2017.05.13

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs

Auteur: Anton Horeweg
Titel: Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs
Een praktisch handboek
Uitgeverij: LannooCampus
Plaats: Houten
Jaar: 2015
Pagina's: 352
ISBN-13: 978-94-014-2578-0
Prijs: € 29,99

gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs - een praktisch handboekOver Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs van dezelfde auteur schreef ik vorig jaar op deze blog dat het een laagdrempelig en praktisch boek over gedragsproblemen was voor leerkrachten. Een boek dat heel ruim tegemoetkwam aan die leerkrachten die een grote behoefte hadden aan praktische en direct toepasbare informatie. Over het boek dat Anton Horeweg schreef over gedragsproblemen in het secundair onderwijs, kan ik op zijn minst hetzelfde zeggen. Op zijn minst, omdat de auteur de versie voor het secundair onderwijs nog een meerwaarde meegaf door bij een aantal van de problemen die hij bespreekt een aantal extra’s toe te voegen die wel aan de orde zijn in het voortgezet onderwijs, maar nog niet relevant waren om te vermelden in het boek voor het basisonderwijs. Ik som er een aantal op:

 • ADHD en verslaving;
 • ADD en drugsgebruik;
 • ASS en gameverslaving;
 • De jongere en een gewelddadige relatie;
 • Straatcultuur.

Ook nu begint het boek met een algemeen hoofdstuk. Hierin wordt er eerst en vooral een onderscheid gemaakt tussen een gedragsprobleem en gedragsstoornis. Vanuit de visie dat een gedragsprobleem een interactieprobleem is tussen de jongere en zijn omgeving wordt er ook stilgestaan bij de rol van de leerkracht en andere preventieve maatregelen. Tot slot beschrijft de auteur wat je kunt doen als er dan toch gedragsproblemen voorkomen.

In de volgende hoofdstukken komt er telkens een specifiek probleemgebied aan bod. Elk probleemgebied wordt verkend vanuit dezelfde gemeenschappelijke vragen telkens aangevuld met andere informatie specifiek voor dit probeem. Zo ontstaat er een goed onderbouwd en praktisch beeld. De probleemgebieden die aan bod komen zijn de volgende:

 • Adhd;
 • Add;
 • Autismespectrumstoornis;
 • ODD;
 • Problematische gehechtheid;
 • Probleemgedrag met een speciale oorzaak;
 • Angststoornissen, depressie, compulsieve, trauma en stress gerelateerde stoornissen;
 • Faalangst;
 • Syndroom van Gilles de la Tourette;
 • Dcd;
 • Nld;
 • Hoogbegaafdheid en probleemgedrag;
 • Agressie;
 • Pestgedrag;
 • Straatcultuur in je klas;
 • Executieve functies.

Hierbij verdient het hoofdstuk over straatcultuur in de klas dat het (ook) door Vlaamse leerkrachten met extra veel aandacht gelezen wordt.

Wie denkt dat dit boek voor het voortgezet onderwijs een kopie is van het boek dat Anton Horeweg schreef voor het basisonderwijs, slaat de bal mis. Dit boek is er het logische vervolg op. De auteur heeft echt de moeite gedaan om het geheel te herschrijven in functie de noden van het voortgezet onderwijs en de evolutie die de gedragsproblemen hebben doorgemaakt naar mate de kinderen en jongeren ouder worden.

Een naslagwerk met karakter!

naslagwerk met karakter afdrukken

2017.04.30

Hoe kom ik over de scheiding van mijn ouders heen?

Auteur: Lisa M. Schab
Titel: Hoe kom ik over de scheiding van mijn ouders heen?
Omgaan met gedachten en gevoelens wanneer je ouders uit elkaar gaan
Uitgeverij: Cadans
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2013
Pagina's: 200
ISBN-13: 978-90-8560-650-5
Prijs: € 19,90
hoe kom ik over de scheiding van mijn ouders heen - omgaan met gedachten en gevoelens wanneer je ouders uit elkaar gaanOok al ben je geen klein kind meer, als je leven op zijn kop staat omdat je ouders gaan scheiden kun je je behoorlijk klein voelen. Het is bedreigend, vooral wanneer het huis en het gezin waarin je bent opgegroeid veranderen in iets volkomen anders. Daar word je echt wel onzeker, gespannen, boos en verdrietig van. Om deze verandering heb jij niet gevraagd. De activiteiten en oefeningen in dit boek kunnen je helpen je gevoelens en gedachten over de scheiding op een rijtje te krijgen en handvatten aanreiken om met de situatie om te gaan.

Zo. Met deze tekst van de achterflap heb je meteen een goede kijk op de bedoeling van dit hulpboek. Geschreven naar jongeren toe, gebruikt het een persoonlijke en toegankelijke taal. Terwijl het geenszins de bedoeling heeft om de professionele hulpverlening te vervangen, biedt het wel een alternatief voor die jongere die zich bewust is van zijn probleem, nog ‘niet te ver weg is’ en in staat is tot de nodige zelfreflectie om er zelf wat aan te doen.

