2015.11.08

Adapti

Auteur: Inge Schietekatte, Ilse Noen, Caroline Bolckmans, Wim Tops & Dieter Baeyens
Titel: ADAPTI
Vragenlijst naar adaptieve vaardigheden voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis 16-25 jaar
Uitgeverij: Garant
Plaats: Antwerpen|Apeldoorn
Jaar: 2015
Pagina's: 90
ISBN-13: 978-90-441-3261-8
Prijs: € 31,50

adapti - vragenlijst naar adaptieve vaardigheden voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis 16-25 jaarJongvolwassenen met een autismespectrumstoornis hebben het niet altijd gemakkelijk om zich aan een nieuwe omgeving aan te passen. Er wordt van hen een grote mate van zelfstandigheid verwacht en een voldoende keuzebekwaamheid. Zij kunnen hierop in een individuele begeleiding voorbereid worden. Om dit begeleidingstraject optimaal te laten renderen, moet men eerst weten aan welke adaptieve vaardigheden er gewerkt moet worden. En hier komt de ADAPTI op het juiste moment om de hoek kijken.

De ADAPTI is een zelfrapporteringsinstrument dat de adaptieve vaardigheden van jongvolwassen van 16 tot 25 jaar met een autismespectrumstoornis in kaart brengt. Het is een vragenlijst die door jongvolwassenen met gemiddelde cognitieve vaardigheden kan ingevuld worden. Na verwerking krijgt men een profiel met de volgende schalen:

 • Flexibiliteit;
 • Planning en organisatie;
 • Sociale vaardigheden;
 • Computervaardigheden;
 • Inlevingsvermogen;
 • Zelfredzaamheid;
 • Communicatie;
 • Omgaan met interesses.

Het instrument is per leeftijd genormeerd voor mannen en vrouwen afzonderlijk en uitgesplitst volgens onderwijsniveau. Deze niveaus zijn:

 • Algemeen Secundair Onderwijs (16 tot en met 20 jaar);
 • Technisch Secundair Onderwijs (16 tot en met 20 jaar);
 • Beroeps Secundair Onderwijs (16 tot en met 20 jaar);
 • Professionele Bachelor (17 tot en met 25 jaar);
 • Academische Bachelor (17 tot en met 25 jaar);
 • Master (17 tot en met 25 jaar).

In het boek staan de procedures voor de afname, scoring en interpretatie heel duidelijk uitgeschreven. Ook de psychometrische kwaliteiten van dit instrument worden uitgebreid toegelicht.

Een waardevol instrument!

afdrukken

2012.11.02

Praten met kinderen op school

Auteur: Piet Vandebriel
Titel: Praten met kinderen ôp school
Uitgeverij: Acco
Plaats: Leuven/Den Haag
Jaar: 2011
Pagina's: 168
ISBN-13: 9789033486555
Prijs: € 20,50

praten met kinderen op schoolHet is nog niet zo lang geleden dat er op school bijna uitsluitend over kinderen gepraat werd. De kinderen zelf werden bij deze gesprekken nagenoeg nooit betrokken. Onder invloed van het handelingsgericht samenwerken en de handelingsgerichte diagnostiek, maar ook onder invloed van de maatschappelijke evolutie die aan kinderen een grotere handelingsbekwaamheid toekent (denk maar aan de term ‘bekwame minderjarige’), is daar het afgelopen decennium in versneld tempo verandering in gekomen. Zowel in leer- als in onderzoekssituaties, maar ook daarbuiten, moet de leerling actief beluisterd worden door de volwassene. Zo wordt tegenwoordig het ‘kindcontact’ in het verlengde van het ‘oudercontact’ geleidelijk aan meer ingevoerd in het onderwijs. Dat praten met kinderen loopt echter niet altijd even gemakkelijk: het moet aangeleerd worden. Dit boek van Piet Vandebriel kan daarbij een zeer goede gids zijn. Omdat praten met kinderen nu eenmaal niet op dezelfde manier gebeurt als met volwassenen.

