2012.05.27

Ik ben trots op je!

Auteur: Ben Furman
Titel: Ik ben trots op je!
Oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionals
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2012
Pagina's: 112
ISBN-13: 9789077671726 
Prijs: € 16,95

ik ben trots op je - oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionalsVeel ouders zullen het meteen beamen: de manier waarop ze met hun kind spreken, bepaalt vaak of het positief of negatief reageert. Zeker als ze er naar streven om een verandering in het gedrag te bewerkstelligen. Communicatie kan zowel productief als contraproductief zijn.

In dit boekje toont Ben Furman dat ouders en - mutatis mutandis - professionele mensen hun communicatie met kinderen zo kunnen aansturen dat men tegelijk oplossingen genereert en weerstanden vermijdt. Hij heeft zijn kennis van de oplossingsgerichte psychologie op een concrete en toegankelijke manier verankerd in vijf thematische hoofdstukken:

 • Complimenteren en aanmoedigen: het geven van positieve feedback;
 • Kinderen laten luisteren met behulp van de vijf-vinger-geheugenregel;
 • Alle neuzen in dezelfde richting; het versterken van samenwerking tussen volwassenen;
 • Omgaan met problemen en moeilijkheden;
 • Reageren op onacceptabel of ongepast gedrag.

In het eerste gedeelte leer je hoe je op een juiste en doeltreffende manier complimenten en positieve feedback kunt gebruiken om het gedrag van een kind te beïnvloeden. Doeltreffend betekent in deze context dat je eerder zuinig bent met het geven van complimenten. Het betekent ook dat je ze op een zodanige manier geeft dat ze voor het kind geloofwaardig blijven. Ze verwijzen naar concrete gedragingen. Ben Furman deelt deze complimenten in verschillende categorieën in. Naast het gewone bedanken zijn dat:

 • ‘Roddel’-complimenten;
 • ‘Non-verbale’ complimenten;
 • ‘Vraag’-complimenten;
 • ‘Probeer’-complimenten;
 • ‘Speelse’ complimenten.

Hij geeft bovendien ook enkele tips om kinderen die een complimentenallergie hebben toch een compliment te geven. Tegelijk leert hij je ook hoe je kunt omgaan met jaloezie bij andere kinderen.

In het tweede hoofdstuk introduceert de auteur de vijf-vinger-geheugenregel om kinderen naar je te laten luisteren en opdrachten te laten uitvoeren. Hierbij spreekt hij niet meer over de duim, de wijsvinger, de middenvinger, de ringvinger en de pink maar over de:

 • ‘Contact’-duim;
 • ‘Verzoek’-vinger;
 • ‘Daarom’-vinger;
 • ‘Je kunt het’-vinger;
 • ‘Afspraak’-vinger.

Tal van concrete voorbeelden leren je hierbij hoe je het een en ander kunt aanpakken en veranderen.

Het derde hoofdstuk benadrukt het belang van de afstemming tussen alle volwassenen die het kind begeleiden en/of opvoeden. Ben Furman geeft in dit deel zeven suggesties om deze afstemming zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dat het hierbij over meer gaat dan over een consequente aanpak alleen, zal iedereen wel duidelijk zijn.

Het vierde hoofdstuk zal de mensen die het werk van Ben Furman (Kids’ Skills) kennen, bekend voorkomen. Hierin stelt hij zijn stapsgewijze aanpak voor die er moet toe leiden dat een kind een nieuwe vaardigheid aanleert die hem een bepaald probleem helpt overwinnen.

Het laatste hoofdstuk van dit boekje staat in het teken van het aanpakken van onaanvaardbaar gedrag bij een kind. Hierbij is het essentieel dat men het kind leert om verantwoordelijkheid voor zijn gedrag op te nemen en te zoeken op welke manier hij de aangerichte schade kan herstellen.