Het boek bestaat uit 42 activiteiten die de lezer meenemen op een weg doorheen zijn gedachten en gevoelen en hem stap voor stap leren daar inzicht in te krijgen, er begrip voor te hebben en er een passend antwoord op te formuleren. Het concept is per opdracht altijd hetzelfde:

 • Een kadertje Je moet weten dat met daarin de essentie van de opdracht;
 • Een korte informatieve tekst die de inhoud van dit kadertje toelicht;
 • Instructies bij de concrete opdracht.

Daarbij is er bij sommige opdrachten ook nog een gerichte reflectie op de eigen gedachten en gevoelens voorzien.

Het is al langer geweten dat uitgeverij SWP onder het imprint Cadans de pareltjes uit het internationale aanbod van kinder- en jongerenhulpboeken verzamelt. Met dit boek en de andere uit de reeks Vaardigheden en technieken heeft ze nog maar eens haar leiderspositie op het vlak van de psycho-educatie bevestigd. Iedereen die begaan is met het welzijn van jongeren zou deze reeks moeten kennen om op het gepaste moment onder de aandacht van die jongeren te brengen die het nodig hebben en hen eventueel te begeleiden op hun zoektocht.

afdrukken

12:34 Gepost door Lieven Coppens in Cadans, SWP | Permalink | Tags: begeleiding, echtscheiding, methodiek, rouw, verlies, verdriet, zelfhulp | |

2016.09.25

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs

Auteur: Anton Horeweg
Titel: Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs
Een praktisch handboek
Uitgeverij: LannooCampus
Plaats: Houten
Jaar: 2015
Pagina's: 318
ISBN-13: 978-94-014-3218-4
Prijs: € 29,99

gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs - een praktisch handboekEen laagdrempelig en praktisch boek over gedragsproblemen voor leerkrachten. Zo kunnen we het boek van Anton Horeweg het beste omschrijven. Voeg daaraan toe dat Kees van Overveld, de Nederlands specialist in verband met gedragsproblemen (Zie Groepsplan gedrag en Groepsplan gedrag in het Voortgezet Onderwijs) er zich toe leende om het voorwoord te schrijven en je weet dat het hier gaat om een boek dat de moeite meer dan waard is.

Het boek begint met een algemeen hoofdstuk. Hierin wordt er eerst en vooral een onderscheid gemaakt tussen een gedragsprobleem en gedragsstoornis. Vanuit de visie dat een gedragsprobleem een interactieprobleem is tussen het kind en zijn omgeving wordt er ook stilgestaan bij de rol van de leerkracht en andere preventieve maatregelen. Tot slot beschrijft de auteur wat je kunt doen als er dan toch gedragsproblemen voorkomen.

In de volgende hoofdstukken komt er telkens een specifiek probleemgebied aan bod. Elk probleemgebied wordt verkend vanuit dezelfde gemeenschappelijke vragen telkens aangevuld met andere probleem specifieke informatie. Zo ontstaat er een goed onderbouwd en praktisch beeld van het probleem in kwestie. De probleemgebieden die aan bod komen zijn de volgende:

 • Adhd;
 • Add;
 • Autismespectrumstoornissen;
 • Disruptieve stoornissen;
 • Hechtingsproblemen;
 • Probleemgedrag met een speciale oorzaak;
 • Angststoornissen en depressie bij kinderen;
 • Faalangst;
 • Syndroom van Gilles de la Tourette;
 • Dcd;
 • Nld;
 • Hoogbegaafdheid en probleemgedrag;
 • Agressie;
 • Pestgedrag;
 • Executieve functies.

Het is daarbij telkens weer heel interessant om te lezen welke impact dit probleem heeft op het leren van de leerling en wat je als leerkracht concreet in jouw klas kunt doen.

Inhoudelijk heel sterk onderbouwd (zie de uitgebreide literatuurlijst die in het boek is opgenomen), komt dit boek heel ruim tegemoet aan de leerkracht met een grote behoefte aan praktische en direct toepasbare informatie.

afdrukken

2010.05.24

Omdat ze het waard zijn

Auteur: Mone Bennekens
Titel: Omdat ze het waard zijn. Verhalen van kinderen en jongeren gebracht door de Kinder- en Jongerentelefoon
Uitgeverij: Kinder- en Jongerentelefoon/Abimo
Plaats: Mechelen/Sint-Niklaas
Jaar: 2009
Pagina's: 96
ISBN-13: 978-90-5932-513-5
Prijs: € 10,95 + € 2,- verzendkosten

omdat ze het waard zijnWil je weten waarvoor kinderen en jongeren naar de Kinder- en Jongerentelefoon bellen? Lees dan Omdat ze het waard zijn. Dit boek bevat enkele van hun anonieme en moedig vertelde verhalen. De auteur liet hen zelf aan het woord, waardoor de werking van de Kinder- en Jongerentelefoon heel concreet tot leven komt.