In dit boek zijn de hoofdstukken gegroepeerd in twee grote thema’s. In het eerste deel legt de auteur in een zeer bevattelijke tekst, doorspekt met tal van zeer concrete en herkenbare voorbeelden uit waarin kinderen van volwasse-nen verschillen. Tegelijkertijd lijst hij op welke vaardigheden iemand nodig heeft om tot een goed gesprek te komen. Deze zijn gegroepeerd rond drie belangrijke factoren:

 • de mogelijkheid tot sociale perspectiefneming;
 • de denkontwikkeling;
 • hechting als noodzakelijke voorwaarde om met anderen tot verbinden te kunnen (en durven) komen.

Wie met een kind tot een (h)echt gesprek wil komen, zal met deze factoren moeten rekening houden en moeten inspelen op de mogelijkheden van dit kind.

In het tweede deel stelt de auteur dat volwassenen er vaak van uitgaan dat zij het referentiepunt zijn: wat zij aankunnen, kan het kind ook aan. Niets is minder waar. Volgens de auteur is het zo dat een kind vaker gedragsmatig dan talig zal communiceren. Kinderen kunnen met hun gedrag signalen uitsturen op vier niveaus:

 • het niveau van het concrete gedrag;
 • het niveau van de symbolen;
 • het niveau van de concreet uitgesproken taal;
 • het niveau van de lichaamshouding en de lichaamstaal.

Verder is het ook belangrijk te weten dat de fase waarin de denkontwikkeling van het kind zich bevindt, ook heel bepalend is voor de thema’s waarover er kan gesproken worden: hoe abstracter men over een onderwerp moet praten, hoe minder men dat van jongere kinderen kan verwachten. Zo zijn sociale en emotionele onderwerpen heel abstract. Ook de sociale ontwikkeling speelt hierbij een rol: net zoals de volwassene het kind moet ‘lezen’ moet het kind de volwassene ‘lezen’. Je moet je kunnen verplaatsen in de ander, kunnen aanvoelen welke informatie de ander aankan en die op de juiste manier kunnen brengen. Concreet komt het er op neer dat volwassenen moeten beseffen dat een kind nog volop in ontwikkeling is en erg verbonden is en blijft met zijn context en persoonlijke leefwereld. Dit alleen is echter niet voldoende Ze moeten ook beseffen dat het gesprek altijd moet verlopen binnen de grenzen die bepaald worden door het kind, de omstandigheden en de volwassene. Verder maakt de auteur veel ruimte vrij om een aantal concrete vragen over het spreken met kinderen te beantwoorden. Hij eindigt met een pleidooi voor de opvoeding als een noodzakelijke voorwaarde om tot een goed gesprek te komen.

Een aanrader voor leerkrachten en professionele leerlingbegeleiders.

afdrukken

23:02 Gepost door Lieven Coppens in Acco | Permalink | Tags: communicatie, kindgesprek, methodiek | |

2012.11.01

Hulpwaaier: Autisme in de klas

Auteur: Robin Brewer & Tracy Mueller
Titel: Autisme in de klas
Tips en strategieën bij de hand - Hulpwaaier
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2011
Pagina's: 90
ISBN-13: -
Prijs: € 14,95

autisme in de klas - tips en strategieën bij de hand - hulpwaaierZeg nooit meer dat er geen overzicht bestaat van alle (nu ja, nagenoeg alle) tips en strategieën die je als leerkracht kunt gebruiken als je een kind met een autismespectrumstoornis in de klas hebt. Aan deze situatie is met het verschijnen van deze hulpwaaier definitief een einde gekomen. Gezien de hoge kwaliteit van alle andere publicaties over autisme en autismespectrumstoornissen uit het fonds van de Nederlandse uitgeverij Pica, is het niet verwonderlijk dat net zij hier ook mee uitpakt. Of waarin een kleine uitgeverij Groot kan zijn.

De school doet niet alleen beroep op de cognitieve vaardigheden van een leerling, maar ook op zijn sociale, emotionele en praktische vaardigheden. Juist deze niet-cognitieve vaardigheden, of beter: het gebrek eraan, zorgt er vaak voor dat de leerkracht een leerling met een autismespectrumstoornis niet tot leren kan brengen. Tot beider frustratie. Vaak zorgt deze situatie er voor dat deze leerling zich niet staande kan houden binnen de school. De auteurs willen hierin verandering brengen door de leerkrachten te ondersteunen met deze hulpwaaier vol met tips en interventies die eerder hun nut al hebben bewezen. Deze tips en interventies kunnen zowel in het basis- als in het secundair onderwijs gebruikt worden.

