2018.02.25

Hulpwaaier Hoogsensitiviteit

Auteur: Marianne Voetee-Dibbink
Titel: Hulpwaaier Hoogsensitiviteit
Informatie en strategieën bij de hand
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2017
Pagina's: 68
ISBN-13: 978-94-92525-20-8
Prijs: € 14,95

hulpwaaier hoogsensitiviteit - Informatie tips en strategieën bij de handStilaan komt er meer wetenschappelijk bewijs dat het fenomeen hoogsensitiviteit wel degelijk bestaat. Het getuigt eens te meer van de ernst waarmee uitgeverij Pica voortdurend haar boekenfonds uitbreidt, dat zij pas nu deze hulpwaaier uitbrengt en niet veel vroeger mee surfte op de hype van het moment. Net daardoor is deze hulpwaaier een van de betere toevoegingen aan de literatuur over hoogsensitiviteit. Ook al moet een en ander dat de auteur aanbrengt in deze waaier bekeken worden in het licht van een snel veranderende wetenschappelijke realiteit. Maar dat is met andere, zich ontwikkelende concepten evenzo.

Zoals altijd is ook de inhoud van deze hulpwaaier opgebouwd rond verschillende concrete thema’s. Deze thema’s zijn de volgende:

 • Wat is hoogsensitiviteit:In een zeer toegankelijke taal wordt het begrip duidelijk gedefinieerd en afgebakend. Heel belangrijk is dat hier benadrukt wordt dat het gaat over een eigenschap en niet over een stoornis of aan-doening. Met duidelijke referenties naar het wetenschappelijk bewijs overstijgt de hulpwaaier het niveau van het zweverige en mystieke dat er lang rond dit begrip heeft gehangen. Het brengt de kenmerken van hoog-sensitieve kinderen heel mooi naar de voorgrond en geeft concrete voorbeelden van de manieren waarop hoogsensitiviteit zich kan uiten;
 • Hoogsensitiviteit thuis: Hierin beschrijft de auteur hoe ouders deze eigenschap kunnen herkennen bij hun kind, wat zijn behoeften zijn en welke noden dit kind heeft. Het eindigt met een overzicht van concrete tips voor zowel de ouders als hun kind om het allemaal meer (be)leefbaar te houden;
 • Hoogsensitiviteit op school:Hierin beschrijft de auteur hoe leerkrachten deze eigenschap bij een leerling kunnen herkennen, wat zijn behoeften zijn en welke noden hij heeft. Het eindigt met een overzicht van con-crete tips die de leerkracht in de klas kan toepassen;
 • Hoogsensitiviteit onderscheiden van andere eigenschappen: Deze rubriek gaat dieper in op wat hoogsensitiviteit doet verschillen van ADHD, autisme en hoogbegaafdheid;
 • Hoogsensitiviteit en mindset: In deze rubriek legt de auteur een verbinding tussen hoogsensitiviteit en de Mindset-theorie van Carol Dweck. Ze legt nogal sterk de nadruk op de fixed mindset omdat hoogsensitieve kinderen daar vaak mee te maken hebben en toont wegen om deze nefaste patronen te doorbreken.
 • Bronnen en aanbevelingen: Dit is een zeer uitgebreide lijst van plaatsen en literatuur waar men meer over hoogsensitiviteit kan bekijken en lezen.

De moeite meer dan waard!

afdrukken

15:22 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: hoogsensitiviteit | |

2011.11.13

Zeno en co

Auteur: Inne Van den Bossche
Titel: Zeno en co
Uitgeverij: Abimo
Plaats: Sint-Niklaas
Jaar: 2011
Pagina's: 28
ISBN-13: 978-90-5932-781-8
Prijs: € 11,95

zeno en co.pngSommige mensen vinden hoogbegaafdheid een luxeprobleem. Volgens hen maken ouders van hoogbegaafde kinderen veel drukte om ‘niets’. Dergelijke negatieve reacties weerhouden de ouders van deze kinderen ervan om met hun zorgen naar buiten te komen. Want die zorgen zijn er in veel gevallen wel degelijk. Voor veel hoogbegaafde kinderen loopt lang niet alles van een leien dakje. Sommigen blijven in de klas op hun (leer)honger zitten en vervelen zich. Anderen zijn dan weer te perfectionistisch en faalangstig: ze beginnen er niet meer aan. Ze weten dat ze de hoge eisen die ze aan zichzelf stellen, niet kunnen halen. Veel hoogbegaafde kinderen gaan heel diep in op sommige thema’s en levensvragen die bij hun leeftijdsgenootjes nog lang niet aan de orde zijn. Zij voelen dan ook scherp aan dat ze ‘anders’ zijn. Niet zelden komen al deze gevoelens samen voor. Dit alles zorgt vaak voor een enorme frustratie.

Met oudere kinderen kun je hier gewoon over praten. Bij jonge kinderen is dat veel moeilijker. Het boek Zeno en co van Inne Van den Bossche snelt je hier ter hulp. In haar verhaal laat ze Zeno, die voor de gelegenheid hoogbegaafd is, worstelen met zijn ‘monstertjes’:

 • Het ik wil leren-monster staat voor verveling en leerhonger;
 • Het ik durf niet-monster staat voor perfectionisme en faalangst;
 • Het ik ben anders-monster staat voor hypergevoeligheid en diepzinnigheid;
 • Het ik ben het beu-monster staat voor frustratie.