Een aanrader voor iedereen die zijn communicatie met kinderen wil versterken.

afdrukken

19:21 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: communicatie, gedrag, kids' skills, methodiek, opvoeders, opvoeding, ouders | |

2011.04.12

De methode Kids' Skills

Auteur: Ben Furman
Titel: De methode Kids' Skills. Op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen.
Uitgeverij: HNB | Uitgeverij Nelissen
Plaats: Barneveld
Jaar: 2009 (vierde druk)
Pagina's: 160
ISBN-13: 978-90-244-1745-2
Prijs: € 17,50

de methode kids' skills - op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderenEen probleem is een vaardigheid die je nog moet ontwikkelen. Deze zin vat de essentie van de methode Kids’ Skills het beste samen. Een probleem is dus niet de schuld van het kind of zijn ouders (of bij uitbreiding: zijn leerkrachten). Het moet dus ook niet ‘opgelost’ worden. Nee, de methode nodig het kind uit om actief mee te werken aan het verwerven van vaardigheden en het zoeken naar antwoorden op dat probleem. Maakt ze deskundige hulpverleners overbodig? Helemaal niet. Ze herdefinieert hun functie als katalysatoren voor kinderen en hun ouders (of bij uitbreiding: leerkrachten) die niet langer oplossingen aanreiken, maar het verwerven van nieuwe vaardigheden ondersteunen. De methode Kids’ Skills gaat verder dan het positieve benoemen, ze ademt het positieve uit, niet in het minst omdat ze alle betrokkenen letterlijk verontschuldigt. Oplossingsgerichte psychologie op zijn best!

Het boek De methode Kids’ Skills is de sleutel tot de methode van Ben Furman. Dit moet je gewoon gelezen hebben. Het is tegelijk:

 • een handleiding bij de methode;
 • een inleiding tot de oplossingsgerichte psychologie;
 • een ideeënboek over het opvoeden van kinderen.

De ruggengraat van dit boek bestaat uit de uitgebreide beschrijving van de vijftien stappen van deze methode. Deze komt er al na amper tien bladzijden uitleg van de auteur over het ontstaan en de inhoud van de methode. Ben Furman legt elke stap haarfijn uit:

 • Waarom moet je hem zetten?
 • Hoe pak je hem het beste aan?
 • Waar moet je extra op letten?

Dit zijn slechts enkele vragen waarop je als lezer een concreet en constructief antwoord krijgt. Alsof dat nog niet genoeg is, geeft de auteur elke stap de nodige concrete voorbeelden mee. En zorgt hij er aan het einde van elke stap voor om in een grijs tekstkadertje de essentiële band met de andere stappen nog eens te verduidelijken.

Het laatste deel van het boek gaat heel concreet in op het gebruik van de methode bij veel voorkomende problemen bij kinderen, gaande van slechte gewoonten over leerproblemen naar gedragsproblemen (of is het omgekeerd). Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de hele wereld leer je hoe de methode kan aangewend worden.

Lezen!

Bij dit boek hoort het Mijn Kids' Skills vaardighedenboek (€ 10,-) en de Ik kan het! poster (€ 5,- A3-formaat, € 12,50 A1-formaat) uitgegeven door de Nederandse uitgeverij Pica. Het boek zelf wordt ook verdeeld door deze  uitgeverij die de andere uitgaven van Ben Furmans Kids' Skills in haar fonds heeft.

afdrukken

11:28 Gepost door Lieven Coppens in Uitgeverij Nelissen | Permalink | Tags: angst, gedrag, kids' skills, methodiek, ouders, vervelende gewoontes | |

Kids' Skills in actie

Auteur: Ben Furman
Titel: Kids' Skills in actie. Oplossingsgericht werken in de praktijk.
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2010
Pagina's: 148
ISBN-13: 978-90-7767-147-4
Prijs: € 17,50

kids' skills in actie - oplossingsgericht werken in de praktijkWas je niet tevreden met de praktijkvoorbeelden uit Ben Furmans De methode Kids’ Skills. Op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen, dan kom je zeker aan jouw trekken in dit boek. Aan de hand van de gevalsbeschrijvingen van individuele kinderen van drie tot veertien jaar leer je hoe je deze methode met succes kunt gebruiken en waar nodig op maat van het kind kunt aanpassen.