Vergis je niet. Dit is niet zomaar een verhalenbundel. Elk verhaal is een persoonlijke getuigenis. Daarom is het kleine briefje dat bij het boek zit geen overbodige luxe. Ik citeer:

Een verhaal uit dit boek kan soms heel beklijvend zijn omdat je ofwel zelf in zo'n situatie zit, omdat je ook iets ergs hebt meegemaakt of gewoon omdat je een gevoelig iemand bent. Word je triest van een verhaal of voelt het verhaal beklijvend aan (alsof het aan je vel blijft plakken) en kan je er moeilijk afstand van nemen, dan raden we je aan het boek een tijd opzij te leggen. Dat is niet flauw of zwak. Wij noemen dit 'zorgen voor jezelf'. Je zal merken dat, wanneer het beter gaat, je het boek vanzelf weer opneemt om verder te lezen.

Waarover deze verhalen dan wel gaan? Over thema's zoals angst, depressie, echtscheiding, pesten, verliefdheid en zelfverwonding. Je begrijpt meteen waarom de waarschuwing in dit boekje bijgesloten is. Het is trouwens niet de bedoeling dat je deze verhalen vrijblijvend leest. Om dat te vermijden heeft de auteur doorheen het boek voor een vijftal 'verwerkingsopdrachten' gezorgd:

 • Doener: zet aan tot actie
 • Denker: zet aan tot (zelf)reflectie
 • Durver: daagt de lezer uit om op zoek te gaan naar de best mogelijke manier om iets aan iemand duidelijk te maken.
 • Wist je dat: geeft enkele speciale weetjes
 • Slip of de tong: helpt elke durver op weg naar de best mogelijke manier om iets te zeggen

Dit boek kan helpen om deze thema's in een klas bespreekbaar te maken. Daarvoor heeft men twee reeksen lessen ontwikkeld (voor de 3e graad basisonderwijs en voor de 1e graad secundair onderwijs) die je gratis kunt afhalen van http://www.kjt.org/omdatzehetwaardzijn. Men heeft er bewust voor gekozen om deze lessenreeksen niet te laten gaan over de hierboven vermelde thema's, maar wel over de gemeenschappelijke deler ervan, de weerbaarheid van het kind of de jongere. Een absolute aanrader!

Het boek is ook te verkrijgen bij uitgeverij Abimo.

afdrukken

22:56 Gepost door Lieven Coppens in Abimo, Kinder- en Jongerentelefoon | Permalink | Tags: angst, automutilatie, pesten, verliefdheid, depressie, echtscheiding, weerbaarheid, methodiek, zelfverwonding | |

2008.09.21

Dees, een vader en een viool

Auteur: Liesbeth Smulders-Groenhuijsen
Titel: Dees, een vader en een viool. Over wat er allemaal kan gebeuren als je ouders gaan scheiden.
Uitgeverij: SWP
Plaats: Amsterdam
Jaar: 2004
Pagina's: 112
ISBN-13: 978-90-6665-524-9
Prijs: € 13,-

In dit boek beschrijft Liesbeth Smulders-Groenhuijsen wat er allemaal kan gebeuren als ouders gaan scheiden. Ze vertelt het verhaal van Dees. Hoe hij merkt dat er iets mis begint te lopen tussen zijn ouders en de verwarring en onzekerheid die dat met zich meebrengt. Hoe hij worstelt met vragen hoe het met hem verder moet na de scheiding. Hoe hij hoopt dat het toch nog goed komt tussen zijn ouders. Hoe hij geleidelijk aan went aan zijn nieuwe leven en de scheiding van zijn ouders verwerkt.

Het boek is geschreven voor jonge kinderen. Liesbeth Smulders-Groenhuijsen heeft er voor gezorgd dat ze het zelf kunnen lezen: korte zinnen, groot lettertype, veel witruimte tussen de regels, moeilijke woorden die gesplitst zijn. Voor wie dat wil, is het boek ook ingelezen op een CD, met daarop ook de vioolmuziek waarover er sprake is in het boek. Op die manier is het kind niet afhankelijk van een volwassene die het verhaal wil voorlezen.

Dees, een vader en een viool is een boek dat kinderen kan helpen om de echtscheiding van zijn ouders te verwerken en zijn eigen gevoelens daarbij te begrijpen. Het is vlot geschreven en gebruikt eenvoudige taal. Hier-door is het zeer toegankelijk voor jonge kinderen die even geen beroep kunnen (willen) doen op een volwassene om het hen voor te lezen. Het leert het kind dat zijn gevoelens van angst, onzekerheid, verdriet, woede, ... normaal zijn en dat het zich daar niet moet voor schamen. Het geeft hen perspectief op een leven na de scheiding waarin alles weer op zijn pootjes valt.

Tegelijk kan het boek ook een goede aanleiding zijn om de eigen gevoelens te herkennen en er met iemand anders over te praten.

De boeken van uitgeverij SWP worden in België verdeeld door uitgeverij Epo.

afdrukken

21:34 Gepost door Lieven Coppens in SWP | Permalink | Tags: echtscheiding, rouw, verlies, verdriet | |