Inne laat deze monstertjes in haar boek groeien en krimpen. En juist in dat ‘krimpen’ reikt ze een oplossing aan voor de moeilijkheden die Zeno ondervindt.

In haar unieke scheur- en collagestijl heeft Inne de monstertjes een eigen karakter en een alleszeggende vorm weten te geven. Gedreven en gezond-perfectionistisch als ze is, heeft ze zowel haar monstertjes als de begeleidende teksten voorgelegd aan Tessa Kieboom van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Deze zag dat het goed was en schreef het voorwoord op Zeno en co.

Het resultaat mag er zijn: een boek waar kinderen, ouders, en leerkrachten zeker zullen van genieten.

afdrukken

19:12 Gepost door Lieven Coppens in Abimo | Permalink | Tags: cognitieve ontwikkeling, faalangst, hoogbegaafd, hoogsensitiviteit, intelligentie, ontwikkelingsvoorsprong, psycho-educatie | |

2011.09.17

Leerlingen met een specifieke hulpvraag

Auteur: Pyt Nauta & Marinus Giesing
Titel: Achtergronden van en tips voor de omgang met leerlingen met een specifieke hulpvraag
Uitgeverij: Nauta en Giesing
Plaats: Ferwert
Jaar: 2011 (27e druk)
Pagina's: 60
ISBN-13: 978-90-810460-1-5
Prijs: € 6,50 - € 5,50 vanaf 10 exemplaren

achtergronden van en tips voor leerlingen met een specifieke hulpvraagEen boekje geschreven voor ervaringsdeskundigen door meer-dan-ervaringsdeskundigen. Zo kun je volgens mij dit veelomvattende werk van Pyt Nauta en Marinus Giesing het beste beschrijven. De auteurs werken beiden in het voortgezet onderwijs. Marinus Giesing als zorgcoördinator en Pyt Nauta als orthopedagoog/zorgcoördinator. Daarnaast zijn ze beiden coördinator van een samenwerkingsverband. In Nederland vormen scholen die op het gebied van leerlingenzorg en leerlingenbegeleiding intensief willen samenwerken dergelijke verbanden. Op die manier willen ze bereiken dat meer kinderen met een hulpvraag in het reguliere onderwijs kunnen functioneren en een diploma behalen. Wat trouwens ook de bedoeling was van het nu in Vlaanderen min of meer ter ziele gegane leerzorgkader.

Om hun collega’s van het samenwerkingsverband handelingsbekwamer te maken in hun omgaan met kinderen met een zorgvraag, kamden ze de leerlingendossiers uit op zoek naar problemen die bij de leerlingen voor specifieke zorgvragen zorgden. Ze selecteerden er de 26 belangrijkste uit en kwamen zo tot het volgende lijstje:

ADD Binge Eating Disorder Faalangst NLD
ADHD Borderline stoornis Gilles de la Tourette ODD
Angststoornissen Boulemia Nervosa Hechtingsstoornissen PDD-nos
Anorexia Nervosa Depressiviteit Hemiplegie/Hemiparese Schizofrenie
Astma Dyscalculie Hoogbegaafdheid Syndroom van Asperger
Autisme Dyslexie Hoogsensitiviteit  
Automutilatie Epilepsie MCDD  

Omdat ze hun collega’s niet wilden overbelasten met tonnen literatuur, kozen ze voor het A4-concept: de informatie moest op een A-viertje passen. Ze hanteerden voor elk probleem dezelfde structuur:

 • Een concrete ervaring in verband met het probleem (‘gevalsbeschrijving’ is een te zwaar woord);
 • Een korte beschrijving van het probleem;
 • Een lijstje van kenmerken;
 • Een verwijzing naar recente en essentiële literatuur voor wie zich in de problematiek wil verdiepen.

Het boekje ademt een grote deskundigheid en professionaliteit uit: Pyt en Marinus kennen hun literatuur en weten deze op een schitterende manier te vertalen naar de werkvloer. Hierbij nemen ze de leerkrachten ernstig. Ze stellen zich op geen enkel moment betuttelend op. Helder en praktisch geschreven, draagt elk blad uit dit boekje bij tot de professionaliteit en handelingsbekwaamheid van de lezer. Tegelijk is het boekje een levende getuige van het grote zorghart van beide auteurs. Na 80 000 verkochte exemplaren in Nederland, mag dit boekje wat mij betreft de Vlaamse zorgmarkt overspoelen. De prijs is bewust laag gehouden en er is bovendien een gevoelige korting vanaf 10 exemplaren. Het zou mooi zijn moest iedere leerkracht en docent uit het (buitengewoon)secundair en hoger onderwijs (en waarom ook de leerkrachten uit het (buitengewoon) basisonderwijs niet) over dit boekje kunnen beschikken. Voor de prijs van enkele klassieke boeken over deze thema’s geef je een volledig leraren- of docentenkorps een naslagwerkje dat er staat!

Om het in Michelin-termen te zeggen: 5 sterren.

afdrukken