Na een korte inleiding op de methode en het herhalen van de vijftien stappen, krijg je meteen waar voor jouw geld: 21 kinderen, elk met hun nog niet aangeleerde vaardigheden, passeren de revue. In elke gevalsbespreking krijg je niet alleen hun verhaal te lezen, maar – tussen de regels door – ook tal van concrete tips.

Verder gaat het boek ook concreet in op het gebruik van de methode bij groepen kinderen. Vanuit een gevalsstudie zal een gemotiveerde leerkracht zeker de nodige inspiratie opdoen om de methode in de eigen klas aan te wenden.

Het laatste deel geeft enkele voorbeelden van brieven die in de methode kunnen gebruikt worden en gaat nog even kort in op het gebruik van totemfiguren.

In zijn epiloog geeft de auteur nog enkele nuttige wenken voor wie met de methode aan de slag gaat.

Een inspiratieboek!

afdrukken

11:19 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: angst, gedrag, kids' skills, methodiek, ouders, vervelende gewoontes | |

Bam de Kids Tovenaar

Auteur: Ben Furman
Titel: Bam de Kids Tovenaar. Bam de Kids Tovenaar helpt kinderen bij het overwinnen van hun problemen en angsten.
Uitgeverij: Pica
Plaats: Huizen
Jaar: 2009
Pagina's: Cd-rom
ISBN-13: -
Prijs: € 30,00

bam de kids tovenaar - bam de kids tovenaar helpt kinderen bij het overwinnen van hun problemen en angstenBam de Kids Tovenaar is software die ontwikkeld werd bij de methode Kids’ Skills van Ben Furman. Bam, de tovenaar van dienst, neemt van de kinderen (tussen 4 en 12 jaar oud) een gestructureerd interview af. Het is de bedoeling dat hij hen helpt bij het identificeren van die vaardigheden die ze nodig hebben om een vervelende gewoonte of gedragsprobleem kwijt te geraken of om een welbepaalde angst te overwinnen. Wie vertrouwd is met Kids’ Skills zal zeker de vijftien stappen van deze methode achter de gestelde vragen herkennen.

Let op! Het programma Bam de Kids Tovenaar is, net zoals elk gestructureerd interview, een hulpmiddel en geen doel op zich. Het biedt dan ook geen pasklare oplossingen. Het kind dat met het programma werkt, heeft zeker de ondersteuning nodig van een volwassene. Deze moet de methode Kids’ Skills kennen en weten wat de bedoeling is achter de gestelde vragen (met andere woorden: hij moet de handleiding bij het programma grondig gelezen hebben). Voor een kind dat het moeilijk heeft om ten opzichte van een volwassene over zijn problemen te spreken, kan dit programma heel welkom zijn. Doordat het meegevoerd wordt in de wereld van de tovenaar enerzijds en het rechtstreeks met Bam spreekt anderzijds, wordt het voor een kind gemakkelijker om met de begeleidende volwassene te spreken. Het figuurtje van de tovenaar creëert immers een veilige afstand tussen kind en volwassene.

Leuk meegenomen: nadat het kind zijn gesprek met de tovenaar heeft voltooid, maakt deze voor hem een diploma aan voor de geleerde vaardigheid. Dit diploma kan dan uitgereikt worden eens het kind de gekozen vaardigheid beheerst. Tegelijk schrijft de tovenaar een brief naar het kind waarin hij het gesprek samenvat. Tot slot krijgt het kind ook een brief die het kan doorgeven aan zijn supporters. Wie dat zijn, kom je te weten na het lezen van het boek van Ben Furman De methode Kids’ Skills. Op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen.

De moeite meer dan waard!

afdrukken

10:11 Gepost door Lieven Coppens in Pica | Permalink | Tags: angst, gedrag, kids' skills, methodiek, ouders, vervelende gewoontes | |