Om het gebruiksgemak van de hulpwaaier te vergroten, hebben de auteurs de tips en vaardigheden ondergebracht in verschillende thematische katernen. Omwille van de herkenbaarheid kregen deze elk hun eigen kleur:

 • Blauw: tips en strategieën in verband met de leeromgeving;
 • Paars: tips en strategieën in verband met de (ondersteunings)behoeften van de leerling met een autismespectrumstoornis;
 • Groen: tips en strategieën in verband met geplande en ongeplande wijzigingen in de dagelijkse routine;
 • Oranje: specifieke strategieën, onder andere in verband met:
  • agitatiegedrag;
  • bijwonen van bijeenkomsten;
  • gedifferentieerde instructie;
  • sensorische informatieverwerking;
  • visuele communicatiesystemen.

Tot slot bevat de gele katern een uitgebreide bronnenlijst.

Hier zijn geen excuses mogelijk: iedere leerkracht met een kind met een autismespectrumstoornis in de klas zou deze hulpwaaier voortdurend binnen handbereik moeten hebben.

afdrukken

22:38 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, autismespectrum, begeleiding, communicatie, methodiek, ontwikkelingsstoornis, pdd-nos | |

Spelenderwijs leren communiceren

Auteur: Simone Griffing & Dianne Sandler
Titel: Spelenderwijs leren communiceren
300 activiteiten en spellen voor kinderen met autisme
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2010
Pagina's: 104
ISBN-13: 9789077671542 
Prijs: € 15,00

spelenderwijs leren communiceren - 300 activiteiten en spellen voor kinderen met autismeHet is moeilijk om veel kinderen met autisme aan het praten en communiceren te krijgen. Ze zijn daar vaak heel moeilijk voor te motiveren. Gewoon blijven aandringen, helpt dan niet. Soms is het enige resultaat daarvan dat het kind zich nog meer afsluit of daarop heel emotioneel gaat reageren. Dan dringen andere middelen zich op. Een dergelijk middel om kinderen met autisme te motiveren op te spreken en te communiceren, is spel. Omdat je nu eenmaal sneller gemotiveerd bent voor iets waaraan je plezier beleeft. En juist dit spel staat centraal in dit boek.

Via spel zoeken de auteurs naar kansen om kinderen met autisme aan het spreken en communiceren te krijgen. Dit spel moet je niet interpreteren als het louter spelen van (gezelschaps)spellen met strakke regels en afspraken. Deze zijn wel aanwezig in het boek, maar nooit exclusief en/of dominerend.

In het eerste hoofdstuk maken de auteurs aan de lezer duidelijk wat ze met dit boek voor ogen hadden. Ze gebruiken het begrip autisme voor iedereen die een stoornis heeft in het autismespectrum. Heel leuk en bruikbaar is hun opsomming van alledaagse communicatiestrategieën die men kan gebruiken. Belangrijk hierbij is dat men weet wat het kind leuk vindt en daarmee rekening houdt bij de spelkeuze.

De ongeveer 300 activiteiten die de auteurs in het boek beschrijven, zijn ingedeeld in de volgende thema’s:

 • Motiveren met eten;
 • Motiveren met uitdeelspeelgoed;
 • Motiveren met sociaal spel;
 • Motiveren met buitenspelen.

Bij het toepassen hiervan zal je eerst moeten uitzoeken voor welke ‘soort’ motivatie het kind vatbaar zal zijn en voor welke niet. Elk thema vind je terug in een afzonderlijk hoofdstuk. Het wordt eerst kort toegelicht waarna er een opsomming vormt van alle spelideeën met hun uitwerking.

Een zeer handig boek voor ouders en professionelen die kinderen aan de praat willen krijgen, of ze nu autisme hebben of niet.

afdrukken

10:42 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: asperger, ass, autisme, autismespectrum, communicatie, methodiek, ontwikkeling, ontwikkelingsstoornis, pdd-nos | |

2012.05.27

Ik ben trots op je!

