opvoeder, …) leest.

De auteurs slagen erin om de kleuters de juiste informatie en woorden te geven zonder daarbij te overdrijven. De nadruk ligt duidelijk op de kwaliteit van de informatie en niet op de kwantiteit. De illustraties zijn goed en duidelijk en geven voldoende aanzetten om met de kleuter verder te praten. Bovendien gaat er van dit boekje ook een preventieve waarde uit. Omdat iets maar bestaat als je het kunt benoemen. Juist daardoor kun je het ook ervaren als van jezelf. En grenzen trekken.

Een hebbeding!

Met dank aan Reinhilde Janssen, CLB-arts VCLB Meetjesland, voor het advies bij de bespreking.

De boeken van uitgeverij Ninõ worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

12:46 Gepost door Lieven Coppens in Niño, SWP | Permalink | Tags: kleuteronderwijs, leerkrachten, opvoeders, ouders, peuters, preventie, seksualiteit, seksuele ontwikkeling, seksuele opvoeding | |