Auteur: Ben Furman
Titel: Ik ben trots op je!
Oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionals
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2012
Pagina's: 112
ISBN-13: 9789077671726 
Prijs: € 16,95

ik ben trots op je - oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionalsVeel ouders zullen het meteen beamen: de manier waarop ze met hun kind spreken, bepaalt vaak of het positief of negatief reageert. Zeker als ze er naar streven om een verandering in het gedrag te bewerkstelligen. Communicatie kan zowel productief als contraproductief zijn.

In dit boekje toont Ben Furman dat ouders en - mutatis mutandis - professionele mensen hun communicatie met kinderen zo kunnen aansturen dat men tegelijk oplossingen genereert en weerstanden vermijdt. Hij heeft zijn kennis van de oplossingsgerichte psychologie op een concrete en toegankelijke manier verankerd in vijf thematische hoofdstukken:

 • Complimenteren en aanmoedigen: het geven van positieve feedback;
 • Kinderen laten luisteren met behulp van de vijf-vinger-geheugenregel;
 • Alle neuzen in dezelfde richting; het versterken van samenwerking tussen volwassenen;
 • Omgaan met problemen en moeilijkheden;
 • Reageren op onacceptabel of ongepast gedrag.

In het eerste gedeelte leer je hoe je op een juiste en doeltreffende manier complimenten en positieve feedback kunt gebruiken om het gedrag van een kind te beïnvloeden. Doeltreffend betekent in deze context dat je eerder zuinig bent met het geven van complimenten. Het betekent ook dat je ze op een zodanige manier geeft dat ze voor het kind geloofwaardig blijven. Ze verwijzen naar concrete gedragingen. Ben Furman deelt deze complimenten in verschillende categorieën in. Naast het gewone bedanken zijn dat:

 • ‘Roddel’-complimenten;
 • ‘Non-verbale’ complimenten;
 • ‘Vraag’-complimenten;
 • ‘Probeer’-complimenten;
 • ‘Speelse’ complimenten.

Hij geeft bovendien ook enkele tips om kinderen die een complimentenallergie hebben toch een compliment te geven. Tegelijk leert hij je ook hoe je kunt omgaan met jaloezie bij andere kinderen.

In het tweede hoofdstuk introduceert de auteur de vijf-vinger-geheugenregel om kinderen naar je te laten luisteren en opdrachten te laten uitvoeren. Hierbij spreekt hij niet meer over de duim, de wijsvinger, de middenvinger, de ringvinger en de pink maar over de:

 • ‘Contact’-duim;
 • ‘Verzoek’-vinger;
 • ‘Daarom’-vinger;
 • ‘Je kunt het’-vinger;
 • ‘Afspraak’-vinger.

Tal van concrete voorbeelden leren je hierbij hoe je het een en ander kunt aanpakken en veranderen.

Het derde hoofdstuk benadrukt het belang van de afstemming tussen alle volwassenen die het kind begeleiden en/of opvoeden. Ben Furman geeft in dit deel zeven suggesties om deze afstemming zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dat het hierbij over meer gaat dan over een consequente aanpak alleen, zal iedereen wel duidelijk zijn.

Het vierde hoofdstuk zal de mensen die het werk van Ben Furman (Kids’ Skills) kennen, bekend voorkomen. Hierin stelt hij zijn stapsgewijze aanpak voor die er moet toe leiden dat een kind een nieuwe vaardigheid aanleert die hem een bepaald probleem helpt overwinnen.

Het laatste hoofdstuk van dit boekje staat in het teken van het aanpakken van onaanvaardbaar gedrag bij een kind. Hierbij is het essentieel dat men het kind leert om verantwoordelijkheid voor zijn gedrag op te nemen en te zoeken op welke manier hij de aangerichte schade kan herstellen.

Een aanrader voor iedereen die zijn communicatie met kinderen wil versterken.

afdrukken

19:21 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: communicatie, gedrag, kids' skills, methodiek, opvoeders, opvoeding, ouders | |